Waar telefonisch melden?

U kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur een schade melden via telefoonnummer 020-6200825. Voor spoed kunt u na werktijden contact opnemen met telefoon 0651-471965. Wilt u ervoor zorgen dat u uw polis bij de hand heeft voor de juiste gegevens?

Hoe schriftelijk melden?

Los van deze telefonische melding dient u ons ook altijd een schadeformulier toe te zenden.

U kunt de behandeling bespoedigen door het schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen.

Als het schadeformulier door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de verzekeraar.

Audio met tips over schade melden

Schade verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Waarborgfonds

Meer informatie over autoschade vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl

Meer informatie over de afhandeling van uw schade

Offertes & Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Auto en werkmaterieel schades

Hoe lang duurt het voor de schade vergoed wordt als u WA verzekerd bent?


Indien u WA verzekerd bent kan er alleen op basis van een verhaalsbijstanddekking een verhaalsactie worden opgestart. Als u geen verhaalsbijstand heeft, kunnen wij uw schade helaas niet behandelen.

Als u WA verzekerd bent en een verhaalsbijstanddekking heeft krijgt u de schade alleen vergoed als er een tegenpartij bij de schade betrokken is die aansprakelijkheid erkent. Als de tegenpartij aansprakelijk is zal uw verhaalsbijstandverzekeraar er alles aan om de schade voor u te verhalen.
De verzekeraar zal op basis van de verhaalsbijstanddekking de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag van bijvoorbeeld Euro 500,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kunnen wij de verhaalsactie opstarten op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota.

Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.

Bij volledige en snelle medewerking van de (verzekeraar van de) tegenpartij, kunnen wij uw schade snel verhalen. In sommige gevallen duurt dit langer, omdat of de tegenpartij niet de snelle medewerking verleent waar wij in uw belang om vragen, of omdat er nog een proces-verbaal of aanvullende informatie moet worden opgevraagd. Ook kan het zijn dat de tegenpartij zijn aansprakelijkheid niet direct erkend. In die gevallen duurt het langer voordat uw schade afgehandeld wordt. De verzekeraar houdt u uiteraard steeds schriftelijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in uw schadedossier.

U kunt de behandeling van uw schade bespoedigen door snel en compleet alle gevraagde formulieren en informatie aan ons toe te sturen en per omgaande te reageren op onze eventuele verzoeken voor aanvullende informatie.

Hoe lang duurt het voor de schade vergoed wordt als u WA Beperkt Casco verzekerd bent?

Schades bij WA Beperkt Cascoverzekering zijn onder te verdelen in twee soorten:

* Verhaalsschades
* Schades door gedekte evenementen

Verhaalsschades
Indien u WA Beperkt Casco verzekerd bent kan er alleen op basis van een verhaalsbijstanddekking een verhaalsactie worden opgestart. Als u geen verhaalsbijstand heeft kunnen wij uw schade helaas niet behandelen. Op onze internetsite vindt u een aantal formulieren, zoals een aansprakelijkheidsstelling en een afwijzing van aansprakelijkheid. Deze kunt u dan gebruiken om uw schade te verhalen cq af te wijzen.

Als u WA Beperkt Casco verzekerd bent en een verhaalsbijstanddekking heeft krijgt u de schade alleen vergoed als er een tegenpartij bij de schade betrokken is die aansprakelijkheid erkent. Als de tegenpartij aansprakelijk is zal uw verhaalsbjistandverzekeraar er alles aan om de schade voor u te verhalen.

De verzekeraar zal op basis van de verhaalsbijstanddekking de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag, Euro 500,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kunnen wij de verhaalsactie opstarten op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota.

Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.

Bij volledige en snelle medewerking van de (verzekeraar van de) tegenpartij, kunnen wij uw schade snel verhalen. In sommige gevallen duurt dit langer, omdat of de tegenpartij niet de snelle medewerking verleent waar wij in uw belang om vragen, of omdat er nog een proces-verbaal of aanvullende informatie moet worden opgevraagd. Ook kan het zijn dat de tegenpartij zijn aansprakelijkheid niet direct erkend. In die gevallen duurt het langer voordat uw schade afgehandeld wordt. De verzekeraar houdt u uiteraard steeds schriftelijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in uw schadedossier.

U kunt de behandeling van uw schade bespoedigen door snel en compleet alle gevraagde formulieren en informatie aan ons toe te sturen en per omgaande te reageren op onze eventuele verzoeken voor aanvullende informatie.

WA beperkte schades (Ook genoemd Brand/Diefstal Beperkt of mini casco)

Op een WA Beperkt zijn met name genoemde schade-oorzaken gedekt. Bij ruitschade gelden aparte regelingen.

De verzekeraar zal de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag, Euro 750,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kan de schade behandeld worden op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota. Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.

In de praktijk betekent dit dat binnen tien werkdagen na ontvangst van het expertiserapport en het schadeformulier de schade uitgekeerd wordt door de verzekeraar. Bij grote schades kan, indien u dat wenst, de uitkering rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met uw schadehersteller. Op uw uitkering wordt mogelijk een eigen-risicobedrag ingehouden, zie hiervoor uw polis.

Wij vragen tenslotte uw aandacht voor het volgende, er zijn verzekeraars welke werken met voorkeur-schadeherstellers. Het gebruik hiervan geeft u dan extra voordelen zoals gratis leenauto en een lager eigen risico. Het niet gebruiken van een voorkeurs-hersteller kan dan nadelig voor u zijn. Voor de exacte regelingen verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en de pagina van Topherstel / Schadegarant.

Hoe lang duurt het voor de schade vergoed wordt als u WA Casco verzekerd bent?

Indien u WA-volledig casco bent verzekerd, krijgt u doorgaans altijd de schade vergoed.

De verzekeraar zal de schade aan uw auto laten vaststellen door een onafhankelijk en erkend schade-expert als herstel van de schade boven het drempelbedrag, Euro 750,- uitkomt. Is de schade kleiner dan kunnen wij de verhaalsactie opstarten op basis van de ingezonden, originele, gespecificeerde reparatiebegroting of nota.

Indien van toepassing, zal de expert op de door u opgegeven datum de schade opnemen bij de door u geselecteerde reparateur.

In de praktijk betekent dit dat binnen tien werkdagen na ontvangst van het expertiserapport en het schadeformulier de schade uitgekeerd wordt door de verzekeraar. Bij grote schades kan, indien u dat wenst, de uitkering rechtstreeks aan het schadeherstelbedrijf plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met uw schadehersteller.

Op uw uitkering wordt mogelijk een eigen-risicobedrag ingehouden, zie hiervoor uw polis. Dit eigen risicobedrag wordt na eventueel verhaal op een schuldige partij aanvullend aan u uitgekeerd. U kunt de behandeling van uw schade bespoedigen door snel en compleet alle gevraagde formulieren en informatie aan ons toe te sturen en per omgaande te reageren op onze eventuele verzoeken voor aanvullende informatie.

Wij vragen tenslotte uw aandacht voor het volgende, er zijn verzekeraars welke werken met voorkeur-schadeherstellers. Het gebruik hiervan geeft u dan extra voordelen zoals gratis leenauto en een lager eigen risico. Het niet gebruiken van een voorkeurs-hersteller kan dan nadelig voor u zijn. Voor de exacte regelingen verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en de pagina van Topherstel / Schadegarant.

U wordt uiteraard steeds op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen in uw schademelding.