Premie trekker verzekering 5 simpele stappen 2022

Berekenen premie trekker verzekering in 5 stappen kan eenvoudig. Wij vergelijken steeds de beste aanbiedingen zodat u niet zelf hoeft te zoeken. Verzekeringen met een goede en lage prijs en uitstekende voorwaarden. Efficiënte afhandeling zodat het weinig tijd kost, en ook een aanspreekpunt in het weekend voor als hulp prettig is.

De trekker verzekering

De trekker verzekering is een verzekering die de belangrijkste risico’s in het verkeer en tijdens het werk verzekerd. Natuurlijk zijn de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en (beperkt) cascodekking zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele trekker verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij zit ook beheer en service.

Tractorverzekering - premie

Of bereken de premie hier.

De vijf eenvoudige stappen

 1. Welke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en bij wie?
 2. Beperkt casco of volledig casco gedekt?
 3. Ondergrondse schade verzekeren?
 4. Verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren?
 5. Schade van de bestuurder ook verzekeren?

Berekenen premie trekker verzekering

Berekenen premie trekker verzekering hebben we gemakkelijk gemaakt. De keuze hierboven is vaak al snel gemaakt. En u zit niet jarenlang aan dezelfde keuze vast. Tussentijds wijzigen is een eerste eis die wij altijd willen voor u.

Tractorverzekering - premie

Audio

[Read more…] about Premie trekker verzekering 5 simpele stappen 2022

Verzekeringspakket horeca – simpel aanvragen direct afsluiten

Verzekeringspakket horeca
Horecapremies
direct online

Horeca verzekeringen in een Verzekeringspakket Horeca. Zakelijke horeca verzekeringen voor professionals. Ook avond en weekend service. Geen polis en afsluitkosten. Avond en weekend service. Uitstekende prijs/kwaliteit. Inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid.

Brand….”Ach, een paar stoelen en krukken”…..

Horeca verzekeringspakket - premie

Niet elke horecagelegenheid heeft een 1e klas inventaris. Maar denk eens na over een café met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er een bar komen, een plafond, wanden, vloerbedekking en alle kasten en apparatuur moet worden vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen.

De vergelijking Verzekeringspakket Horeca

Wij beoordelen Horeca verzekeringspakketen en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie Verzekeringspakket Horeca

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van Verzekeringspakket Horeca resulteert in een voorstel voor de samenstelling van een horeca verzekeringen pakket die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

[Read more…] about Verzekeringspakket horeca – simpel aanvragen direct afsluiten

Heftruckverzekeringen en heftruckcertificaat 2022

Er is een bittere noodzaak heftruckverzekeringen en heftruckcertificaat te hebben bij het bezit van een (vork)heftruck. Een heftruckcertificaat is niet verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Maar verzekeraars kunnen een heftruckcertificaat wel verplicht stellen. De meeste verzekeringsmaatschappijen van heftruckverzekeringen stellen het meestal nog niet verplicht. Vergeet ook niet de heftruck goed te onderhouden en tijdig te laten keuren gekeurd. Verzekeraars kunnen daar eisen aan stellen bij heftruckverzekeringen .

Heftruck verzekering - premie

Of bereken de premie hier.

Heftruckverzekeringen wettelijk niet verplicht

Volgens de wet is dus een heftruckcertificaat niet verplicht. Maar een werkgever is wel verplicht om het personeel voldoende opleidingsniveau te geven. Een heftruckcertificaat bewijst namelijk wel de mate van ‘deskundigheid’. Zie Evo artikel over heftruckcertificaat.

 1. Een heftruckcertificaat
 2. Een kwaliteit heftruckverzekeringen. (premieberekening)
 3. Goede arbo instructies en interne afspraken
 4. Geen ondeskundig of oneigenlijk gebruik.

Het behalen van een heftruckcertificaat is dus naast goede heftruckverzekeringen, zeker verstandig. Niet alleen voor het bedrijf zelf maar ook voor de medewerker. Er is geen garantie dat er geen ongelukken gebeuren als er een heftruckcertificaat is. In het geval dat er toch iets gebeurt dan is er de heftruckverzekeringen om te zorgen dat de financiële schade wordt vergoed.

[Read more…] about Heftruckverzekeringen en heftruckcertificaat 2022

Tractorverzekering 9 tips & premies 2022

Het “lezen en begrijpen” van verzekeringsvoorwaarden van een tractorverzekering blijft een lastige zaak. Niet alleen voor niet-deskundigen maar ook voor ons als professionals.

Tractorverzekering & kleine lettertjes

Hieronder bijvoorbeeld een gedeelte uit de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen. Tractoren zijn goed te verzekeren op een tractorverzekering. Zomaar zoeken naar de laagste premie op een tractorverzekering en geen aandacht hebben voor de voorwaarden zorgt vaak grote financiële schade zodra er een schade is door een tractor. En die schades zijn vaak groot simpelweg om de tractoren groot, zwaar en een groot motorvermogen hebben.

Tractorverzekering - premie

Of bereken de premie hier.

Hieronder leg ik allerlei details uit over tractoren als werkmaterieel rondom een tractor verzekering.

Preventie tips Tractorverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekeringzijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

[Read more…] about Tractorverzekering 9 tips & premies 2022

Uitsluitingen tractorverzekering 2022

Schade & uitsluitingen tractorverzekering

Een verzekering is alleen aanwezig om te zorgen dat bij een schade de eigenaar of het slachtoffer financieel geen noemenswaardige schade hebben. Maar niet elke schade wordt uitgekeerd. Dat is ergerlijk maar soms ook begrijpelijk omdat een verzekeraar niet een “Allrisk” dekking kan aanbieden. Uitsluitingen tractorverzekering zijn daarom belangrijk om rekening mee te houden. Diefstal van tractor is natuurlijk een flink financieel verlies (preventie). Toch is uiteindelijk bij elke schade een persoonlijk letselschade de overtreffende trap van verlies. Deze maand nog met een tweetal dodelijke ongelukken tot gevolg. Dramatisch ongeval met tractor kost twee mannen het leven.

Tractorverzekering - premie

Of bereken de premie hier.

Preventie

Goede maatregelen voor de eigen veiligheid en die van andere zijn van groot belang. De juiste rijbewijzen, goede verlichting en goed gebruik is cruciaal want een foutje kan iemands leven lange tijd flink ontwrichten. De financiële aansprakelijkheid is meestal wel verzekerd op een tractorverzekering. Het is toch goed ook nog eens te kijken welke uitsluitingen tractorverzekering er zoals zijn bij.

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen tractorverzekering. De meeste van de uitsluitingen zijn wel goed zelf te bedenken. Hieronder een voorbeeld van een lijstje uitsluitingen tractorverzekering voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte.

5 uitsluitingen tractorverzekering

 1. Opzet / roekeloosheid / merkelijke schuld. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf. Een “geintje” met een tractor kan dus grote financiële gevolgen hebben.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud de tractor goed. Er is vaak niet direct officiële jaarlijkse keuringen nodig maar een goed onderhoudsschema is wel van belang.
 3. Luchtbanden tractor. Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot gevolg heeft gehad.
 4. Normale slijtage. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten van (de gevolgen van) normale slijtage.
 5. Schade door te bewerken/verwerken materiaal
  Uitsluitingen tractorverzekering is ook schade die tijdens de bewerking/verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal.

Audio

Premie online berekening

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsstilstand verzekering – premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie

Video

Liability insurances Netherlands 2022. Online premium.

Liability insurances Netherlands are important for English firms with a subsidiary in The Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (all motor vehicles). Choose the right liability insurances Netherlands to mitigate the risks.

English contact form

A summary of the main Liability insurances Netherlands

Dutch liability insurances

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Professional liability
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability
[Read more…] about Liability insurances Netherlands 2022. Online premium.

WA Hoogwerker verzekering – 2022 Premies tips

WA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Welke soorten hoogwerker verzekering?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA hoogwerker verzekering.) Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.
Hoogwerker verzekering - premie

Of reken de premie hier.

[Read more…] about WA Hoogwerker verzekering – 2022 Premies tips

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants pakket 2022

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid accountant - premieOf bereken zelf de premie hier.

Algemeen beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants pakket 2022

Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Protection & indemnity insurance in the Netherlands are important for firms in the Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (for example all motor vehicles). We can help you in choosing for the correct Protection & indemnity insurance in the Netherlands.

English contact form

Protection & indemnity insurance ant other liability risks

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Protection & indemnity insurance
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability
[Read more…] about Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Werkmaterieel verzekeringen 5 types en premies 2022

De premie voor de bijzonder werkmaterieel verzekering hieronder zijn ook eenvoudig zelf online te berekenen.

Soorten werkmaterieel verzekering

 1. Bijzonder werkmaterieel en de wettelijke aansprakelijkheid werkmaterieel verzekeringen. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
 2. Beperkt Casco werkmaterieel verzekeringen. Uw werkmaterieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade met werkmaterieel verzekeringen.
 3. Casco werkmaterieel polis. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
 4. Casco inclusief eigen gebrek polis. Als u eigen gebrek mee verzekert, bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar.
 5. Schade aan bestuurder werkmaterieel polissen. Loopt de bestuurder letsel op? Met deze dekking is de bijzonder werkmaterieel verzekering compleet.
Verreiker verzekering - premie

Of bereken premie hier.

Audio werkmaterieel verzekeringen

Mondelinge toelichting werkmaterieel verzekeringen
[Read more…] about Werkmaterieel verzekeringen 5 types en premies 2022