AOW franchise 2020 klik hier

AOW franchise 2017
AOW franchise 2018

 

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

 

ML

EL

ML

EL

ML

EL

01-01-2016

12.953

14.657

25.905

29.313

18.948

21.441

ML=Middelloon & beschikbare premie, EL=Eindloon.

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan.

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake  van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2016 is voor respectievelijk een eind-  en middelloonregeling dus € 14.657 en € 12.953.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk  in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2016 voor pensioen in eigen beheer  is € 21.441 bij een eindloonregeling en € 18.948 bij een middelloonregeling.

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2016 is voorlopig vastgesteld op € 101.519.

Hier treft u de franchises 2015 en in voorafgaande jaren.

Zelf rekenen Collectief bedrijfspensioen

Bedrijfspensioen toelichting

Audio pensioengebouw

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Premies en formulieren

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2022 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen