Schade gebeurtenis

Beschadigde zaken/personen

Schadeafhandeling en vervolg

Politie-aangifte

Uitbetaling schadebedrag


Bedrijfsgegevens

Informatie met bestanden toevoegen over

  • Aansprakelijkheidsstellingen

  • Beschadigde goederen - voorwerpen

  • Brieven - correspondentie

  • Facturen - rekening

  • Rekensheets

  • Reparatie nota's

  • Politie verklaring van aangifte

  • Situatieschets