Voordelen en nadelen Cyberverzekering

Voordelen en nadelen Cyberverzekering

Voordelen en nadelen cyberverzekering?

Hieronder gaan we uitgebreid op alle aspecten w.o. voordelen en nadelen Cyberverzekering. Hier een 2-seconde premieberekening. Een opstelling maken van de voordelen en nadelen Cyberverzekeringen, ook wel cyber-risicoverzekering of dekking voor de aansprakelijkheid is bedoeld om een ​​organisatie of bedrijf te helpen de risico’s te beperken door kosten te compenseren die het gevolg zijn bij herstel na een cyber-gerelateerde beveiligingsbreuk of soortgelijke gebeurtenis. de eerste cyberverzekering kwamen uit 2005 , waarbij de totale waarde van de premies naar verwachting 7,5 miljard dollar zal bereiken in 2020. Volgens de accountant PwC koopt ongeveer een derde van de Amerikaanse bedrijven momenteel een soort van Cyberverzekering.

De cijfers geven aan dat organisaties een behoefte aan cyberverzekering zien, maar waar hoe gaat het precies om? Cyberverzekering omvat doorgaans uitgaven in verband claims door derden. De volgende gemeenschappelijke kosten met bijbehorende Voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn meestal:

Onderzoek: Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de FBI.
Bedrijfsverliezen: Een cyberverzekeringsbeleid kan soortgelijke zaken omvatten die onder een fouten- en weglatingsbeleid vallen (fouten als gevolg van nalatigheid en andere redenen), evenals monetaire verliezen die worden veroorzaakt door downtime van het netwerk, bedrijfsonderbrekingen, herstel van gegevensverlies en kosten die betrokken zijn bij Het beheer van een crisis, die kan leiden tot herstel van reputatie schade.
Privacy en kennisgeving: Dit omvat verplichte kennisgevingen van kennisbreuk aan klanten en andere betrokkenen, die door de wet in veel jurisdicties zijn gemachtigd, en kredietbewaking voor klanten wier informatie is of zou kunnen zijn overtreden.
Procedures en afpersing: Dit omvat juridische uitgaven in verband met de vrijgave van vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom, wettelijke regelingen en regelgevende boetes. Dit kan ook de kosten omvatten van cyberafpersing, zoals bij ransomware.

Houd er rekening mee dat de cyberverzekering nog steeds evolueert. Cyberrisico’s veranderen regelmatig en organisaties hebben de neiging om niet de volledige impact van overtredingen te melden om negatieve publiciteit te voorkomen en het vertrouwen van klanten te beschadigen. Zo hebben de verzekeraars ook nu nog onvoldoende gegevens om de financiële gevolgen van aanvallen goed te bepalen en in te schatten. In wezen is het echte risico van cyberaanvallen door door hen nog niet helemaal inzichtelijk.

Voordelen en nadelen Cyberverzekering

Een aantal bekende verzekeringsmaatschappijen bieden cyberverzekeringspolissen. Wij verwachten dat cyberverzekering deel uitmaakt van de productlijn van elke bedrijfsverzekeringspakket. Maar zoals bij elke zakelijke verzekering verschilt de verzekeringsdekking per verzekeraar.

Bij het vergelijken van de verzekeringen tussen verzekeraars, kijk dan naar de volgende elementen:

Waar kijken verzekeringsmaatschappijen naar bij het bepalen van de dekking?

Een verzekeringsmaatschappij wil zien dat een organisatie zijn kwetsbaarheid voor cyberaanvallen heeft vastgesteld (een cyber risicoprofiel). Ze analyseren de beste vervolgacties om zoveel mogelijk te beschermen tegen aanvallen. Oopleiding van werknemers in de vorm van beveiligingsbewustzijn, met name voor phishing en sociale techniek, moet deel uitmaken van een beveiligingsplan. Het is verstandig gebruik te maken van specialisten voor de laatste informatie over nul-dag en gerichte aanvallen.

Aangezien de cyberverzekering steeds meer gestandaardiseerd wordt, kunnen verzekeraars controle van de processen van een organisatie aanvragen als voorwaarde voor de dekking.

Het verzekeringsdossier voor cyberverzekering

Elke organisatie die klantinformatie opslaat en onderhoudt of online betalingsgegevens verzamelt of de cloud gebruikt, zou overwegen om cyberverzekering toe te voegen aan zijn verzekeringspakket. Met de voordelen en nadelen Cyberverzekering kan die keuze goed worden bepaald.

Aanvallen nemen steeds verder toe. Kleine bedrijven hebben de neiging om te denken dat ze veilig wegkomen, maar Symantec constateerde dat meer dan 30 procent van de phishing-aanvallen in 2015 tegen organisaties met minder dan 250 werknemers werd gelanceerd. Symantec’s 2016 Internet Security Threat Report gaf aan dat 43 procent van alle aanvallen in 2015 gericht waren op kleine bedrijven.

Op grotere schaal bedroeg het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in 2014 de geschatte jaarlijkse kosten voor de wereldeconomie van cybercriminaliteit tussen $ 375 miljard en $ 575 miljard. Hoewel de bronnen verschillen, bedraagt ​​de gemiddelde kosten van een gegevensbreuk voor grote bedrijven ruim 3 miljoen dollar. Elke organisatie moet beslissen of zij die kostenpost kunnen riskeren en of een cyberverzekering nodig is om de kosten te compenseren voor wat wel gebeurt. Een opstelling van de voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn dan een goed uitgangspunten voor de beslissing.

Sony kwam in een ongemakkelijke situatie terecht na de 2011 PlayStation hacker breach, met kosten die $ 171 miljoen bedroegen die door cyberverzekering zouden kunnen zijn gecompenseerd.

Wat de kosten betreft, zijn de verzekeringsdekking en premies gebaseerd op een standaard bedrijf, de omzet en het verzekerde bedrag. Hier de online cyber premierekenbox.

Een start

Een goede eerste stap is het creëren van een cyber risicoprofiel voor uw bedrijf en het opstellen van een lijst van kosten die u bij een incident wilt hebben gedekt. Voordelen en nadelen Cyberverzekering worden dan ook concreet duidelijk voor elk individueel bedrijf afzonderlijk. Lees ook  7 doorslaggevende voordelen Cyberverzekering

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

cybercriminaliteit en datarisks, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen

Gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringenEr is terecht een gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen. Goed verzekerd zijn is natuurlijk belangrijk en wij proberen dat ook goed te regelen voor onze klanten. De premie is niet het grootste probleem. Die vallen best mee. Premie zelf online berekenen.

Iedereen kent dat vage gevoel dat, bij het kijken naar een bouwplaats of een andere werkplek, de begeleiding van de kraanmachinist flink te wensen overlaat. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport TCVT probeert daarom al jaren een verplichte certificering te krijgen van de hijsbegeleiders (aanpikkelateurs). Een droevig schadegeval hebben we in 2016 gezien in Den Haag. De Cobouw heeft er een duidelijk artikel over geschreven. Hijskraan verzekeringen nemen, denken wij,  wellicht ook gedeeltelijk de verantwoordelijkheid weg die als basis aanwezig zou moeten zijn bij het risicobewust gebruik van een hijskraan. “We zijn toch goed verzekerd….”. Wij zouden daarom ook een voorstander zijn veel meer verantwoordelijkheid voor een goed risicomanagement te leggen bij de verzekeraar van het risico. 

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraanverzekeringen is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een mobiele hijskraan te verzekeren, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van hijskranen te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het verkeersrisico zal minder vaak tot schade leiden dan het werkrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking. Wat zijn belangrijke zaken die zijn verzekerd bij het hijskraan verzekering aansprakelijkheidsrisico?

 1. Schade met of door de hijskraan veroorzaakt. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de kraan) voor schade aan
  1. personen (letselschade). Vooral hierdoor zijn de bedragen op de wettelijke aansprakelijheidsverzekering zo hoog. Een levenslang letsel veroorzaken bij een hijskraan ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een enorme schadeclaim.
  2. zaakschade – met inbegrip van gevolgschade – die met of door de hijskraan is veroorzaakt.
 2. Schade veroorzaakt door de lading De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van de hijskraan.
 3. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De dekking (mobiele) hijskraan verzekering is dus voornamelijk bestemd voor het verkeersrisico.
 4. Aansprakelijkheid hijsbegeleiders. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de door de hijskraan (begeleider) veroorzaakte schade.

Natuurlijk is er ook nog de (beperkt) casco schadeverzekering om uitgebreid te bespreken maar daar gaan we in een latere fase naar kijken. De gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen is zo belangrijk dat een duidelijke uitleg belangrijk is. Eerst zal in een werksituatie de kans op schade zo klein moeten worden gemaakt. Het verzekeren van het risico dat kunnen wij verzorgen. Premie zelf online berekenen.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

hijskraan, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

5 onmisbare toevoegingen heftruck verzekering

5 onmisbare toevoegingen heftruck verzekeringEen goede heftruck verzekering is onmisbaar net als de 5 onmisbare toevoegingen heftruck verzekering. Premieberekening heftruck verzekering online.

Met een heftruck bent u wettelijk verplicht om voor de gemotoriseerde transportmiddelen een heftruck aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor het gebruik van heftruck op uw eigen terrein. Ook al worden deze niet op de openbare weg gebruikt. Dus ook een vorkheftruck moet altijd verzekerd worden. Zowel het werkrisico als het verkeersrisico. Een vorkheftruck die een magazijnstelling raakt. Of een heftruck die tegen een auto aanrijdt. Bij schade aan uw machine of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede heftruck verzekering onmisbaar. De verplichtingen kunt u lezen bij Logistiekprofs.

Voor de 5 onmisbare toevoegingen heftruck verzekering hieronder zijn goed om toe te voegen bij de drie basis keuzes die gemaakt worden. 

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

5 voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt casco

5 voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt Casco

De eigenaar van de4 voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt casco verzekerde graafmachine is er natuurlijk bij gebaat een goede graafmachineverzekering te hebben met de juiste wettelijke aansprakelijkheid verzekeringsdekking. De voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt Casco moeten dan goed bekend zijn. De eigenaar van de graafmachine wil vaak een extra volledige dekking. Maar de waarde van de graafmachine is vaak al flink gedaald en de premie voor een cascoverzekering is dan niet meer aantrekkelijk. Toch kan een brand, diefstal of blikseminslag flinke financiële schade veroorzaken. De premie is vaak heel beperkt. hier kunt u die premieberekening maken. Voordat we de 5 voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt Casco bekijken eerst de omschrijving.

Omschrijving Beperkt cascodekking graafmachineverzekering.

Als volgens de polis sprake is van dekking ‘Beperkt casco’ geeft de verzekering de verzekerde recht op een vergoeding voor beschadiging of verlies (hierna tezamen ook aangeduid als ‘schade’) van het werkmaterieel. (Uitleg over het verschil tussen de eigenaar, bezitter, houder, verzekeringsnemer, verzekerd of bestuurder vindt u hier.) Beperkte casco wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco. Dit in tegenstelling van volledig casco waar alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook eigen fouten. Wilt u de uitsluitingen even lezen; hier vindt u een uitgebreid artikel.

Dekking Beperkt cascodekking graafmachineverzekering.

De kans is natuurlijk erg klein vandaar dat de premie ook best voordelig is. De 5 voordelen graafmachineverzekering beperkte cascodekking zijn dus.

 1. Een geringe extra premie;
 2. Geen waardeverlies graafmachine bij brand, diefstal, storm etc.;
 3. Ook bij oudere graafmachine is de graafmachineverzekering af te sluiten;
 4. Een beperkt eigen risico;
 5. Graafmachineverzekering eenvoudig te stoppen of te wijzigen.

Snelle premieberekening en afsluiten.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Verzekeringen, Werkmaterieel Reageer op dit artikel0

Verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

Verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

De verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners

In 2009 ben ik gaan samenwonen met mijn partner. In die periode bouwde hij al pensioen op. In 2012 zijn we getrouwd. Onlangs hebben wij besloten te gaan scheiden en het opgebouwde pensioen te verdelen. Heb ik alleen recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd? Of deel ik ook in het ouderdomspensioen dat is opgebouwd toen we alleen nog maar samenwoonden? Oftewel, hoe is de verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners?

U vraagt zich af of u recht heeft op een deel van de aanspraken op ouderdomspensioen die tijdens de periode van samenwonen door uw partner zijn opgebouwd. Dus hoer is de verdeling ouderdomspensioen bij ex-samenwoners. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de afspraken die u daarover heeft gemaakt met uw partner. Doorgaans zijn dergelijke afspraken opgenomen in het samenlevingscontract. Een afspraak om pensioen te delen ligt dan in het verlengde van de overeengekomen verzorgingsverplichting. Als er geen afspraken over pensioendeling (in het samenlevingscontract) zijn gemaakt, dan bestaat in beginsel geen recht op deling van het tijdens die periode opgebouwde ouderdomspensioen. Simpele uitleg Pensioenverdeling bij Echtscheiding

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Bouwverzekering en ongelukken op de bouwplaats

bouwverzekeringBouwverzekering

Een goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

Tips

Overige voorbeelden

Bouwverzekering voor professionals

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Aansprakelijkheid, bouw Reageer op dit artikel0

7 doorslaggevende voordelen Cyberverzekering

Cyberverzekering is de afgelopen tijd in de media vaak mede genoemd als oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de wereldwijde aanvallen met ransomsoftware. Wat zijn echter de voordelen cyberverzekering en de nadelen?

Iedereen begrijpt de enorme kosten die er gemoeid zijn als het noodlot toeslaat. Het is daarom goed eens hier te kijken wat er nu precies verzekerd is op een cyberverzekering. Maar bovenal; wat zijn de voordelen en nadelen van een cyberverzekering. Het begint echter met het afsluiten en beheren de verzekering en zorgen dat deze past bij het bedrijf.

 1. Bij een incidentmelding zorgen wij voor directe melding bij de verzekeraar. Daar staat een incidententeam uw bedrijf terzijde in geval van een incident
 2. Aan een polis zit een (gratis) Redsocks Security Scan.
 3. Ook kan er een (gratis) juridische check van de bewerkingsovereenkomst gedaan door ICT Recht.
 4. Een cyberverzekering dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen.
 5. Voordat het cyberincident zich manifesteert kan er al schade ontstaan. Soms worden bedrijven afgeperst, onder dreiging van een DDoS-aanval of bewust lekken van privacygevoelige gegevens. De verzekeraar helpen voor de opvang van die kosten.
 6. Het kan nodig zijn dat een verzekerde extra IT-capaciteit inkoopt uit voorzorg om op deze wijze de DDoS aanval te voorkomen. Hiermee zijn kosten gemoeid, die kunnen worden verzekerd.
 7. Ook de begeleiding en betaling van afpersingsgeld kunnen afgedekt worden met de verzekering.

Dat zijn de voordelen maar zoals altijd is het ook goed te kijken naar de nadelen van een cyberverzekering en datarisksverzekering.

In hoeverre kan de dekking een een cyber- en datarisksverzekering de problemen oplossen? De verzekeringsdekking verschilt natuurlijk per verzekeraar. Wij hebben momenteel gekozen voor een specialistische verzekeraar Hiscox. Een premieberekening is eenvoudig. Hier onze rekenbox online. De voordelen van een cyberverzekering zijn goed om te blijven realiseren als aanvullende zekerheid rondom uw basis IT security systemen.

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

cybercriminaliteit en datarisks, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

3 verontrustende voorbeelden en de cyberverzekering oplossing

Cyberverzekering staat steeds meer in de belangstelling. Premiebox.

Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De cyberverzekering kan de cyberrisico’s verzekeren en de financiële gevolgen beperken. De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan:

1. Door een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDosaanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen.

2. Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren.

3. Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade

Deze risico’s zijn verzekert via een cyberverzekering.

Vooral ook bestuurders kunnen ook flinke gevolgen ondervinden. Zij zullen zich de vraag moeten stellen of een datalek gemeld moet worden
Op basis van drie afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een datalek gemeld moet worden:

 1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
 2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
 4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?
Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

cybercriminaliteit en datarisks, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

DGA pensioeninleg bancair of pensioen


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

3 ongemakkelijke datalekken aansprakelijkheid bestuurders

notebookDatalekken en  de aansprakelijkheid van bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden. Premie REKENBOX

Voorbeelden meldplicht datalekken

 1. Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Gelet op de mogelijke gevolgen van datalekken is kennisgeving aan de betrokkenen geboden. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de rijpheid van de betrokkenen. Naast de kennisgeving aan het kind zelf, voor zover deze passend is, kan het in dit geval juister zijn om een ouder of voogd, die al actief betrokken is bij de medische verzorging van het kind, op de hoogte te brengen. Door de kwijtgeraakte gegevens kan de integriteit van de medische dossiers worden aangetast, wat de behandeling van de kinderen kan verstoren. Als de ouders of verzorgers op de hoogte zijn van datalekken dan kunnen ze hier alert op zijn, en kunnen ze bij eventuele afwijkingen in de medische zorg voor hun kinderen contact opnemen met de betreffende zorgverlener.
 2. Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Datalekken kan financiële consequenties hebben voor de betrokkenen, als hun kaartgegevens nog geldig zijn en worden misbruikt. De betrokkenen moeten daarom van datalekken in kennis worden gesteld.
 3. De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Aangezien de verantwoordelijke niet meer beschikt over de persoonsgegevens die op de laptop stonden, zullen deze opnieuw door de betrokkenen moeten worden verstrekt. Op zich heeft dit slechts beperkte negatieve gevolgen voor de betrokkenen: er is hooguit sprake van frustratie en tijdverspilling omdat ze alle informatie nogmaals moeten verzamelen. In sommige gevallen kunnen ook deadlines voor de indiening van documenten of aanvragen worden overschreden, wat kan leiden tot financiële schade voor de betrokkenen. De betrokkenen moeten van datalekken in kennis worden gesteld. In de kennisgeving moet worden aangegeven dat de gegevens opnieuw aan de financieel adviseur moeten worden verstrekt, en moet uitleg worden gegeven

Meer voorbeelden:

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en datarisks Reageer op dit artikel0

Medezeggenschap over pensioen in kleine ondernemingen

De SER heeft een advies uitgebracht over medezeggenschap over pensioen in kleine ondernemingen. Volgens de SER zijn er verschillende mogelijkheden om de medezeggenschap of invloed van werknemers in kleine ondernemingen over pensioen te versterken.

Advies SER Medezeggenschap ten aanzien van pensioen in kleine ondernemingen
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg op 15 september 2016 advies aan bij de Sociaal Economische Raad (SER). Klijnsma wil weten van de SER hoe de medezeggenschap dan wel invloed van werknemers in kleine ondernemingen voor de arbeidsvoorwaarde pensioen versterkt kan worden. Onder een ‘kleine onderneming’ verstaan we ondernemingen met tien tot vijftig werknemers, die niet verplicht zijn een ondernemingsraad in te stellen.

De SER noemt nu de volgende mogelijkheden:
1. Het bevorderen van bekendheid en naleving van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en/of personeelsvergadering (PV) binnen en buiten de WOR. Daar valt ook het adviesrecht onder;
2. Het versterken van enkele bevoegdheden van de PVT en/of PV binnen de WOR. Denk hierbij aan het informatierecht, de informatieplicht van de werkgever en het initiatiefrecht voor de arbeidsvoorwaarde pensioen; en
3. Het bevorderen van onafhankelijke en betaalbare informatievoorziening over pensioen.

De SER is er geen voorstander van de PVT en PV een instemmingsrecht toe te kennen bij pensioen in kleine ondernemingen. Dat zou het systeem van de WOR verstoren en kunnen leiden tot kosten-en lastendrukverhoging.

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Ondernemingsraad-pensioen Reageer op dit artikel0

3 goede manieren premie tractorverzekering berekenen

Goedkope tractorverzekeringen

Tractorverzekering

Bij een tractorverzekering zijn er drie verzekeringsvormen mogelijk. Wettelijke aansprakelijkheid, aangevuld met beperkte casco. En de meest uitgebreide vorm natuurlijk de volledig casco dekking. In dat laatste geval zijn eigenlijk alle van buitenkomende onheilen verzekerd op een tractorverzekering.

Hier kunt u die tractorpremie zelf berekenen.

De premie voor de wettelijke aansprakelijkheid op een tractorverzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van de tractor een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak een zwaardere tractor die meer schade kan aanrichten. En dus is vraag de verzekeringsmaatschappij meer premie.
Diezelfde cataloguswaarde wordt gebruikt voor de casco premie van een tractorverzekering. Let daarbij vooral op de vergoeding van de waarde in de eerste drie jaar. Een goede nieuwwaarde regeling is één van de belangrijkste punten om tractorverzekeringen met elkaar te vergelijken. Als na twee jaar de tractor total-loss is dan is een nieuwwaarde regeling tractorverzekering nodig om weer een fatsoenlijke tractor te kopen ter vervanging van de verwoeste tractor.

Indien binnen drie jaar na aanschaf door de verzekeringnemer als eerste eigenaar/gebruiker sprake is van een totaal verlies schade en naar aanleiding
daarvan wordt overgegaan tot aanschaf van een vervangend werkmaterieel waarvoor de verzekering wordt voortgezet, wordt als dagwaarde beschouwd: de aanschafwaarde van het werkmaterieel zoals vermeld op een (originele) aankoopnota. Bij toepassing van deze regeling kan als schadevergoeding maximaal 110% van het verzekerde bedrag worden uitgekeerd, met dien verstande dat de schadevergoeding nooit meer zal bedragen dan de aanschafwaarde van het vervangende werkmaterieel verminderd met de eventuele restantwaarde van het verzekerde werkmaterieel.

Bij de berekening van de Beperkt casco premie wordt de dagwaarde aangehouden. Beperkt casco tractorverzekering keert, simpel gezegd uit bij brand en diefstal. Later gaan we die uitgebreide extra dekking nog eens extra bekijken want vaak kan een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij een tractor met een kleine bijbetaling worden uitgebreid met beperkt casco.

Hieronder nog even een voorbeeld van ee tekst zoals de verzekeraar gebruik rondom de uit te keren verzekerde bedragen. Zie dat de verzekerde bedragen die uitgekeerd worden hoger kunnen zijn doordat proceskosten en rente extra gedekt zijn bovenop de verzekerde bedragen.

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Werkmaterieel Reageer op dit artikel0