Transportpolis 2018 – Is een tientje genoeg?

transportpolisDe Transportpolis Goederen verzekert goederen tegen diefstal, schade en verlies tijdens het transport. Niet alleen vervoer met de eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt. Vliegtuig, vrachtwagen, fiets, bestelauto, motor; het maakt niet uit. De goederen zijn verzekerd voor de juiste waarde.

Maak een keuze

 1. U bent zelf een transportonderneming voor anderen: Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Kijk dan even op onze speciale vervoerdersaansprakelijkheidspagina.
 2. U laat uw goederen door anderen vervoeren: Kies dan deze transport polis goederen.

Transport polispremie online

Vergoeding bij een Transportpolis Goederen

Vergoed wordt:

 1. de inkoopwaarde plus 10% imaginaire winst of
 2. verkoopwaarde als de goederen al verkocht waren;

Uitbesteden en de verliesvergoeding 

Als u de goederen laat vervoeren voor UPS, DHL, PostNL of een ander vervoerbedrijf dan geeft u de goederen uit handen. Natuurlijk worden die bijna altijd correct afgeleverd. Maar het kan wel eens mis gaan. Soms door schuld van de vervoerder maar soms ook buiten hun schuld. Een vracht vat vlam of rijdt het kanaal in. Of de goederen worden uit die vrachtwagen gestolen of ze worden beschadigd afgeleverd. Natuurlijk krijgt u een vergoeding krijgen van de vervoerder maar meestal is die vergoeding soms niet meer dan € 10,- per kilo en maximaal een paar tientjes per zending. Een Transportpolis Goederen is al snel de moeite waard. Voor de premie hoeft u het niet te laten. Hier kunt u dat direct online berekenen.

De voorwaarden van uw eigen vervoerder kunt u terugvinden op de websites van bijvoorbeeld  UPS, DHL, PostNL (pdf).

Wat zijn handelsgoederen?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Transportpolis 2018 – Is een tientje genoeg?

Trekkerkenteken mei 2018? Niets te vroeg.

een trekkerkentekenHet trekkerkenteken (de LBT landbouw- of bosbouwtrekkers) komt er vermoedelijk vanaf 20 mei 2018 in combinatie met een registratieverplichting en een verhoging van de maximum snelheid naar 40 km/u. Dat is nu 25 km/u. Maar door een trekkerkenteken en registratie zal het ook direct duidelijk zijn, net als bij personenauto’s, of een LBT verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid. Elke LBT zal dan minimaal een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben. Is die niet aanwezig dan volgt er direct een pittige boete door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Tractor premie berekenen online

Waarom een trekkerkenteken en verhoging snelheid?

Een verhoging van de snelheid van “grote trekkers” betekent dat ze op doorgaande wegen mogen rijden. Dat scheelt ongelukken want nu worden ze verplicht om “binnendoor” of in woonkernen te rijden.  Dat is dus gunstig voor de verkeersveiligheid, zeker als je bedenkt dat er meer dan 100.000 trekkers zijn.

Een trekkerkenteken zorgt er voor dat er jaarlijkse technische controle komt (APK-keuring) zodat de trekkers technisch in orde zijn. Ook kan gecontroleerd worden of elke trekker verzekerd is. Een bijkomend voordeel is dat de politie kan controleren of een trekker we of niet op een doorgaande weg mag rijden.

Lees meer… »


tractor, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten 2018 in 15 vragen

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

Minimale vereisten

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. beroepsaansprakelijkheidsverzekering AdvocatenWelke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Milieu aansprakelijkheid verzekering. Premie en tips 2018

De zin van een milieu aansprakelijkheid verzekering is relatief eenvoudig uit te leggen. Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen dit in “het milieu” terecht dan eist de Wet milieubeheer dat u dat moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost heel veel geld en tijd. Daar kan een milieu aansprakelijkheid verzekering een prima financiële oplossing voor zijn. Hieronder de redenen om een milieu aansprakelijkheid verzekering te sluiten en uitleg van de verschillende variaties.

Voorbeelden milieu aansprakelijkheid verzekering

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekeringEr komen tijdens een hevige storm asbesthoudende eternietplaten los van uw dak;
 2. Bij een brand loopt vervuild bluswater weg in de sloot. Denk dan aan bluswater met bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, bepaalde kunststoffen en vloeibare chemische middelen;
 3. Bij een ontploffing komen er grote hoeveelheden chemische stoffen vrij kwamen die de lucht, grond en het bodemwater verontreinigen.
 4. Afvalbeheer zoals het per abuis lozingen op het riool;
 5. Er stroomt olie, onvoorzien, uit verwarmingsinstallatie en de grond moet gesaneerd worden.
 6. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen kan er door een ongeluk verontreiniging ontstaan;
 7. Schade aan beschermde soorten planten en dieren en hun natuurlijke leefgebieden door een stof die vrijkomt bij een productieproces;
 8. Tijdens het werk ontstaat er lichamelijke letsel door het inademen van een schadelijke stof.

Variaties polissen

 1. Milieu aansprakelijkheid verzekering. Deze verzekering geeft een brede verzekeringsdekking voor milieuschades.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Milieu schade kan beperkt verzekerd zijn. Een gebruikelijke clausule is dan als volgt geformuleerd: de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade van derden in verband met een plotselinge onzekere milieuaantasting. Hieronder een uitleg over deze clausule.

 3. De brand-opstalverzekering. Daarbij is veelal een beperking opgenomen dat de opruimingskosten alleen geldt voor bovengrondse zaken.

 4. Bedrijfsschadeverzekering. Bodemsaneringskosten zelf zijn hier niet op meeverzekerd. Gedurende de tijd dat die sanering kan er wel een bedrijfsschade uitkering verzekerd zijn.
 5. Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).  Denk hierbij aan de gevolgschade door het onvoorzien weglopen van brandstof uit een bedrijfsvoertuig.
 6. Milieuschadeverzekering (MSV). De MSV is een directe verzekering en dat betekent dat aansprakelijkheid niet hoeft worden aangetoond. Alleen de milieuschade moet worden aangetoond om te zorgen dat de verzekeraar uit gaat betalen of helpt met de sanering.
 7. Saneringskostenverzekering.
 8. Tankpolis. 

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Cyberverzekeringen 2018 Premies online in 2 seconden

Cyberverzekeringen 2018 staan steeds meer in de belangstelling vanwege het besef van de grote schade die keer op keer wordt aangericht binnen bedrijven

Maandpremie €

Jaarpremie €

+ 21% assurantiebelasting
+ Poliskosten eenmalig € 12,10


Definitie verzekeraars cyberverzekeringen

cyberverzekeringenVerzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De cyberverzekeringen kan de cyberrisico’s verzekeren en de financiële gevolgen beperken. De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan:

1. Moedwillige aanval van buitenaf

Door een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDosaanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen. De cyberverzekeringen verzekeren dit risico.

2. Menselijke fout

Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren. Cyberverzekeringen nemen de kosten voor haar rekening.

3. Techniek

Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade die vaak grotendeels verzekerd zijn op cyberverzekeringen.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Petrochemie verzekering 2018 – 11 belangrijke elementen

petrochemie verzekeringOnderdelen Petrochemie verzekering

De petrochemie verzekering is een verzekeringspakket van verschillende risico onderdelen om er voor te zorgen dat er een zorgvuldige verzekerde dekking is. Een uitgekiende vorm om als MKB-er of ZZP-er in de uitgebreide petrochemie onbezorgd te kunnen werken. Gesteund door een deskundige adviseur en de beste verzekeringsmaatschappijen die weten welke risico’s aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid maatwerk

Een Petrochemie verzekering kan uit verschillende onderdelen bestaan.

1. Aansprakelijkheidsrisico letselschade

U veroorzaakt een letselschade. U laat bijvoorbeeld een gereedschap uit uw handen glippen en deze verwond een voorbijganger. Het slachtoffer (of de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Dus ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in de petrochemie verzekering pakket.

2. Aansprakelijkheidsrisico zaakschade

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Petrochemie verzekering 2018 – 11 belangrijke elementen

WA Hoogwerker verzekering – 2018 Premies tips

WA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Hoogwerker premie berekenen online

Welke soorten hoogwerker verzekering?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA ) hoogwerker verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. WA hoogwerker verzekeringOok belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.

Audio werkmaterieel

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hoogwerker verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Ongevallen

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor WA Hoogwerker verzekering – 2018 Premies tips

Kentekenplicht tractor 2018 feiten en een mening

kentekenplicht tractorActueel 2018

Het LTO heeft in 2016-2017 aan de Minister Van Nieuwenhuizen gevraagd een regeling in te voeren die voor boeren en tuinders zo min mogelijk administratie en kosten oplevert. Ze willen daarom dat de Minister de kentekenplicht beperkt tot de voertuigen die vallen onder de APK-plicht: alleen tractoren en bijbehorende aanhangers met een constructiesnelheid van 40 kilometer per uur of hoger.

Laten we niet uit het oog verliezen dat het hier primair hoort te gaan over verkeersveiligheid bij LBT’s. Er vallen 15-20 doden per jaar in het verkeer door ongevallen met tractoren. Het grote aantal lichte en zwaargewonden laat zich slechts raden. “Europa” eist niet voor niets een APK keuring. De organisatie LTO probeert die algemene kentekenplicht te vermijden.

Bij de belangenorganisaties kan het niet gaan om de kosten van de invoering van de kentekenplicht. Verdeel je die kosten van het hele RDW systeem over de snellere tractoren dan kost dat € 800,- per tractor. Ga je die kosten verdelen over alle LBT’s dan zijn de kosten slechts € 18,-.  De APK keuring en de verzekeringsplicht zou de LTO ook niet tegen moeten zijn. Maar dat zijn ze wel, en dat is vreemd  Ik vermoed dat zij bang zijn voor de APK kosten (veiligheid) en het feit dat velen nu niet verzekerd (verplicht) rond rijden. Hun argument dat het ook met flankerend veiligheidsbeleid kan worden opgelost, wordt door wegbeheerders ontkend.  Zij kunnen immers zonder kenteken niet zien aan een tractor welke voertuigen wel/niet gekentekend moesten worden en ze kunnen daardoor dus niet handhaven.

Een ander argument vóór een volledige kentekenplicht is het maken van een level playing field. Onze verzekerde relaties hebben last van degene die zich niet verzekeren en besparen op de kosten van tractorverzekering en APK keuringen. Dat is concurrentievervalsend. Een volledige kentekenplicht voor alle tractoren, een APK plicht en via het RDW toezicht op een WA tractorverzekering én flankerende veiligheidsbeleid voor alle tractoren is dus de beste oplossing. Bij andere motorvoertuigen zijn die elementen ook heel normaal. Dat is de beste regeling om te zorgen dat slachtoffers zeker zijn van een schadeloosstelling bij een schade. (G.J. Doorneweerd)

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel1

Tractorverzekering 9 polistips & premies 2018

Het “lezen en begrijpen” van verzekeringsvoorwaarden van een tractorverzekering blijft een lastige zaak. Niet alleen voor niet-deskundigen maar ook voor ons als professionals.

tractorverzekering

Hieronder bijvoorbeeld een gedeelte uit de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen. Tractoren zijn goed te verzekeren op een tractorverzekering. Zomaar zoeken naar de laagste premie op een tractorverzekering en geen aandacht hebben voor de voorwaarden zorgt vaak grote financiële schade zodra er een schade is door een tractor. En die schades zijn vaak groot simpelweg om de tractoren groot, zwaar en een groot motorvermogen hebben.

Hieronder leg ik allerlei details uit over tractoren als werkmaterieel rondom een tractor verzekering.

tractorverzekering

Preventie tips

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekering zijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

Lees meer… »


Verzekeringen, Werkmaterieel Reageer op dit artikel0

WA tractorverzekering 7 cruciale 2018 tips

wa tractorverzekeringBij een tractorverzekering zijn er drie verzekeringsvormen mogelijk. Wettelijke aansprakelijkheid, aangevuld met beperkte casco. En de meest uitgebreide vorm natuurlijk de volledig casco dekking. In dat laatste geval zijn eigenlijk alle van buitenkomende onheilen verzekerd op een tractorverzekering. Maar de wa tractorverzekering kan prima goedkoop worden aangevuld met een paar extra elementen. Hieronder een opsomming en nog een paar tips.

Transport polispremie online

wa tractorverzekering

De premie voor de wettelijke aansprakelijkheid op een wa tractorverzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van de tractor een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak een zwaardere tractor die meer schade kan aanrichten. En dus is vraag de verzekeringsmaatschappij meer premie.

7 belangrijke tips wa tractorverzekering

Lees meer… »


tractor, Werkmaterieel Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor WA tractorverzekering 7 cruciale 2018 tips