Klusbedrijf verzekering voor 2022 premie online pakket

Een zinnige en onzinnige klusbedrijf verzekering kunnen we meestal gemakkelijk aangeven. Om duidelijkheid te krijgen, hebben we hieronder een lijstje gemaakt. Gewoon afstrepen wat niet nodig is. Wat er over blijft, kan eenvoudig zelf berekend worden.

Klusbedrijf pakketverzekering - premie

Overzicht klusbedrijf verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Deze verzekering is de zakelijke variant erop. Het verzekert schade aan zaken en letselschade. Twee voorbeelden maken dat duidelijk.
  1. U boort in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen eronder staan snel daarna onder water. Een enorme financiële schade maar een klusbedrijf verzekering zorgt voor dekking.
  2. U rijdt op de fiets naar een klant toe. Onderweg rijdt u een voetganger een dwarslaesie. Sneu voor die voetganger maar uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering keert dan de schade uit.
 2. Constructie All Risk. Uw klusbedrijf heeft een grote klus maar vlak voordat u moet opleveren, stormt het en al het werk en werktijd gaan verloren. U moet dan zelf voor eigen rekening de schade herstellen. Heeft u veel kleine klussen maar nooit een grote klus dan is deze klusbedrijf verzekering overbodig.
 3. Bedrijfsrechtsbijstand. Gelazer met klanten, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd handig om juridische hulp te kunnen vinden. Ook prettig om even te overleggen met een jurist als er mogelijke problemen aan gaan komen.
 4. Gereedschap en materialen. Heeft u een bestelbus dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans heel klein, gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze klusbedrijf verzekering ook best worden gemist.
[Read more…] about Klusbedrijf verzekering voor 2022 premie online pakket

Klusbedrijf aansprakelijkheid pakketpremies online 2022

Een klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering is de eerste verzekering waar elk klusbedrijf extra aandacht voor zal hebben. Klusbedrijf aansprakelijkheid gaat verder dan alleen een verzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele omgeving waar een klusbedrijf in werkt; op een bouwplaats of bij een particulier thuis.

Voordelen

Dagelijks opzegbaar
Ook avond en weekend service
Snel een polis en verzekeringsdekking
Hoge pakketkortingen bij meerdere verzekeringen

Klusbedrijf pakketverzekering - premie

Klusbedrijf aansprakelijkheid algemeen

Een aantal onderdelen rondom de klusbedrijf aansprakelijkheid gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten klusbedrijf verzekeringen die er zijn. Het algemene begrip “Klusbedrijf aansprakelijkheid” is te algemeen om goed te kunnen gebruiken. Vandaar dat we die klusbedrijf aansprakelijkheidsverzekering hieronder even splitsen in verschillende aansprakelijkheidsdelen.

1. Klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering

De klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering die elke klusbedrijf in ieder geval moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een afrollende dakpan die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan enorme financiële gevolgen hebben voor het bedrijf.

Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van uw letsel kan bijvoorbeeld een opdrachtgever zijn of een collega. Er zijn veel voorbeelden. Laat u een hamer vallen en een voorbijganger wordt gewond. Dan zijn er zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld.

Letselschade preventietips

Letselschade is een zwaar risico bij aansprakelijkheid dus let vooral op preventiemaatregelen. Een klusbedrijf aansprakelijkheidsverzekering is een mooie oplossing voor het risico maar beperk vooraf liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

 1. Het goed beveiligen van de plek waar gewerkt wordt is de eerste stap. Let er ook op dat er vreemde mensen op de bouwplek kunnen komen. Vooral kinderen zullen niet beseffen welke risico’s er aan gereedschappen kleven. Denk maar eens aan zagen of beitels.
 2. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking voor klusbedrijf aansprakelijkheid. Natuurlijk is dat ook eigen belang dus maak er gebruik van.
 3. Een gewoon brandje is meestal snel geblust als er een brandblusser in de buurt is. Weliswaar kan uw opdrachtgever goed verzekerd zijn; u wilt niet dat zijn/haar verzekeringsmaatschappij zich daarna komt melden met de claim. Dat heet overigens regres. Verzekeringsjargon voor het verhalen van de schade op de veroorzaker. Heeft u een klusbedrijf aansprakelijkheid polis dan is er geen probleem want deze zal dan dat “regres” vergoeden.
 4. Zorg dat de werkplekken schoon zijn en dat er goed zicht is op het werk. Even aan het eind van de werkdag alle eigen gereedschappen meenemen of achter slot en grendel brengen, verdient zichzelf snel terug.
 5. Er zijn prima brandwerende kisten of containers te huren. Let op dat ook bij brand de brandschade vaak nog wel te overzien is maar de milieuschade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de risico’s sterk kunnen verhogen. En milieuschade is lastig te verzekeren. Dus liever voorkomen. Ook hier weer even denken aan letselschade als die stoffen door andere gebruikt kunnen worden. Niet zelden wordt er zoutzuur gebruikt; extra aandacht voor al dit soort gevaarlijke stoffen is van groot belang.

2. Klusbedrijf aansprakelijkheid zaken onder opzicht

Een aansprakelijkheid die wat vaag klinkt maar dat komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht komt veel voor. U leent even de compressor van een hoofdaannemer. Als die compressor onder een muurtje terecht komt, zal de die aannemer het fijn vinden als de schade wordt vergoed. Hij heeft ter goede trouw zijn spullen uitgeleend. De klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

3. Constructie All Risk

Er is altijd veel onduidelijkheid bij het verschil tussen een klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering en een Constructie All Risk CAR verzekering voor een klusbedrijf. Het verschil is goed uit te leggen. Als een gewone klusbedrijf bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen  schade” altijd vergoed. Want als er, voordat de klus voorbij is, een storm voor een flinke schade zorgt aan het werk, dan zal die schade voor eigen rekening komen en dus niet kunnen worden verhaald op de klusbedrijf aansprakelijkheid polis.

Die klusbedrijf aansprakelijkheid verzekering oftewel een uitgebreide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf is een dus onmisbare verzekering.

Premie online berekenen

Aannemer pakketverzekering - premie Klusbedrijf pakketverzekering - premie Installatiebedrijf verzekering - premie CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Klusbedrijven zijn er in vele vormen.

[Read more…] about Klusbedrijf aansprakelijkheid pakketpremies online 2022

VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

[Read more…] about VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

Winkel verzekeringen - premie online

7 x webshop verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid

Combineer pakket webshop verzekering

Als u deze 7 polissen combineert in één pakket dan scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

[Read more…] about Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Een basispakket bedrijfsverzekeringen winkel samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als winkelondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

[Read more…] about Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid schadeclaims

Winkel verzekeringen - premie online

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een Winkelverzekering en aansprakelijkheid en specifiek bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering
[Read more…] about Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Verzekeren winkel 2019 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Even wachten met verzekeren winkel?

Winkel verzekeringen - premie online

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Preventie bij verzekeren winkel

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2019 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Audio aansprakelijkheid

[Read more…] about Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. Hier arresten met meer voorbeelden.

De wetten en voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

 1. Een werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer niets overkomt. (art 7:658 BW)
 2. Een werkgever en de werknemer moeten zich netjes gedragen (art 7.611)
Werknemersschade verzekering [Read more…] about Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Een goede uitleg pensioenakkoord is belangrijk voor de komende periodes waarin bedrijven keuzes zullen moeten maken bij een verlenging van een verzekeraarscontract of een nieuwe pensioenregeling. Hieronder verschillende toelichtingen die richting kunnen geven.

Uitleg pensioenakkoord nieuwe pensioencontracten

Middelloon- en eindloonregelingen (DB-regelingen), waarbij min of meer ‘harde’ aanspraken zijn toegekend, zijn straks niet meer toegestaan. Alle regelingen moeten voor 1 januari 2027 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Voortaan kunnen alleen nog maar de volgende premieregelingen worden aangeboden:
• De solidaire premieregeling (SPR): mee- en tegenvallers worden gedempt door de leeftijdsafhankelijke risicotoedeling en de verplichte solidariteitsreserve;
• De flexibele premieregeling (FPR): de premie wordt belegd via life-cycles op deelnemersniveau. Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. Deelnemers bouwen een persoonlijk pensioenvermogen op;
• De premie-uitkeringsovereenkomst (mag alleen maar door verzekeraars worden uitgevoerd): de premie wordt, net als in de flexibele premieregeling, belegd volgens het life-cycle principe. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum kunnen deelnemers ervoor kiezen om de premie en/of het opgebouwde kapitaal (deels) aan te wenden voor een vastgestelde uitkering vanaf de pensioendatum.

Belang bij de uitleg pensioenakkoord
De solidaire premieregeling zal met name door bedrijfstakpensioenfondsen en enkele ondernemingspensioenfondsen worden gehanteerd. Bij de solidaire premieregeling is de variabele uitkering op pensioendatum de standaard. Bij de variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal
in de uitkeringsfase in een bepaalde mate risicodragend doorbelegd. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. In het consultatie wetsvoorstel was nog de premie-kapitaalovereenkomst opgenomen. Deze is vanwege kritiek uit het wetsvoorstel geschrapt.

Bedrijfspensioen premies en prijzen online [Read more…] about Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf – premies 2022

Algemeen aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

Een WA (Wettelijke bedrijfsAansprakelijkheid) aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf afsluiten is relatief eenvoudig. Die polis zorgt dat als u aansprakelijk wordt gesteld dat er een uitkering komt. Dat is plezierig maar eerst komt goede preventie. Dat zou de eerste stap moeten zijn voor elk klusbedrijf. En dan vooral extra aandacht voor brand en brandgevaar op de klusplek. Veroorzaakt u namelijk brand op uw werkplek dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Juist de aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf zorgt dan voor een uitkering. Gezien het groot aantal branden geven we daarom eigenlijk liever aan de verzekering de betiteling wa brandverzekering klusbedrijf. Het CvAE schrijft er een nuttig artikel over.

Klusbedrijf pakketverzekering - premie

Voordelen

Dagelijks opzegbaar
Ook avond en weekend service
Snel een polis en verzekeringsdekking
Hoge pakketkortingen bij meerdere verzekeringen

Welke andere schades zijn er?

Bij een aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf worden er een tweetal zaken verzekerd. Zaakschade (bijvoorbeeld door er een brand wordt veroorzaakt) of letselschade. Tijdens het werk valt een gereedschap op iemands zijn hoofd (waardoor deze een tijdje niet meer kan werken.). Het lijken schadegevallen die weinig voorkomen maar de variatie aan bedrijfsschadegevallen is groot.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een klusbedrijf zelf kan nemen om dit risico te beperken.

Soort schades

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf – premies 2022