11 tips en trucs bedrijven verzekeringen (2)

Dit zijn tips en trucs bedrijven verzekeringen met een lang lijstje met ideeën en handige zaken om te zorgen dat u schadevrij kunt ondernemen.

 1. tips en trucs bedrijven verzekeringenAls het bedrijf van een belangrijke toeleverancier afbrandt, is er vaak direct een groot omzetverlies bij uw eigen bedrijf. Ook dat risico valt onder een “omzetverlies”verzekering. Vaak zijn die premies best redelijk.
 2. Het kan een goed idee zijn, als u een pand zakelijk huurt, even te kijken elke huurafspraken als het pand afbrandt. Hou met die bepaling dus ook rekening bij het verzekeren bij brand.
 3. Met vennoten in een VOF is het goed om duidelijke afspraken te maken hoelang een vennoten verbonden blijft aan de VOF. Ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan dus een punt om gezamenlijk over te praten.
 4. Geen stroomleveranties meer? Dan ligt uw bedrijf stil. Vooral hele onplezierig als er goederen in koelcellen liggen die u nodig heeft voor uw bedrijf. Kijk even of uw polis dit ook additioneel meeverzekerd op uw verzekering.
 5. Veel verbouwingen in uw gehuurde pand? Ga die verbouwing dan verzekeren onder het kopje “huurdersbelang“. Dat is immers niet de inventaris om zit vast aan het pand waar u geen eigenaar van bent, en dus apart moet verzekeren.
 6. Heeft u muziekinstallatie, een fraaie kassa, een brand-installatie, een alarm-installatie? Dat is allemaal elektronische apparatuur die niet altijd verzekerd zijn op een inventarisverzekering. Controleer dat dus even in de voorwaarden.
 7. Elke werknemer mag u natuurlijk ook aansprakelijk stellen als werkgever. niet boos worden, De aansprakelijkheid kan gewoon worden geclaimd als schade op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 8. Graafmachine willen nog weleens een kabel stuk trekken. Geen kinderachtige schadeclaim kan dan volgen. Verzeker dus ondergrondse schade mee maar kijk vooral goed naar de verplichting die Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) heeft.
 9. Verzekeraars keren meestal ook uit bij stommiteiten of onoplettendheid. Dus vergeet niet te claimen, de tips en trucs bedrijven verzekeringen kennen zij ook dus maak op een correcte manier gebruik van uw polissen. Twijfel over een schade, bel even.
 10. Niet de verzekeraar onjuist informeren bij een schadeclaim. onhandig want verzekeraars houden die lijstjes bij en er komt een moment dat ze u niet meer als klant willen hebben. Dit zijn de verzekeringsgeschiedenisvragen die u zoal tegen kunt komen. U kunt bijna altijd verzekerd worden maar dat doen wij graag bij de “gewone” verzekeringsmaatschappijen tegen gewone premies. Bent u toch moeilijk te verzekeren, even bellen en we vinden er een verzekeringsmaatschappij bij die het risico wel wil nemen.
 11. Geef veranderingen in activiteiten altijd door aan de adviseur. Een verzekeraar hoort niet graag dat u als boekhouder plots bent gaan dakdekken met bitumen.
 12. De tips en trucs bedrijven verzekeringen zijn handig maar goede lijstjes doorlopen zijn zeker zo verstandig. checklist bedrijven en checklist arbeidsvoorwaarden.

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

6 Voordelen en 4 nadelen CAR verzekering bouw

6 Voordelen en 4 Nadelen CAR verzekering bouwEen CAR verzekering bouw (Construction Allrisk verzekering). Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben deze CAR verzekering vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw?

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het  eigen bouwwerk verzekert. Als dus vlak voor de oplevering van een huis aanbouw door een storm die aanbouw verwoest wordt, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit.

Welke voordelen heeft een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) ?

De schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

 1. Het werk is vaak tot € 50.000,- verzekerd.
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever ook voor € 50.000,-.
 3. Hulpmateriaal verzekerd voor € 10.000,-.
 4. Persoonlijke eigendommen directie/personeel € 2.500,-.
 5. En soms ook transport van goederen. Soms is dat verzekerd op de polis van de bestelauto of vrachtwagen.
 6. De verzekeraar betaalt de reparatiekosten maar ook de kosten om de materialen weer aan te kopen. Ook betalen ze de kosten om de schade precies vast te stellen en die uitgaven om directe schade te beperken.

Welke nadelen zijn er bij de CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering)?

 1. Als u aantoonbaar erg onzorgvuldig bent. Denk maar eens aan het niet afdekken van een bouwwerk terwijl het hard gaat regenen en er een flinke waterschade ontstaat.
 2. Of omdat u bij het leggen van de dakpannen u niet houdt aan de voorschriften.
 3. Ook als u gewoon uw werk niet goed doet, zal de verzekeraar een schadeclaim niet gemakkelijk accepteren. Een muur verkeerd metselen is gewoon een ondernemersrisico en zal niet vaak tot een uitkering leiden.
 4. Brand en ontploffing worden ook kritisch bekeken omdat die vaak verzekerd kunnen worden op andere verzekeringen.

Wie zijn er zoal verzekerd op een CAR verzekering bouw (Construction Allrisk verzekering)?
Uzelf natuurlijk als verzekeringnemer; de opdrachtgevers; de gebruiker of de eigenaar; onderaannemers en natuurlijk de hoofdaannemer en mensen die voor hen werken; maar ook bijvoorbeeld de constructeurs en de architect de eigen adviseurs. Toch zijn er ook bij deze verzekering altijd juridische valkuilen dus laat u goed voorlichten. Kijk dus altijd goed naar de verzekeringsvoorwaarden.

Wilt u gemakkelijk een premieopgave zien: ga even naar onze online rekenmodule CAR verzekering.   Alle premies kunt u daar eenvoudig en snel zelf berekenen.


bouw Reageer op dit artikel0

13 tips en trucs bedrijfsverzekeringen

Hieronder staan tips en trucs bedrijfsverzekeringen. Hopelijk zijn de tips vaak “open deuren” maar ongetwijfeld zijn er een paar die kunnen passen bij de risico’s die binnen uw bedrijf worden gelopen.

 1. 13 tips en trucs bedrijfsverzekeringenVerzekeringsvoorwaarden lezen doet niemand graag. Verzekeringsmaatschappijen zijn geen goede doelen organisaties. vergelijk dus ook op inhoud. Want een lage premie betekent ook vaak een kleine kans op een vergoeding van de schade.
 2. Er zit vaak een verzekeringsadviseur vast aan de polis. Die krijgt provisie voor zo’n polis. Laat hem of haar dus ook het werk doen. Niemand hangt voor zijn plezierig een uur aan de telefoon met een verzekeraar.
 3. Let op de preventie-eisen van verzekeraars. Die voorwaarden staan in de polis of de bijgeleverde verzekeringsvoorwaarden. “Tja, in polis staat een brandblusser en die heeft u niet en nu keren we de schade niet uit.”
 4. Als er schade is dan moet u er alles aan doen om de schade te beperken. Een verzekeringsmaatschappij zal er blij mee zijn. Uw extra kosten zijn ook bijna altijd volledig meeverzekerd dus krijgt u het gewoon vergoed.
 5. Mooie belettering op uw ramen. Vergeet ze niet mee te verzekeren zodat niet alleen het raam bij schade wordt vergoed maar ook de vaak stevige kosten van nieuwe belettering.
 6. Heeft u cruciale documenten? Berg ze op in brandwerende kasten. Want verzekeren van reconstructie kost geld en met een goede kast is dat vaak niet meer nodig. Van de data van al uw werk is natuurlijk een volledige actuele backup aanwezig. Toch?
 7. Er bestaat geen “imago” verzekering. Dus social media en website zorgvuldig beheren en niet overdragen aan een stagiaire. Ook cyberrisk verzekeringen kunnen een gedeelte oplossen. Hier een premieindicatie.
 8. Laat ook uw klanten merken dat u goed oplet door hen te wijzen zorgvuldig om te gaan met de eigen persoonlijke spullen. Zet bijvoorbeeld voor klant een een aantal lockers bij de ingang van uw bedrijf neer. Oftewel tips en trucs bedrijfsverzekeringen voor uw eigen relaties.
 9. Is er toch schade, maak dan voldoende foto’s. Dat maakt het gesprek met de verzekeraar een stuk gemakkelijker.
 10. Onderverzekering betekent dat als u 5% verzekert, u dus ook maar de helft van de schade uitgekeerd krijgt.
 11. Controleer eens of u de nieuwwaarde of dagwaarde van uw goederen of inventaris uitgekeerd krijgt bij schade.
 12. Stomme fouten tijdens het werk zijn ook altijd gewoon verzekerd. Als u aansprakelijk bent, laat de ander u dan gewoon ook schriftelijk aansprakelijk stellen. Niet onnodig gaan discussiëren; dat verpest de relatie met uw klant en u bent er toch voor verzekerd via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hier een mondeling uitleg.
 13. Wist u dat als door uw schuld ook het pand van de buren afbrandt, de verzekeringsmaatschappij van uw buurman zich bij u komt melden? Ook daar is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor.

Tips en trucs bedrijfsverzekeringen opvolgen, zorgt ook voor goede nachtrust.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

7 preventietips brandverzekering aannemers en bouwbedrijven

7 preventietips brandverzekering aannemers en bouwbedrijvenBrandverzekering aannemers en bouwbedrijven preventie.

Deze week is er weer extra aandacht voor brand en brandgevaar op de bouw. Mede door de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. De brandverzekering aannemers en bouwbedrijven staan daardoor ook extra in de belangstelling. Maar welke risico’s zijn daarop verzekerd en welke uitsluitingen zijn er? In de volgende artikelen gaan we daar verder op in. Offerte premie bouwverzekeringen.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit risico te beperken.

Natuurlijk levert dat niet direct een financiële premieverlaging op maar wel een scherpe daling van de kosten die het gevolg zijn van een brand. Immers niet alle kosten zullen kunnen worden verzekerd. Het is daarom bij brandverzekering aannemers en bouwbedrijven altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden, goede preventie uit te voeren.
Veel klussen op een bouwplaats brengen brandrisico’s met zich mee. Toch is het niet altijd alleen tijdens werktijd dat de grootste kans op brand ontstaat; vooral tijdens de lunchpauze en na werktijd komen de meeste branden voor.

Preventietips

 1. Er zijn vaak eenvoudige alternatieven aanwezig om brandgevaarlijke werkzaamheden te vervangen door niet-brandgevaarlijke klussen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking die op veel verschillende manieren kan worden aangebracht. Dakdekken met vuur of warmte is een grote bron van veel brandellende. Dit lijkt ook een verantwoordelijkheid die mede door de architect zou moeten worden genomen bij het ontwerp.
 2. Maak duidelijke afspraken met de werknemers wie er brandgevaarlijke werkzaamheden verricht en wanneer. Controle op onverantwoorde activiteiten is belangrijk zodat de met meerdere ogen naar een risico kan worden gekeken. De enorme brand rondom de Moerdijk ramp laat dit in een prachtige analyse door zien. Hieronder staat een videofilm die laat zien hoe door ondeskundig handelen tot een enorme schade (en aansprakelijkheid) kan leiden. (spoiler…. niet blussen met water)
 3. Ga na of het mogelijk is om met speciale werkvergunningen te werken waar de brandgevaarlijke klussen plaatsvinden. Geef hierbij de plaats en de tijd nauwkeurig aan.
 4. Zorg ervoor dat brandbaar materiaal in de directe omgeving van de werkplek wordt verwijderd of brandwerend wordt afgedekt.
 5. Laat toezicht houden op het ontstaan van brand, tot na een uur na het beëindigen van de werkzaamheden.
 6. Zorg ervoor dat er geschikte blusapparatuur voorhanden is.
 7. Zorg ervoor dat u en uw medewerkers altijd een mobiele telefoon en belangrijke telefoonnummers bij de hand hebben om calamiteiten te melden en hulpdiensten in te schakelen.

Bouwverzekeringen voor professionals


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

21 tips voor een stevige VVE gebouwenverzekering

VVE gebouwenverzekering

21 tips voor een stevige VVE gebouwenverzekeringVVE besturen moeten goed zorgen voor hun VVE gebouwenverzekering. Voor het regelen van goede VVE verzekeringen is een taak van de Vereniging waar vaak veel tijd en moeite in moet gaan zitten. is een belangrijke taak van (het bestuur van) een Vereniging van Eigenaren (VVE). De risico’s goed verzekeren tegen een aantrekkelijke premie is eigenlijk best goed mogelijk.

Waaruit hoort een standaard pakket te bestaan?

 1. VVE Gebouwenverzekering (incl. glas)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

We gaan hier eerst de VVE gebouwenverzekering doornemen. Een noodzaak voor elke bestuurder van de VVE om deze VVE gebouwenverzekering goed op orde te hebben. De volgende punten zijn een mooie checklist.

VVE Gebouwenverzekering tips

 1. Is er een All-Risk VVE gebouwenverzekering? Soms zijn er maar heel beperkte verzekeringsdekkingen op genomen in een polis om de premie laag te houden. Fijn bij de premiebetaling maar erg onhandig als er schade is.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot bij de meeste panden maar de schade daarentegen kan aanzienlijk zijn. Denk ook aan terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn op elke VVE verzekering.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico is plezierig.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een VVE gebouwenverzekering in een pakket; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8%.
 13. Wordt er een redelijke vergoeding betaald in de vorm van provisie of vaste vergoeding?
 14. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 15. Worden de verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 16. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 17. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 18. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 19. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 20. Is het gebouw met eigenaren voor particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn?
 21. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties.

 

 

Nog een paar bonus tips:

 

Alle informatie en voorwaarden zijn hier te vinden.

 


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Zinnige en onzinnige klusbedrijf verzekering

Zinnige en onzinnige klusbedrijf verzekeringklusbedrijf verzekeringenEen zinnige en onzinnige klusbedrijf verzekering kunnen we meestal gemakkelijk aangeven. Om duidelijkheid te krijgen, hebben we hieronder een lijstje gemaakt. Gewoon afstrepen wat niet nodig is. Wat er over blijft, kan eenvoudig zelf berekend worden.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. ALTIJD. Iedereen heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Deze klusbedrijf bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Het verzekert schade aan zaken en letselschade. Twee voorbeelden maken dat duidelijk.
  • U boort in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen eronder staan snel daarna onder water. Een enorme financiële schade maar een klusbedrijf verzekering zorgt voor dekking.
  • U rijdt op de fiets naar een klant toe. Onderweg rijdt u een voetganger een dwarslaesie. Sneu voor die voetganger maar uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering keert dan de schade uit.
 2. Constructie All Risk. SOMS. Uw klusbedrijf heeft een grote klus maar vlak voordat u moet opleveren, stormt het en al het werk en werktijd gaan verloren. U moet dan zelf voor eigen rekening de schade herstellen. Heeft u veel kleine klussen maar nooit een grote klus dan is deze klusbedrijf verzekering overbodig.
 3. Bedrijfsrechtsbijstand. VAAK. Gelazer met klanten, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd handig om juridische hulp te kunnen vinden. Ook prettig om even te overleggen met een jurist als er mogelijke problemen aan gaan komen.
 4. Gereedschap en materialen. SOMS. Heeft u een bestelbus dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans heel klein, gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze klusbedrijf verzekering ook best worden gemist.

En dan zijn er nog veel extra klusbedrijf verzekeringen die misschien toch zinnig zijn. kijk eens even onze checklijst met risico’s even door. Daar staan de meeste gemeld. Vaak zijn ze vooral verstandig bij risico’s die u zelf niet kunt betalen of die uw klusbedrijf in gevaar brengt.

Twijfel? Bel ons dan even; dat kost niets. Wij snappen het verzekeren van uw kluswerk en dat scheelt veel premie.
klusbedrijf verzekeringen


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aanvullingen Wettelijke Aansprakelijkheid Hijskraanverzekering

Aanvullingen op Wettelijke Aansprakelijkheid Hijskraanverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Hijskraanverzekering is de basisdekking die bij elke hijskraan hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de Wettelijke Aansprakelijkheid bij een Hijskraanverzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

 

 

Welke soorten dekking op een hijskraanverzekeringen zijn er?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) hijskraanverzekering. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade.
 2. Beperkt Casco hijskraanverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hijskraan verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
 4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de hijskraanverzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de hijskraan plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De hijskranen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
 5. Ook letsel van de bestuurder letsel kan meeverzekerd worden op een hijskraanverzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hijskraanbestuurder financieel te compenseren.

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hijskraanverzekeringen. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een hijskraan. Die zijn duidelijk te zien hijskraanongevallen. Niet de schade aan de hijskraan is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste hijskraan. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid hijskraanverzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een hijskraan goed en deskundig wordt gebruikt. Wij hebben hier al uitgebreid over geschreven in ons artikel Gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen.

 

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom schades en ongevallen rondom hijskranen. Je mag hopen dat er een goede hijskraanverzekering aanwezig was.

 


hijskraan, Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en AdvocatenKritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten. Er zijn weinig juristen en advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidspolis. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een jurist of advocaat simpel weg te groot. Natuurlijk zijn de gevaren bij alle handelingen die een vermogensrisico kunnen opleveren voor de jurist of advocaat. Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) kunnen een ernstig bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

Hieronder een stevige reeks van vragen om over na te denken:

 1. Welk werk wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van het bedrijf?
 3. Leveringsvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een verplichting in de polis tot gebruik eigen leveringsvoorwaarden.
 4. Hoe gaan we om met toetredende partners en werknemers?
 5. Wat kost het inlooprisico en uitlooprisico voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 6. Kunnen curatoren zich met een aparte polis verzekeren?
 7. Blijft de verzekering intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 8. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 9. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 10. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 11. Kan de verzekeraar ook bijzondere afwijkingen verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 12. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten?
 13. Zijn andere standaard werkzaamheden (Mediator, curator, arbiter) ook verzekerd?
 14. Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 15. Is er een USA/Canada verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 16. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 17. Looptijd contracten, kort of langer?
 18. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Juristen en Advocaten te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan zaken en letselschade.

Gelukkig is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten niet verplicht.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

8 prima verzekeringstips tegen diefstal tractor

diefstal tractorDiefstal tractor is een ernstig probleem. Niet alleen zorgt het voor veel extra werk zoals stagnatie van het werk maar ook vervolgschade. Ook zorgt het voor een stijgende verzekeringspremies en veel administratieve rompslomp. Los van eventuele extra kosten zoals het eigen risico op de tractorverzekering. De tijdsinvestering om een nieuwe tractor te kopen, moet ook niet onderschat worden. Die diefstal gebeurt natuurlijk vaak omdat het eenvoudig is voor dieven de tractor mee te nemen. Het toezicht is beperkt en de beveiliging is niet of beperkt aanwezig. Daar komt nog bij dat verzekeringsmaatschappijen vaak elektronische beveiliging of tracking systemen, niet verplicht stellen. Ze compenseren hun extra risico door de eigenaar van de verzekering op te zadelen met een hoger eigen risico bij diefstal van de tractor.

Ook door de hoge waarde van de tractor is diefstal de moeite waard. Naast tractoren zijn ook heftrucks, graafmachines en shovels geliefd. Maar veruit de meeste werkmaterielen die gestolen worden, zijn de tractoren. Vooral ook omdat de beveiliging, die op auto’s standaard wel aanwezig is bij tractoren ontbreekt.

Let bij verzekering altijd op het meeverzekeren van diefstal. Natuurlijk altijd bij Casco maar denk ook aan MINI casco als er alleen aansprakelijkheid wordt verzekerd. Vaak is er maar een geringe extra premie nodig om het diefstal risico verzekerd te krijgen.

Natuurlijk hebben we een aantal tips om diefstal tractor te beperken.

 1. Uw tractor staat het meest veilig op een afgesloten terrein of een goed beveiligde opslagplaats.
 2. Laat de contactsleutel er niet inzitten. Natuurlijk erg gemakkelijk tijdens het werk maar u maakt het de dieven wel erg gemakkelijk.
 3. De ‘ruststand’ op een tractor is aan te bevelen. Natuurlijk maakt dat geen verschil in diefstal maar onbevoegde dan wel kinderen kunnen de tractor niet gemakkelijk starten.
 4. Leg de sleutels op een niet zichtbare plek in huis. Vaak zien wij de sleutels al op het plankje bij de voordeur liggen; dan wordt het wel erg gemakkelijk.
 5. Een paar lampen met bewegingssensors zijn erg effectief tegen diefstal. De dieven hebben de pest aan al teveel licht.
 6. Schrijf altijd het chassisnummer van uw tractor op. Wij vragen er ook altijd om bij het aangaan van een verzekering; gewoon omdat het traceren van de tractor daarna veel gemakkelijker wordt. Ook als uw tractor een kenteken heeft/krijgt vanwege de kentekenplicht.
 7. Fraaie gelaste naamplaat of speciale las is ook altijd erg plezierig voor het snel terugkrijgen van een eenmaal gestolen tractor. Het kan een dief ook afschrikken om de tractor überhaupt mee te nemen. Er blijft immers altijd een litteken achter op de tractor als ze deze eraf willen slijpen.
 8. Als de tractor op een transport-wagen of aanhanger staat, zorg dan dat ook die wagen goed is beveiligd met een disselslot of een zware wielklem.

Er is veel meer informatie te vinden over de mogelijkheden van beveiliging tegen diefstal tractor via de volgende organisatie:

SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging)
Fedecom
BMWT

Hieronder nog een aantal tractor grappige schadegevallen.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

7 preventietips Bouw diefstalpreventie

7 preventietips Bouw diefstalpreventieBouw diefstalpreventie en brandrisico zou een hoge prioriteit moeten hebben. Op een bouwplaats zijn diefstal en vandalisme een constant probleem om rekening mee te houden. Diefstal of vandalisme zorgt niet alleen voor een kostenpost door het directe verlies. Ook de gevolgschade kan flink oplopen. Door de stagnatie gaan kostbare uren verloren en die kosten kunnen niet worden doorberekend. Daarnaast kan doordat er niet op tijd wordt geleverd een boetebeding in werking treden. Dit verhoogt de gevolgschade kosten nog verder. Natuurlijk is het dus verstandig een verzekering te hebben voor diefstal maar goede preventie is belangrijker. Preventie is zeker zo nuttig als bouwverzekeringen.

7 Preventietips bouw diefstalpreventie

 1. Breng waardevolle goederen pas op het laatste moment naar de bouwplaats. Just in time, zullen we maar zeggen. Niet alleen buitenstaanders zijn geïnteresseerd maar onderschat het risico niet van diefstal door eigen werknemers of ingehuurde krachten. Vertrouwen is prima maar controle is effectiever.
 2. cv-installaties en keukenapparatuur of aantrekkelijke sanitair dus pas aanvoeren als er ook direct wordt geplaatst.
 3. Geintjes als het in brand steken van afval en bouwmaterialen kan worden beperkt door deze aan het eind van de dag op te ruimen.
 4. Maak ruim gebruik van goed afsluitbare containers.
 5. Hekwerk langs het terrein is een must om diefstal en brandstichting tegen te gaan. Zorg dus voor een goede beveiliging van de bouwplaats
 6. Vul de beveiliging aan met elektronische bouwplaatsbeveiliging; denk aan bewegingsdetectie en camera’s.
 7. Particulieren bewakingsdiensten kunnen sluit- en surveillancerondes uitvoeren.

Bouwverzekeringen voor professionals


bouw, Verzekeringen Reageer op dit artikel0