Faillissement en DGA pensioen – de oplossing

Faillissement en DGA pensioen

Plots de curator er met de BV en het pensioenspaargeld vandoor zien gaan, is geen plezierig beeld. Dit is het angstgevoel dat meestal geschetst wordt rondom pensioen. Toch, faillissement en DGA pensioen zijn gevoelige onderwerpen met veel aspecten die wel degelijk goed kunnen worden opgelost.

Conclusie

Een verzekerd DGA pensioen geeft een zekere bescherming bij een faillissement van de DGA. đź‘Ť

Waar op letten?

 1. Is de DGA pensioenregeling bij een verzekeraar verzekerd onder gebracht?
 2. Staat er nog een oudedagsreserve ODV of pensioen in eigen beheer op de balans?
 3. Heeft de (ex) partner voldoende rechten?
 4. Kan een curator via bestuurdersaansprakelijkheid via een omweg aan het persoonlijke pensioengeld van de DGA komen?

De emotionele belasting bij een faillissement is is groot. Persoonlijke fouten, economische omstandigheden, privé problemen, een agressieve curator, gezichtsverlies en geldproblemen; elke DGA-er zal er slapeloze nachten over krijgen. Maar blijf zolang mogelijk pragmatisch en zoek een goede advocaat. Just business and nothing personal.

Faillissement en DGA pensioen

Menig DGA heeft een BV van waaruit hij een fee declareert aan “zijn” werk BV. Die werk BV kan in de financiĂ«le problemen komen waarna de DGA bijvoorbeeld de euro’s in zijn eigen BV gebruikt om de werk BV financieel ondersteunen. Bij een faillissement blijft dan een lege werk BV maar ook een lege holding BV over.

[Lees meer…] overFaillissement en DGA pensioen – de oplossing

Directors and Officers liability D&O premium 2020

Directors and Officers liability

Directors and Officers liability is mainly a personal risk. There are circumstances under which a managing director of a Dutch limited liability company may, however, be personally liable towards third parties on the grounds of tort. The question of personal liability of a director most often comes into play when creditors of the company are left unpaid.  A managing director is liable if he has entered into an agreement on behalf of the company while he knew – or reasonable should have known – that the company would be unable to perform its obligations under the agreement and would not be able to provide recourse for the damages suffered as a result of that breach of contract.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dutch translation
[Lees meer…] overDirectors and Officers liability D&O premium 2020

DGA pensioen 2020 – alle kritische vragen

DGA pensioen

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….
DGA pensioen premieberekening

Nabestaanden- en wezenpensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Leeftijden bij een DGA pensioen

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris DGA pensioen

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 110.000,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een hoge franchise wordt gebruikt

Effect DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn.

Wie bepaalt DGA pensioen datum

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. in de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Geen premieverplichting

Een DGA pensioenverzekering is een eenzijdig contract. U gaat het contract aan met de “passieve” pensioenverzekeraar. Voor een DGA is er daarom altijd een mogelijkheid om, binnen de fiscale wetgevingskaders, de premiebetaling te wijzigen of te stoppen. Het opgebouwde pensioenkapitaal moet echter om fiscale redenen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de aankoop van een pensioenuitkering. Ook als u eerder stopt met premiebetaling.

Wanneer stoppen met werken

DGA pensioen

Die rekensom is in de kern eenvoudig. U rekent uit

 • hoeveel woonlasten u heeft na pensionering;
 • hoeveel u maandelijks uitgeeft aan vaste en variabele lasten;
 • welk bedrag u besteed aan overige kosten.

Dat is het minimale bedrag dat nodig is om financieel te kunnen stoppen met werken. Houd daarnaast nog rekening met de inflatie en onverwachte kosten, belastingheffing en additionele inkomsten van u (en uw partner). Met een Excelsheet en enige financiële kennis kunt u zelf een goed overzicht maken.

Totaal overzichten

Veel pensioen informatie is ook terug te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl Lukt dat niet, of wilt u er geen tijd aan besteden dan zijn er voldoende deskundigen (accountants, financiële planners of pensioenadviseurs) aanwezig die voor een klein bedrag dat uitzoek werk willen overnemen.

Audio DGA Pensioen

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

[Lees meer…] overDGA pensioen 2020 – alle kritische vragen

Dutch Indemnity insurance pricing 2020

Indemnity Insurance (Professional insurance)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Dutch translation
Indemnity Insurance

Business owners providing services sometimes insure their professional liability/ Indemnity Insurance (additionally acknowledged as “errors and omissions insurance”). This kind of liability coverage protects your business against misconduct, errors, and negligence in provision of services to your customers / client. Depending on your profession, you may be required by your client or a government to hold such a policy. For instance, physicians are obliged to procure malpractice insurance as a stipulation of practicing in most countries.

Average Indemnity Insurance cover € 500.000,-.

[Lees meer…] overDutch Indemnity insurance pricing 2020

Cyber insurance Dutch online price 2020

Every organization should be having an Cyber insurance because of the risk of interception, manipulation and loss of data. Of course there is an urgeny for every company to make sufficient measures to make sure the risks are limited. But an Cyber insurance is a vital aspect for an oraganisation to limited the const if a will happen. below you find the main aspects of a cyber insurance.

Cyber en DataRisk premieberekening

1. Cyber insurance and System Intrusion

This coverage of a Cyber insurance covers its own costs resulting from burglary systems or data:

Cyberrisk insurance
 • cost of forensics.
 • costs of communication with customers, regulators, prosecutors, and credit companies other stakeholders.
 • cost of additional customer support, for example via a call center.
 • cost of crisis management, reputation recovery and PR campaigns.
[Lees meer…] overCyber insurance Dutch online price 2020

Horecaverzekering premie vergelijken 2020

Een Horecaverzekering premie vergelijken is goed uit te voeren om te zorgen dat de kosten laag blijven tegen goede voorwaarden. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een horecabedrijf kan ervaren als er schade is; aansprakelijkheidsclaim van een klant, de bakwand vat vlam, er is brandstichting, etc.

Horecaverzekering premie vergelijken

Direct premie online voor de volgende verzekeringen:

 1. Inventaris en handelsgoederen
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid
 3. Bedrijfsschade
 4. Huurdersbelang
Horeca verzekeringen premies online

Onze volgorde van belangrijkheid:

horecaverzekering premie vergelijken
 1. Inventaris en handelsgoederen.
 2. Aansprakelijkheidsverzekering
 3. Bedrijfsschade horeca (bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand)
 4. Horecagebouw verzekering (opstal)
 5. Huurdersbelang in gehuurd pand
 6. Verzuimverzekering
 7. Horeca rechtsbijstand
 8. Werknemersschade
 9. Geldverzekering horeca
 10. Auto’s en vrachtwagens
 11. Aanhangwagens horeca
 12. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 13. Milieuschade verzekering horeca
 14. Eigen vervoer en transport verzekering
 15. Eigen bedrijfsuitrusting

Horecaverzekering premie vergelijken heeft dus zeker zin.

[Lees meer…] overHorecaverzekering premie vergelijken 2020

MKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

MKB Verzuim ontzorg verzekering wordt financieel landelijk ondersteund met 450 miljoen om voor kleine ondernemers de kosten te beperken. Met onze MKB Verzuim-ontzorgverzekering bent u verzekerd voor de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer. Daarbij helpt de verzekeraar pro actief bij het begeleiden van een zieke werknemer. Dit kun u van ze verwachten:

MKB verzuim ontzorg verzekering offerte 2020

Verzekeraars oplossingen

 • Verzekeraars vergoeden vaak 100% van de interventies die de ontzorgmanager noodzakelijk acht voor de re-integratie van je zieke werknemer.
 • De verzekering is inclusief een goede arbodienst. Zij stellen namelijk hoge eisen aan de arbodiensten waar mee wordt samengewerkt. De Arbodiensten zijn aangesloten bij OVAL of SBCA.
 • Er is intensieve begeleiding van een ontzorgmanager die alle verschillende partijen coördineert en er op toeziet dat de juiste stappen worden gezet vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Zij geven een werknemer inzicht in de financiĂ«le consequenties van het verzuim. Een werknemer ziet zo ook het voordeel van een snelle re-integratie.
 • Zij laten de werknemer actief meedenken bij zijn of haar eigen re-integratie.
 • Geen grote schommelingen in de premie Ă©n poortwachtergarantie waardoor financiĂ«le risico’s goed afgedekt zijn bij het ziek worden van een werknemer.

Bestemd voor MKB tot 25 werknemers

Veel MKB bedrijven tot 25 werknemers hebben geen verzuim verzekering. Vaak vanwege de complexiteit en de tijdsinvestering die een verzuimverzekering met zich meebrengt. 40.000 MKB bedrijven hebben met de MKB verzuim ontzorg verzekering de mogelijkheid om alle werkzaamheden uit te besteden aan de verzekeraar. Er is daardoor wel minder invloed op het verzuim en vaak een iets hogere premie.

[Lees meer…] overMKB verzuim ontzorg verzekering 2020 premie

DGA pensioenpolis. De voor- en nadelen op een rij

Waarom zou u starten met een pensioenregeling.? Ik spaar wel gewoon in de BV of ik spaar wel gewoon bij de bank. Natuurlijk zijn daar iets voor de zeggen. Maar de aantrekkelijke voordelen van een DGA pensioenpolis laat u liggen. Hieronder verschillende aspecten om eens nauwkeurig te kijken naar de voor- en nadelen van een DGA pensioenpolis.

DGA pensioen premieberekening

Wie betaalt de DGA pensioenpolis premie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. De DGA pensioenpolis premies worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Audio DGA pensioenpolis

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Jazeker, u wel. Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioenpolis premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Niet hoger dan de 100%-norm

Net als voor iedere andere werknemer geldt ook voor de DGA dat het ouderdomspensioen niet hoger mag worden dan 100% van het pensioengevend loon. Als de DGA vóór zijn AOW leeftijd de 100%-norm bereikt, moet het pensioen direct ingaan. Het is niet toegestaan het pensioen te bevriezen tot de AOW leeftijd. De accountant kan dan uitstekend adviseren welke stappen het beste fiscaal/financieel te nemen zijn. De opgepotte gelden zullen, als ze niet in ene DGA pensioenpolis zijn ondergebracht worden belast met o.a. AB-belasting. Maar slechts weinig DGA’s zullen in de buurt komen van deze 100% grens.

Wat zijn de alternatieve keuzes naast DGA pensioenpolis

EĂ©n van de meest gebruikte is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt.

Er is echter een beperking; bij de opbouw van een DGA pensioenpolis is sprake van aan de DGA toekomende aanspraken volgens een DGA pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort. En daarmee wordt dus de fiscaal aftrekbare premie verlaagd.

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

DGA pensioenpolis versus Bancair sparen

DGA pensioenpolis
Bancair sparen beperkt de DGA in de pensioenopbouw. Ook kunnen nabestaanden- en wezen niet geregeld worden met bancair sparen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk met DGA pensioen premie sparen.

Premie online berekenen

DGA pensioen premieberekening Pensioen collectief premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Hacking verzekering. Het 2020 probleem van het jaar

Aanvallen nemen steeds verder toe en dus is de noodzaak voor een hacking verzekering groot. Kleine bedrijven hebben de neiging om te denken dat ze veilig wegkomen, maar Symantec constateerde dat meer dan 30 procent van de phishing-aanvallen tegen organisaties met minder dan 250 werknemers werd gelanceerd. Symantec’s Internet Security Threat Report gaf aan dat 43 procent van alle aanvallen gericht waren op kleine bedrijven.

Hacking verzekering

Op grotere schaal bedroeg het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in 2014 de geschatte jaarlijkse kosten voor de wereldeconomie van cybercriminaliteit tussen $ 375 miljard en $ 575 miljard. Hoewel de bronnen verschillen, bedraagt ​​de gemiddelde kosten van een gegevensbreuk voor grote bedrijven ruim 3 miljoen dollar. Elke organisatie moet beslissen of zij die kostenpost kunnen riskeren en of een Cyber – Hacking verzekering nodig is om de kosten te compenseren voor wat wel gebeurt. Een opstelling van de voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn dan een goed uitgangspunten voor de beslissing.

Cyber en DataRisk premieberekening

Voordelen Cyber – Hacking verzekering afsluiten

Het begint echter met het in kaart brengen van de risico’s. Wilt u een grondige analyse van de kwetsbare onderdelen van uw bedrijf; neem even contact met ons op. Wij kunnen dit faciliteren. Daarna afsluiten en beheren de verzekering en zorgen dat deze past bij het bedrijf.

[Lees meer…] overHacking verzekering. Het 2020 probleem van het jaar

Bedrijfsschade verzekering. In de brand, uit de brand.

Wij beoordelen een bedrijfsschade verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

bedrijfsschade verzekering
 1.  Premie bedrijfsschade verzekeringen
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden bedrijfsschade verzekeraars
 6.  Avond en weekend service
Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag

Vergelijking bedrijfsschade verzekering

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van bedrijfsschade verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.  Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen dan bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

[Lees meer…] overBedrijfsschade verzekering. In de brand, uit de brand.