Premie advocaat verzekering 3 jaar vaste premie vanaf € 610,-

Het berekenen premie advocaat verzekering kan vaak via een eenvoudige rekenmodule worden gerealiseerd. Wij zijn, één van de weinig aansprakelijk adviseurs die de premies voor een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten online zetten. In overleg met de verzekeraar verstrekken wij de tarieven, een online aanvraagformulier en zorgen dat u direct, na invoer, verzekerd wordt. Efficiënt, snel en verzekerd van een solide verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Premie advocaat aansprakelijkheid Vermogensschade

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering voor advocaten waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid heeft betrekking op de beroepsaansprakelijkheids­verzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering. Vaak is er nog een premie nodig voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijk bij het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een verzekeringshiaat tot gevolg hebben.

 • Beroepsaansprakelijkheid verzekert vermogensschade.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid verzekert zaakschade en letselschade.

Verzekeraars en premie advocaat verzekering

 • Het berekenen premie advocaat verzekering levert per jaar een premie vanaf € 610,-bedragen.
 • Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.
[Lees meer…] overPremie advocaat verzekering 3 jaar vaste premie vanaf € 610,-

Advocatenkantoor verzekeren premie vanaf € 610

Een advocatenkantoor verzekeren kan eenvoudig en snel. Een verzekering zorgt dat imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim goed verzekerd is. De premieverschillen tussen de verzekeraars zijn klein maar let vooral op de deskundigheid van de verzekeraars die een advocatenkantoor verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Omschrijving advocatenkantoor verzekeren

Advocatenkantoor verzekeren

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico van een advocatenkantoor verzekeren gaat, zorgt voor een verzekering van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken Premieberekening met een extra module voor het advocatenkantoor verzekeren van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorbeelden advocatenkantoor verzekeren

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen; een advocatenkantoor verzekeren voor dit risico is cruciaal.
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een UK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;
[Lees meer…] overAdvocatenkantoor verzekeren premie vanaf € 610

Inloop aansprakelijkheidsverzekering een gevecht over details.

Bij inloop aansprakelijkheidsverzekering gaat het bij vrijwel alle aansprakelijkheidsverzekeringen binnen Nederland uit van het ‘beperkte claims made’ dekkingssysteem. Maar wat zijn de details en welke verzekeringsmaatschappijen hebben de beste voorwaarden. Hieronder een toelichting.

Claims made-systeem bij inloop aansprakelijkheidsverzekering

inloop beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘claims made’-systeem bestaat er dekking voor aanspraken die gedurende de verzekeringsperiode (ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering) en een eventuele nameldingstermijn tegen een verzekerde worden ingesteld en bij de verzekeraar worden ingediend. Daarbij is het dus niet van belang of de fout is gemaakt voor of tijdens de verzekeringsperiode. Inloop aansprakelijkheidsverzekering is dus daarbij maximaal verzekerd. Maar weinig verzekeraars bieden dat nog aan.

Beperkte claims made bij inloop aansprakelijkheidsverzekering

Bij het ‘beperkte claims made’ inloop aansprakelijkheidsverzekering systeem is bepaald dat ook de fout, waarop de aanspraak wordt gebaseerd, tijdens de verzekeringsperiode moet zijn gemaakt. Fouten gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering komen bij dit systeem niet voor dekking in aanmerking.

inloop aansprakelijkheidsverzekering

[Lees meer…] overInloop aansprakelijkheidsverzekering een gevecht over details.

Lasser aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

Lasser aansprakelijkheid verzekering
Premie aanvragen

Een Lasser aansprakelijkheid verzekering is een belangrijke – vaak verplichte – verzekering. Een lasser werkt metaalproductenindustrie, transportmiddelenindustrie, petrochemische industrie, bij constructiebedrijven of bedrijven voor machine- en apparatenbouw. Lassers hebben vaak te maken met grote bedrijfsrisico’s. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook bijna altijd geëist dat een lasbedrijf een lasser aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheid maatwerk

Premie lasser aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid lassers en lasbedrijven goed te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. De premie voor een standaard lasser aansprakelijkheid verzekering bedraagt:

 • Premie aansprakelijkheidsverzekering € 312,50 per kwartaal
 • Verzekerd bedrag : € 1.250.000,00 per aanspraak en verzekerd bedrag : € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar . (Op verzoek tevens 2,5 miljoen – 5 miljoen)
 • Eigen risico : € 1.000,- per aanspraak
 • Termijnpremie : per jaar, halfjaar of kwartaal.
 • Premie is een indicatie premie
[Lees meer…] overLasser aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

Beroepsaansprakelijkheid advocaten snelle online premie 2020

Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is cruciaal om te zorgen dat er een NOvA en Voda geaccepteerde verzekering is. Financiële schade is verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheid advocaten

beroepsaansprakelijkheid advocaten

Die schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheid advocaten van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheid advocaten HDI Global veel van de risico’s overneemt.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitloop verzekeringsdekking aanwezig
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 17 controles

[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid advocaten snelle online premie 2020

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2020

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

Minimale vereisten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitloop verzekeringsdekking aanwezig
✅ Reconstructie meeverzekerd
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. Welke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten.
[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten premies 2020

HDI Global advocaat verzekeringen – Premies vanaf € 610,-.

Al jaren is HDI specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door hun vakkennis kunnen ze de HDI Global advocaat verzekeringen afstemmen op de specifieke beroepsrisico’s bij advocaten. De HDI Global advocaat verzekering zijn marktleidende polissen met een prima prijs-kwaliteit.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Profielschets verzekeraar HDI

HDI advocaten verzekeringen

HDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. De kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen.

Voordelen HDI Global advocaat verzekeringen

[Lees meer…] overHDI Global advocaat verzekeringen – Premies vanaf € 610,-.

Brandverzekering restaurant. Online 5 scherpe pakketpremies 2020

Brandverzekering restaurant

Brandverzekering restaurant zit in een horeca voordeelpakket. Dat zijn zakelijke restaurant verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid en natuurlijk het gebouw zelf, zijn allemaal verzekerd.

Brandverzekering restaurant

Horeca verzekeringspakket premies online

Juist met deze deze Brandverzekering restaurant kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris verzekeren. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. Ook gaat u de goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in het restaurant hiermee verzekeren.

We praten dan over risico’s die grotendeels verzekerd kunnen worden met een Brandverzekering restaurant. Daar is de inventaris, de handelsgoederen en huurdersbelangpolis vaak op meeverzekerd.

 1. De eigen verbouwingen of als u geen huurder bent
 2. het restaurant (gebouw);
 3. inventaris (alles wat “los” staat);
 4. handelsgoederen (eten en drinken);
 5. Geen inkomsten meer. Maar wel doorlopende vaste kosten.

De vergelijking Brandverzekering restaurant

[Lees meer…] overBrandverzekering restaurant. Online 5 scherpe pakketpremies 2020

Hotel verzekeringen 2020. Pakketpremies direct online.

Hotel verzekeringen

Hotel verzekeringen in een voordeelpakket. De Hotel verzekering voor professionals. Ook avond en weekend service. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal goed verzekerd.

De vergelijking Hotel verzekeringen

Hotel verzekeringspakket premies online

Wij beoordelen verzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Hotel verzekering
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Hotel-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van hotel verzekeringen resulteert in een voorstel. Dat is een samenstelling van een hotel verzekeringen pakket. Met onze kennis en ervaring geeft die de beste prijs / kwaliteit verhouding. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

[Lees meer…] overHotel verzekeringen 2020. Pakketpremies direct online.

Opstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.

opstalverzekering winkel
Online VVE premies

Opstalverzekering VVE zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering (incl gebouw)

[Lees meer…] overOpstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.