Schade gebeurtenis

Beschadigde zaken/personen

Schadeafhandeling en vervolg

Politie-aangifte

Uitbetaling schadebedrag


Bedrijfsgegevens

Informatie met bestanden toevoegen over

Aansprakelijkheidsstellingen
Beschadigde goederen – voorwerpen
Brieven – correspondentie
Facturen – rekening
Rekensheets
Reparatie nota's
Politie verklaring van aangifte
SituatieschetsAudio met tips over schademelden

Schade verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Schademelding particulieren, auto’s en bestelauto’s?

Bovenstaand formulier is alleen bestemd voor zakelijke schadeverzekeringen.

U kunt de behandeling bespoedigen door het schadeformulier zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen. Als het schadeformulier door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging van de verzekeraar.

Waarborgfonds voor onbekende of onverzekerde dader.

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Meer informatie over autoschade vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl