Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Webshop verzekering is niet een onderwerp waar veel webshop ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van webshop. Soms is er ook een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom webshops.

Winkel verzekeringen - premie online

7 x webshop verzekering

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Bedrijfsschade
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cybercrime en datalekken
 5. Elektronica
 6. Eigen vervoer en transport verzekering
 7. Bestuurdersaansprakelijkheid

Combineer pakket webshop verzekering

Als u deze 7 polissen combineert in één pakket dan scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een webshop te duur kunnen maken.

[Read more…] about Webshop verzekering 2022 – Pakket dagelijks opzegbaar

Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Een basispakket bedrijfsverzekeringen winkel samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als winkelondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

[Read more…] about Bedrijfsverzekeringen winkel pakketpremies 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid schadeclaims

Winkel verzekeringen - premie online

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een Winkelverzekering en aansprakelijkheid en specifiek bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering
[Read more…] about Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Verzekeren winkel 2019 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Even wachten met verzekeren winkel?

Winkel verzekeringen - premie online

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Preventie bij verzekeren winkel

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2019 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Audio aansprakelijkheid

[Read more…] about Verzekeren winkel. Kies pakket 2022 – Dagelijks opzegbaar.

Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. Hier arresten met meer voorbeelden.

De wetten en voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid

 1. Een werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer niets overkomt. (art 7:658 BW)
 2. Een werkgever en de werknemer moeten zich netjes gedragen (art 7.611)
Werknemersschade verzekering [Read more…] about Voorbeelden Werkgeversaansprakelijkheid 7 boeiende praktijkgevallen

Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Een goede uitleg pensioenakkoord is belangrijk voor de komende periodes waarin bedrijven keuzes zullen moeten maken bij een verlenging van een verzekeraarscontract of een nieuwe pensioenregeling. Hieronder verschillende toelichtingen die richting kunnen geven.

Uitleg pensioenakkoord nieuwe pensioencontracten

Middelloon- en eindloonregelingen (DB-regelingen), waarbij min of meer ‘harde’ aanspraken zijn toegekend, zijn straks niet meer toegestaan. Alle regelingen moeten voor 1 januari 2027 zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Voortaan kunnen alleen nog maar de volgende premieregelingen worden aangeboden:
• De solidaire premieregeling (SPR): mee- en tegenvallers worden gedempt door de leeftijdsafhankelijke risicotoedeling en de verplichte solidariteitsreserve;
• De flexibele premieregeling (FPR): de premie wordt belegd via life-cycles op deelnemersniveau. Is de pensioendatum van de werknemer nog ver weg, dan wordt meer risicovol belegd dan wanneer de pensioendatum dichtbij is. Deelnemers bouwen een persoonlijk pensioenvermogen op;
• De premie-uitkeringsovereenkomst (mag alleen maar door verzekeraars worden uitgevoerd): de premie wordt, net als in de flexibele premieregeling, belegd volgens het life-cycle principe. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum kunnen deelnemers ervoor kiezen om de premie en/of het opgebouwde kapitaal (deels) aan te wenden voor een vastgestelde uitkering vanaf de pensioendatum.

Belang bij de uitleg pensioenakkoord
De solidaire premieregeling zal met name door bedrijfstakpensioenfondsen en enkele ondernemingspensioenfondsen worden gehanteerd. Bij de solidaire premieregeling is de variabele uitkering op pensioendatum de standaard. Bij de variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal
in de uitkeringsfase in een bepaalde mate risicodragend doorbelegd. Voor de flexibele premieregeling geldt een vaste uitkering, tenzij de werkgever hierover andere afspraken maakt. In het consultatie wetsvoorstel was nog de premie-kapitaalovereenkomst opgenomen. Deze is vanwege kritiek uit het wetsvoorstel geschrapt.

Bedrijfspensioen premies en prijzen online [Read more…] about Uitleg Pensioenakkoord – een tussenstand

Winkel verzekering vergelijken, premies 2022 – Dagelijks opzegbaar!

Winkel verzekering vergelijken is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder de specifieke elementen bij winkel verzekering vergelijken en afsluiten. Dat kunnen verzekeringen zijn voor een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte, maar soms ook alleen voor een webwinkel.

Winkel verzekeringen - premie online

Uitstellen winkel verzekering vergelijken en afsluiten?

Beslissingen over verzekeringen worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het winkel verzekering vergelijken en afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Audio

De winkel verzekering vergelijken

[Read more…] about Winkel verzekering vergelijken, premies 2022 – Dagelijks opzegbaar!

Doenpensioen premie. Simpel en snel rekenen 2022.

Een MKB pensioen uitzoeken voor een een bedrijf (1 werknemer of meer) is niet moeilijk als de juiste keuzes worden gemaakt. Hieronder scherp en helder minimaal 17 stappen om de juiste beslissing te nemen. Simpel en overzichtelijk een Doenpensioen premie van ASR berekenen.

Doenpensioen ASR - premies

Minimaal 17 punten bij Doenpensioen premie berekening

[Read more…] about Doenpensioen premie. Simpel en snel rekenen 2022.

Cyberverzekering 2022 online vergelijkende premie

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekt de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Hiscox is één van de grootste expert verzekeraars in de wereld op het gebied van de cyberverzekering.

Cyber en DataRisk – premie

Documenten cyberverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Hiscox CyberClear

Brochure Hiscox CyberClear

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.

De vergelijking Cyberverzekering

Wij beoordelen een Cyberverzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden cyberverzekering
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van de Cyberverzekering resulteert in een voorstel voor een Cyberverzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Vergelijking de Cyberverzekering

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een of meerdere soorten cyberverzekering of is de verzekering gewoon een uitbreiding van een bestaand bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen?
 2. Hoe groot zijn de verzekerde schade bedragen en de overige condities?
 3. Is de cyberverzekering er alleen in het geval van een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen de onderneming?
 4. Heeft het cyberverzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties van een medewerker?
 5. Geeft de polis ook dekking voor sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Poliskosten Cyberverzekering en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag op een Cyberverzekering. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor de Cyberverzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten cyberverzekering

Onze inkomsten bedragen bij een Cyberverzekering een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van alles rondom een Cyberverzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Professionele risico management

De risico’s van veel ondernemers zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Maar sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzichtelijk te krijgen en goed onder controle te krijgen. Een cyberverzekering is slechts “het slot op de deur”. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.
Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:
1. Aanvaarden
2. Beperken
3. Reserve opbouwen
4. Extern verzekeren

Nieuwe risico’s zoals cyberrisico en datalekken moeten daarbij zeker ook ter sprake komen.

 1. Is er überhaupt wel een beveiligingsincident geweest?
 2. Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan. (Of is het niet uit te sluiten dat dit is gebeurd)?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of zijn er nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens?
 4. Waren alle gegevens (goed) versleuteld en heeft het datalek gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
 5. Beperkt een Cyberverzekering het bestuurlijke risico?

Ontstaan schade cyberverzekering

Een kwade medewerker? Een cyber of datalek incident? Een malware of virus? DDos aanval? Uw onderneming heeft er veel last van en levert op, soms onverwachte plaatsen, grote financiële schade op. Juist die schades zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering. Kijk hieronder naar de acties die rondom een cyberpolissen aanwezig zijn.

Nadelen cyberverzekering

 1. Er geldt een hoog eigen risico.
 2. Bij Business Interruption is er een eigen risico met een wachttijd van vaak al 10 uur.
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid zal apart verzekerd moeten worden.

Schade en forensisch onderzoek cyberverzekering

Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de toezichthouders. Daarbij zal ook de AVG (GDPR) een rol spelen in de beoordeling. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal ingeschakeld kunnen worden.

Definitie verzekeraars cyberverzekering

Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De cyberverzekeringen kan de cyberrisico’s verzekeren en de financiële gevolgen beperken. De drie voornaamste manieren waarop cyberrisico’s ontstaan:

1. Moedwillige aanval van buitenaf

Door een moedwillige aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDos aanvallen (distributed denial of service) hebben tot doel websites zodanig te belasten, dat ze door de bedoelde gebruikers niet langer te benaderen zijn. Recent werden onder andere DigiD, Rijksoverheid.nl en diverse banken nog slachtoffer van dit soort aanvallen. De cyberverzekeringen verzekeren dit risico.

2. Menselijke fout

Door een menselijke fout, al dan niet opzettelijk, waaronder verlies of diefstal van (een onderdeel van) een computersysteem of data van de verzekerde die persoonsgegevens bevatten. Een boze oud-medewerker kan bijvoorbeeld moedwillig belangrijke gegevens verduisteren of een opening in het systeem publiceren. Cyberverzekeringen nemen de kosten voor haar rekening.

3. Techniek

Door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Bovengenoemde incidenten leiden tot een verlies van of beschadiging aan data, (on)toegankelijkheid van systemen, aansprakelijkheid, bedrijfsschade, afpersing en boetes. Dat zijn allemaal zaken die geld kosten: data moet worden hersteld of er moet onderzoek worden gedaan naar de herkomst van de bedreiging. De oorzaak is het cyberincident, het gevolg is de financiële schade die vaak grotendeels verzekerd zijn op cyberverzekering.

First Party-risico’s

Omvatten eigen kosten als gevolg van een inbreuk of een datalek die, afhankelijk van de cyberverzekering verzekerd zullen zijn:

 • Kosten van digitaal forensisch onderzoek (om de omvang en reikwijdte van de inbreuk of van het gegevensverlies vast te stellen) – de kosten kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van hoe groot of ingrijpend de inbreuk is
 • Melden en Inlichten van gedupeerden – de tarieven kunnen nogal verschillen maar veel aanbieders hebben tarieven afgesproken die uiteenlopen van € 1,25 to € 5 per persoon
 • Kosten voor public relations en crisismanagement
 • Ransomware betalingen door cyberafpersing
 • Kosten van herstel van ICT-systemen

Third Party-risico’s

Omvatten de verzekerde kosten op een cyberverzekering die worden gemaakt door inbraak of aansprakelijkheid:

 • Boetes
  • — Boetes opgelegd door de CBP (College Bescherming Persoonsgegevens)
  • — Boetes / schadevergoedingen van andere instanties
 • Vanwege identiteitsdiefstal
 • Vanwege verlies van intellectueel eigendom of vertrouwelijke bedrijfsgegevens van derden
 • Vanwege netwerkverstoring
 • Lichamelijk letsel als gevolg van verloren gegevens
 • Psychische en emotionele schade door openbaarmaking van privégegevens
 • Overdracht of verspreiding van een computervirus/-worm of schadelijke software als gevolg van onachtzaamheid

Risico beperken?

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt

— Administratieve voorzorgsmaatregelen

— Fysieke voorzorgsmaatregelen

— Technische voorzorgsmaatregelen

Bereid u voor op incidenten

Verklein de risico’s met cyberverzekering

Premieberekeningen online

Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie IT-Technologie aansprakelijkheid - premie Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de beste cyberverzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Video. Live attack:

Over Hiscox

Hiscox is een internationale nicheverzekeraar, genoteerd aan de London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox heeft vestigingen in België, Bermuda, Duitsland, Frankrijk, Guernsey, Ierland, Nederland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De groep kent drie underwriting-onderdelen: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS en Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market en Hiscox Re & ILS verrichten grote of complexe projecten die ze soms delen met andere verzekeraars of die de internationale licenties van Lloyd’s vereisen.
 • Hiscox Retail is aanbieder van een breed scala aan nicheverzekeringen voor professionals, zakelijke klanten en zeer vermogende particulieren. Hieronder vallen de activiteiten in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Europa, Hiscox Special Risks en DirectAsia.
 • De cyberverzekering is de toonaangevende verzekering waarbij Hiscox vaak als herverzekeraar voor de reguliere verzekeraars wordt ingezet.

Employers liability insurance Netherlands

You must get WEGAS XL employers liability insurance in the Netherlands as soon as you become an employer. WEGAS XL Employers liability insurance insurance will help you pay compensation if an employee is injured or becomes ill because of the work they do for you.

Employers liabilitity - premiums

An employer can incur significant costs when an employee has an accident while performing his work, the employer’s liability insurance is excellent for this. The accident can take place on the work floor or on location, but also during traffic participation, commuting or other work-related activities.

Liability insurances for businesses

You can think of the latter, for example, with this extensive coverage for employer’s liability insurance for company outings, attending a workshop or making a business trip. If there is serious personal injury, this could even endanger the survival of an organization. A liability insurance for companies (AVB) or a motor insurance does not always provide sufficient cover for this.

Podcast about business risks

How Liability Insurance in the Netherlands works

Most private-sector employees are covered by workers’ compensation laws that have been established at the state level. The state requires most employers to carry workers’ compensation insurance.

Workers’ compensation provides a certain level of coverage for lost wages and medical expenses for employees. You can also get some compensation for beneficiaries when an employee falls sick, gets injured or is killed as a result of doing their job. In order to qualify for workers’ compensation benefits, you don’t need to sue the company to establish fault.

However, when an employee feels that this compensation doesn’t adequately cover or represent the damage that has been done —maybe because they have the feeling that their employer’s negligence (partly) caused their injury— the employee may decide to sue their employer for damages that arose from their situation, such as pain and suffering.

For such cases an employers liability insurance in the Netherlands is needed. This insurance is designed to deal with expenses that fall outside the realm of the workers’ compensation statutes or general liability insurance.  The employers liability insurance in the Netherlands provides additional protection against financial loss for the company or business.

Interesting judgments and examples of employer’s liability

 • Bruinsma Carpet B.V. Employee delivers package in his own car. Auto Total Loss. Unfortunately not insured by the employee, but the employer still has to pay for the damage.
 • Arena Arrest. A company van flips over at the Arena. Everyone gets paid except the driver with damage. The employer may pull the wallet to pay for the damage.
 • Contractor Arrest. A carpenter has to pick up his mates with his own car. Major collision with ditto loss item for the employer because he is held liable for the financial damage.
 • KLM Pilot in Ivory Coast. A pilot has to spend the night in a hotel. The taxi ride does not end well; a spinal cord injury. KLM has to pay.
 • Taxi driver Arrest. A taxi driver is hit by a train. Fortunately, there is accident insurance, but it is not yet clear whether the employer was sufficiently insured. If not, the employer may pay extra
 • Insurance Judgment. Home care worker falls in the snow with the bicycle. Once again, the Supreme Court finds that the employer should have been properly insured.
 • Gardener. Gardener has an accident on a public road. The employer is liable for the damage to the next of kin.
[Read more…] about Employers liability insurance Netherlands