Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. Hier arresten met meer voorbeelden.

De wetten en voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

 1. Een werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer niets overkomt. (art 7:658 BW)
 2. Een werkgever en de werknemer moeten zich netjes gedragen (art 7.611)
Werknemersschade verzekering [Read more…] about Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Een goede uitleg pensioenakkoord is belangrijk voor de komende periodes waarin bedrijven keuzes zullen moeten maken bij een verlenging van een verzekeraarscontract of een nieuwe pensioenregeling. Hieronder verschillende toelichtingen die richting kunnen geven.

Uitleg pensioenakkoord nieuwe pensioencontracten

Middelloon- en eindloonregelingen (DB-regelingen), waarbij min of meer ‘harde’ aanspraken zijn toegekend, zijn straks niet meer toegestaan. Alle regelingen moeten voor 1 januari 2027 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Voortaan kunnen alleen nog maar de volgende premieregelingen worden aangeboden:
• De solidaire premieregeling (SPR): mee- en tegenvallers worden gedempt door de leeftijdsafhankelijke risicotoedeling en de verplichte solidariteitsreserve;
• De flexibele premieregeling (FPR): de premie wordt belegd via life-cycles op deelnemersniveau. Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. Deelnemers bouwen een persoonlijk pensioenvermogen op;
• De premie-uitkeringsovereenkomst (mag alleen maar door verzekeraars worden uitgevoerd): de premie wordt, net als in de flexibele premieregeling, belegd volgens het life-cycle principe. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum kunnen deelnemers ervoor kiezen om de premie en/of het opgebouwde kapitaal (deels) aan te wenden voor een vastgestelde uitkering vanaf de pensioendatum.

Belang bij de uitleg pensioenakkoord
De solidaire premieregeling zal met name door bedrijfstakpensioenfondsen en enkele ondernemingspensioenfondsen worden gehanteerd. Bij de solidaire premieregeling is de variabele uitkering op pensioendatum de standaard. Bij de variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal
in de uitkeringsfase in een bepaalde mate risicodragend doorbelegd. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. In het consultatie wetsvoorstel was nog de premie-kapitaalovereenkomst opgenomen. Deze is vanwege kritiek uit het wetsvoorstel geschrapt.

Bedrijfspensioen premies en prijzen online [Read more…] about Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Doenpensioen premie. Simpel en snel rekenen 2022.

Een MKB pensioen uitzoeken voor een een bedrijf (1 werknemer of meer) is niet moeilijk als de juiste keuzes worden gemaakt. Hieronder scherp en helder minimaal 17 stappen om de juiste beslissing te nemen. Simpel en overzichtelijk een Doenpensioen premie van ASR berekenen.

Doenpensioen ASR premies en prijzen online

Minimaal 17 punten bij Doenpensioen premie berekening

[Read more…] about Doenpensioen premie. Simpel en snel rekenen 2022.

Employers liability insurance Netherlands

You must get WEGAS XL employers liability insurance in the Netherlands as soon as you become an employer. WEGAS XL Employers liability insurance insurance will help you pay compensation if an employee is injured or becomes ill because of the work they do for you.

Employers liabilitity premiums online

An employer can incur significant costs when an employee has an accident while performing his work, the employer’s liability insurance is excellent for this. The accident can take place on the work floor or on location, but also during traffic participation, commuting or other work-related activities.

Liability insurances for businesses

You can think of the latter, for example, with this extensive coverage for employer’s liability insurance for company outings, attending a workshop or making a business trip. If there is serious personal injury, this could even endanger the survival of an organization. A liability insurance for companies (AVB) or a motor insurance does not always provide sufficient cover for this.

Podcast about business risks

How Liability Insurance in the Netherlands works

Most private-sector employees are covered by workers’ compensation laws that have been established at the state level. The state requires most employers to carry workers’ compensation insurance.

Workers’ compensation provides a certain level of coverage for lost wages and medical expenses for employees. You can also get some compensation for beneficiaries when an employee falls sick, gets injured or is killed as a result of doing their job. In order to qualify for workers’ compensation benefits, you don’t need to sue the company to establish fault.

However, when an employee feels that this compensation doesn’t adequately cover or represent the damage that has been done —maybe because they have the feeling that their employer’s negligence (partly) caused their injury— the employee may decide to sue their employer for damages that arose from their situation, such as pain and suffering.

For such cases an employers liability insurance in the Netherlands is needed. This insurance is designed to deal with expenses that fall outside the realm of the workers’ compensation statutes or general liability insurance.  The employers liability insurance in the Netherlands provides additional protection against financial loss for the company or business.

Interesting judgments and examples of employer’s liability

 • Bruinsma Carpet B.V. Employee delivers package in his own car. Auto Total Loss. Unfortunately not insured by the employee, but the employer still has to pay for the damage.
 • Arena Arrest. A company van flips over at the Arena. Everyone gets paid except the driver with damage. The employer may pull the wallet to pay for the damage.
 • Contractor Arrest. A carpenter has to pick up his mates with his own car. Major collision with ditto loss item for the employer because he is held liable for the financial damage.
 • KLM Pilot in Ivory Coast. A pilot has to spend the night in a hotel. The taxi ride does not end well; a spinal cord injury. KLM has to pay.
 • Taxi driver Arrest. A taxi driver is hit by a train. Fortunately, there is accident insurance, but it is not yet clear whether the employer was sufficiently insured. If not, the employer may pay extra
 • Insurance Judgment. Home care worker falls in the snow with the bicycle. Once again, the Supreme Court finds that the employer should have been properly insured.
 • Gardener. Gardener has an accident on a public road. The employer is liable for the damage to the next of kin.
[Read more…] about Employers liability insurance Netherlands

Werkgeversaansprakelijkheid verzekering premie 2022

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, de werkgeversaansprakelijkheid verzekering is daarvoor uitstekend geschikt. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten.

Werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken bij deze uitgebreide dekking voor de werkgeversaansprakelijkheid verzekering aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Premie werkgeversaansprakelijkheid verzekering

Werknemersschade verzekering

Voorbeeld hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op deze uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid verzekering worden gedaan.

[Read more…] about Werkgeversaansprakelijkheid verzekering premie 2022

Bedrijfspensioen. Direct online berekenen premies 2022

Budget

Een bedrijfspensioen is een pensioenregeling voor bedrijven die is bedoeld als aanvulling op het pensioen van de overheid, de AOW.  De AOW en het pensioen via de werkgever moet voldoende inkomen geven als de werknemer met pensioen gaat. Bovendien is overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vaak automatisch meeverzekerd. Bereken als werkgever zelf de kosten van een collectief pensioen premie regeling. Lees ook “Pensioen werknemers de 11 voordelen en 3 nadelen“.

[Read more…] about Bedrijfspensioen. Direct online berekenen premies 2022

Bedrijfspensioen beheer 2022 met 15 tips

bedrijfspensioen beheer

Bedrijfspensioen beheer komt kijken na de werkzaamheden rondom Pensioenadvies voor werkgevers. Beheer van een collectieve pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. De aansprakelijkheid voor deze zorgplicht kan voor een werkgever een reden zijn die verantwoordelijkheid uit te besteden.

Bedrijfspensioen beheer

Het bedrijfspensioen beheer organiseren voor werknemers is voor elk bedrijf, HR-afdeling of boekhouder een lastige en vervelende klus. Kleine foutjes kunnen door de strakke Pensioenwet tot grote problemen uitgroeien. Een pensioenorganisator zoals wij trekken bedrijfspensioen beheer, de verantwoordelijkheid en de financiële aansprakelijkheid naar ons toe. Maar wat valt er dan zoals onder bedrijfspensioen beheer?

15 bedrijfspensioen beheer activiteiten

[Read more…] about Bedrijfspensioen beheer 2022 met 15 tips

DGA pensioen 2022 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….
DGA pensioen premieberekening

Nabestaanden- en wezenpensioen DGA pensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

Leeftijden bij een DGA pensioen

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris DGA pensioen

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

[Read more…] about DGA pensioen 2022 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Verzuimpolis premie vergelijken 2022

Verzuimpolis

Verzuimpolis premie vergelijken offertes. De laagste premie van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten. U krijgt niet alleen een prima keuze van een uitstekende geprijsde verzuimpolis, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Verzuimpolis via offertes

Zeker weten of u de laagste premie betaalt? Wij zorgen dat u van de belangrijkste verzekeringsmaatschappij de laagste premies krijgt. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Verzuimverzekeringen offertes

Vergelijk uw eigen verzuim met branchegemiddelde

U kunt het verzuim vergelijken met dat van het branchegemiddelde en zelfs eventueel het landelijk gemiddelde. U kunt zo ook de premiestelling van de verzuimpolis vergelijken. uiteraard kunt u ons dat ook vragen te doen. Dit soort gegevens kunnen eenvoudig worden teruggevonden op de website van het Centraal Bureau van de statistiek.

Audio toelichting verzuimpolis

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimpolis met tips en veel antwoorden op vragen.

[Read more…] about Verzuimpolis premie vergelijken 2022