Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2023 AOW
Verkiezing 2023 AOW

Verkiezing 2023 AOW zal ook in het teken moeten staan van de financiële plannen met de AOW van alle politieke partijen. De AOW wordt door de leeftijdsopbouw tussen grijs en groen een kritisch omslagsysteem waar politieke partijen een doordachte mening over zouden moeten hebben. We laten ons in 2023 weer verrassen.

Verkiezing 2023 AOW standpunten

Met het Pensioenakkoord is de 2e pijler pensioenvoorziening uitgebreid onder handen genomen. De AOW als grootste oudedagsvoorziening” lijkt echter nog steeds onvoldoende aandacht te krijgen bij de politieke partijen. Er zou een uitgesproken mening moeten zijn. De positie van de AOW-ers, de toekomstige rechten van jongeren, het financieringssysteem, de uitvoeringskosten, de koppelingen aan andere voorzieningen, de invloed van kortingen en toeslagen, de hoogte van het bestaansminimum, flexibilisering, de AOW als basisinkomen, de AOW als oplossing voor zware beroepen, etc.

Dit waren de standpunten bij de Verkiezing 2021 AOW programma politieke partijen.

[Read more…] about Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

Pensioenakkoord beslisboom

De Pensioenakkoord beslisboom geeft in het kort een paar belangrijke elementen aan en onze verwachting voor collectieve pensioenregelingen die werkgevers meestal hebben.

Pensioenakkoord beslisboom
 1. Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen premieovereenkomst (Defined Contribution)
  • Is er een pensioenregeling met een bestaande staffel dan is dat dus al een premieovereenkomst. Geen actie nodig.
 2. Voor 1 juli 2023 afgesloten Defined Benefit- en Defined Contribution regelingen kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Keuze is:
  • Je mag wachten tot 2028. Geen actie nodig.
  • Maar verstandiger is het om actie te nemen want compensatieverplichtingen per werknemer kunnen flink stijgen. Niet wachten
  • Er moet een keuze worden gemaakt wat te doen met nieuwe werknemers. Niet wachten
 3. Er is eindelijk een nieuwe uniforme partnerdefinitie voor alle pensioenregelingen en die moet geïmplementeerd worden in de bestaande pensioenregeling. Niet wachten
 4. Hoogte nabestaandenpensioen wordt een percentage van het salaris.
  • Meestal is er nu in de huidige pensioenregelingen onvoldoende nabestaandenpensioen verzekerd. Niet wachten
 5. Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. In de nieuwe regelingen wordt dit meeverzekerd. Niet wachten
 6. Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering. Geen actie nodig want de wetgeving is nog niet afgerond.
 7. Standaard doorbeleggen in de lifecycle is nu gelukkig mogelijk. Niet wachten
 8. Aanvullende regels voor gerichtere pensioencommunicatie.
  • Informeer de werknemer op tijd, eventueel via een collectieve of individuele uitleg. Niet wachten

Deze Pensioenakkoord beslisboom is natuurlijk voor het gemak gemaakt omdat het pensioenakkoord flink veel meer details kent en een totaal overzicht lastig te krijgen is. Overleg dus zeker met een pensioenadviseur voor de juiste keuze.

[Read more…] about Pensioenakkoord beslisboom

VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bij het verzekeren van een VVE is de appartementsclausule van groot belang om te overwegen. Als er met grove opzet schade door een bewoner wordt veroorzaakt dan kunnen andere bewoners ernstige schade leiden. Verzekeraars zullen immers niet snel de schade uitkering. De oplossing is de appartementsclausule.

VVE appartementsclausule

Een verzekeraar vergoedt normaal gesproken geen schade wanneer je dit opzettelijk of door grove schuld zelf hebt veroorzaakt.

Heeft de buurman in het appartementencomplex bijvoorbeeld opzettelijk brand gesticht, dan hoeft de verzekeraar deze schade bij hem niet uit te keren. Maar de kans is groot dat een ander appartement inde VVE ook beschadigd is door de brand die hij heeft veroorzaakt. In dit geval biedt de VVE appartementenclausule uitkomst.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

[Read more…] about VVE Appartementsclausule en opzettelijke brand. Kies juiste VVE polis.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

[Read more…] about Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

Zie ook Update aan het eind van dit artikel

[Read more…] about Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie is niet altijd verplicht. opdrachtgevers zullen het wel vaak eisen. Het is dus vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw laswerk. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld.

Wat wordt verzekerd aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie

De Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u wordt veroorzaakt. Deze risico’s kunnen per sector sterk verschillen. Maar het werk van lasser is vaak risicovol. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunnen worden. Premies.

[Read more…] about Aansprakelijkheidsverzekering Lasser petrochemie 2023 premies

Rigger aansprakelijkheid verzekering premies 2023

Een rigger (hijsbegeleiders) zorgt ervoor dat de lasten die verplaatst worden en het niet beschadigd worden. Hij beheert alle materialen, die bij het verplaatsen nodig zijn. Een rigger moet er ook voor zorgen dat de veiligheidsregels op een juiste manier toegepast worden. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook altijd geëist dat een rigger een Rigger aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Premie Rigger aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid Rigger – hijsbegeleiders te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. Uiteraard is werken in de petro-chemie sector ook meeverzekerd.

Opleiding Rigger

De opleiding hijsbegeleider – riggers (TCVT/W4-08) richt zich op het veilig en verantwoord begeleiden van lasten in het verticaal transport. Riggers zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van het verticaal transport: het aanslaan en begeleiden van de last. De machinist in de kraan is overgeleverd aan de kwaliteiten van de rigger. Het in bezit hebben van een TCVT-certificaat voor het uitvoeren van dit vak is dan ook verplicht en opgenomen in de Arbowet. Een Rigger aansprakelijkheid verzekering zorgt voor die extra zekerheid richting de opdrachtgever.

[Read more…] about Rigger aansprakelijkheid verzekering premies 2023

Petrochemie verzekering 2023 – 11 belangrijke elementen

petrochemie verzekering
Onderdelen Petrochemie verzekering

De petrochemie verzekering is een verzekeringspakket van verschillende risico onderdelen om er voor te zorgen dat er een zorgvuldige verzekerde dekking is. Een uitgekiende vorm om als MKB-er of ZZP-er in de uitgebreide petrochemie onbezorgd te kunnen werken. Gesteund door een deskundige adviseur en de beste verzekeringsmaatschappijen die weten welke risico’s aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Een Petrochemie verzekering kan uit verschillende onderdelen bestaan.

1. Letselschade petrochemie verzekering

U veroorzaakt een letselschade. U laat bijvoorbeeld een gereedschap uit uw handen glippen en deze verwond een voorbijganger. Het slachtoffer (of de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Dus ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in de petrochemie verzekering pakket.

2. Zaakschade petrochemie verzekering

[Read more…] about Petrochemie verzekering 2023 – 11 belangrijke elementen

Dutch D&O insurance 2023 and why do you need it.

Dutch D&O insurance

If you are a director or an officer of a company, association or foundation, you may face personal liability for the decisions and actions you take as part of your duties. This means that if someone sues you for actual or alleged errors, negligence, breach of duty, misrepresentation or wrongful acts, you could be held responsible for paying damages, legal fees and other costs out of your own pocket. A Dutch D&O insurance is the solution.

Directors and Officers Indemnity Premium

This is where Dutch D&O insurance comes in. Dutch D&O insurance is a type of liability insurance that covers directors and officers for claims made against them while serving on a board of directors and/or as an officer. It can also cover the legal fees and other costs that the organization may incur as a result of such a suit.

Dutch D&O insurance can protect you from various types of claims, such as:

[Read more…] about Dutch D&O insurance 2023 and why do you need it.