Basis AOW Franchise 2017

€ 13.123 Enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie
€ 14.850 Enkelvoudig gehuwd, eindloon.

AOW Franchise 2020 klik hier

Algemeen

Eind van de maand januari 2017 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2017 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2017. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2017 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW Franchise 2017. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan.

AOW Franchise 2017 factor

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale AOW Franchise 2017 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 14.850 en € 13.123.

AOW Franchise 2017

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2017 voor pensioen in eigen beheer is € 21.716 bij een eindloonregeling en € 19.191 bij een middelloonregeling.

DGA pensioen online berekenen

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2017 berekenen wij op € 103.317.

Franchise 2016 en eerdere jaren

Hier treft u de AOW franchises 2016 en in voorafgaande jaren.

Eigen bijdrage 2017 werknemer berekening

Een rekenvoorbeeld

  1. Salaris € 33.123,- fulltime
  2. AOW franchise 2017 € 13.123,
  3. Pensioengrondslag € 20.000,-
  4. Parttime percentage 80%
  5. Pensioengrondslag € 16.000,-
  6. Eigen pensioen bijdrage 2017 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
  7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

 

Premies en formulieren

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen