Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants premie berekenen 2023

Vraag maar raak!

			
Dit zijn geautomatiseerde AI (GPT4) antwoorden. Neem belangrijke beslissingen over verzekeringsrisico's en pensioenen altijd in overleg met een professional. Gebruik geen privacy gevoelige informatie. Klik op "offertes en premies" voor online premies voor zakelijke verzekeringen en pensioenen. Disclaimer.

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie is niet altijd verplicht. opdrachtgevers zullen het wel vaak eisen. Het is dus vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw laswerk. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld.

Wat wordt verzekerd aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie

De Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u wordt veroorzaakt. Deze risico’s kunnen per sector sterk verschillen. Maar het werk van lasser is vaak risicovol. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunnen worden. Premies.

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lasser. Online premie 2023

Aansprakelijkheid verzekering lasser

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lasser is eenvoudig hieronder online te verzekeren. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correcte snelle afhandeling. Ook voor lassers in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als lasser aan het werk is. En elke opdrachtgever zal deze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lasser accepteren.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering lasser. Online premie 2023

Over ons

Wens

Sinds 1990 probeer ik de traditionele verzekeringsmarkt te veranderen vanwege m’n aanhoudende wens verzekeringen beter en sneller aan te bieden. Talloze baanbrekende initiatieven heb ik met vallen en opstaan geïntroduceerd. Zie hieronder een gedeelte van alle ontwikkelingen. Ondanks alle lastige maatschappelijke ontwikkelingen over financieel en verzekeringsadvies staat er een stevig verzekeringsbedrijf. Duizenden verzekeringskantoren hebben de laatste jaren het loodje gelegd toch heb ik steeds de weg gevonden om, samen met mijn medewerkers, mijn relaties dat te bieden waar zij behoefte aan hadden.

Rozen

Over rozen gaat het niet. In de vorige eeuw startte de automatisering. Een fantastische mogelijkheid om snel te handelen. Helaas liep ik te hard; de reden is goed uit te leggen; Efficiënt een verzekering adviseren dat konden we ook in de jaren negentig prima. Maar een verwerkingstijd van een polis van een paar maanden (tot meer dan een jaar) was geen uitzondering. Gevolg, ontevreden klanten en een dagelijks gevecht met de verzekeringsmaatschappijen. Er was immers geen enkele noodzaak voor verzekeringsmaatschappijen grote sommen geld te investeren in verbetering van de service. Het geld klotste bij hen tegen de plinten. De latere woekerpolis-affaire heeft dat scherp duidelijk gemaakt.

Missers en successen

Een paar voorbeelden van de initiatieven die ik persoonlijk mocht ontwikkelen. Stevige missers maar ook grote successen mag ik op mijn palmares schrijven.

 • Een online bedrijvenverzekeringsmarkt via koopeenverzekering
 • Een online zakelijke risicoanalyse website
 • Een innoverende AOW-polis
 • De eerste website met online premies voor werkmaterielen, bouw, energie, aansprakelijkheid, advocaten, en tiental andere formulieren.
 • Duizenden blogs die de concurrenten soms tot wanhoop drijven.
 • Jaarlijks meer dan een 1.000.000 downloads van verzekeringsformulieren via Koopeenpolis.
 • Online collectief pensioen en DGA rekenmodules.
 • Vele nieuwsbrieven, websites, rekenmodules en innovaties.

Nu

Eindelijk hebben ook verzekeringsmaatschappijen het licht gezien. Een groot gedeelte kan redelijk snel een polis opmaken. En dat geeft mij en mijn medewerkers plots de mogelijkheid snel en efficiënt te handelen. Met nieuwe zeer handige formulieren kunnen we in de helft van de gevallen binnen een half uur een offerte, en na akkoord, een polis leveren. Vaak leveren we online premies van verzekeringsmaatschappijen waarvan wij vinden dat ze de polis waard zijn.

Privé

Mijn heimelijke hobby is voor velen een vreemde: SEO……  Search Engine Optimization. Het is een persoonlijk genot als ik een vak-artikel kan schrijven dat, niet alleen een interessante inhoud heeft, maar ook door Google als waardevol wordt herkend. Nu ook AI aanwezig is, wordt mijn hobby alleen maar interessanter. Tja, iedereen heeft zijn afwijking. Verder help ik als vrijwilliger bij een burgerinitiatief rondom verduurzaming woningen, zonnepanelen en VanGaslos. En na ook alle familiaire zaken is daarna mijn tijd op. Ik ben getrouwd heb vier kinderen (Hun vak: Impro, Big Data, NGO en audio) en woon in Hilversum.

Foto’s van ons kantoor hieronder.


Gerrit-Jan Doorneweerd in de pers

Mkb wil best pensioenplicht, maar wel voor iedereen – Het Financieele Dagblad
VVP IT Special The Dutch Fintech Boss
Kluwer interview pensioenbeloning
Interview Tom van ‘t Hek met Gerrit-Jan Doorneweerd over Zonnepanelen
De mallemolen van waardeoverdrachten
Veel knoppen aan een AOV
Trendsetter Doorneweerd – artikel Social Media Financiële Branche in Vakblad VVP
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP-er FD interview
Mijn GetalProvisiesysteem versus uurtariefsysteem
Zo’n mooi jaar krijgen we nooit meer
Eufin > Start Corporate WeblogINFinance > Start Corporate Weblog
Insurance_weblog > Start Corporate WeblogBanking 2.0 – Frank Watching
Banken in de ban Privacy is alles behalve bijzaak bij kilometerverzekeringen
Doorneweerd genomineerd voor aanmoedingsprijs Doorneweerd wordt elke dag boos wakker
Doorneweerd ageert tegen VB-actie
Balen van ziekteverzuim zeepbel polis
Het verhaal van Rintje RitsmaHet lijf van Rintje Ritsma
AOW in huidige vorm heeft zijn langste tijd gehad
Open brief aan Rutte over de AOW-Polis
Een geheim van internet dat echt werkt
Downloaden formulieren verzekeraars groeit
GIM-koppeling prachtige stap voorwaarts
Een efficiënte keten van klant naar leverancier en terug
Doorneweerd Assurantiën; een hele reeks filialen (?)
Doorneweerd lanceert AOW-Polis

Coaching verzekering. Premie aansprakelijkheid online 2023

coaching verzekering

Een coaching verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. De coaching verzekering zorgt dan dat u juridisch wordt geholpen en de schadeclaim betaald wordt.

Download en informatie coaching verzekering

Informatiepagina coaching verzekering

Beroepsaansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een coach. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een coaching verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een budgetcoaching aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag coaching verzekering.

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een coaching verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een coaching verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag bij coaching verzekering

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen coaching verzekering

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een coaching verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook coaching.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur online premie 2023

Aansprakelijkheid verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter is eenvoudig hieronder online te verzekeren. De premie en alle voorwaarden zijn direct bekend. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correctt snelle afhandeling. Ook voor flensmonteurs in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als flensmonteur en pijpfitter aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur en pijpfitter accepteren.

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering flensmonteur online premie 2023

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pijpfitter premie online 2023

Aansprakelijkheid verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pijpfitter en flensmonteur is eenvoudig hieronder online te verzekeren. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correcte snelle afhandeling. Ook voor pijpfitters in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als pijpfitter en flensmonteur aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pijpfitter en flensmonteur accepteren.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pijpfitter premie online 2023

Aansprakelijkheidsverzekering hijsbegeleider en rigger premie 2023

Aansprakelijkheid verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering hijsbegeleider en riggers is eenvoudig hieronder online te verzekeren. De premie en alle voorwaarden zijn direct bekend. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correctt snelle afhandeling. Ook voor riggers in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als rigger of hijsbegeleider aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze aansprakelijkheidsverzekering hijsbegeleider en riggers accepteren.

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering hijsbegeleider en rigger premie 2023

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger online premie 2023

Aansprakelijkheid verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering rigger en hijsbegeleiders is eenvoudig hieronder online te verzekeren. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correcte snelle afhandeling. Ook voor riggers in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als rigger of hijsbegeleider aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering rigger en hijsbegeleiders accepteren.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger online premie 2023