Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven

Het verzekeren van de specifieke en vaak complexe Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven moet met grote aandacht gebeuren. Lokaal en internationaal. Bedrijven in de ICT-sector weten als geen ander dat technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijvenDit vraagt om flexibele aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven die eenvoudig en snel aangepast of uitgebreid kunnen worden. Een aantal verzekeraars en adviseur hebben specialisten in dienst en kennis, die thuis zijn in uw vakgebied en als geen ander weten met welke risico’s en uitdagingen u te maken heeft.

Slechts weinig verzekeraars in Nederland beschikken over aparte afdeling die zich volledig toeleggen op de aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven. Chubb, AIG en Hiscox zijn een paar van de speciale verzekeraars die deze risico goed kunnen beheersen.

Premies professionals

Voordelen speciale aansprakelijkheidsverzekeringen ICT bedrijven

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Bedrijfsschade verzekering prijs 2018.

Uitleg Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschade verzekering prijs moet passen bij het risico van bedrijfsstilstand. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert een bedrijfsstilstand door te zorgen dat er een uitkering komt voor het verlies van de brutowinst.

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële, gevolgen van het (gedeeltelijk) wegvallen van het productie- of bedrijfsproces. Dit dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. Laten we alle punten en de bedrijfsschade verzekering prijs bekijken.

Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw). Of eenvoudiger; uw netto winst en uw vaste kosten.

BRAND !

bedrijfsschade verzekering prijsDoor een grote brand wordt uw hele zaak verwoest. Natuurlijk heeft u het pand en de inventaris verzekerd. De verzekeringsmaatschappij zal die kosten natuurlijk gewoon betalen. Maar kunt u gewoon blijven doorwerken?

Het duurt een jaar voordat het hele pand er weer staat. Uw werknemers blijven in dienst. Maar het pand is niet meer te gebruiken. Er wordt dus ook geen winst meer gemaakt. Terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Heeft u deze schade aan uw bedrijfsvoering” verzekerd via een bedrijfsschadeverzekering dan keert de verzekeraar de winst en de vaste kosten uit. U betaalt een bedrijfsschade verzekering prijs om te zorgen dat u geen verlies heeft door wegvallen van de omzet. De polis wordt dan ook wel een omzetderving verzekering genoemd.


premie-vergelijken Reageer op dit artikel0

2025 Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Pas vanaf 2025 is er voor alle landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en een kentekenplicht. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Ongelukkig om deze kentekenverplichting zo lang uit te stellen. Los van de 20 doden per jaar is het aantal ongelukken met letselschade al jaren veel te hoog bij landbouwvoertuigen. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht is geen overbodige luxe. De beslissing om zo lang te wachten met deze verzekeringsplicht en flankerende maatregelen lijkt voornamelijk ingegeven door de belangen van de lobby organisaties zoals LTO Nederland. Iedereen maakt geregeld mee dat er voertuigen op de openbare weg rijden die slecht verlicht zijn, gevaarlijk rijden en zichtbaar een gevaar op de weg zijn. De aard van de voertuigen zorgt er ook voor dat de (letsel) schades veel hoger zijn dan bij andere voertuigen. Onverzekerde landbouwvoertuigen kunnen daarom voor slachtoffers grote financiële gevolgen hebben. Van Nieuwenhuizen zal vast uitgebreid vooraf gesproken hebben met de belangenorganisaties maar heeft ze ook rekening gehouden met de slachtoffers de komende 7 jaar van onverzekerde voertuigen?  GJD.

landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Landbouwvoertuigen verzekeringsplichtDoor de nieuwe afspraken komt er een verzekeringsplicht voor alle tractoren en kunnen landbouwvoertuigen beter gecontroleerd worden. Door de koppeling van de kentekenregistratie via de RDW en de verzekeringsadministratie kan direct worden gezien of een tractor verzekerd is.

AKP langbouwvoertuigen

Volgens de Europese richtlijnen moeten trekkers en landbouwvoertuigen die maximaal 40 kilometer per uur kunnen rijden al sinds 20 mei 2018 APK-plichtig zijn.

Alle landbouwvoertuigen krijgen dus op termijn een kenteken en een APK-plicht. Tevens wordt er ook een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur doorgevoerd. Er zijn natuurlijk ook uitzondering want kleinere voertuigen zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes hoeven niet gekeurd te worden. Dat geldt ook voor voertuigen die vooral voor werkzaamheden op het eigen terrein worden ingezet. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht geldt dus ook voor deze voertuigen.

Werkrisico

Let op, er is niet alleen een landbouwvoertuigen verzekeringsplicht omdat u met een landbouwvoertuig op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tractor.

Audio

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de tractor.

APK-plicht voor snelle tractoren

Hieronder de brief november 2018 van de regering C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat over landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en kentekening.

Lees meer… »


tractor, Werkmaterieel Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden 2019

Veel advocaten zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Achtergrond. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocaten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kosten factor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind 2018 moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Zelf berekenen alternatief HDI

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de HDI als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. HDI als één van de grootste Duitse verzekeraars heeft al lange tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. Veel verzekeringsmaatschappijen gebruikte HDI al lange tijd voor het herverzekeren van de risico’s gezien de grote deskundigheid van deze verzekeraar. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor HDI Global dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

27 keuze vragen ter vergelijken

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering

Het Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering kunnen we eenvoudig en helder duidelijk maken. Bij een bestelauto, bakwagen, vrachtwagen, bedrijfswagen of werkmaterieel wordt vaak gevraagd of additionele verzekeringen toegevoegd moeten worden. Er is vooral is er vaak onduidelijkheid over de volgende additionele toevoegingen.

 1. de Ongevallen inzittendenverzekering (OI)
 2. de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Om duidelijk het verschil op te kunnen geven tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Daarna maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Schade veroorzaakt aan of door passagier

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekeringAls een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt als passagiersrisico  op de WAM. Dat is dus altijd verzekerd op een autoverzekering. Maar daarna kan er ook een verzekerde dekking zijn op de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren). Want ook gedekt is op de AVP als een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking. Het verschil tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden wordt zo al iets duidelijker.

Wat is een Ongevallen Verzekering Inzittenden (ovi)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een passagiersrisico sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende (svi)

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verzekering advocaat. Simpel en snel 2019 premies online

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Wijziging Voda 2019

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

Artikel 6.24 Voda beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat 2019

 1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheid verzekering advocaat te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

Verhoogde dekking

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn bij uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

NOvAA heeft een tool waarbij anoniem gecontroleerd kan worden of uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat voldoet aan de 2019 eisen.

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Product Contaminatie verzekering. Details, premies & tips

Een Product Contaminatie verzekering is cruciaal voor veel producenten van producten. Want als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel.

Hoe ontstaat contaminatie

Product Contaminatie verzekeringDe oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van

 1. Een ongeluk;
 2. Onoplettendheid.;
 3. Een opzettelijke wraak- of afpersingsactie.

Waarom verzekeren?

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder scherpzinnig moment bij de productontwikkelaars en weg zijn uw ijzersterke reputatie en continuïteit. Door het incident kunt u marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig terugvallen. De Product Contaminatie verzekering is daarbij een extra voorziening om de directe kosten extern te financieren.

Kostenoverzicht. Helaas blijft het bij een terugroepactie vaak niet alleen bij de transportkosten. Denkt u daarbij eens aan de kosten voor vernietigen, advertentiekosten, PR-advies, laboratoriumonderzoek, extra loonkosten, kosten voor extra opslag, herstel of vernietiging van de producten, reinigingskosten, extra kosten voor vervangende producten en de waarde van producten. Wie gaat u bovendien helpen met het beperken van de schade en de pers?

Product Contaminatie verzekering

De Product Contaminatie verzekering (ook wel CPI genoemd) houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall.
Heeft u daarnaast weleens stilgestaan bij het risico dat u loopt wanneer iemand opzettelijk uw bedrijf wilt schaden? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee u geen zaken meer wilt doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan uw bedrijf door uw producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Premie en aanvraag

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid accountant premies 2018-2019

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid accountant tot een onmisbare verzekering.

Eenvoudige keuzes

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

 

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Security Incident Response verzekering premie 2019

In een onzekere wereld, zorgt een Security Incident Response verzekering  (SIR-verzekering) voor peace of mind voor organisaties van elke omvang – van kleine en middelgrote ondernemingen tot aan multinationals – doordat het toegang geeft tot strategisch crisismanagement advies en diensten die helpen met het herstel nadat een veiligheidsincident zich heeft voorgedaan.De Security Incident Response verzekering

Premiestelling

De risico’s per onderneming kunnen sterk verschillen.  De Security Incident Response verzekering heeft een uitgebreide “gereedschapskist” met mogelijkheden om elk internationaal probleem te kunnen beheersen. De premies zijn uiteraard sterk afhankelijk van de grootte van de onderneming en de zwaarte van het risico. Premies vanaf  5.000,- tot € 60.000,- zijn geen uitzondering. Via dit offerteaanvraagformulier is een eerste stap te zetten.

Voorbeeld 1

Security Incident Response verzekeringTerroristische actie – Europa. Een gewapende terroristische aanval vindt plaats in een Europese stad die tot gevolg heeft dat de autoriteiten een gehele regio afsluiten. Een organisatie activeert zijn ‘evacuatie’ procedures en instrueert zijn crisis management team. In samenwerking met het crisis management team, levert Control Risks onmiddellijk telefonisch advies over de locaties van de terroristen en waar de veiligheidsdiensten zich ophouden. Control Risks activeert een veiligheidsteam ter plaatse die acute assistentie verleent en beveiliging levert voor het betroffen personeel. Tegelijkertijd verstrekt Control Risks aan het crisis management team live updates van de situatie. Verder begeleidt Control Risks het personeel bij een veilige terugkeer. De cliënt ontvangt een post-incident report wat een tijdslijn bevat van de gemaakte beslissingen en de die context waarin deze werden gemaakt kort beschrijft.

Internationaal bedrijven en organisaties

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering tips

De Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is van groot belang bij ene goede verzekering. Hieronder een uitgebreide toelichting. Er zijn bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) veel factoren die van invloed zijn op de premie. Lees hier ene interview in het Financieel Dagblad met mij over de vele knoppen aan een AOV.

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekeringDe eindleeftijd is niet alleen een sterke premiebepalende factor, maar is ook een erg belangrijk onderdeel van de verzekeringsdekking. De eindleeftijd kan in principe vrij worden gekozen, de meest gangbare eindleeftijden zijn: 55, 60, 65, 66, 67 en 68 jaar (tussenliggende leeftijden zijn vaak ook mogelijk).

Maximale eindleeftijd

Voor enkele beroepen hebben verzekeraars, gezien het verhoogde risico op arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden bij revalidering, bepaald dat er een maximale eindleeftijd van kracht is. Dit is van kracht bij beroepen waarin zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Dan kan dus een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt worden.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA maatwerkofferte

Eind AOV = start pensioen

Het beste uitgangspunt is om de eindleeftijd aan te laten sluiten bij de ingang van de pensioenrechten, dat is dus vaak 67 jaar. Veel ondernemers gaan er bij de start van de onderneming van uit dat zij enkele jaren eerder stoppen. Het bedrijf fungeert hierbij vaak als “onderpand“. Dat enkele jaren later, of in het ergste geval enkele jaren voor de geplande pensioendatum, sprake kan zijn van wijzigingen in wetgeving, economische omstandigheden en/of de persoonlijke situatie kan bij voorbaat niet ingeschat worden. Een correcte eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan van groot belang.

Audio

Medische waarborgen

Voor uitbreiden van de verzekeringsdekking op een lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering, waaronder het verzekeren van een hogere eindleeftijd, zijn medische waarborgen vereist. Op hogere leeftijd of na een eventuele arbeidsongeschiktheid is het niet altijd meer mogelijk om de eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen naar bv. 67 jaar (of alleen met een premieopslag en/of beperkende bepaling).

Flexibele eindleeftijd

Het is daarom aan te bevelen om de verzekering te starten op een hoge eindleeftijd arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate er meer duidelijkheid is over opgebouwd kapitaal, pensioenrechten en mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, kan de verzekeringsdekking worden gewijzigd naar een lagere eindleeftijd.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel2