AOW franchise 2020 klik hier

AOW franchise 2017
AOW franchise 2018

 

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

 

ML

EL

ML

EL

ML

EL

01-01-2016

12.953

14.657

25.905

29.313

18.948

21.441

ML=Middelloon & beschikbare premie, EL=Eindloon.

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake  van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2016 is voor respectievelijk een eind-  en middelloonregeling dus € 14.657 en € 12.953.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk  in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2016 voor pensioen in eigen beheer  is € 21.441 bij een eindloonregeling en € 18.948 bij een middelloonregeling.

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2016 is voorlopig vastgesteld op € 101.519.

Hier treft u de franchises 2015 en in voorafgaande jaren.

Zelf rekenen Collectief bedrijfspensioen

Bedrijfspensioen toelichting

Audio pensioengebouw

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Premies en formulieren

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen