Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2023 AOW
Verkiezing 2023 AOW

Verkiezing 2023 AOW zal ook in het teken moeten staan van de financiële plannen met de AOW van alle politieke partijen. De AOW wordt door de leeftijdsopbouw tussen grijs en groen een kritisch omslagsysteem waar politieke partijen een doordachte mening over zouden moeten hebben. We hopen dat ze ons in 2023 gaan verrassen.

Verkiezing 2023 AOW standpunten

Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is de 2e pijler pensioenvoorziening uitgebreid onder handen genomen. De AOW als grootste oudedagsvoorziening” zou voldoende aandacht moeten krijgen bij de politieke partijen. Denk daarbij aan de financiële positie van de AOW-ers, de toekomstige rechten van jongeren, het financieringssysteem, de uitvoeringskosten, de koppelingen aan andere voorzieningen, de invloed van kortingen en toeslagen, de hoogte van het bestaansminimum, flexibilisering, de AOW als basisinkomen, de AOW als oplossing voor zware beroepen, etc. Hieronder de Verkiezing 2023 AOW standpunten.

[Read more…] about Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

WIA excedent verzekering 2023 premie uitgeplozen

WIA excedent verzekering

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 66.000,- (2023) of meer. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Arbeidsongeschiktheid collectief offerte

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 66.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

 • zijn er voor medewerkers met een hoog inkomen (boven maximale SV loon) bij arbeidsongeschiktheid beschermd moeten worden tegen een grote inkomensterugval
 • zorgt dat medewerkers de aanvulling bij alle soorten WIA-uitkeringen ontvangen;
 • regelt bij arbeidsongeschiktheid voor een intensieve ondersteuning bij de re-integratie.

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

[Read more…] about WIA excedent verzekering 2023 premie uitgeplozen

Pensioenakkoord beslisboom

De Pensioenakkoord beslisboom geeft in het kort een paar belangrijke elementen aan en onze verwachting voor collectieve pensioenregelingen die werkgevers meestal hebben.

Pensioenakkoord beslisboom
 1. Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen beschikbare premieovereenkomst met vlakke premie.
 2. Voor 1 juli 2023 afgesloten beschikbare premieovereenkomsten met staffel (ook wel progressieve premies genoemd) kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Je mag wachten tot 2028. Oftewel je maakt als werkgever geen gebruik van het overgangsrecht. Maar verstandiger is het om actie te nemen want compensatieverplichtingen per werknemer kunnen flink stijgen. Directe actie aanbevolen.
 3. Er moet nagedacht worden wat te doen met nieuwe werknemers. Een beslissing kan zijn een eerbiedigende werking bestaande werknemers en een nieuwe regeling voor nieuwe deelnemers. Verstandig dus om niet te wachten.
 4. Er is eindelijk een nieuwe omschrijving wie er nu wel/niet een partner is. Directe actie aanbevolen.
 5. Hoogte nabestaandenpensioen wordt een percentage (maximaal 50%) van het salaris. Meestal is er nu in de huidige pensioenregelingen onvoldoende nabestaandenpensioen verzekerd. Niet wachten
 6. Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. De werkgever kan aangeven 3 of 6 maanden.
 7. Verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024. Directe actie aanbevolen. HR-actie nodig.
 8. Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering. Geen actie nodig want de wetgeving is nog niet afgerond.
 9. Standaard doorbeleggen in de lifecycle is nu gelukkig mogelijk. Verstandig om niet te wachten
 10. Informeer de werknemer op tijd, eventueel via een collectieve of individuele uitleg. Directe actie aanbevolen.
 11. Opstellen transitieplan (opschrijven wat de verschillen zijn.) verplicht vóór 1 juli 2025. Verzekeraars willen deze vaak al op 1 juli 2024. ontvangen bij wijziging regeling. Nieuwe pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. (geen gebruik van eerbiedigende werking)
 12. Is er een verplichting van een werkgever om toestemming te vragen aan elke individuele werknemer. Ja, dat is de hoofdregel.

Deze Pensioenakkoord beslisboom is natuurlijk voor het gemak gemaakt omdat het pensioenakkoord flink veel meer details kent en een totaal overzicht lastig te krijgen is. Overleg dus zeker met een pensioenadviseur voor de juiste keuze.

WTP Presentatie 2023-2024 voor werkgevers van Doorneweerd Pensioenadviseurs

[Read more…] about Pensioenakkoord beslisboom

VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

[Read more…] about VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

Zie ook Update aan het eind van dit artikel

[Read more…] about Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie is niet altijd verplicht. opdrachtgevers zullen het wel vaak eisen. Het is dus vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw laswerk. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld.

Wat wordt verzekerd aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie

De Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u wordt veroorzaakt. Deze risico’s kunnen per sector sterk verschillen. Maar het werk van lasser is vaak risicovol. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunnen worden. Premies.

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Rigger aansprakelijkheid verzekering premies 2023

Een rigger (hijsbegeleiders) zorgt ervoor dat de lasten die verplaatst worden en het niet beschadigd worden. Hij beheert alle materialen, die bij het verplaatsen nodig zijn. Een rigger moet er ook voor zorgen dat de veiligheidsregels op een juiste manier toegepast worden. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook altijd geëist dat een rigger een Rigger aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Premie Rigger aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid Rigger – hijsbegeleiders te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. Uiteraard is werken in de petro-chemie sector ook meeverzekerd.

Opleiding Rigger

De opleiding hijsbegeleider – riggers (TCVT/W4-08) richt zich op het veilig en verantwoord begeleiden van lasten in het verticaal transport. Riggers zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van het verticaal transport: het aanslaan en begeleiden van de last. De machinist in de kraan is overgeleverd aan de kwaliteiten van de rigger. Het in bezit hebben van een TCVT-certificaat voor het uitvoeren van dit vak is dan ook verplicht en opgenomen in de Arbowet. Een Rigger aansprakelijkheid verzekering zorgt voor die extra zekerheid richting de opdrachtgever.

[Read more…] about Rigger aansprakelijkheid verzekering premies 2023

Petrochemie verzekering 2023 – 11 belangrijke elementen

petrochemie verzekering
Onderdelen Petrochemie verzekering

De petrochemie verzekering is een verzekeringspakket van verschillende risico onderdelen om er voor te zorgen dat er een zorgvuldige verzekerde dekking is. Een uitgekiende vorm om als MKB-er of ZZP-er in de uitgebreide petrochemie onbezorgd te kunnen werken. Gesteund door een deskundige adviseur en de beste verzekeringsmaatschappijen die weten welke risico’s aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Een Petrochemie verzekering kan uit verschillende onderdelen bestaan.

1. Letselschade petrochemie verzekering

U veroorzaakt een letselschade. U laat bijvoorbeeld een gereedschap uit uw handen glippen en deze verwond een voorbijganger. Het slachtoffer (of de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Dus ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in de petrochemie verzekering pakket.

2. Zaakschade petrochemie verzekering

[Read more…] about Petrochemie verzekering 2023 – 11 belangrijke elementen