Nieuwe technologie verzekeren – premies 2020

Nieuwe technologie verzekeren kan met een speciale maatwerk verzekering. De nieuwe technologie verzekeren biedt de mogelijkheid uitgebreid en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade op te zetten.

Waarom nieuwe technologie verzekeren

 • Nieuwe technologie verzekerenDe wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en aansprakelijkheidsrisico’s.
 • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze niets te verwijten valt.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren is voor veel onderdelen niet veel anders dan normale risico’s. Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid is echter een bijzondere zaak om extra aandacht aan te geven.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid

[Lees meer…] overNieuwe technologie verzekeren – premies 2020

Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren met 2020 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVGIn een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

[Lees meer…] overAansprakelijkheid AVG goed te verzekeren met 2020 premies

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen verzekering kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

CAR bouw eigen woning premieberekening

Voor wie?

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen

De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

Schadevoorbeelden

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken. 

[Lees meer…] overCAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Individuele VVE verzekering appartementen 2020

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een individuele VVE verzekering een oplossing.

Individuele VVE verzekering

Individuele VVE verzekeringDe individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een individuele VVE verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een individuele VVE verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent. [Lees meer…] overIndividuele VVE verzekering appartementen 2020

Tractorverzekering 9 polistips & premies 2020

Het “lezen en begrijpen” van verzekeringsvoorwaarden van een tractorverzekering blijft een lastige zaak. Niet alleen voor niet-deskundigen maar ook voor ons als professionals.

Tractorverzekering & kleine lettertjes

tractorverzekering

Hieronder bijvoorbeeld een gedeelte uit de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen. Tractoren zijn goed te verzekeren op een tractorverzekering. Zomaar zoeken naar de laagste premie op een tractorverzekering en geen aandacht hebben voor de voorwaarden zorgt vaak grote financiële schade zodra er een schade is door een tractor. En die schades zijn vaak groot simpelweg om de tractoren groot, zwaar en een groot motorvermogen hebben.

Hieronder leg ik allerlei details uit over tractoren als werkmaterieel rondom een tractor verzekering.

Preventie tips Tractorverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekeringzijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

[Lees meer…] overTractorverzekering 9 polistips & premies 2020

The employee pension contribution 2020 calculation

A free example of a employee pension contribution.

employee pension contribution 2018

At the end of the month of January , everyone will receive a new payroll. For employers, it is therefore important (if applicable) to state the new own pension contribution. The calculation of the own contribution is as follows.

If there is an employee pension contribution in a pension scheme, then this contribution is often a percentage of the pension salary. (for example 4%). Pension salary = Full-time Annual Salary minus State pension franchise.  This fulltime Pension salary times the part-time percentage yields the correct pension salary. The employee pension premium contribution is thus a percentage of this salary.

A calculation example employee pension contribution

 • Salary € 34,167, – fulltime
 • State pension franchise (2020) € 14.167, – fulltime
 • Pensionsalary € 20,000, -fulltime
 • Part-time percentage 80%
 • Pensionsalary € 16,000, –
 • Employee pension premium contribution (for example ) 4% per annum € 640, – per year
 • Per month € 53.33 employee contribution
 1. Maximum pensionable salary is set at aprox. € 108,000.
 2. Forgotten employee pension contribution. Has your own pension contribution been forgotten on the salary slip? An employee can make up for this by paying it immediately via the next pay slip. Sometimes an employer also offers the opportunity to spread this over a period of the next 12 months.
 3. Overpaying your own pension contribution. Please note that you will never be able to calculate your own contribution more than the premium is paid by the employer.
 4. “Pension Distance Declarations” are out of the question. Here are the reasons. If you want to register an employee for the pension scheme, then think about a number of things. The date in service is usually set for example on 1 January , while the actual date in service may be far in the past. This can be a problem especially for the survivor’s pension. In that case, too little survivor’s pension is insured. Clearly state the expiry of the waiver so that it is official and accurate.
 5. Partner definition. If in doubt, check the partner definition in a employee pension contribution. This differs from the tax partner definition. A pension fund or insurer sometimes makes specific demands on the partner definition.
 6. Registration. Always report changes to the pension advisor. They help and correct where necessary. You will always receive a confirmation. That is so easy because from then on we take care of everything.
English contact form General liability applicationform Dutch Business Insurances

Brexit product liability insurances 2020

Brexit product liability insurances 2019 will be a tour de force to create a new balance. If something is wrong with your product that you have sold, and a buyer encounters property damage of personal injury, you may be liable as a producer. Due to the impending departure of the United Kingdom from the EU, product liability also changes. To get a clear understanding of the future situation you have look from different perspectives of Brexit product liability insurances:

Before Brexit

1. You are a UK-based company and sell your products in the EU-zone.

Brexit product liability insurances

Your product liability in the current situation is that you are an inside EU-producer. A customer can claim his financial damages directly as the producer if your product is the cause of an accident or damage. This is due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate this risk.

2. You are a EU-based company and sell your products in the UK.

Before Brexit the UK is within the EU-zone. Therefore, your product liability before Brexit is that you are an inside EU producer. A UK-customer can claim a financial loss directly if your product is cause of an accident or damage. This is also due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate these Brexit product liability insurances.

Retailers and consumers in the UK en the other EU countries are always allowed to sue you directly if there is a product liability. Retailer who sell your products are not liable can be transfer the claim to the EU producer.

After Brexit

1. You are a UK-based company and sell your products in the EU-zone.

[Lees meer…] overBrexit product liability insurances 2020

WA Bestelauto met 11 extra voordelen 2020

WA bestelautoBij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA Bestelauto zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA bestelauto. Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit de beperkt casco dekking en de volledig casco verzekering.

Wat is verzekerd op WA bestelauto

 1. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en
 2. schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt.

Bedrijfsauto maatwerk offerte [Lees meer…] overWA Bestelauto met 11 extra voordelen 2020

Goederentransportverzekering premie 2020 zinloos?

Een premie voor een goederentransportverzekering betalen is alleen verstandig als het ook zinvol is. Een standaard heldere goederentransportverzekering kan een eenvoudig manier zijn om het vervoer van goederen goed te verzekeren. U krijgt immers vaak niet meer van € 10,- per kilo. Uw eigen verstuurde goederen zijn altijd meer waard dan dit bedrag,

Eigen Goederen transport premieberekening

Overbodig of zinvol?

goederentransportverzekering

Eerst moeten we dan kijken wat er kan gebeuren. Tijdens het vervoer kunnen de goederen gestolen worden, schade ondervinden of gewoon verloren gaan door bijvoorbeeld een ongeval. Het maakt dan niet uit met welk vervoermiddel dat gebeurt. Vrachtwagen, vliegtuig, bestelauto, eigen vervoer of de fiets. Het maakt de verzekeringsmaatschappij niet uit zolang het een zakelijke schade is aan uw goederen. Natuurlijk zullen de meeste goederen worden vervoerd door bedrijven die daarvan hun beroep hebben gemaakt; de professionele vervoerder. Maar ook dan zal een premie goederentransportverzekering goed besteed zijn.

Lage vergoeding. De schadevergoeding die u van die professionele vervoerders krijgt is namelijk heel laag. Vaak niet hoger van € 3,50 per kilo. Zijn uw goederen dus minder dan deze vergoeding dan is het verzekeren dus zinvol.

[Lees meer…] overGoederentransportverzekering premie 2020 zinloos?

Verzekering jurist 2020 met 2 cruciale onderdelen

Een verzekering jurist verzekert voornamelijk het cruciale aansprakelijkheidsrisico waar elke jurist zich van bewust is. Toch is het nog lastig te beslissen welke onderdelen minimaal nodig zijn om te kunnen spreken van een goede verzekering jurist. Er zijn namelijk veel verschillende soorten aansprakelijkheden waar een jurist mee geconfronteerd kan worden.

Waarom een verzekering jurist?

verzekering jurist De reden om dit risico te verzekeren is belangrijk. Wordt een jurist aansprakelijk gehouden dan moet hij/zij de financiële claim betalen. Als er geen verzekering jurist is dan zal dat uit privé vermogen moeten worden gedaan. Bij een kleine schade lukt dat vaak eenvoudig. Bij een grotere financiële schade is de jurist ook zelf verantwoordelijk, met soms een persoonlijk faillissement tot gevolg. Maar ook het slachtoffer vist achter het net en blijft met een schade achter.

Juristen premieberekening

Advocaat? Kies dan anders

Voor juristen die als advocaat werkzaam zijn is een andere verzekeringsdekking nodig. Ook hebben we daarbij gekozen voor een andere verzekeraar vanwege de prijs en voorwaarden.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Welke onderdelen minimaal nodig?

[Lees meer…] overVerzekering jurist 2020 met 2 cruciale onderdelen