Cyberverzekering en AVG. 9 rationele redelijke redenen

Er is een direct relatie tussen de cyberverzekering en AVG. Hieronder staan de aspecten hierover. U mag verwachten dat de privacywet AVG zal leiden tot meer cybercriminaliteit en hogere claims. Hackers staan sterker als zij dreigen buitgemaakte data te publiceren. U zal dus met een cyberverzekering (premie) en AVG bescherming aan de slag moeten.

Cyber en DataRisk premieberekening

Bij Cyberzekering en AVG persoonsgegevens cruciaal

De waarde van persoonsgegevens waarover bedrijven beschikken is door de AVG groter dan voorheen. Bovendien groeit het aantal schadegevallen door ransomware. U mag verwacht dat die trend doorzet. En u doet er dus verstandig aan na te denken over een cyberverzekering en AVG oplossingen.

Elk jaar is weer record jaar

cyberverzenkring en AVG

In Europa waren er vorig jaar evenveel van zulke claims als in de vier jaar daarvoor samen. Bij 26% van alle cyberclaims was ransomware de oorzaak. Na ransomware zijn een datalek door hackers (12%), een beveiligingsfout of ongeoorloofde toegang tot data (11%) en identiteitsfraude (9%) de meest voorkomende cyberincidenten. Voor u zijn de cyberverzekering en AVG voorziening dus onmisbaar.

[Lees meer…] overCyberverzekering en AVG. 9 rationele redelijke redenen

Liability insurances Netherlands. 7 variations and online application

Liability insurances Netherlands are important for English firms with a subsidiary in The Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (all motor vehicles). We can help you in choosing for the right liability insurances Netherlands .

English contact form

A summary of the main Liability insurances Netherlands

Dutch liability insurances

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Professional liability
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability

1. General liability insurances netherlands

Your company is liable  if

 1. Your company (or an employee) is responsible for damage of property of someone else. For example; if, due to a fire in your building, you are also responsible for the claims if the building of your neighbor is burned down. This general Liability insurances Netherlands will insure this risk.
 2. Personal damage. If your company (or an employee) causes a personal damage they will sue your company for the financial consequences.

Liability insurances Netherlands is voluntary but we find this insurance a no-brainer. The risk change is low, but the damages and claims can be huge. The premiums are most of the time moderate. There is a width range of different insurances with extensive coverages.

[Lees meer…] overLiability insurances Netherlands. 7 variations and online application

Bedrijfsschade verzekeringen winstdekking en 39 andere tips

Bedrijfsschade verzekeringen (premie) geven u dekking tegen de  financiële gevolgen van het (gedeeltelijk) wegvallen van het productie- of bedrijfsproces. Dus een brand dan heeft u wel kosten en geen winst. Deze bedrijfsschadeverzekeringen geven dan een schadeuitkering.

Voorbeelden uitkering bedrijfsschade verzekeringen

 1. een uitkering om de huur te gaan betalen van een tijdelijke bedrijfsruimte;
 2. een uitkering om de salarissen van uw werknemers te betalen;
 3. Een schade uitkering veroorzaakt door schade bij een belangrijke leverancier, waardoor u omzet misloopt;
 4. een vergoeding omdat u natuurlijk uw nettowinst mist. Ook dat is een onderdeel van bedrijfsschade verzekeringen.
Bedrijfsaansprakelijkheid maatwerk offerte [Lees meer…] overBedrijfsschade verzekeringen winstdekking en 39 andere tips

Bouwverzekering aannemer 3 schadevoorbeelden en premies

De belangrijkste 2 verzekeringen bij een bouwverzekering aannemer zijn bedrijfsaansprakelijkheid en CAR. Een wettelijke aansprakelijkheid via een bouwverzekering aannemer verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij wel gewoon uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de bouwverzekering.

Aannemer premieberekening

Schade voorbeelden bouwverzekering aannemer bedrijfsaansprakelijkheid

 1. U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar een bouwverzekering aannemer zorgt voor deze bedrijfsaansprakelijkheid  dekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 2. U laat een bouwdroger aan staan. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De nmbedrijfsaansprakelijkheid keert dan de letselschade uit.
[Lees meer…] overBouwverzekering aannemer 3 schadevoorbeelden en premies

Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten en Belastingadviseurs

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van het beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dan ook sterk toe. Dat maakt de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten tot een onmisbare verzekering.

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online

Verzekeringsdekking

Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.
[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid Fiscalisten en Belastingadviseurs

De verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2020.

De overheid wil verplichte ZZP AOV invoeren. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering zal veel van het karakter krijgen van de oude WAZ voorzieningen. Veel partijen zijn bij deze nieuwe regeling betrokken. Maar er is ook veel kritiek. Hieronder een overzicht van beschikbare informatie over de verplichte ZZP AOV. Wij zullen deze geregeld updaten met steeds recente inbreng,.

De plannen (3 maart 2020)

verplichte ZZP AOV
 • Plannen opgesteld door Stichting van de Arbeid
 • Definitieve wetsvoorstellen medio 2020
 • De uitkering zal maximaal 1.650 uur bruto bedragen
 • Een (inkomensafhankelijke) premie is met een maximum van 200 euro bruto per maand.
 • Uitkering maximaal minimum loon.
 • Wachttijd half jaar, één jaar (standaard) of twee jaar
 • Vrijstelling bij een eigen verzekering.
 • Minimale eis kwaliteit eigen AOV is de UWV-AOV.
 • Uitvoering regeling door UWV.
 • De Belastingdienst wordt verantwoordelijk voor het innen van de maandelijkse premies.
 • Invoerdatum 2024

Interview Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd

Is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen verstandig? Het BNR interview

[Lees meer…] overDe verplichte ZZP AOV. Alle feiten en plannen 2020.

Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering 2020

Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Een Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering is een belangrijke – vaak verplichte – verzekering. Een pijpfitter installeert en onderhoudt diverse soorten pijpen en pijpsystemen. Deze verschillende soorten pijpen kunnen o.a. bestaan uit pneumatische en hydraulische uitrustingen die gebruikt kunnen worden voor verwarming, verkoeling, stoom, besproeiing en vele andere soorten industriële processen. Grote bedrijfsrisico’s. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook bijna altijd geëist dat een pijpfitter of flensmonteur een Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering heeft.

Bewerken

Aansprakelijkheid maatwerk

Premie Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid pijpfitters en flensmonteuren te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. De premie voor een standaard aansprakelijkheid verzekering bedraagt:

 • Premie aansprakelijkheidsverzekering € 1.500,- per jaar
 • Verzekerd bedrag : € 1.250.000,00 per aanspraak en Verzekerd bedrag : € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar
 • Eigen risico : € 1.000,00 per aanspraak
 • Termijnpremie : per jaar, halfjaar of kwartaal (€ 375,- per kwartaal)
 • Premie is een indicatie premie

Petrochemie en de Pijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering

[Lees meer…] overPijpfitter en flensmonteur aansprakelijkheid verzekering 2020

Premie berekenen petrochemie aansprakelijkheid 2020

Premie berekenen petrochemie is specialistisch werk. De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers. Vaak worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een petrochemie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het begint daarbij om goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten.

Aansprakelijkheid maatwerk
Premie berekenen petrochemie

Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en chemie.  De premie berekenen petrochemie verzekering geeft daarna goed inzicht in de extra premiekosten die het verzekeren met zich meebrengt.

Premie berekenen petrochemie

Snel een premie berekenen petrochemie voor een aansprakelijkheidsrisico is goed mogelijk als de risico inschatting en de onderliggende informatie voor een verzekeraar helder wordt aangeleverd. Wij werken daarom graag een formulier waar veel vragen al direct een duidelijke risicobepaling kan opleveren; en dus een scherpe premie en goede voorwaarden.

Hieronder hebben we een uitsplitsing gemaakt van één van de belangrijkste risico’s het aansprakelijkheidsrisico.

Zaakschade bij premie berekenen petrochemie

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden.

[Lees meer…] overPremie berekenen petrochemie aansprakelijkheid 2020

Loondoorbetaling bij ziekte 2020 creatieve oplossingen

Loondoorbetaling bij ziekte blijft voor elke werkgever een lastig onderwerp. Hieronder vragen en antwoorden om u als werkgever op weg te helpen.

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020

5 tips voor een goede loondoorbetaling bij ziekte

loondoorbetaling bij ziekte

Arbeidsovereenkomsten. Let op het opstellen van arbeidscontracten. In het arbeidscontract of personeelsgids zullen de formuleringen voor de aanspraken goed moeten worden opgesteld. Heeft u hulp nodig bij een juiste formulering? Klik hier.

Verzuimprotocol. Zorg voor passend een verzuimprotocol. Oftewel, welke verplichtingen heeft de werknemer als die onverhoopt ziek wordt. Op verzoek kunnen wij u kosteloos een concept verzuimprotocol leveren als basis voor een goede logistieke behandeling bij ziekteverzuim van uw werknemer. Een emailtje aan ons met “verzuimprotocol” is voldoende.

Arbodienst. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start dan. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Maar begin liever veel eerder. Elke Arbodienst is graag bereid voor een redelijke vergoeding direct volledig aan de slag te gaan.

Collega’s. Iedereen die ziek is weet dat aandacht van de collega’s positief werkt voor het genezingsproces. Een beterschapskaartje, een “fruitmand” een telefoontje; het helpt allemaal. Als werkgever is er niets op tegen om dat aan te moedigen.

Oprechte interesse werkgever. Bel eens op hoe het er mee gaat om te vragen “hoe het er mee gaat” en niet om te weten wanneer iemand weer zo snel mogelijk terugkomt. Verlies een zieke dus niet uit het oog…. bijna dagelijks heeft dit aandacht nodig.

Verzekering niet interessant. Mooi dat het loondoorbetalingsrisico is verzekerd. Maar de schade is vaak veel grote dan alleen financiële loondoorbetalingsrisico. de relatie met de werknemer, de relatie tussen de zieke en de collega’s, de vervanger die niet op dat extra werk zat te wachten, de kennis die nu thuis zit, etc. Kijk dus verder dan de polis.

Grof geschut inzetten? Met onwillige honden is het kwaad kersen eten. Komt een zieke werknemer de afspraken (opzettelijk) niet na, ook na schriftelijke waarschuwingen, dan is het soms mogelijk de loondoorbetaling op te schorten. Handig om in dat geval wel hulp van de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar er bij in te roepen.

Audio

Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.

MKB verzuim ontzorg – NIEUW

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorg verzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer.  Alle details staan op deze MKB verzuim Ontzorg pagina

Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

[Lees meer…] overLoondoorbetaling bij ziekte 2020 creatieve oplossingen

Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren 2020 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVG

U kan in een verwerkersovereenkomst de afspraken vastleggen tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactiviteit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

[Lees meer…] overAansprakelijkheid AVG goed te verzekeren 2020 premies