Warehouse insurance. Commercial goods cover. Premium application online.

The Warehouse insurance is for companies or institutions with inventory. Or companies that are in possession of merchandise such as end products and raw materials. This can be stored in a warehouse or elsewhere. The tenant interest insurance is for tenants who have made changes and / or extensions (renovations) to or in the rented building

Inventory

This Warehouse insurance covers damage to your inventory due to, for example, fire, water or theft. Inventory is all movable property necessary to exercise the profession, business or activities. The insured amount is based on the new purchasing value of the inventory (ex VAT).

(Commercial) Goods

This warehouse insurance covers damage to your (commercial) goods due to, for example, fire, water or theft. With this you insure, among other things, raw and auxiliary materials, semi-finished products, end products intended for sale, goods in progress and packaging, or goods stored in the store(s). The insured amount is based on the puchasing value of all your goods (ex VAT) . Always choose the maximum amount that can be present at the location.

Inventory and commercials goods – Offerform

Audio information main business risks

[Read more…] about Warehouse insurance. Commercial goods cover. Premium application online.

Liability insurances Netherlands 2022. Online premium.

Liability insurances Netherlands are important for English firms with a subsidiary in The Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (all motor vehicles). Choose the right liability insurances Netherlands to mitigate the risks.

English contact form

A summary of the main Liability insurances Netherlands

Dutch liability insurances

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Professional liability
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability
[Read more…] about Liability insurances Netherlands 2022. Online premium.

Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Protection & indemnity insurance in the Netherlands are important for firms in the Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (for example all motor vehicles). We can help you in choosing for the correct Protection & indemnity insurance in the Netherlands.

English contact form

Protection & indemnity insurance ant other liability risks

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Protection & indemnity insurance
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability
[Read more…] about Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Klusbedrijf verzekering voor 2022 premie online pakket

Een zinnige en onzinnige klusbedrijf verzekering kunnen we meestal gemakkelijk aangeven. Om duidelijkheid te krijgen, hebben we hieronder een lijstje gemaakt. Gewoon afstrepen wat niet nodig is. Wat er over blijft, kan eenvoudig zelf berekend worden.

Klusbedrijf pakketverzekering - premie

Overzicht klusbedrijf verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Deze verzekering is de zakelijke variant erop. Het verzekert schade aan zaken en letselschade. Twee voorbeelden maken dat duidelijk.
  1. U boort in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen eronder staan snel daarna onder water. Een enorme financiële schade maar een klusbedrijf verzekering zorgt voor dekking.
  2. U rijdt op de fiets naar een klant toe. Onderweg rijdt u een voetganger een dwarslaesie. Sneu voor die voetganger maar uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering keert dan de schade uit.
 2. Constructie All Risk. Uw klusbedrijf heeft een grote klus maar vlak voordat u moet opleveren, stormt het en al het werk en werktijd gaan verloren. U moet dan zelf voor eigen rekening de schade herstellen. Heeft u veel kleine klussen maar nooit een grote klus dan is deze klusbedrijf verzekering overbodig.
 3. Bedrijfsrechtsbijstand. Gelazer met klanten, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd handig om juridische hulp te kunnen vinden. Ook prettig om even te overleggen met een jurist als er mogelijke problemen aan gaan komen.
 4. Gereedschap en materialen. Heeft u een bestelbus dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans heel klein, gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze klusbedrijf verzekering ook best worden gemist.
[Read more…] about Klusbedrijf verzekering voor 2022 premie online pakket

Stock insurance Netherlands. Spcialist broker and premium online

The stock insurance Netherlands is for companies or institutions with inventory. Or companies that are in possession of merchandise such as end products and raw materials. This can be stored in a warehouse or elsewhere. The tenant interest insurance is for tenants who have made changes and / or extensions (renovations) to or in the rented building

Features of a stock insurance Netherlands

 • Coverage against all common insured events
 • Inventory and / or goods that is temporarily elsewhere in the Netherlands
 • Clean-up costs are insured
 • When you have a tenant interest insurance, they sometimes also cover the costs of emergency facilities.

Commercial goods are insured for their market value, i.e. the purchase price and the delivery costs. Always insure the maximum value which will be stored in stock in the warehouse.

Inventory and commercials goods – Offerform

(Commercial) Goods

This stock insurance Netherlands covers damage to your (commercial) goods due to, for example, fire, water or theft. With this you insure, among other things,

 • raw and auxiliary materials,
 • semi-finished products,
 • end products intended for sale,
 • goods in progress and packaging, or
 • goods stored in the store(s).

The insured amount is based on the puchasing value of all your goods (ex VAT) . Always choose the maximum amount that can be present at the location.

[Read more…] about Stock insurance Netherlands. Spcialist broker and premium online

VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

[Read more…] about VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

Winkel verzekeringen - premie online

7 x webshop verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid

Combineer pakket webshop verzekering

Als u deze 7 polissen combineert in één pakket dan scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

[Read more…] about Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Een basispakket bedrijfsverzekeringen winkel samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als winkelondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

[Read more…] about Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid schadeclaims

Winkel verzekeringen - premie online

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een Winkelverzekering en aansprakelijkheid en specifiek bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering
[Read more…] about Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Verzekeren winkel 2019 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Even wachten met verzekeren winkel?

Winkel verzekeringen - premie online

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Preventie bij verzekeren winkel

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2019 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Audio aansprakelijkheid

[Read more…] about Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.