Gebouwenverzekering

Gebouwenverzekering dekt schade aan uw bedrijfsgebouw. Garantie tegen onderverzekering. De schade wordt hersteld wanneer het u uitkomt. Dagelijks opzegbaar.

Gebruik van het gebouw

Kies verzekerd bedrag

(herbouwwaarde inclusief fundering)

Premie per maand

De premie is excl. 21% assurantiebelasting. De verzekeraar kan na definitieve premie acceptatie nog aanvullende eisen stellen aan preventie.


Aanvraagformulier


Bedrijfsinformatie eigenaar

Financieel

Slotvragen

Deze vragen gaan over het verleden van de verzekeringnemer en zijn bedrijf. En over anderen die belang hebben bij deze verzekering. Let op: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (zoals een BV of een vereniging), gelden de vragen óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden de vragen ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.

Inzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. Maar de definitieve acceptatie en premievaststelling zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Documenten en voorwaarden

Polisvoorwaarden in het kort – Zekerheidspakket Gebouwenverzekering

Kenmerken Gebouwenverzekering

De Gebouwenverzekering dekt in veel gevallen schade aan uw bedrijfspand. Zo betalen we onder andere voor schade door brand, storm, water (neerslag of leidingwater), blikseminslag en ontploffing.

Daarnaast vergoeden ze eventuele expertise- en bereddingskosten. Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade. Bereddingskosten zijn alle kosten om acute schade te beperken.

gebouwenverzekering

En ook de volgende kosten zijn standaard meeverzekerd:
• opruimingskosten;
• huurderving;
• kosten van noodvoorziening;
• extra kosten voor herstel, gemaakt op last van de
overheid.

De Gebouwenverzekering is er voor de eigenaar van een bedrijfsgebouw.

Wat krijgt u vergoed?

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden ze de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Gebouw is niet verzekerd bij

  • Schade door een aardbeving of overstroming
  • Schade door grondwater
  • Onderdelen die niet bij het gebouw horen, zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Polisvoorwaarden Gebouwenverzekering

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de Gebouwverzekering dekt. Wat we vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn onze vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico.

De Gebouwverzekering op maat

Omdat niet ieder bedrijf of risico hetzelfde is, hebben ze de Gebouwverzekering ook op maat. Dit is een losse verzekering voor de complexere risico’s speciaal op maat gemaakt.

De Gebouwenverzekering in het Zekerheids­pakket

De Gebouwenverzekering is onderdeel van het Zekerheidspakket. Wanneer u het Zekerheidspakket online aanvraagt dan bestaat het basispakket vaak ook uit de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Daarnaast hebben we per pakket aangegeven welke verzekeringen veel worden afgesloten in uw branche. U bepaalt zelf hoeveel en welke verzekeringen u verder opneemt in uw Zekerheidspakket. Zo weet u dat u kiest voor een goede combinatie.

Pakketkorting oplopend tot 10%

Het Zekerheidspakket Gebouwenverzekering biedt u een basis. Kies daarnaast zelf welke specifieke risico’s uit uw branche u nog meer wilt verzekeren. Vanaf twee verschillende verzekeringen krijgt u pakketkorting. Deze kan oplopen tot 10%

Schade melden Gebouwenverzekering

gebouwenverzekering

Wilt u schade melden? Dat kan heel eenvoudig via dit online schademeld formulier. Of rechtstreeks bij de verzekeraar hier.

Garantie tegen onderverzekering

Het kan voorkomen dat de schade aan uw gebouw groter is dan het verzekerde bedrag. Dan bent u onderverzekerd. De Gebouwverzekering, soms ook een zakelijke opstal­verzekering genoemd, garandeert dat de totale schade aan uw gebouw toch helemaal vergoed wordt.

Schade wordt hersteld wanneer het u uitkomt

Heeft u schade Gebouwenverzekering? Schade laten opnemen en herstellen hoeft niet alleen overdag, maar kan ook buiten kantooruren: doordeweeks tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Deze service kost u niets extra.

Gebouwen­verzekering op maat

Niet ieder bedrijf of risico is hetzelfde. Daarom hebben ze de Gebouwverzekering ook op maat. Dit is een losse verzekering voor de complexere risico’s speciaal voor uw bedrijf op maat gemaakt.

Audio over (op tijd) afsluiten


Offertes en premies

Video