WA Hoogwerker verzekering – 2022 Premies tips

WA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

Welke soorten hoogwerker verzekering?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA hoogwerker verzekering.) Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.
Hoogwerker verzekering - premie

Of reken de premie hier.

[Read more…] about WA Hoogwerker verzekering – 2022 Premies tips

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants pakket 2022

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid accountant - premieOf bereken zelf de premie hier.

Algemeen beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

[Read more…] about Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants pakket 2022

Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Protection & indemnity insurance in the Netherlands are important for firms in the Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (for example all motor vehicles). We can help you in choosing for the correct Protection & indemnity insurance in the Netherlands.

English contact form

Protection & indemnity insurance ant other liability risks

The main 6  Liability insurances Netherlands are:

 1. General business liability
 2. Protection & indemnity insurance
 3. Product liability. (details)
 4. Environmental liability risks
 5. Directors/officers liability
 6. Cyberrisk business liability
 7. Employers liability
[Read more…] about Protection & indemnity insurance 2022 online premium

Werkmaterieel verzekeringen 5 types en premies 2022

De premie voor de bijzonder werkmaterieel verzekering hieronder zijn ook eenvoudig zelf online te berekenen.

Soorten werkmaterieel verzekering

 1. Bijzonder werkmaterieel en de wettelijke aansprakelijkheid werkmaterieel verzekeringen. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
 2. Beperkt Casco werkmaterieel verzekeringen. Uw werkmaterieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade met werkmaterieel verzekeringen.
 3. Casco werkmaterieel polis. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
 4. Casco inclusief eigen gebrek polis. Als u eigen gebrek mee verzekert, bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar.
 5. Schade aan bestuurder werkmaterieel polissen. Loopt de bestuurder letsel op? Met deze dekking is de bijzonder werkmaterieel verzekering compleet.
Verreiker verzekering - premie

Of bereken premie hier.

Audio werkmaterieel verzekeringen

Mondelinge toelichting werkmaterieel verzekeringen
[Read more…] about Werkmaterieel verzekeringen 5 types en premies 2022

Verzuimpolis – premies kunnen lager – 2022

Verzuimpolis premie vergelijken offertes. De laagste premie van toonaangevende verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten. U krijgt niet alleen een prima keuze van een uitstekende geprijsde verzuimpolis, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Verzuimpolis via offertes

Zeker weten of u de laagste premie betaalt? Wij zorgen dat u van de belangrijkste verzekeringsmaatschappij de laagste premies krijgt. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Verzuimverzekeringen offertes

Vergelijk uw eigen verzuim met branchegemiddelde

U kunt het verzuim vergelijken met dat van het branchegemiddelde en zelfs eventueel het landelijk gemiddelde. U kunt zo ook de premiestelling van de verzuimpolis vergelijken. uiteraard kunt u ons dat ook vragen te doen. Dit soort gegevens kunnen eenvoudig worden teruggevonden op de website van het Centraal Bureau van de statistiek.

Audio toelichting verzuimpolis

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimpolis met tips en veel antwoorden op vragen.

[Read more…] about Verzuimpolis – premies kunnen lager – 2022

Restaurant verzekeren. Scherpe online pakketpremies 2022

Het restaurant verzekeren is cruciaal voor elke horecaondernemer. Als horecaondernemer met een restaurant, gaat de aandacht altijd uit naar de gasten.  Toch zijn er flink wat bedrijfsrisico’s; Inbraak, een lekkende tap of een keukenbrand kunnen veel financiële schade veroorzaken. Welke keuzes worden gemaakt bij een restaurant verzekeren? En wat kost een verzekeringspakket voor de restaurant? Een restaurant verzekeren is specialistenwerk; wij zoeken wij het voor u uit en zorgen dat er een scherpe keuze kan worden gemaakt.

Restaurant verzekeren. Maar welke 5 restaurantverzekeringen zijn van belang?

Horeca verzekeringspakket - premie

In de horeca zijn veel bedrijven actief. Hotels, cafetaria’s en restaurants, maar bijvoorbeeld ook cateringbedrijven en bowlingbanen. Hoewel elk bedrijf anders is, lopen horecabedrijven vergelijkbare risico’s. Een restaurant verzekeren, dan hebben we het o.a. over de volgende polissen.

[Read more…] about Restaurant verzekeren. Scherpe online pakketpremies 2022

Graafmachineverzekering premie 2022 voor speciale gravers

Wij kunnen voor veel graafmachineverzekering premie berekeningen direct online premies aanbieden. Een enkele keer zijn het dermate specifieke gravers die niet binnen een standaard premieopgave kunnen worden opgegeven. Dit formulier kunt u daarvoor gebruiken. Neem gerust de gelegenheid additionele informatie toe te voegen als dat voor de offerteaanvraag zinvol is.

Graafmachine verzekering - formulier

Of bereken eerst de premie hier.

Audio werkmaterieel

Graafmachineverzekering-premie

 • Verzekeringsdekking graafmachineverzekering premie
  • WA is voor schade die u met uw Graafmachine aan anderen toebrengt. Deze graafmachineverzekering is ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken
  • WA + mini Casco is de schade aan uw Graafmachine gedekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, blikseminslag, ontploffing, kortsluiting, diefstal, joyriding, oplichting en verduistering.
  • Casco graafmachineverzekering is, naast schade die buiten uw schuld is ontstaan, ook schade door uw schuld gedekt.
 • Eigen gebrek. Daar wordt onder verstaan machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten van uw Graafmachine .
 • Ondergrondse schade. Betreft het verzekeren van de aansprakelijkheid voor schade aan kabels, buizen en/of leidingen door het gebruik van een werkvoertuig.
 • Rechtsbijstand. Dit is dekking voor juridische geschillen in verband met het bezit of gebruik van een  werkvoertuig.
 • Schadeverzekering Bestuurder. Dit geeft recht op een vergoeding bij letselschade van de bestuurder van een werkvoertuig als gevolg van een ongeval.
 • Verhuur aan derden. Als u het werkmaterieel verhuurt geef dat hier aan. Ook als het slechts incidenteel gebeurd.
 • Catalogusprijs Graafmachine : De indicatie van de huidige catalogusprijs.
 • Aanschafprijs Graafmachine : Het bedrag van de aanschafnota.

De dekkingen op de graafmachineverzekering premie kunnen per verzekeraar verschillen. 

Graafmachineverzekering premie informatie

De graafmachineverzekering premie is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft.

Eigen risico telt maar één keer per schadegeval. Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt, bijvoorbeeld stormschade aan uw bedrijfsgebouw en bestelauto?

Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

Uitsluitingen verzekering

Zeker zo interessant is het, naast de graafmachineverzekering premie, bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel Verplicht jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht.
 3. Normale slijtage is uitgesloten bij een verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 4. Drank en drugsgebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

De vergelijking van een graafmachineverzekering premie

Wij beoordelen de graafmachineverzekering premie en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Graafmachineverzekering premie
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijking van een Graafmachineverzekering premie resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag binnen een graafmachineverzekering premie. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolg premie. De genoemde graafmachineverzekering premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel graafmachineverzekering premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de Graafmachineverzekering premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar. De graafmachineverzekering premie betaling zorgt voor een uitgebreide dienstverlening bij ons bedrijf.

Dit is geen brand-diefstal schade maar casco schade

15 Attentiepunten bij Graafmachineverzekering premie.

 1. Het gaat om premie, premie, premie. Toch is daar wel iets op af te dingen. Ga bijvoorbeeld niet in zee met nieuwkomers en prijsvechters. Ergens komt er een moment dat u de prijs er (wel) voor betaald.
 2. Een verzekering is alleen nuttig als er ook soepel wordt uitgekeerd. Vraag eens aan uw adviseur hoe zijn/haar ervaringen zijn. Let op; Bij een lage premie van een graafmachineverzekering zijn verzekeringsmaatschappijen vaak kritischer bij een schadeclaim. Populair gezegd; er zijn meer kleine lettertjes.
 3. Verzekeren rechtstreeks bij een verzekeringmaatschappij of een eigen adviseur. Zelf doen kost tijd en dus ook uw geld. Niet iedereen de deskundigheid om verzekeringsmaatschappijen kritisch weerwoord te geven als ze een schadeclaim afwijzen. De graafmachineverzekering premie via een adviseur is daardoor wel altijd iets hoger.
 4. Denk eens over een verzekeringspakket. Hoge pakketkortingen tot 12% bij meerdere zakelijke verzekeringen.
 5. Is er een kosteloze aanvraag, controle en beheer. Worden schade gratis afgehandeld? Wij rekenen geen extra kosten voor onze hulp bij een schade.
 6. Kies altijd grote Nederlandse verzekeraars; daar kunt u de minste problemen verwachten bij een schade.
 7. Geen kenteken graafmachine (nog) dan is het verzekeren natuurlijk ook verstandig.
 8. Kies een verzekeringsadviseur die geregistreerd is bij de AFM  en eentje die een beetje plezier heeft in het premie vergelijken van trekkerverzekeringen.
 9. Gekoppelde aanhangwagen hoort standaard Wettelijke aansprakelijkheid WA meeverzekerd te zijn en onderdeel van de graafmachineverzekering premie. Wij zorgen daar voor.
 10. Zijn er verder nog veel extra poliskosten en administratievergoedingen?
 11. Hoe is de schade door lading wel verzekerd op de polis?
 12. Letselschade is altijd een groot financieel risico. Is dat voldoende verzekerd? Letselschade aan andere personen hoort meeverzekerd te zijn tot € 6.100.000.
 13. Hoe is afvallende schade door de lading verzekerd?
 14. Zijn de meest voorkomende beperkt casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. brand,
  2. ontploffing,
  3. diefstal,
  4. vandalisme,
  5. joyriding,
  6. storm en natuurrampen.
 15.  Zijn de meest voorkomende volledig casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. botsen,
  2. stoten,
  3. slippen,
  4. omslaan,
  5. te water of
  6. van de weg raken.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen over de graafmachineverzekering premie of andere vragen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online

Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie

Typen graafmachineverzekering:

 • Atlas 
 • Caterpillar 
 • Volvo 
 • JCB 
 • Kubota 
 • Takeuchi 
 • Munster 
 • Manitou 
 • Hitachi 
 • Peljob 
 • Sherpa 
 • Hyundai 
 • Cat 
 • Liebherr 
 • IHI 
 • Doosan Daewoo 
 • Ahlmann 
 • Komatsu 
 • Bobcat 
 • Everun 
 • Yanmar 
 • Sonstige

Diefstal tractor 8 verzekeringstips 2022 premieverlaging

Diefstal tractor is een ernstig probleem. Niet alleen zorgt het voor veel extra werk zoals stagnatie van het werk maar ook vervolgschade. Ook zorgt het voor een stijgende verzekeringspremies en veel administratieve rompslomp. Los van eventuele extra kosten zoals het eigen risico op de tractorverzekering. De tijdsinvestering om een nieuwe tractor te kopen, moet ook niet onderschat worden.

Tractorverzekering - premie

Of bereken de premie hier.

Diefstal tractor en verzekeringsmaatschappijen

Die diefstal gebeurt natuurlijk vaak omdat het eenvoudig is voor dieven de tractor mee te nemen. Het toezicht is beperkt en de beveiliging is niet of beperkt aanwezig. Daar komt nog bij dat verzekeringsmaatschappijen vaak elektronische beveiliging of tracking systemen, niet verplicht stellen. Ze compenseren hun extra risico door de eigenaar van de verzekering op te zadelen met een hoger eigen risico bij diefstal van de tractor.

Meest gestolen

Ook door de hoge waarde van de tractor is diefstal de moeite waard. Naast tractoren zijn ook heftrucks, graafmachines en shovels geliefd. Maar veruit de meeste werkmaterielen die gestolen worden, zijn de tractoren. Vooral ook omdat de beveiliging, die op auto’s standaard wel aanwezig is bij tractoren ontbreekt.

Beperkt casco verzekering

Let bij verzekering altijd op het meeverzekeren van diefstal. Natuurlijk altijd bij Casco maar denk ook aan MINI casco als er alleen aansprakelijkheid wordt verzekerd. Vaak is er maar een geringe extra premie nodig om het diefstal risico verzekerd te krijgen.

8 prima verzekeringstips tegen diefstal tractor

 1. Uw tractor staat het meest veilig op een afgesloten terrein of een goed beveiligde opslagplaats.
 2. Laat de contactsleutel er niet inzitten. Natuurlijk erg gemakkelijk tijdens het werk maar u maakt het de dieven wel erg gemakkelijk.
 3. De ‘ruststand’ op een tractor is aan te bevelen. Natuurlijk maakt dat geen verschil in diefstal maar onbevoegde dan wel kinderen kunnen de tractor niet gemakkelijk starten.
 4. Leg de sleutels op een niet zichtbare plek in huis. Vaak zien wij de sleutels al op het plankje bij de voordeur liggen; dan wordt het wel erg gemakkelijk.
 5. Een paar lampen met bewegingssensors zijn erg effectief tegen diefstal. De dieven hebben de pest aan al teveel licht.
 6. Schrijf altijd het chassisnummer van uw tractor op. Wij vragen er ook altijd om bij het aangaan van een verzekering; gewoon omdat het traceren van de tractor daarna veel gemakkelijker wordt. Ook als uw tractor een kenteken heeft/krijgt vanwege de kentekenplicht.
 7. Fraaie gelaste naamplaat of speciale las is ook altijd erg plezierig voor het snel terugkrijgen van een eenmaal gestolen tractor. Het kan een dief ook afschrikken om de tractor überhaupt mee te nemen. Er blijft immers altijd een litteken achter op de tractor als ze deze eraf willen slijpen.
 8. Als de tractor op een transport-wagen of aanhanger staat, zorg dan dat ook die wagen goed is beveiligd met een disselslot of een zware wielklem.

De kosten bij diefstal tractor

 1. Het werk stagneert
 2. Eigen risico op de verzekering
 3. Stijgende verzekeringspremie
 4. Tijdverlies door politieaangifte
 5. Tijdverlies voor aankoop nieuwe tractor
 6. Kosten schadebehandeling
 7. Veel administratieve
 8. etc.

Er is veel meer informatie te vinden over de mogelijkheden van beveiliging tegen diefstal tractor via de volgende organisatie:

SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigenbeveiliging)
Fedecom
BMWT

Premie online berekening

Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie

Mobiele hijskraan verzekering 2022

De mobiele hijskraan verzekering is een verzekering die de belangrijkste risico’s in het verkeer en tijdens het werk verzekerd. Naast de basis Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en (beperkt) cascodekking zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele mobiele hijskraan verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij is inclusief beheer en service; ook ’s avonds en in het weekend. Zie hier de hoogwerkers verzekeringspagina.

Hijskraan verzekering - premie aanvraag

Audio mobiele hijskraan verzekering

U kunt direct het formulier invullen of eerst luisteren naar podcast werkmaterieel en Mobiele hijskraan verzekeringen.
[Read more…] about Mobiele hijskraan verzekering 2022

WA verzekering shovel 2022. 5 keuzes voor pakketpremies

WA verzekering shovel is de wettelijke aansprakelijkheid basisdekking die bij elke shovel hoort (verplicht) te zijn verzekerd. Aanvullingen op de wettelijke aansprakelijkheid, Hieronder veel details, tips en uitwerkingen rondom de wa verzekering shovel – laadschop.

Laadschop - shovel verzekering - formulier

Of bereken eers de premie hier.

Welke soorten dekking WA verzekering shovel

 1. Wettelijke aansprakelijkheid oftewel de WA verzekering shovel. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Juist letselschade bij shovel ongelukken zorgen voor enorme financiële schades.
  1. Letselschade is wanneer er een omstander (of werknemer) door een ongeval met de shovel bijvoorbeeld een lange tijd niet meer kan werken. Al snel zal de zorgverzekeringsmaatschappij, de werkgever van de werknemer zich melden met schade omdat de werknemer niet komt werken maar wel een ziekte-uitkering zal ontvangen. 
  2. Zaakschade kan ook grote geldschade opleveren. U rijdt achteruit tegen een dure personenauto aan. De schade claim komt op uw bordje te liggen.
 2. Beperkt Casco shovel verzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de shovel verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade. Het zijn gewilde werkmaterielen die door grote bendes bij regelmaat worden gestolen.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Voorbeeld is dat de shovel van de transportwagen afglijdt. en total loss wordt verklaard. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
 4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA verzekering shovel ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de shovel plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De werktuigen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeringsmaatschappij.
 5. Ook letsel van de bestuurder van de shovel kan meeverzekerd worden op een WA verzekering shovel. Weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig zijn als werkgever om de shovelbestuurder financieel te compenseren. Natuurlijk is een eerste stap zorgen dat er shovelmachinist opleiding aan een bestuurder wordt aangeboden.

Uitsluitingen

 1. Opzet / roekeloosheid / merkelijke schuld. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf. Een “geintje” met een shovel kan dus grote financiële gevolgen hebben.
 2. Onvoldoende onderhoud shovel. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud de shovel goed. Er is vaak niet direct officiële jaarlijkse keuringen nodig maar een goed onderhoudsschema is wel van belang.
 3. Luchtbanden shovel. Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot gevolg heeft gehad.
 4. Normale slijtage shovel. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten van (de gevolgen van) normale slijtage.
 5. Schade door te bewerken/verwerken materiaal
  Uitgesloten is schade die tijdens de bewerking/verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal.

Preventie WA verzekering shovel

Goede maatregelen voor de eigen veiligheid op een shovel en die van andere rondom een shovel zijn van groot belang. De juiste rijbewijzen, goede verlichting en goed gebruik is cruciaal want een foutje kan iemands leven lange tijd flink ontwrichten. Denk ook aan de juiste opleidingen en een protocol hoe de bestuurder om moet gaan met uw werkmaterieel. De financiële aansprakelijkheid is meestal wel verzekerd op een wa shovel verzekering. Het is toch goed ook nog eens te kijken welke uitsluitingen shovel verzekering er zoals zijn bij.

Audio

[Read more…] about WA verzekering shovel 2022. 5 keuzes voor pakketpremies