23 kritische vragen over Rechtsbijstandverzekering DAS

Rechtsbijstandverzekering DAS

Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische conflict. Het is goed als u even stil staat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken betaalt zich dus uit. Hieronder tientallen vragen die helpen om razend snel een keuze te maken of een Rechtsbijstandverzekering DAS een verstandig beslissing is.

Zijn er nadelen aan een rechtsbijstandverzekering DAS?

 1. Zeker, zoals bij alle verzekeringen gaat het om nut en noodzaak. Soms is de nut van een Rechtsbijstandverzekering DAS laag. Zijn de risico’s laag, geen werknemers, geen opstalbelangen of andere financiële belangen klein dan kan de premie worden uitgespaard.
 2. Er zijn daarnaast ook veel dubbele of onnodige dekkingen bij rechtsbijstandsverzekeringen. Moneyview waarschuwt er terecht over. Weliswaar gaat het hier over de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren maar hetzelfde doet zich voor bij bedrijven. 
 3. Veel andere verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen of motorvoertuigen hebben al standaard een rechtsbijstandsdekking “standaard” in de verzekering. Natuurlijk gaat het daarbij dan alleen voor die bedrijfsrechtsbijstand die nodig is voor dat verzekerde onderdeel. Als u bijvoorbeeld een claim krijgt voor letselschade dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar die claim graag zelf juridisch willen begeleiden. Deze Rechtsbijstandverzekering DAS is dan van weinig nut. Hooguit kan een beperking in de dekking van zo’n bedrijsfaansprakelijkheidsverzekering als secundaire dekking op de Rechtsbijstandverzekering DAS zijn meeverzekerd.
 4. Een Rechtsbijstandverzekering DAS is vooral interessant als u actief gebruik maakt van de diensten van de verzekeraar. Er zijn veel aanvullende diensten zoals incasso, personele zaken of algemene leveringsvoorwaarden opstellen, etc. Maak daar actief gebruik van. Sluit u de verzekering af en kijkt u er niet naar om dan verliest zo’n polis al snel haar waarde.

Eenvoudig telefonisch juridisch advies mogelijk?

In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor een juridisch advies. Even in gesprek met een juridisch deskundige wat u het beste kunt doen is vaak al voldoende voor elke ondernemer om verder te kunnen.

In welke alle landen bent u zakelijk verzekerd?

Een Rechtsbijstandverzekering DAS biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen. Juridisch is internationale zaken doen een mijnenveld om rekening mee te houden. de verzekeraar zal vooral kijken onder welke “lokale” wetgeving activiteiten vallen. Wees ook even attent op de activiteiten met USA. er zal zelden een verzekerde dekking zijn in dit land. Bel ons even als u er een oplossing voor wilt.

Welke alle kosten worden door de verzekeraar betaald?

De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen. Vraag ons even om de specifieke verzekerde bedragen bij een Rechtsbijstandverzekering DAS. Sommige uitgaves die u wel wilt, zijn soms niet standaard meeverzekerd op de verzekering.

Is een onafhankelijke adviseur handig?

Er zijn vaak discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij over welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. Wij helpen de bedrijven met de juiste argumenten om deze discussie aan te gaan. De vergoeding die wij ontvangen van verzekeraars bedraagt meestal 20%. Die provisie zit verscholen in de premie die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. U kunt die provisie besparen door zonder adviseur de Rechtsbijstandverzekering DAS af te sluiten. Alle contacten zullen dan rechtstreeks gaan, ook als er discussie met de verzekeraar zelf ontstaat.

Is de prijs/verhouding acceptabel?

Vooral bij Rechtsbijstandverzekering DAS zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn. De rechtsbijstandsverzekering DAS sprong er positief uit. Maar blijf kritisch want niet altijd is er evenveel jut van zo’n polis. Zie onze uitleg bij de nadelen hierboven.

In welke gevallen geven zij geen juridische hulp?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheidsverzekering stichting – zinnig of onnodig?

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting. Zinvol vanwege veel redenen. Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinnig?

In Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Of onnodig?

Het traject om iemand ook daadwerkelijk bestuurlijk aansprakelijk te stellen is een lang traject waar juristen van beide zijde zich goed kunnen verweren. Vaak zijn er meerdere bestuurders, zijn de financiële aansprakelijkheidsrisico’s soms beperkt en zitten de statuten goed in elkaar. Met een 4-ogen principe, een zorgvuldige besluitvormingsproces en deskundige bestuurders zijn de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s te beperken. Het is heel moeilijk is om aan te tonen dat een bestuurder zijn taken niet behoorlijk heeft verricht. De bewijslast ligt bij de benadeelde en de lat voor aansprakelijkheid ligt hoog om dit aan te tonen. De benadeelde heeft in de meeste gevallen al forse schade geleden en wordt met hoge (proces)kosten en een slepende procedure geconfronteerd.

Toch bestaan er wel voorbeelden van gevallen waarin de bestuurder de stichting schade toebracht en gehouden werd deze te vergoeden. De angel zit in de soms eindeloze kostbare juridische procedures die daar vaak resulteren in een onderlinge schikking.  De prijs van de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan ook een belangrijk punt. Als de premie redelijk is in verhouding tot de “omzet” dan is de afweging gemakkelijker te maken.

 

Persoonlijk aansprakelijk

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De Aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal gene dekking bieden. Hieronder een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Flexibel pensioen werkgever via heldere checklist

Flexibel pensioen wordt steeds individueler

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een flexibel pensioen is een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Flexibel pensioen lijkt meer een recht dan een gunst.

De werkgever en verplichte communicatie

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Een flexibel pensioen regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist flexibel pensioen

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever een flexibel pensioen regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

Flexibel pensioen

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en drie maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Oplossing een overbruggingsuitkering?

Lees meer… »


Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Premie vergelijken bestelauto 24 serieuze attentiepunten

De verzekering bestelauto is meestal best redelijk te vergelijken met een reguliere auto. Toch zijn er verhoudingsgewijs weinig verzekeraars en adviseurs die echt verstand hebben van het verzekeren van een bestelauto. Dat komt vanwege het zakelijke gebruik en alle zaken die daarbij spelen. U heeft immers een bedrijf en het werk mag niet stil komen te liggen.

Gereedschappen verzekering

Denk ook eens aan de gereedschappen die in uw bestelauto liggen. met een gereedschappen verzekering (online gereedschappen premie) kunnen deze eenvoudig voor al uw wagens meeverzekerd worden.

Soorten verzekeringsdekking

Bij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA verzekering Bestelauto  zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA verzekering bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA verzekering bestelauto. Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit de beperkt casco dekking en de volledig casco verzekering. Hiermee is een premie vergelijken bestelauto verzekering een stevig klus die wij eenvoudig hebben gemaakt. Kijk ook eens naar ons artikel 13 aandachtspunten grijs kenteken bestelauto verzekering.

24 Attentiepunten bij premie vergelijken bestelauto.

 1. Het gaat om premie, premie, premie. Toch is daar wel iets op af te dingen. Ga bijvoorbeeld niet in zee met nieuwkomers en prijsvechters. Ergens komt er een moment dat u de prijs er (wel) voor betaald.
 2. Een verzekering is alleen nuttig als er ook soepel wordt uitgekeerd. Vraag eens aan uw adviseur hoe zijn/haar ervaringen zijn. Let op; Bij een lage premie Bestelauto verzekering zijn verzekeringsmaatschappijen vaak kritischer bij een schadeclaim. Populair gezegd; er zijn meer kleine lettertjes.
 3. Verzekeren rechtstreeks bij een verzekeringmaatschappij of een eigen adviseur. Zelf doen kost tijd en dus ook uw geld. Niet iedereen de deskundigheid om verzekeringsmaatschappijen kritisch weerwoord te geven als ze een schadeclaim afwijzen. De premie Bestelauto verzekering is daardoor wel altijd iets hoger.
 4. Denk eens over een verzekeringspakket. Hoge pakketkortingen tot 12% bij meerdere zakelijke verzekeringen.
 5. Is er een kosteloze aanvraag, controle en beheer. Worden schade gratis afgehandeld? Wij rekenen geen extra kosten voor onze hulp bij een schade.
 6. Kies altijd grote Nederlandse verzekeraars; daar kunt u de minste problemen verwachten bij een schade.
 7. Kies een verzekeringsadviseur die geregistreerd is bij de AFM  en eentje die een beetje plezier heeft in het premie vergelijken bestelauto.
 8. Gekoppelde Aanhangwagen hoort standaard Wettelijke aansprakelijkheid WA meeverzekerd te zijn en onderdeel van de premie vergelijken bestelauto verzekering. Wij zorgen daar voor.
 9. ‘No blame, no claim’. Natuurlijk dus behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade, kan belangrijk zijn.
 10. Maandbetaling. Geen premieopslag bij maandbetaling vinden wij logisch. Is er een opslag omdat er per maand betaald wordt? Zijn er verder nog veel extra poliskosten en administratievergoedingen?
 11. Geen andere verzekeringskosten of administratiekosten bij de premie Bestelauto verzekering.
 12. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.
 13. Hoe is de schade door lading wel verzekerd op de polis? Wat het premie vergelijken bestelauto hoort dat onderdeel erbij te betrekken.
 14. Is de Aanhangwagen voor wettelijke aansprakelijkheid meeverzekerd op de verzekering bestelauto?
 15. Worden het juiste schadevrije jaren op de verzekering geplaatst?
 16. Als er geen schuld is, blijft de no-claimkorting dan bestaan?
 17. Is er standaard pechhulp verzekerd op de polis?
  1. Pechhulp is bijna verzekerd bij de bestelauto polis als de bestelauto niet ouder is dan maximaal 36 maanden.
  2. Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale is te adviseren. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
  3. Kan er hulp worden gevraagd aan een alarmcentrale dag en nacht?
 18. Letselschade is altijd een groot financieel risico. Is dat voldoende verzekerd? Letselschade aan andere personen hoort meeverzekerd te zijn tot € 6.100.000. Het premie vergelijken bestelauto is een vak en zeker bij letselschades.
 19. Geldt dat ook bij schade aan zaken van een ander die veroorzaakt worden door uw bestelauto.
 20. Hoe is afvallende schade door de lading verzekerd?
 21. Kijk ook eens naar de bijzondere accessoires zoals een zonnedak e.d. Bij een correcte premie vergelijken bestelauto moet dat zeker ook gecontroleerd worden.
 22. Zijn de meest voorkomende beperkt casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. brand,
  2. ontploffing,
  3. diefstal,
  4. vandalisme,
  5. joyriding,
  6. storm en natuurrampen.
 23.  Zijn de meest voorkomende volledig casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. botsen,
  2. stoten,
  3. slippen,
  4. omslaan,
  5. te water of
  6. van de weg raken.
 24. Kijk ook  even of het een goed idee is om de juiste schadevrije jaren op de juiste verzekering te plaatsen. Soms zitten de hoge schadevrije jaren op een goedkope privé verzekering terwijl de dure verzekering bestelauto het moet doen zonder vrije jaren. Wijzigen kan veel geld schelen.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

 1. Startende stichtingen en verenigingen. Die kunnen volstaan met een eenvoudige maar complete starter verzekering.
 2. Reguliere stichtingen en verenigingen. Daar bestaat de online goedkope basis verzekering voor.
 3. BV’s en NV’s zijn altijd iets lastiger. De maatwerkofferte aanvraag kan gebruikt worden voor deze offerte aanvraag.
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket online. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is online eenvoudig. Wilt u even persoonlijk overleg over dit gevoelig onderwerp. Bel mij op 020-6200825 Gerrit-Jan Doorneweerd. Ik beloof u dat het een verrassend gesprek wordt.

Welke grote lijnen en kleine details spelen er?

In een audio uitleg van 10 minuten vertellen we de belangrijkste zaken rondom bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Het helpt u bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen.

Faillissement van een organisatie aanvragen.

De schuldeisers of uw eigen organisatie wordt het faillissement aangevraagd. Dat kan vrij eenvoudig zelf via een online formulier. Al snel krijgt u een uitnodiging om bij de rechtbank te verschijnen. Daar wordt het faillissement uitgesproken. Vrijwel direct meldt zich een curator. praktisch is die dan plaatsvervangend eigenaar geworden van de stichting, vereniging of BV/NV. U draagt alles aan hem over. de curator is de baas geworden.

Vanaf dat moment zal de curator controleren of er sprake is van een mogelijke bestuurlijke aansprakelijkheid. Die bestuurlijke aansprakelijkheid is soms direct vast te stellen. Maar vaak is het een langdurig juridisch traject in een voor velen onbekende wereld. Een deskundige begeleiding is verstandig. De verzekeraar geeft daarvoor de mogelijkheden en vergoedingen. Bij de informatiepagina’s bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen modules (zie hierboven) vindt u meer informatie.

Positie ex-bestuurders

Ex-bestuurders zijn meeverzekerd. De zogenaamde uitloop kan direct bij aanvang mee verzekerd worden. De opslag 50% opslag is op het oog een stevige opslag maar achteraf meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeraar schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder direct door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt. Er is een mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen als de verzekering wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit al direct bij aanvang van de verzekering in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon vergeet om op tijd een uitloopdekking te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten. 

Is Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering nuttig?

Als een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk wordt gesteld dan is met deze polis verzekerd voor alle kosten van verweer. Zelfs bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding betaald gaat worden dan wordt die schadevergoeding ook vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn ook meeverzekerd. Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is een eenvoudige manier om te zien dat de premie vergeleken met oplossing van een mogelijk probleem een gezonde verhouding is.

Niet verzekerd zijn de volgende organisaties

Vraag ons de andere details. Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen en bij de aanvraagvelden zijn de uitsluitingen direct te ontdekken.

Bestuurders worden steeds vaker aansprakelijk gehouden.

Er is een sterke stijging in het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid. Toch komen dergelijke bestuurdersaansprakelijkheden slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de media en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van de risico’s. Op de website rechtspraak.nl zijn de vele uitspraken te vinden.

 

Voorbeeld Stichting Woning

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Koop een mantelzorger met uw pensioen

Moeten de partner, kinderen of familieleden als mantelzorger hun ouders helpen als ze hulpbehoevend zijn? Het basis antwoord zou “NEE” moeten zijn. Er zijn namelijk vaak goede redenen dat deze potentiële mantelzorgers, zonder gemoedsbezwaren, negatief  mogen reageren op een hulpvraag.

Vader krijgt een kleine hersenbloeding. Niet alleen zijn er lichamelijke ongemakken, ook heeft de bloeding een blijvend probleem opgeleverd met zijn hersenfunctie. Dochter heeft een gezin en een baan maar voelt zich moreel verplicht kosteloos veel mantelzorg werkzaamheden te verrichten. Het gaat ten koste van haar eigen gezondheid en van haar gezin. 

Een situatie waar grote groepen mantelzorgers dagelijks mee te maken hebben. Laten we eens naar de getallen kijken (bron Messo) :

Geen vrolijke cijfers. Ze laten het enorme leed zien bij de mantelzorgers. Ze worden soms een beetje geholpen door kleine mantelzorgvergoedingen en de overheid maar het grootste gedeelte komt op de schouders neer van de mantelzorgers zelf. Organisatorisch maar ook financieel.

Er is een grauwe financiële laag die hieronder ligt en die het waard is eens aan te stippen. Een situatie die ontstaat op het moment dat er gekozen wordt om een pensioenuitkering in te laten gaan.

“Ik ga nu met pensioen en wil mijn lijfrentekapitaal lekker snel uitgekeerd hebben. Doe maar in vijf jaar dan kan ik met dat geld nog gedurende een paar jaar leuke reizen maken. Daarna zit ik toch maar achter de geraniums.” 

 1. Wie praat er over kosten van de (mantel)zorg die onvermijdelijk gaan ontstaan?
 2. Wie overlegt met toekomstige mantelzorgers over de ouderdom met de vele kleine en grote gebreken?
 3. En wie zal bij de aankoop van pensioenuitkeringen al direct aangeven hoe er moet worden omgegaan met de kosten van de (mantel)zorgers en de praktische mantelinspanningen van hun partner en familieleden? Hoe moeten bijvoorbeeld de pensioen- en lijfrentekapitalen en uitkeringen worden verdeeld over de resterende jaren. Kiest u voor een pensioenuitkering “Hoog-Laag” of is een keuze voor een uitkering “Laag – Hoog” veel verstandiger?

De pensioengerechtigden die comfortabele pensioen- , lijfrente, en spaarkapitalen tot hun beschikking hebben, zouden serieus met de naaste relaties deze gesprekken aan moeten gaan. Het onderwerp vrijwillig levenseinde zou dan ook plots een hele andere dimensie kunnen krijgen.

Kosten van (mantel)zorg komen meestal niet op uw 65-ste jaar. Maar vanaf 80 jaar zal iedereen in meer of mindere mate financieel extra (mantel)zorgkosten krijgen. En let op; vergeetachtigheid alleen leidt zelden meer tot een verpleeghuis opname. Dat is alleen voorbehouden aan levensbedreigende dementie. Er zal dus steeds vaker organisatorisch en financieel een beroep worden gedaan op mantelzorgers.

Dit is een pleidooi om bij de aankoop van pensioenuitkeringen ook de kinderen en familie te betrekken en het vaak minder fraaie levenseinde ook financieel en organisatorisch te bespreken. De pensioenwetgeving is nog steeds redelijk rigide maar met de juiste informatie en een open gesprek met de partner, kinderen of andere familieleden kan voorkomen worden dat het eigen leed (ook) terecht komt bij de mensen die je dat het minste gunt. Pensioengeld kan een mooi smeermiddel zijn om het schuren van de ouderdom voor alle partijen te verzachten, en zeker voor mantelzorgers.


Pensioen Lijfrente AOW, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken 17 controles

Waar gehakt wordt vallen spaanders

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Denk aan een verkeerd advies. Of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is vaak alleen een financiële schade. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering van Allianz.

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk  zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Dus een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten biedt u dekking voor zuivere vermogenschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie.

Wat is er verzekerd?

De verzekeringsmaatschappij vergoedt schade die is ontstaan bij anderen door beroepsfouten. Het maakt daarbij niet uit of u zelf een fout maakt of dat iemand onder uw verantwoordelijkheid dat doet. Dus een eigen stommiteit is gewoon verzekerd. Vergoed wordt o.a. de kosten van verweer en de toegewezen schadeclaim.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken 17 controles

Het afsluiten van  beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste punten zijn;

 1. Is de verzekerde som correct
 2. Wat is de verzekerde hoedanigheid
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico acceptabel
 7. Zijn er beperkende maatregelen bij schade
 8. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden
 9. Inloop- en uitlooprisico
 10. Naverrekening
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden
 12. Wijziging leveringsvoorwaarden
 13. Wijziging rechtsvorm
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers
 15. Omzetstijging, omzetdaling
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc.

Zowel de adviseur als de advocaat zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen door de tijd heen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut. Ons artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen is ook verstandig om door te nemen zodat er een goede keuze wordt gemaakt.

Voorbeelden

De advocaat die een termijn laat verlopen, is slechts één van de vele voorbeelden waar advocaten mee geconfronteerd kunnen worden. Advocaten krijgen jaarlijks tientallen rechterlijke uitspraken rondom beroepsaansprakelijkheid voor hun kiezen. Bij die uitspraken zien we een scala aan mogelijke verwijten zien, uiteenlopend van het niet aanvoeren van een essentiële stelling in een procedure tot het niet waarschuwen voor aanzienlijke procesrisico’s en van het niet tijdig instellen van hoger beroep tot het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt. Boeiend over alle details rondom de beroepsaansprakelijkheid is het lezen van Wanneer is fout ook goed fout? Beroepsaansprakelijkheid van advocaten onder de loep (pdf). Een doorwrocht artikel over veel zaken rondom de beroepsaansprakelijkheidsproblematiek van advocaten.

Wat wordt niet vergoed?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

WA verzekering klusbedrijf met 6 degelijke preventietips

Is een WA verzekering klusbedrijf een brandverzekering?

Een WA (Wettelijke bedrijfsAansprakelijkheid) verzekering klusbedrijf afsluiten is relatief eenvoudig. Die polis zorgt dat als u aansprakelijk wordt gesteld dat er een uitkering komt. Dat is plezierig maar eerst komt goede preventie. Dat zou de eerste stap moeten zijn voor elk klusbedrijf. En dan vooral extra aandacht voor brand en brandgevaar op de klusplek. Veroorzaakt u namelijk brand op uw werkplek dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Juist de wa verzekering klusbedrijf zorgt dan voor een uitkering. Gezien het groot aantal branden geven we daarom eigenlijk liever aan de wa verzekering klusbedrijf de betiteling wa brandverzekering klusbedrijf. Het CvAE schrijft er een nuttig artikel over.

Welke andere schades zijn er?

Bij een wa verzekering klusbedrijf worden er een tweetal zaken verzekerd. Zaakschade (bijvoorbeeld door er een brand wordt veroorzaakt) of letselschade. Tijdens het werk valt een gereedschap op iemands zijn hoofd (waardoor deze een tijdje niet meer kan werken.). Het lijken schadegevallen die weinig voorkomen maar de variatie aan bedrijfsschadegevallen is groot.

Premieberekening online klusbedrijf

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een klusbedrijf zelf kan nemen om dit risico te beperken.

Natuurlijk levert dat niet direct een financiële premieverlaging op maar wel een scherpe daling van de kosten die het gevolg zijn van een brand. Immers niet alle kosten zullen kunnen worden verzekerd. Het is daarom bij een wa verzekering klusbedrijf altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden, goede preventie uit te voeren. Veel klussen op een bouwplaats brengen brandrisico’s met zich mee. Toch is het niet altijd alleen tijdens werktijd dat de grootste kans op brand ontstaat; vooral tijdens de lunchpauze en na werktijd komen de meeste branden voor.

Preventietips

 1. Er zijn vaak eenvoudige alternatieven aanwezig om werkzaamheden die brandgevaarlijk  zijn, te vervangen door niet-brandgevaarlijke klussen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking die op veel verschillende manieren kan worden aangebracht. Dakdekken met vuur of warmte is een grote bron van veel heftige branden.
 2. Maak duidelijke afspraken wie er brandgevaarlijke werkzaamheden verricht en wanneer als u als klusbedrijf samenwerkt met anderen. Ook ingehuurde ZZP-ers vallen onder uw verantwoordelijkheid. Controle op onverantwoorde activiteiten is belangrijk zodat de met meerdere ogen naar een risico kan worden gekeken. De grote brand rondom de Moerdijk ramp laat dit in een prachtige analyse door zien. Hieronder staat een videofilm die laat zien hoe door ondeskundig handelen tot een enorme schade (en aansprakelijkheid) kan leiden. Daar blijkt ook dat het blussen met water niet de allerbeste beslissing is bij beginnende branden.
 3. Zorg ervoor dat brandbaar materiaal in de omgeving van de werkplek wordt verwijderd of brandwerend wordt afgedekt. kwajongens die een container in de fik steken die op de werkplek staat, is schering en inslag.
 4. Werkt u in een huis, let dan ook op het gedrag van de bewoners; zij zijn zich beroepsmatig niet altijd bewust van de risico’s.
 5. Zorg ervoor dat er geschikte blusapparatuur voorhanden is. Gewoon een brandblusser bij de hand is al erg effectief.
 6. Zorg ervoor dat u de belangrijke telefoonnummers bij de hand heeft om calamiteiten te melden en hulpdiensten in te schakelen.

Uitsluitingen bij dakwerkzaamheden.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

5 keuzes voor grondige WA verzekering Laadschop

WA verzekering Laadschop (shovel) is de Wettelijke Aansprakelijkheid basisdekking die bij elke laadschop hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de Wettelijke Aansprakelijkheid, WA verzekering Laadschop is echter de moeite waard te overwegen.

 

 

Welke soorten dekking op een WA verzekering Laadschop zijn er?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid oftewel de WA verzekering Laadschop – shovel. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Juist letselschade bij laadschop – shovel ongelukken zorgen voor enorme financiële schades.
  • Letselschade is wanneer er een omstander (of werknemer) door een ongeval met de laadschop bijvoorbeeld een lange tijd niet meer kan werken. Al snel zal de zorgverzekeringsmaatschappij, de werkgever van de werknemer zich melden met schade omdat de werknemer niet komt werken maar wel een ziekte-uitkering zal ontvangen. 
  • Zaakschade kan ook grote geldschade opleveren. U rijdt achteruit tegen een dure personenauto aan. De schade claim komt op uw bordje te liggen.
 2. Beperkt Casco laadschopverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de laadschop verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade. Het zijn gewilde werkmaterielen die door grote bendes bij regelmaat worden gestolen.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Voorbeeld is dat de laadschop – shovel van de transportwagen afglijdt. en total loss wordt verklaard. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
 4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA verzekering Laadschop ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de laadschop / shovel plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De werktuigen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeringsmaatschappij.
 5. Ook letsel van de bestuurder van de shovel kan meeverzekerd worden op een WA verzekering Laadschop. Weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig zijn als werkgever om de laadschopbestuurder financieel te compenseren. Natuurlijk is een eerste stap zorgen dat er laadschopmachinist opleiding aan een bestuurder wordt aangeboden.

Er is hieronder een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij WA verzekering werkmaterielen. Veel aspecten van de wa verzekering laadschop komen daar aan bod.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken 7 stappen en 19 FAQ

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken blijft voor veel ondernemers een hele klus. Wij hebben het gemakkelijk gemaakt door een paar eenvoudige stappen langs te gaan en direct de premie te berekenen.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijkenSchadevoorbeeld

Online reclamecampagne levert niets op. Een retailer wordt benaderd door een internetreclamebedrijf. Het bedrijf spiegelt hem voor dat zijn webshop een veel grotere omzet kan halen met een online reclamecampagne. Het klinkt aannemelijk en de retailer sluit een contract af met het bedrijf. Maar de voorgespiegelde hogere omzet wordt niet gehaald. Integendeel, de omzet van zijn webshop daalt. De retailer is teleurgesteld en wil na een halfjaar van de overeenkomst af. Het reclamebureau gaat hier niet op in. De retailer schakelt de rechtsbijstandsverzekeraar in en de jurist vraagt de rechter om de overeenkomst te vernietigen. De rechter beslist dat de overeenkomst wordt vernietigd. 

Kosten: Inschatting uren en kosten: €5.000 om de zaak te behandelen (30 uur à €185). €462 aan griffiekosten. Bij de juiste bedrijfsrechtsbijstandsverzekering worden al deze kosten door de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening genomen.

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken, maar waarop?

1. Soort verzekering. Is er een vaste dekking bij de rechtsbijstandverzekering? Kunt u zelf de verzekering samenstellen met modules? Een verzekeringsmodule verzekert u van juridische hulp op een specifiek gebied, bijvoorbeeld bedrijfsvoering of verkeer. U kunt dan zelf kiezen wat u wel en niet verzekert. Daar zit een risico aan vast want in een bepaalde situatie bent u dan niet verzekerd van juridische hulp. U u weet nooit welk “onheil” plots langskomt.

2. Wat is zoal verzekerd? Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische ruzie. Het is goed als u even stil staat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken betaalt zich dus uit.

3. Telefonisch juridisch advies. Kan dat eenvoudig? In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor juridisch advies. Even in gesprek met een jurist wat u het beste kunt doen om zeker van uw handelen te zijn.

4. Bent u in alle landen verzekerd? Een rechtsbijstandpolis biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen.

5. Welke kosten worden door de verzekeraar betaald? De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen.

6. Wie helpt u? Er kunnen discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. De juridische argumenten zijn snel gegeven. maar hebben ze ook gelijk. Een goede deskundige adviseur helpt. Wij kennen er toevallig nog eentje….

7. Is de prijs/verhouding acceptabel? Vooral bij het vergelijken van Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn.

Bedrijfsrechtsbijstand actueel?

Wat is onze mening?

Er zijn een beperkt aantal verzekeraars die bedrijfsrechtsbijstand aanbieden. ARAG, SRK, DAS Rechtsbijstand, Centraal Beheer. Onze keuze is op basis van onze huidige inzichten de DAS Rechtsbijstand. Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met deze grote en goed georganiseerde verzekeraar. Als wij tevreden zijn dan is er ook een goede reden om onze relaties te adviseren hun risico daar te verzekeren. De bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken heeft ons dus deze keuze opgeleverd.

Hoe werkt ju­ri­di­sche hulp standaard?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0