AOW Franchises 2017

€ 13.123 Enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie
€ 14.850 Enkelvoudig gehuwd, eindloon.

Bij de pensioenopbouw moet rekening worden gehouden met de AOW-uitkering. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan.
Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale franchise voor 2017 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 14.850 en € 13.123.

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en die geheel of gedeeltelijk in eigenbeheer worden uitgevoerd moet uitgegaan worden van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2017 voor pensioen in eigen beheer is € 21.716 bij een eindloonregeling en € 19.191 bij een middelloonregeling.

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2017 berekenen wij op € 103.317.

Hier treft u de franchises 2016 en in voorafgaande jaren.