In deze UBO verklaring verzekeringen betekent UBO Ultimate Beneficial Owner: iedere natuurlijke persoon die -direct of indirect – een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Waarom een UBO?

UBO verklaring verzekeringen

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen wij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende  voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kan de UBO Ultimate Beneficial Owner niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen verzekeraars u UBO verklaring verzekeringen in te vullen. Meer info Belastingdienst en AFM sanctiewet informatie,

Download

UBO verklaring verzekeringen download UBO verklaring (pdf)

Wat is belang?

Een belang is als iemand in het bedrijf waarvoor een UBO verklaring verzekeringen gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

Wat wordt hier onder belang verstaan bij een UBO verklaring verzekeringen?

  1. kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
  2. stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
  3. feitelijke zeggenschap;
  4. bij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wanneer een UBO verklaring verzekeringen?

Deze UBO checks moeten worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd.

De juiste informatie opgeven. Wie helpt?

Twijfel over de vraagstelling van een verzekeraar of de beoordeling van het juiste belang; de Kamer van Koophandel, verzekeraar of verzekeringsadviseur kunnen u helpen bij de communicatie over deze UBO Ultimate Beneficial Owner en de gevolgen van onjuiste vermelding van de gegevens. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen uitkeringen verricht worden en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Wees attent op het feit dat er vanuit (bewust of onbewuste) onjuiste informatieverstrekking bij een UBO Ultimate Beneficial Owner kan er een bestuurlijke aansprakelijkheid ontstaan. Meer informatie vind u hieronder bij de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekeringen.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Professionele bedrijven checklist