Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering

Voor de ‘Zekere Zaak Pensioen’-regeling bieden wij persoonlijk pensioenadvies om werkgevers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij het implementeren van een pensioenregeling voor hun werknemers. We hebbn diepgaande kennis en expertise op het gebied van pensioenwetgeving en de financiële planning, wat ons in staat stelt om advies te leveren dat volledig is afgestemd op de behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

Het opzetten van een pensioenregeling kan best een pittige klus zijn, dit is meestal gevuld met juridische en financiële valkuilen als je het niet goed organiseert. Graag helpen we verder met pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen om je gemakkelijk door dit proces te leiden, van de verkenning tot aan de uiteindelijke pensioenregeling. Wij gaan ervoor zorgen dat je een helder inzicht krijgt in alle beschikbare opties, inclusief alle details die rondom een gezonde pensioenregeling.

Ons pensioenadvies bij de Zekere Zaak Pensioen geeft een uitgebreide analyse van uw huidige situatie, de ontwikkeling van het pensioenplan en begeleiding bij het navigeren voor de subsidieaanvraag van ‘Oog voor Impuls’. Door ons advies kunt u niet alleen profiteren van financiële steun om de kosten van de implementatie te verlagen, maar verzekert u zich ook van een duurzame pensioenoplossing die de loyaliteit en tevredenheid van uw werknemers verhoogt. Onze aanpak garandeert dat uw pensioenregeling niet alleen voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, maar ook flexibel genoeg is om mee te evolueren met toekomstige veranderingen in de markt en wetgeving.

Oog voor Impuls subsidie – Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen

Oog voor Impuls. Pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen.

Het programma ‘Oog voor Impuls’ is in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen en vooral motiveren om te implementeren van pensioenregelingen voor hun werknemers binnen de culturele en creatieve sector. Dit initiatief laat het belang zien van een zorgvuldige voorbereiding en de cruciale rol van onafhankelijke pensioenadviseurs in dit proces. Als reactie op de adviezen van de SER en de Stichting van de Arbeid, stimuleren zij werkgevers om samen met een adviseur de mogelijkheden door te nemen.

Om deze verkenning te vergemakkelijken, is er een verkenningssubsidie beschikbaar die op kan lopen tot €3.000. Deze financiële steun is toegankelijk voor werkgevers die vanaf 1 juli 2022 een adviseur hebben betrokken bij hun plannen of dit voornemen hebben.

Daarnaast introduceert ‘Oog voor Impuls’ een stimulans specifiek gericht op de implementatiefase van de pensioenregeling, die start vanaf 1 juli 2023. Deze stimulans hebben twee financiële bijdragen:

 • De startbijdrage bedraagt €1.000 per werknemer en dient als compensatie voor de initiële kosten die gepaard gaan met het opzetten van de pensioenregeling.
 • De premiebijdrage dekt 50% van de pensioenpremies die de werkgever het eerste jaar voor zijn werknemers afgedragen heeft, met een maximum van €1.000 per werknemer. Deze bijdrage wordt uitgekeerd na het eerste jaar, gebaseerd op de ingediende declaraties.

Deze bijdrge verzekert dat werkgevers zowel in de verkenningsfase als bij de daadwerkelijke implementatie van de pensioenregeling ondersteund worden. Bij pensioenadvies van Zekere Zaak Pensioen worden deze zaken via de overheid vergoed.

Audio pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen werknemers

Luister ook even naar onze pensioen podcast waar we verder ingaan op het pensioengebouw.

Pensioenadviseur Zeker Zaak Pensioen

 • Een pensioenadviseur voor pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen zal controleren wie er beslissingsbevoegd zijn om de collectief vlakke premie pensioen regeling aan te gaan. Ook de ondernemingsraad kan beslissende invloed uitoefenen dus ga vooraf goed na welke eisen er door pensioenverzekeraars en adviseurs worden gesteld bij de gesprekken.
 • De pensioenadviseur Zekere Zaak Pensioen werkgever of de pensioenadviseur van de OR horen verschillende adviseurs te zijn. Beiden hebben immers (soms) tegengestelde belangen.
 • Betrek als werkgever ook direct de accountant bij de gesprekken.
 • Het kan aantrekkelijk zijn een tijdelijk regeling op te stellen in afwachting van de definitieve opzet. Zorg dat alle stakeholders de verschillen kent.
 • Beoordeel samen met de adviseur of er een Tender moet/kan worden uitgeschreven;
 • Laat maatmensen berekeningen maken. Dit levert een extra element op in de totale vergelijking van de pensioenuitvoerders, waardoor u de voorstellen van de diverse aanbieders nog beter op waarde kunt schatten.
 • Bestaande uitvoeringsovereenkomst, pensioenreglement, startbrieven aanwezig? Kijk dan goed of bij een wijziging elk verschil goed verklaarbaar is.
 • Het verzamelen van achtergrond informatie over de verschillende pensioenuitvoerders levert een waardevolle bron om voor correcte beslissingen.
 • Elk verzekeraars produkt kent specifieke productkenmerken. Laat die duidelijk zijn voorafgaande aan een regeling

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de werknemer start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels. Voor de Zekere Zaak Pensioen is er pensioenadvies om de juiste staffel uit te kiezen.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een werknemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de werknemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de werknemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de werknemer.

Kies de juiste vorm pensioenregeling

 • Vaste premie, staffel beschikbare premie, middelloon of eindloonregeling. Oftewel Defined Benefit of Defined Contribution of een combinatie.
 • Kijk of er al een basisregeling is in de vorm van bijvoorbeeld een vrijwillig bedrijfspensioenfondsregeling.
 • De financiering en keuze van de onderdelen zijn de details die in elke pensioenregeling worden besproken.
 • Staffelkeuze oudedagspensioen;
 • Financiering nabestaandenpensioen en wezen pensioen;
 • Indexeren van pensioenen;
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Voor- en nadelen van de diverse pensioensystemen.
 • Een pensioenadviseur gespecialiseerd in Zekere Zaak Pensioen
 • Keuze van verzekeraar en product. De aanbieders zijn royaal aanwezig. Choose wisely. Kijk naar de volgende elementen:
  • Vergelijking voorwaarden;
  • Flexibiliteit;
  • Administratieve traject;
  • Solvabiliteit verzekeraar;
  • Rentabiliteit pensioenopbouw;
  • Dienstverlening en ondersteuning zorgplicht;
  • Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie;
  • Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase;
  • Opbouw van kosten en rendement;
  • Exit-clausules en het in- en uitlooprisico.

Logistiek collectief vlakke premie pensioen regeling

 • Administratieve begeleiding en controle waardeoverdrachten. Sommige medewerkers willen van de hoed en de rand weten wat de voordelen en nadelen zijn. Hun goed recht maar binnen een bedrijf ontbreekt vaak de praktische kennis om dat efficiënt af te wikkelen. En de pensioenuitvoerders geven slechts gekleurde informatie.
 • Aanpassen pensioenregeling aan salariswijzigingen. Het lijkt zo eenvoudig. Maar onze ervaring is dat op elke 10 werknemers er wel één casus zit die technische aandacht nodig heeft.
 • Persoonlijke wijzigingen op individueel niveau. Adreswijziging, een andere partner, kinderen, waardeoverdrachten, arbeidsongeschiktheid, etc. De mutatie doorgeven is vaak maar de fractie van de tijdsinvestering. Een persoonlijke begeleiding en uitleg wordt ook vaak terecht als noodzakelijk ervaren. Een pensioenadviseur van Zekere Zaak Pensioen kan daarbij een uitkomst bieden.
 • Financiële kostenbeheersing collectief vlakke premie pensioen regeling contract. Eenmaal een pensioenuitvoerder gekozen, zorgt voor een constante noodzaak de kosten te beperken. Briefjes van verzekeraars met “hieronder graag tekenen” inclusief een administratieve factuur verpakt in een rekening courant pensioenoverzicht, komen te vaak voor.
 • Coördinatie pensioengevolgen pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden van een werknemer. Op dat onverwachte moment is directe technische actie nodig maar vooral ook een zorgvuldige begeleiding verstandig.

Extra pensioenadvies Zekere Zaak Pensioen vlakke pensioenregeling

 • Vastleggen pensioenteksten in personeelsgidsen en arbeidsvoorwaarden. Het is vaak een verrassing als de beoogde pensioenregeling, de toezegging in de arbeidsovereenkomst , het personeelshandboek en de Pensioen 1-2-3 informatie voor de werknemer, op één lijn liggen.
 • Administratieve logistiek rondom polissen, pensioenovereenkomsten en uitvoeringsovereenkomsten. Wij helpen met een heldere logistiek, archivering en verslaglegging.
 • Controle premiestelling, afrekeningen en afwikkeling eigen bijdrage werknemers. Wilt u beter inzicht in de kosten en de afdracht? Kom eens met ons praten.
 • Verwerken en controle aanvullende dekkingen zoals WGA-hiaat/excedent en ANW Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Pensioen is vaak een onderdeel van een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat deze zaken bij elkaar aansluiten en administratief goed te verwerken zijn.
 • Informatie verstrekking aan salarisadministrateur. Het berekenen van bijvoorbeeld een 30% ruler of de juiste eigen bijdrage blijkt ook voor ervaren salarisadministrateurs best een uitdaging.

De 3 voordelen van een makelaars verzekering – online premie

DGA pensioen 2019

In de huidige vastgoedmarkt is een makelaars verzekering essentieel om eventuele risico’s voor te zijn. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering van Allianz biedt uitgebreide bescherming tegen materiële schade, letselschade en zaakschade die tijdens alle professionele activiteiten kunnen ontstaan. Allianz is wereldwijd een van de grootste financiële dienstverleners, met een dienstverlening aan meer dan zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Pakket verzekering makelaar

Wat zijn de voordelen van een makelaars verzekering?

Voordeel 1. De verzekering biedt financiële bescherming. Het beschermt je tegen de financiële gevolgen van claims die komen door materiële schade of letselschade. Vooral letselschade kan voor zeer hoge kosten zorgen, wat vaak wordt vergeten. Denk bijvoorbeeld aanDit omvat zowel de directe schadeclaims als de indirecte kosten die gepaard gaan met het verdedigen tegen deze claims.

Voordeel 2. Je ontvangt juridische ondersteuning als je aansprakelijk wordt gesteld. In sommige gevallen omvat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook de juridische kosten die noodzakelijk zijn voor het verdedigen van je kantoor tegen gerechtelijke aansprakelijkheidsstellingen. Met een rechtsbijstand verzekering zorg je dat je volledig hierin gedekt bent, ook als je advies wilt hebben.

Voordeel 3. Er is een brede dekking. De verzekering is zeer relevant voor makelaars die zowel met bedrijven als particulieren werken binnen de vastgoedsector. Of het nu gaat om advies bij vastgoedtransacties, vastgoedbeheer of andere specialistische diensten, de verzekering biedt een dekking die is afgestemd op de unieke risico’s van de sector.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor makelaar

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Voorbeelden letselschade bij klant in het makelaars

Voorbeeld 1: Klant bezoekt een prachtige villa met een idyllische tuin. Terwijl klant naar het huis loopt, struikelt de klant over een losliggende tegel op het tuinpad en valt. De klant verstuikt z’n enkel en kan nauwelijks lopen.

Voorbeeld 2: Klant is op zoek naar zijn droomwoning en bezoekt een modern appartement met de makelaar. Terwijl jullie de ruime keuken bekijken, stapt hij op een natte plek op de tegelvloer en glijdt uit. Hij valt hard op zijn rug en na onderzoek blijkt er permanente schade aan z’n rug.

Voorbeeld 3: Klant is enthousiast om de bovenverdieping van een herenhuis te bekijken. De makelaar leidt hem naar de trap, maar door de slecht verlichte gang mist klant een trede en valt naar beneden. Ze breekt haar pols en moet naar het ziekenhuis.

Rechtsbijstandverzekering voor makelaar & details

Met de bedrijfsrechtsbijstand verzekering voor makelaars krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

 • De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp
 • Onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict
 • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
 • U kunt de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering combineren met andere verzekeringen. U beschermt zijn het eigen bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Nationale-Nederlanden biedt verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.

Het belang van de makelaars verzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar geworden gezien het groeiende aantal aansprakelijkheidsclaims tegen makelaars. Met een ongekend drukke woningmarkt zijn makelaars in trek, waardoor het risico ook steeds groter wordt. Deze claims kunnen sterk van elkaar variëren, zie hier een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan nalatigheid en vergissingen tot onachtzaamheid tijdens de uitoefening van het beroep. Het aantal claims en de potentiële kosten die daaruit voortvloeien, benadrukken de noodzaak van een robuuste makelaars verzekering.

Wat is de procedure voor het aanvragen van makelaars verzekering

De aanvraag van de verzekering vereist een zorgvuldige benadering. Wij zullen na het invullen van het formulier de aanvraag controleren. Vervolgens wordt er een offerte opgemaakt of we vragen de verzekering direct aan als dat wordt aangegeven. Een nauwkeurige invulling van het aanvraagformulier is essentieel om alle relevante risico’s correct in te schatten en een passende dekking te bieden.

Specifieke kenmerken van de verzekering

EU-dekking. Standaard biedt de verzekering dekking binnen de Europese Unie, maar uitbreiding voor activiteiten buiten de EU is mogelijk, afhankelijk van de behoeften.

Claims Made Principe. Deze polis werkt op basis van het ‘claims made’-principe, waarbij dekking wordt geboden voor claims die worden ingediend binnen de looptijd van de verzekering.

Voorrisico. Voor makelaars die klantendossiers overnemen van een vorige werkgever, wordt rekening gehouden met eventuele preëxistente risico’s bij de makelaars verzekering.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  • Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  • Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  • Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Waarom bij ons de makelaars verzekering afsluiten?

Wij streven naar volledige klanttevredenheid door flexibele en betaalbare oplossingen te bieden die nauwkeurig aansluiten bij uw zakelijke behoeften. Wij bieden gratis premieberekeningen, efficiënte aanvraagprocessen, en zijn beschikbaar voor ondersteuning buiten reguliere werkuren.

Eigen Risico

Het eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij een schadeclaim, naast de premie van de verzekering. De hoogte van het eigen risico kan invloed hebben op de premie.

Voor een directe berekening van uw premie of voor meer informatie, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze klantenservice of bezoek onze website om een aanvraagformulier in te vullen.

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

‘Oog voor Impuls’ pensioen subsidie in culturele en creatieve sector

De pensioenregeling ‘Oog voor Impuls‘ biedt veel mogelijkheden voor pensioenopbouw in de creatieve en culturele sector. We erkennen allemaal dat een goede pensioenopbouw goed is voor de werknemer en aantrekkelijk voor werkgevers om aan te bieden. We merken alleen op dat niet elke werkgever deze mogelijkheid biedt. Precies om deze reden heeft het initiatief ‘Oog voor Impuls’ speciale fondsen vrijgemaakt om werkgevers in deze sector te stimuleren en ondersteunen. Zij willen financieel helpen bij het opzetten van een solide pensioenvoorziening voor werknemers. Het initiatief ‘Oog voor Impuls’ zet zich in voor stabiele inkomens binnen de bruisende culturele en creatieve sector. Er zijn twee aantrekkelijke financiële stimulansen beschikbaar:

1. Verkenningssubsidie Oog voor Impuls:

Als je als werkgever een pensioenregeling wilt opzetten voor de werknemers is het verstandig om de opties te verkennen met een onafhankelijke pensioenadviseur. Dit is ook zoals het advies van de SER en de Stichting van de Arbeid aangeeft.

‘Oog voor Impuls’ biedt een verkenningssubsidie van maximaal €3.000 aan om dit te faciliteren. Deze subsidie is beschikbaar voor werkgevers die sinds 1 juli 2022 een adviseur hebben ingehuurd of van plan zijn dit te doen. Dat is een vergoeding die vaak ruim onder onze pensioen advieskosten valt.

2. Pensioenstimulans Oog voor Impuls:

[Read more…] about ‘Oog voor Impuls’ pensioen subsidie in culturele en creatieve sector

Zekere Zaak Pensioen – subsidie informatie & advies

Oog voor Impuls. De Zekere Zaak Pensioen.

Het opzetten van een pensioenregeling klinkt misschien niet als het meest opwindende onderdeel van het runnen van een bedrijf in de bruisende culturele en creatieve sector. Maar, hier is het goede nieuws: de Zekere Zaak Pensioen regeling is in het leven geroepen om het hele proces een stuk aantrekkelijker te maken.

De Zekere Zaak Pensioen is speciaal gemaakt voor werkgevers en werknemers in de creatieve en culturele sector en beschikt over een aantrekkelijke subsidie van € 3000,- om dit te realiseren. De Zekere Zaak Pensioen is het steuntje in de rug, ontworpen om je als werkgever te motiveren en te ondersteunen bij het zetten van deze belangrijke stap. Of je nu nog maar net de mogelijkheden aan het verkennen bent of klaar bent om de regeling in te voeren, er is financiële ondersteuning beschikbaar. Ook 50% van de eerste pensioen jaarpremie is een vlotte start voor het opzetten van pensioen voor de werknemers.

[Read more…] about Zekere Zaak Pensioen – subsidie informatie & advies

Kentekenplicht graafmachines 1 januari 2025


Met ingang van 1 januari 2025 wordt een algemene kentekenplicht ingevoerd voor alle landbouwvoertuigen, onafhankelijk van de constructiesnelheid of de snelheid waarmee het voertuig zich op de weg beweegt. Ook komt er dus een Kentekenplicht graafmachines.

kentekenplicht graafmachines verzekering

Tot deze datum zijn graafmachines die geregistreerd staan en die niet in staat zijn tot of niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur, vrijgesteld van het voeren van een kentekenplaat. Echter, aangezien de meerderheid van de bestuurders met snelheden boven de 25 kilometer per uur rijdt, hebben veel voertuigeigenaren reeds een kentekenplicht graafmachines aangebracht.

[Read more…] about Kentekenplicht graafmachines 1 januari 2025

Bedrijfspensioen beheer 2024 met 19 tips

Bedrijfspensioen beheer

Bedrijfspensioen beheer komt kijken na de werkzaamheden rondom Pensioenadvies voor werkgevers. Beheer van een collectieve pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. De aansprakelijkheid voor deze zorgplicht kan voor een werkgever een reden zijn die verantwoordelijkheid uit te besteden.

Bedrijfspensioen beheer

Het bedrijfspensioen beheer organiseren voor werknemers is voor elk bedrijf, HR-afdeling of boekhouder een lastige en vervelende klus. Kleine foutjes kunnen door de strakke Pensioenwet tot grote problemen uitgroeien. Een pensioenorganisator zoals wij trekken bedrijfspensioen beheer, de verantwoordelijkheid en de financiële aansprakelijkheid naar ons toe. Maar wat valt er dan zoals onder bedrijfspensioen beheer?

19 bedrijfspensioen beheer activiteiten

[Read more…] about Bedrijfspensioen beheer 2024 met 19 tips

Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken.

Berekenen vlak premiepensioen:

Een eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening [Read more…] about Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Eind van de maand januari 2024 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioen bijdrage 2023 te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2024 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2024. Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2024 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld eigen pensioen bijdrage 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,- *
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

* De franchise kan per bedrijf verschillen.

[Read more…] about Eigen pensioen bijdrage 2024 berekening

Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je algemene leveringsvoorwaarden grondig vast te leggen. Zo beschermt u, samen met de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie), het bedrijf optimaal. Er zijn verschillende benamingen: algemene voorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden of dienstenvoorwaarden.

Waarom algemene leveringsvoorwaarden opstellen? Klik hier

Algemene leveringsvoorwaarden  kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen.  Met algemene leveringsvoorwaarden is het  duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn.

Vier redenen Algemene leveringsvoorwaarden

[Read more…] about Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro