DGA pensioen 2019

Een Allianz bedrijfsaansprakelijkheid en rechtsbijstand verzekering voor makelaar zorgt ervoor dat uw makelaarskantoor verzekerd is tegen beroepsfouten, letselschade en zaakschade die zich kunnen voordoen tijdens uw werkzaamheden. Hieronder een directe premie berekening voor de verzekering makelaar.

Makelaar verzekering

Deze verzekering dekt niet alleen de financiële consequenties van een claim, maar in sommige gevallen ook de juridische kosten. Deze gaan gepaard met het verdedigen van uw kantoor tegen gerechtelijke aansprakelijkstellingen. Allianz is een van ’s werelds grootste financiële dienstverleners, met meer dan zestig miljoen klanten verspreid over meer dan zeventig landen.

Algemene informatie over de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering voor makelaars

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering voor makelaars is bedoeld voor een makelaar die opdrachten aanneemt van zowel bedrijven als particulieren binnen de vastgoedsector. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van beroepsfouten die kunnen optreden tijdens het adviseren over vastgoedtransacties, vastgoedbeheer en andere specialistische diensten binnen de branche. Vaak wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als aanvullende dekking opgenomen.

Het aantal aansprakelijkheidsclaims tegen makelaars neemt jaarlijks toe, waardoor deze verzekering onmisbaar is geworden. Deze claims kunnen voortkomen uit nalatigheden, vergissingen of onachtzaamheden tijdens de uitoefening van het beroep. De verzekering dekt niet alleen de schade, maar ook de kosten die gemaakt moeten worden voor juridische verweer, zoals verweerkosten en gerechtelijke procedures.

Aanvraag van de verzekering voor makelaar

De pakket verzekering voor makelaar maken we op maat voor de activiteiten van het kantoor. De acceptatieprocedure is zorgvuldig en vereist een gedetailleerde invulling van het aanvraagformulier. Zo kunnen we ervoor te zorgen dat wij alle relevante informatie kunnen meenemen.

Bijzonderheden van de verzekering voor makelaars: De verzekeraar hanteert het ‘claims made’-principe, wat betekent dat alle gedekte claims die binnen de geldigheidsduur van de verzekering worden gemeld, door hen wordt gedekt. Standaard biedt de verzekering dekking binnen de EU, maar deze kunnen we uitgebreiden voor activiteiten buiten de EU. Voor dossiers die zijn overgenomen van een vorige werkgever, wordt rekening gehouden met een eventueel voorrisico.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade als gevolg van professionele fouten tijdens het uitoefenen van het beroep, zoals fouten in advies of dienstverlening. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen dekt materiële schade en letselschade veroorzaakt door het kantoor of haar medewerkers tijdens de werkzaamheden.

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? De beroepsaansprakelijkheid verzekering voor makelaars dekt u voor financiële verliezen als gevolg van beroepsfouten, zoals onjuist advies of fouten in vastgoedtransacties, conform de zorgvuldigheidsnorm van een redelijk bekwaam en redelijk handelend professional. De premie hangt af van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, de jaaromzet en de aard van de dienstverlening.

Waarom kiezen voor onze pakket verzekering voor een makelaar? We streven ernaar om u volledige tevredenheid te bieden, met flexibele dienstverlening die zich aanpast aan uw behoeften. We bieden gratis premieopgaves, efficiënte verwerking van aanvragen en een betaalbaar en passend aanbod. Daarnaast staan we klaar om uw vragen te beantwoorden, zelfs buiten reguliere werkuren.

Eigen risico

Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering makelaar geldt een eigen risico, waarvan de hoogte invloed heeft op de premie. Dit eigen risico is een vast bedrag dat je zelf betaalt bij schade, naast de premie van de verzekering.