VVE Eigenarenbelang. Eigen verbouwingen 2020 premie

Eigenarenbelang VVE
VVE Eigenarenbelang

Er kan nog aan toegevoegd een belangrijke detail t.w. het meeverzekeren van VVE Eigenarenbelang. In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.

Aparte VVE Eigenarenbelang verzekering niet nodig.

[Lees meer…] overVVE Eigenarenbelang. Eigen verbouwingen 2020 premie

VVE Appartementsclausule. Wat als brand opzettelijk is?

Appartementsclausule

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat jouw appartement ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Verhalen van de schade (regres)

De appartementenclausule wil namelijk zeggen dat de verzekeraar geen uitkering aan de VVE mag weigeren. De verzekeraar keert door deze clausule het geld uit aan de VvE indien een eigenaar zich niet aan de verzekeringsovereenkomst heeft gehouden. De verzekeraar verhaalt deze schade bij de eigenaar die de schade heeft veroorzaakt. Natuurlijk zal de verzekeraar de kosten in dat geval wel op je buurman proberen te verhalen.

Juridische hulp ook rondom appartementsclausule

Het verzekeren van VVE rechtsbijstand is belangrijk voor alle juridische conflicten met externe partijen en eigen bewoners, maar ook om assistentie te vragen over het toepassen van een VVE appartementsclausule.

Premies en meer informatie via deze VVE rekenpagina .

Voorbeeld appartementsclausule VVE

De betrokken risicodragers zullen in evenredigheid van de verzekerde som tot de totale waarde van het gebouw de schade (hierna te noemen: juridische schade) aan het gebouw vergoeden, voorzover verzekerde deze verplicht is mede te dragen uit hoofde van zijn deelname in het gehele gebouw. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van € xxx te boven dan geschiedt de uitkering op de wijze die bepaald wordt door alle appartementsgerechtigden van het gebouw.

Daarnaast zullen de betrokken risicodragers verzekerde in evenredigheid van de verzekerde som tot de waarde van zijn appartementsrecht de schade (hierna te noemen: gebruikersschade) vergoeden aan die gedeelten van het gebouw waarvan verzekerde het uitsluitend recht van gebruik heeft, een en ander voor zover niet reeds gedekt onder 1. of op andere wijze vergoed, mits er sprake is van herbouw of herstel van het beschadigde appartement van verzekerde.

De gebruikersschade wordt vastgesteld op de schade aan het appartement, waarvan verzekerde het recht van gebruik heeft, onder aftrek van het voor dat appartement ‘beschikbare’ deel van de totale juridische schadeuitkeringen aan de gezamenlijke eigenaren uit hoofde van door deze gesloten verzekeringen.
Het hiervoor bedoelde ‘beschikbare’ deel wordt bepaald door het totaal aan juridische uitkeringen in verhouding van de schade aan de verschillende appartementen aan elk zodanig appartement toe te rekenen.

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze polis zullen de betrokken risicodragers tegenover alle appartementsgerechtigden volledig zijn gekweten.

Eigenarenbelang

In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc. Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af. Details VVE eigenarenbelang.

Een VVE specialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent zoals met de VVE appartementsclausule, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we ook graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

  1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid zoals over VVE appartementsclausule in combinatie met unieke online formulieren.
  2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
  3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
  4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
  5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem, ook om te overleggen over de VVE appartementsclausule.

Premie VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Cyber en DataRisk - Direct premie online Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

Opstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.

opstalverzekering winkel

Opstalverzekering VVE zit in een VVE voordeelpakket. Een envoudig, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering (incl gebouw)

[Lees meer…] overOpstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.

Verzekeringspakket winkel direct premies 2020 met pakketkorting

Verzekeringspakket winkel

Winkel verzekeringen zitten meestal in een verzekeringspakket winkel (premie). Zakelijke winkelverzekeringen voor professionals. Ook avond en weekend service. Geen polis en afsluitkosten. Avond en weekend service. Uitstekende prijs/kwaliteit. Inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid. Alles wat nodig is voor een goed verzekeringspakket winkel

Premie verzekeringspakket winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Wat kost een verzekeringspakket winkel? Dat verschilt maar vaak van een maandpremie van 8 euro kunt u een start maken. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Brand….”Ach, een paar stellingen en de etalage”…..

[Lees meer…] overVerzekeringspakket winkel direct premies 2020 met pakketkorting

Brandverzekering winkel. Oplossing direct online premie 2020

brandverzekering winkel

Brandverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket. Zakelijke winkelverzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

De vergelijking Brandverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

[Lees meer…] overBrandverzekering winkel. Oplossing direct online premie 2020

Inventarisverzekering winkel lage premie met korting

Inventarisverzekering winkel

Inventarisverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket. Zakelijke winkel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

De vergelijking Inventarisverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

[Lees meer…] overInventarisverzekering winkel lage premie met korting

Verzekeringen horeca simpel direct 5 premies 2020 online

Verzekeringen horeca

Verzekeringen horeca zijn is niet onderwerpen waar veel horeca ondernemers zich graag mee bezig houden. Toch willen ze bij een schade geen discussies over de details van voorwaarden maar een direct en royale afwikkeling van schade. Daarom hebben we het gemakkelijk gemaakt met een basis pakket verzekeringen horeca.

Pakket verzekeringen horeca

Horeca verzekeringspakket premies online

Wij hebben het u gemakkelijk gemaakt en van de belangrijkste een overzichtelijk pakket te maken met op elkaar afgestemde verzekeringsdekking, kortingen en goede verzekeringsvoorwaarden.

Soorten verzekeringen

U begrijp vast dat het ook sterk zal afhangen van de feitelijke situatie, financiële noodzaak om risico’s te verzekeren en uw eigen mening. Het is dus slechts een voorzet om erover na te denken; waar wilt u wel/niet geld aan uitgeven.

[Lees meer…] overVerzekeringen horeca simpel direct 5 premies 2020 online

Bedrijfsschadeverzekering winkel. Brand? Toch inkomen!

Bedrijfsschadeverzekering winkel

Bedrijfsschadeverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket (premie pakket). Zakelijke winkel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

Bedrijfsschadeverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Brandschade opstalverzekering winkel

De vergelijking Bedrijfsschadeverzekering winkel

[Lees meer…] overBedrijfsschadeverzekering winkel. Brand? Toch inkomen!

Bedrijfsschadeverzekering horeca. Brand? Toch inkomen!

inventarisverzekering horeca

Bedrijfsschadeverzekering horeca zit in een horeca voordeelpakket. Zakelijke horeca verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

Bedrijfsschadeverzekering horeca

Horeca verzekeringspakket premies online

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

De vergelijking Bedrijfsschadeverzekering horeca

Horeca verzekeringspakket premies online [Lees meer…] overBedrijfsschadeverzekering horeca. Brand? Toch inkomen!