Pand

Bedrijfsinformatie

Financieel

Slotvragen

Wat is een Gebouwenverzekering? Een Gebouwenverzekering is een verzekering die u beschermt tegen de financiële gevolgen van schade aan uw gebouw door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, aanrijding of water.
Beperkte dekking. De gebouwenverzekering voor bedrijven en VVE’s biedt standaard een uitgebreide dekking. Bij beperkte dekking is enkel dekking voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten.
Belendend gebouw. Hier vult u de bestemming in van gebouwen die zich binnen vijf meter van het risico-adres bevinden. Als er meerdere bestemmingen zijn waaronder ‘opslag’, vult u ‘opslag’ in. Zijn er geen belendingen dan vult u ‘overig’ in.
Brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie moet volgens de gebouwenverzekering voor bedrijven en VVE’s voldoen aan NEN 2535 en een doormelding hebben naar een PAC of RAC.
Garantie tegen onderverzekering. Het ingevulde verzekerde bedrag op deze premieopgave voor een gebouwenverzekering voor bedrijf en VVE zien wij als indicatief. Zodra u de gebouwenverzekering definitief aanvraagt, geeft de verzekeraar een polis af met indicatief bedrag. Vervolgens neemt de verzekeraar binnen een paar dagen contact op om het definitieve verzekerde bedrag voor de opstalverzekering te bepalen. De verzekeraar past de polis daarna aan met de definitieve verzekerde bedragen.
Vaste taxatie. U kunt kiezen om de gebouwenverzekering voor bedrijven en VVE’s op basis van vaste taxatie te verzekeren als u in het bezit bent van een taxatierapport dat niet ouder is dan drie jaar.
Eigen risico brand. Het eigen risico op de gebouwenverzekering voor bedrijf en VVE is standaard 250 euro. De keuze voor een hoger eigen risico geeft in veel gevallen een premiekorting.
Verzekerd op de gebouwen verzekering is het belang dat de verzekerde heeft bij het in de polis omschreven gebouw en kosten. De verzekerde heeft een belang bij een of meerdere hierna genoemde situaties.
–– de verzekerde is (mede)eigenaar van het verzekerde gebouw;
–– de verzekerde heeft een ander zakelijk recht op het verzekerde gebouw;
Bijvoorbeeld het recht van opstal, erfpacht, hypotheek of vruchtgebruik;
–– de verzekerde draagt het risico voor het behoud van het verzekerde gebouw;
–– de verzekerde is aansprakelijk voor behoud van het verzekerde gebouw.


Offertes en premies

Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Eigen handelsgoederen transport premie online Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen