Kentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

Kentekenregistratie van land- en bosbouwvoertuigen is verplicht. Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dit jaar moet de registratieplicht dus doorgevoerd zijn.

Wat zijn land- en bosbouwvoertuigen?

 • / Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden;
 • / Land- of bosbouwaanhangers;
 • / Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
 • / Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
 • / Mobiele machines (Nieuw per 1 januari 2021).

Boetes kentekenregistratie tractor

Als een landbouwvoertuigen na de verplichtstelling zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

[Lees meer…] overKentekenregistratie 2021. Zware boetes zonder kenteken.

Intermediairswijziging

Hiermee wordt Doorneweerd Assurantiën bv de adviseur van uw zakelijke verzekering. Er zijn geen kosten verbonden aan deze intermediairswijziging. Wij gaan direct zorgen dat de verzekering klopt, we helpen u bij schade en controleren het werk van de verzekeringsmaatschappij. Wij krijgen daar vaak deze provisie voor en dit doen we daar graag voor. Op elk moment mag u van gedachte veranderen en weer van adviseur wijzigen, zonder verplichtingen bij ons.
Wie is Gerrit-Jan Doorneweerd

Invoer:

Voorbehoud. Wij of de verzekeringsmaatschappij behouden zich het recht voor, de gevraagde adviseur-wijziging te weigeren of in overleg afwijkende financiële – of beheerafspraken te maken. U heeft verder altijd het recht, zonder opgave van redenen, per direct weer van adviseur te wijzigen.

Disclaimer. Op onze website en in onze emails doen we onze best om te zorgen dat alle informatie zo goed mogelijk aansluit bij uw verzekering(en). De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn natuurlijk altijd leidend. Wilt u de precieze verzekeringsdekking weten? Lees dan uw verzekeringsdocumenten. Alles wordt verder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.

Nationale-Nederlanden Pensioenpremie online rekenmodule 2021

Nationale-Nederlanden Pensioenpremie voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met ook een garantiecomponent. Met Nationale-Nederlanden Pensioenpremie kan de werkgever zelfs de helft van de premie besteden aan een gegarandeerde pensioenuitkering. Het resterende deel van de premie wordt belegd.


Maandsalaris zoals vermeld op de salarisstrook

Parttime %

Leeftijd

Premie werkgever

Premie werknemerOverzicht per deelnemerFormulier collectieve pensioenverzekeringVoorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Beheer Nationale-Nederlanden Pensioenpremie regelingen

Bewust pensioen

Beheer van een Nationale-Nederlanden Pensioenpremie pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Nationale-Nederlanden zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over pensioen beheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Kosten advies Nationale-Nederlanden Pensioenpremie

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van de verzekeraars. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. Rekent u op een vaste offerteprijs van € 1.500,- tot € 3.000,-. Daarvoor wordt u als werkgever volledig geïnformeerd. Alle informatie daarover vindt u hier.

Voordelen Nationale-Nederlanden Pensioenpremie werkgever

 1. Zeer lage administratie- en overheadkosten;
 2. Snelle uitwerking, begeleiding en communicatie;
 3. Alle documenten digitaal en rechtstreeks;
 4. Klachtenvrije pensioenbeheer;
 5. Een Nationale-Nederlanden Pensioenpremie regeling voor een soepele arbeidsvoorwaarden.
 6. Korte contractperiode

Aanvullende verzekeringen

 • Partner- en wezenpensioen
 • Anw-Hiatenpensioen
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bijzondere zaken voor de werknemer

Bewust pensioen
 • Combinatie van beleggen en garantie, waarbij uw werknemer kan kiezen voor aanvullende garantie
 • Uw werknemer kan vanaf de leeftijd van 50 jaar delen van het opgebouwde belegde vermogen aanwenden voor het aankopen van een pensioenuitkering (pensioenclick)
 • De wijze van beleggen wordt gebaseerd op het persoonlijke risicoprofiel van uw werknemers
 • Altijd online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering, de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum mogelijk te verwacht

De overige bijzondere details

[Lees meer…] overNationale-Nederlanden Pensioenpremie online rekenmodule 2021

WA Graafmachine verzekering 5 handige toevoegingen

WA Graafmachine verzekering

WA Graafmachine verzekering (Wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke graafmachine hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de WA Graafmachine verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Graafmachine premie berekenen

Welke soorten dekkingen wa Graafmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) Graafmachine verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Premieberekening. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de graafmachine verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de graver ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA Graafmachine verzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de graafmachine plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De graafmachine mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  4. Ook letsel van de bestuurder kan meeverzekerd worden op een WA Graafmachine verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de Graafmachine bestuurder financieel te compenseren.
  5. Ondergrondse schade is natuurlijk snel gemaakt tijdens het graven. Wees vooral even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Audio WA Graafmachine verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij Graafmachine verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Graafschade of bedrijfsaansprakelijkheid?

Graafschade. Een graafmachine trekt een kabel kapot. U wordt aansprakelijk gesteld. Elke graafmachine is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Meestal is daar ondergrondse schade op de WA Graafmachine verzekering meeverzekerd (controleer!).

Eigen risico graafschade. Verzekeraars zullen die soms standaard verzekerd hebben op een verzekering. De premie voor ondergrondse schade is dan een onderdeel van de termijnpremie. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 250,- maar € 500,- is ook heel gebruikelijk. Dat eigen risico kan veel hoger zijn als er geen aandacht is gegeven aan zorgvuldig werken. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som is een verzekeringsafspraak.

Bedrijfsaansprakelijkheid). U pakt een schop en steekt door een kabel heen. Dan is die schade meestal verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade is dus niet verzekerd op de WA Graafmachine verzekering verzekering. Vandaar dat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een no-brainer is voor elk bedrijf.

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen soms standaard clausules hebben voor kabel en leiding schade. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 0,- maar € 15.000,- is ook heel gebruikelijk als er bijvoorbeeld geen klick-melding geweest en er geen rekening mee is gehouden. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som zijn soms verzekeringsclausules.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ongevallen en letselschade bij WA Graafmachine verzekering

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een graafmachine. Die problemen zijn duidelijk te zien graafmachine ongevallen. Niet de schade aan de graafmachine is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste graafmachine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid Graafmachine verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een graafmachine goed en deskundig wordt gebruikt.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom wegzakkende graafmachines. Je mag hopen dat er een goede WA Graafmachine verzekering aanwezig was.

Voorbeeld casco schade

Een WA Graafmachine verzekering verzekert dus NIET schade aan de eigen graver. Een WA Graafmachine verzekering zorgt er voor dat als er door de graver schade wordt veroorzaakt deze zaakschade of letselschade wordt vergoed.

De eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online

Eind van de maand januari 2021 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2021 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2021 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2021 . Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2021 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2021

 1. Salaris € 34.544,- fulltime
 2. AOW franchise 2021 € 14.544,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2021 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
[Lees meer…] overDe eigen pensioen bijdrage 2021 berekening online

Bedrijfsschadeverzekering 2021. Direct online offerte aanvragen.

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering (ook wel omzetdervingsverzekering) zorgt dat bij een bedrijfsstilstand de brutowinst is verzekerd. Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw).  Alternatieven berekening: de vaste kosten plus de nettowinst.


Brutowinst of huurderving

Uitkeringsduur.

Bedrijven voorzieningen

Financieel en verzekering

Bedrijfsinformatie


Toelichting bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen met een bedrijfsschadeverzekering.

bedrijfsschadeverzekering

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

De begrippen Bedrijfsschadeverzekering

1. Brutowinst

De bedrijfsschadeverzekering verzekert de vermindering van de brutowinst. Is er schade in uw bedrijf, of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager, of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. Brutowinst wiki

Looptijd bedrijfsschadeverzekering uitkering:

 • tot de uitkeringstermijn is afgelopen;
 • als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn;
 • als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade.

2. Vaste lasten bedrijfsschadeverzekering

Vergoeding van de vaste lasten van uw bedrijfsvestiging. Denk bijvoorbeeld aan huur.

3. Doorbetalen salarissen

Doorbetaling van salarissen gewaarborgd. Is er schade in uw bedrijf en kan er daardoor niet of minder gewerkt worden? Met de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering kunt u gewoon de salarissen doorbetalen.

4. Naverrekening clausule

Deze clausule vraagt de ondernemer in het begin van het nieuwe jaar een opgave te vertrekken het juiste verzekerd bedrag aan te geven voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. Het opgegeven brutowinstbedrag moet gelijk zijn aan de brutowinst van het voorafgaande boekjaar.  De clausule vangt schommelingen in het verzekerd bedrag op tot een bepaald percentage (meestal 30%). Dit betekent dat wanneer blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is, de verzekeraar maximaal 30% overdekking verleent. Het opgeven van een te laag bedrag bij een bedrijfsschadeverzekering kan onderverzekering tot gevolg hebben. Dus bij schade een lagere uitkering.

Geen volledig boekjaar. Als er nog geen sprake is van een volledig boekjaar, geef dan een raming. In dat geval geeft u de verwachte brutowinst op, op basis van de al gerealiseerde brutowinst. Hou hierbij rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Startend bedrijf. En als er nog helemaal geen brutowinst is gerealiseerd? Neem dan de omzetprognose uit het ondernemingsplan, verminderd met de verwachte variabele kosten (exclusief btw).

5. Waardoor schade bij een bedrijfsschadeverzekering?

 1. brand,
 2. ontploffing,
 3. blikseminslag,
 4. storm-, waterschade,
 5. inbraak,
 6. aanrijding/aanvaring,
 7. straatafzetting en
 8. het wegvallen van stroom- of watervoorziening

6. uitsluitingen bedrijfsschadeverzekering

 1. Molest,
 2. vulkanische uitbarsting,
 3. aardbeving,
 4. overstroming en
 5. atoomkernreacties

7. Het berekenen van het verzekerd bedrag

Het is niet voor iedereen even eenvoudig het juiste bedrag te bepalen om te verzekeren. De berekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

 • Brutowinst. Dat zijn de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.
 • Alternatieve berekening: de omzet minus de variabele kosten.

Beide worden gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn, de schadeperiode waarover de verzekering uit blijft keren, moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Premie. De premie van een bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het het toeleveringsrisico – uitvallen centraal magazijn – of het wegvallen van een met name genoemde publiekstrekker bijvoorbeeld: winkelcentrum, ziekenhuis.

Deze verzekering is geen zogenaamde Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die verzekert de aansprakelijkheid  door veroorzaakte schade aan zaken of letselschade en niet de eigen schade.

Schade bedrijfsschadeverzekering

Is er een zaakschade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist de bedrijfsschadeverzekering moet ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Video

Brandpreventietips

De premie van Bedrijfsschadeverzekering is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

Bedrijfsschadeverzekering winkel
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
Bedrijfsschadeverzekering winkel

Waarom wij?

1. Betaalbaar. Een gunstige prijs en de best passende bedrijfsschadeverzekering.
2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd bij zakelijke schadeverzekeringen.

We zorgen dat u meteen tevreden bent met de bedrijfsschadeverzekering. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Offertes en premies

Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Eigen handelsgoederen transport premie online Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Audio over afsluiten verzekeringen

Een selectie van concrete praktijk voorbeelden waar het mis is gegaan. Tijdsinvestering 6 minuten.

Installatiebedrijf verzekeringen direct online premie 2021

Installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar voor elk installatiebedrijf in de bouw sector. Uiteraard voor directe opdrachten. Maar ook als u als onderaannemer werkt. Hoofdaannemers blijken namelijk vaak polissen te hebben waar een ZZP-er of een MKB installatietechniek niet op terug kan vallen. Zelf de schade claimen op de polis van de hoofdaannemer zal niet lukken. Eigen installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar. Hieronder het meest gekozen pakket.


Maandpremie bouwverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid €

Verzekerd is schade aan zaken (andermans spullen) en letselschade (ongelukken). Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% van deze bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Constructie All Risk €

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering. Het werk € 50.000,-/€ 1.250.000,-. Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-. Hulpmateriaal € 10.000,-. Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Rechtsbijstand €

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten. Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict. Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Eigen vervoer €

Eigen vervoerverzekering verzekert € 10.000,- vervoerde goederen en gereedschappen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.


Uw verzekeringskeuze

Werkzaamheden

Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Levert en factureert u zelf uw bouwmaterialen?

Bijzondere werkzaamheden

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw.

Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?

Plaatst of installeert u zonnepanelen?

Werknemerschade meeverzekeren? (U verzekert uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen.)

Zaken onder opzicht (Optioneel bij bedrijfsaansprakelijkheid) meeverzekeren?

Bedrijfsinformatie


Slotvragen

Kies

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Overige bouw verzekeringen

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Toelichting installatiebedrijf verzekeringen

Een aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk installatiebedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een installatiebedrijf gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidspolis. Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een installatiebedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten installatiebedrijf verzekeringen die er zijn.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

installatiebedrijf verzekeringen

De belangrijkste verzekering die elke installatiebedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een zonnepaneel die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan financiële grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Een paneel datop een auto valt, levert alleen aansprakelijkheid schade aan zaken op. Maar ernstiger wordt het dus als er letselschade is.

Wanneer CAR verzekering

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf bij dit onderdeel van installatiebedrijf verzekeringen.  Een CAR verzekering (Construction All Risk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het installeren, oprichten, construeren en monteren van installatiewerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.

Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen installatiewerk/project verzekert.

Audio aansprakelijkheid

Zaakschade installatiebedrijf verzekeringen

In het kader van installatiebedrijf verzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan zaken (spullen van een ander) toegebrachte schade (materiële schade). Aan derden toegebrachte zaakschade, alsmede de hieruit voortspruitende schade, wordt veelal vergoed als er aansprakelijkheid in het spel is. Denk aan het boren in een muur waardoor een waterleiding openbarst en er een grote waterschade ontstaat. Of er wordt een las-brand veroorzaakt met grote schade tot gevolg.

1. Opzicht installatiebedrijf verzekeringen

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een installateur. U leent even lasapparaat van uw collega. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de eigenaar de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De installatiebedrijf verzekeringen oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

2. Werknemersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Stel, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht schroef. Maar ook bij veel ernstiger bedrijfsongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. (En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of de vakbond het wel.) Op alle installatiebedrijf verzekeringen zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

3. Rechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Installatiebedrijf verzekeringen kent juridische onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Ook is vaak meeverzekerd telefonische advies service voor onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict.

Ook wordt de verzekeraar veel gevraagd contracten te beoordelen. Bijvoorbeeld arbeidscontracten of eigen leveringsvoorwaarden. Denk ook aan problemen met leveranciers, opdrachtgevers of instanties.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

4. Constructie All Risk verzekering professionals.

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en Constructie All Risk CAR verzekeringen voor een installatiebedrijf. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het installatieproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op installatiebedrijf verzekeringen.

5. Eigen gereedschappen

Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.

Schade voorbeelden installatiebedrijf verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid

 1. U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar installatiebedrijf verzekeringen zorgen voor deze bedrijfsaansprakelijkheid dekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 2. U laat een soldeertang liggen. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidspolis keert dan de letselschade uit.

Schadevoorbeelden installatiebedrijf verzekeringen Constructie All Risk

bouwverzekering aannemer
installatiebedrijf verzekeringen
 1. Tijdens een storm wordt uw werk verwoest. Er moet een noodreparatie komen. Als moet opnieuw worden ingekocht en veel extra uren besteed aan opnieuw installeren dan gebruikt u daarvoor de CAR verzekering..
 2. Er is brand uitgebroken en het bijna afgebouwde pand brand volledig af. Niet alleen kan volledig opnieuw worden gestart, ook de gereedschappen zijn verwoest.

Schadevoorbeelden Opzicht

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking. Bij installatiebedrijf verzekeringen kan dat wel meeverzekerd worden.

 1. Als voorbeeld kunt u denken aan een bouwbedrijf dat een lasapparaat van een collega leent. Er is dan sprake van opzicht.
 2. U wordt gevraagd een keukenblad te verschuiven maar er gaat iets mis. De oven valt kapot op de grond.

Bedrijfsrechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

Discussies met relaties, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd plezierig als juridische hulp beschikbaar is en die kosten worden. Overleg met een jurist, vaak soms alleen maar even om te klankborden, als er mogelijke problemen aan gaan komen.

Gereedschap en materialen installatiebedrijf

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Heeft u een vrachtwagen of bestelauto dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans gering en gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze verzekering ook best worden gemist. Dus kijk even wat uw maximale risico is. Let even op dat er een groot verschil is tussen gereedschappen in de bestelbus en op de werk-plaats. Beiden kunnen verzekerd worden op een installatiebedrijf verzekeringen (CAR en eigen vervoer).

Schadeclaim

Is er een zaakschade bij een ander? Bijvoorbeeld een letselschade of een casco schade? En is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Poliskosten en winstopslag installatiebedrijf verzekeringen

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor installatiebedrijf verzekeringen kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en de bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Beoordeling installatiebedrijf verzekeringen op

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De vergelijking

De uitkomst van onze vergelijkingen van installatiebedrijf verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering. Zo’n voorstel geeft de beste prijs / kwaliteit verhouding. Wij houden daarbij ook rekening met verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een gemiddeld percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform. Deze is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. We hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Letselschade installatiebedrijf verzekeringen

Veruit de meest kostbare schadeclaim is een letselschadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.

letselschade bouw

Zo’n letselschade is een flink financieel risico dus let vooral eens op preventie-maatregelen. Installatiebedrijf verzekeringen zijn een mooi vangnet. Maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

Tips preventie

 1. Het beveiligen van het werkterrein. Begin met vreemden weghouden. Dat is verstandig om te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
 2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) geeft goede tips geven over het beveiligen van de werkplaats. Zowel fysieke beveiliging als allerlei elektronisch voorzieningen.
 3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen installatiebedrijf verzekeringen. Natuurlijk is dat een verzekeraars belang maar maak er gebruik van.
 4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen. Een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden, stijgt de schade snel. Er is dan bijna altijd regres. Dat is het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeringsmaatschappij zich snel komen melden met een schadeclaim. Ook daar zijn deze installatiebedrijf verzekeringen voor om die schadeclaim te vergoeden.
 5. Zorg dat de werkplekken opgeruimd zijn en dat er goed overzicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde doen met extra aandacht voor de veiligheid, verdient zichzelf snel terug.
 6. Er zijn gemakkelijk brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brand-schade vaak nog wel te overzien is maar de milieu-schade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de schade sterk kunnen verhogen.

Controle via checklist

En dan zijn er nog veel andere dekkingen voor een installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering die misschien toch zinnig zijn. Kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen)  u persoonlijke financieel in problemen brengen. Of zelfs het voorbestaan van uw installatiebedrijf in gevaar brengen.

Bel ons dan even als u een risico wilt verzekeren of gewoon een vraag heeft. Wij begrijpen het verzekeren van uw installatiewerk; profiteer daar van.

Waarom wij?

 • Wij hebben van honderden bouw- en installatiebedrijven met de bijbehorende installatiebedrijf verzekeringen onder ons beheer. Zo’n verzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouw- en installatieverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven). Er is dus bekendheid met het bouw- en installatie vak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premies

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Brexit liability insurance and UK-Dutch consequences 2021

The United Kingdom anno 2021 is a third country for the European Union and so the Brexit liability insurance should be changed. The legal liability for customers and Dutch-firms and UK-firms has changed since January 2021. Below you find simple explanation and the consequences for EU-firms and UK-firms.

Example Brexit liability insurance

Productaansprakelijkheidsverzekering

Example Brexit liability insurance claim. You are a UK-bicycle firm. You sell your bicycles to the Netherlands. Due to a construction error, the front brake locks and the Dutch-cyclist falls seriously; Hospitalization and a long rehabilitation is the result. In other words, personal injury liability and a huge financial claim. The Dutch lawyer of the cyclist will sue the Dutch-reseller (and not the UK firm). Due to EU regulation the EU reseller is directly liable for the damages. The Dutch liability insurer will not always cover such a product from a third country. Our English liability form.

UK- and Dutch manufacturers disadvantage

[Lees meer…] overBrexit liability insurance and UK-Dutch consequences 2021

IT automatisering aansprakelijkheid online premie 2021

IT aansprakelijkheid

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).

Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- (max. € 5.000.000,-)


Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico € 0,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie IT automatisering aansprakelijkheid

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering

Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken voor de IT automatisering aansprakelijkheid verzekering, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd ten behoeve van

 1. De automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
 2. Systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
 3. Medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
 4. Systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
 5. Games, ringtones, music downloads, sound logo’s
 6. Dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
 7. Dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
 8. Niet als IT automatisering aansprakelijkheid gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekken de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. 

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox