Absoluut lezen (1 minuut)

Als je werk uitvoert wat niet bij de werkzaamheden van het bedrijf horen en er gaat iets mis, dan zal de verzekering waarschijnlijk niet betalen. De hoedanigheid (de activiteiten) zegt eigenlijk: “Dit is het werk waarvoor u verzekerd bent, en dit is het werk waarvoor u niet verzekerd bent.” Het is belangrijk dat dit correct op papier staat, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als er iets misgaat.

Voorbeeld(en) >  Op een dag krijg je het verzoek van een klant om een grotere klus aan het huis te doen: het bouwen van een aanbouw aan een huis. De verzekering is bepaald voor je werk als klusbedrijf, maar een aanbouw realiseren is typisch werk voor een aannemer.

Stel, de aanbouw die je hebt gebouwd stort gedeeltelijk in. Als je dan een claim indient bij uw verzekering, is de kans groot dat deze wordt afgewezen. Je was namelijk werk aan het doen dat meer past bij de rol van een ‘aannemer’, en daar is geen dekking voor op de verzekering.

Als je een fout maakt als klusbedrijf bij het repareren van een kraan en er ontstaat waterschade, dan zal de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarschijnlijk wél de kosten dekken. Je was namelijk bezig met werk dat past bij de hoedanigheid (de activiteiten) als ‘klusbedrijf’.

Inconsistenties in de administratie kunnen problemen veroorzaken bij toekomstige claims of bij het vernieuwen van uw polis.


De verdieping…

Uitleg: Het nauwkeurig controleren van de tenaamstelling zorgt ervoor dat de verzekering juridisch goed is opgesteld. Als de (bedrijfs)naam niet klopt en er doet zich een incident voor, kan de verzekeraar weigeren uit te keren. Inconsistenties in de administratie kunnen problemen veroorzaken bij toekomstige claims of bij het vernieuwen van je verzekering.

Verzekerde bedragen kunnen veranderen op basis van de staat van het bedrijf, het is zonde als je teveel premie betaald of in een ander geval te weinig uitgekeerd krijgt. Controleer elk jaar even of de verzekerde bedragen nog voldoende zijn.

Het controleren van de verzekerde bedragen op je polis is belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende gedekt bent bij schade, maar ook dat je niet onnodig hoge premies betaalt. Het kan voorkomen dat je aankomend jaar een groter financieel risico loopt door de verzekerde bedragen te verhogen of verlagen, afhankelijk van de status van het bedrijf.

Kortom, een regelmatige controle zorgt ervoor dat je financieel in balans blijft.

In sommige gevallen moet je gedeeltelijk zelf voor preventie zorgen, het kan zijn dat een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert als hier niet aan is voldaan.

Uitleg: Preventieve maatregelen treffen voor uw verzekering is een slimme manier om u of uw bedrijf financieel te beschermen en een stressvrije afhandeling als er onverhoopt toch schade ontstaat.

Voorbeelden: Neem een graafmachine; het hebben van een alarmsysteem en het parkeren in een beveiligde ruimte kunnen het risico op diefstal verminderen. Dit heeft niet alleen invloed op je gemoedsrust, maar het kan ook de verzekeringspremie verlagen. Hetzelfde geldt voor je inboedelverzekering. Door rookmelders en brandblussers te installeren en goede sloten op de deuren en ramen te plaatsen, maak je het voor inbrekers en andere risico’s moeilijker om schade te veroorzaken. De risico’s worden bepaald door de VRKI.

Clausules in een verzekering vertellen je wat wel en niet gedekt is. Als je ze niet goed leest, kan het zijn dat er bepaalde clausules of uitsluitingen zijn waardoor er bij schade niet uitgekeerd wordt.

De clausules in een verzekering zijn belangrijk om door te nemen omdat ze precies uitleggen wat wel en niet gedekt is. Als je ze niet goed leest of begrijpt, kun je voor onaangename verrassingen komen te staan, zoals kosten die je zelf moet betalen omdat ze niet onder de dekking vallen of minder uitgekeerd krijgen dan je had verwacht. Het helpt dus om te weten waar je aan toe bent en om problemen te voorkomen.

 • Voorbeeld speciale voorwaarden: In sommige gevallen kunnen clausules speciale voorwaarden bevatten die de dekking uitbreiden of juist beperken. Een inboedelverzekering kan bijvoorbeeld een clausule hebben die zegt dat kunstwerken tot een bepaald bedrag zijn verzekerd, maar niet meer dan dat.
 • Voorbeeld beroepsaansprakelijkheid: Je bent advocaat en realiseert dat je een fout hebt gemaakt die mogelijk tot een claim kan leiden. Volgens de clausule in je verzekering moet je dit binnen 30 dagen melden bijvoorbeeld. Stel je doet dit pas na 60 dagen, heeft de verzekaar het recht om de dekking voor de claim te weigeren.
 • Voorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid: Je bedrijf veroorzaakt per ongeluk een chemische lekkage die de bodem vervuilt. De milieuclausule in de verzekering bepaalt dat enkel de eerste €50.000 van de saneringskosten is gedekt. De totale kosten lopen op tot €100.000, waardoor je bedrijf het resterende bedrag alsnog zelf moet betalen.

Het vakgebied

Lees de Polis:

 • Lees minstens de bijzondere clausules op de eerste pagina’s van de polis.
 • Controleer hoedanigheid van het bedrijf, verzekerde bedragen, en eigen risico.

Opslag van Verzekeringspapieren:

 • Bewaar polissen niet per se in een kluis; digitale kopieën zijn voldoende.
 • Maak gebruik van cloudopslag of maak foto’s/scans van papieren polissen.

Schademelding:

 • Meld schade eenvoudig via ons online schadeformulier op de website.
 • Informeer ons of de verzekeraar bij veranderingen in het soort werk om risico’s goed te blijven verzekeren.

Controleer Algemene Voorwaarden:

 • Regelmatige controle van eigen leveringsvoorwaarden is belangrijk.
 • Positief gebruik van voorwaarden kan voordelen opleveren bij specifieke situaties.

Overweeg Nieuwe Verzekeringen:

 • Overweeg nieuwe verzekeringen om alle risico’s te kennen en te beheren.
 • Klankbord met ons voor deskundig advies.

Maak Schadeaangifte Compleet:

 • Claim alle kosten om een correcte vergoeding te garanderen.
 • Maak duidelijke foto’s van de schade en stuur ondersteunende documenten mee.

Verzekeraars en Schades:

 • Bij kleinere schades (< €10.000) wordt vaak snel beslist.
 • Boven €10.000 vindt een nauwkeuriger beoordeling plaats.

Doorlooptijden bij Schade:

 • Uitkering kan snel zijn, maar gemiddeld duurt het enkele weken.
 • Letselschades kunnen aanzienlijk langer duren.

Niet Elke Schade Claimen:

 • Overweeg schademelding niet bij schades onder het eigen risico.
 • Overmatige schademeldingen kunnen leiden tot premieverhoging.

Verhaal Schade op Anderen:

 • Overweeg het verhalen van schade op de schadeveroorzaker, vooral bij fouten van derden.

Audio Schademelden:

 • Luister naar audiobestanden voor snelle tips en efficiënte schademelding.
 1. Waar te vinden:
  • Let op clausules op de eerste polisbladen voor specifieke uitsluitingen.
 2. Algemene Uitsluitingen:
  • Bekende omstandigheden, delicten, hardware/software ontwikkeling niet gedekt.
  • Schade door motorrijtuigen is verplicht verzekerd via de WAM.
 3. Advies bij Afwijzing:
  • Bij twijfel over een afwijzing, bel voor advies.
  • Sommige verzekeraars kunnen schade uit coulance vergoeden.
 4. Coulance:
  • Soms wordt een schade uit coulance vergoed, zelfs als dit niet strikt volgens de voorwaarden is.
  • Zorgvuldig werken en rekening houden met uitsluitingen blijft belangrijk.

Waarom een Rechtsbijstandsverzekering:

 • Aanbevolen als er werknemers op de loonlijst staan, er wordt gewerkt met uitzendkrachten, contracten met andere bedrijven worden gesloten, of er zijn zieke/ontslagen werknemers.
 • Het is handig als klanten rechtsbijstandsverzekeringen hebben, en het helpt bij problemen met betalingen of contracten.

Waarom Geen Rechtsbijstandsverzekering:

 • Niet alle situaties zijn gedekt, zoals grondaankoop, subsidies, faillissementen, belastingen, en aan- en verkoop van bedrijven.
 • Let op bij problemen met incasseren bij buitenlandse bedrijven; dit wordt mogelijk niet vergoed.

Controle Bestaande Rechtsbijstandsverzekering:

 • Belangrijk om de bestaande polis en gegevens regelmatig te controleren.
 • Juridische services zijn vaak betaalbaar en kunnen extra dekking bieden, zoals op maat gemaakte leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid en Juridische Kosten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering dekt juridische kosten bij aansprakelijkstelling.
 • Juridische kosten kunnen soms beperkt worden door niet direct juridische stappen te zetten; een minimumbelang van € 450 voor verzekeraars.

Klant Betaalt Niet:

 • Systematische aanpak bij niet-betalende klanten wordt aanbevolen.
 • Kleinere incasso-bedragen kunnen pragmatisch worden afgeboekt; bij grotere bedragen kan de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering van pas komen.

Zorg Voor Goede Leveringsvoorwaarden:

 • Regelmatige controle van leveringsvoorwaarden wordt geadviseerd.
 • Inclusie van beperkende voorwaarden over aansprakelijkheid is belangrijk.

Uitsluitingen in de Polis:

 • Uitsluitingen staan als “clausules” op de eerste polisbladen.
 • Belangrijk om clausules en preventie-eisen toe te passen.

Algemene Uitsluitingen:

 • Bekende omstandigheden, opzettelijk of roekeloos handelen, schade door motorrijtuigen/werkmaterielen, slecht onderhoud/slijtage, schade door alcohol/drugs zijn vaak uitgesloten.

Verzekering Afwijzing en Coulance:

 • Verzekeraars kunnen schade afwijzen op basis van voorwaarden, maar coulance is soms mogelijk bij onredelijke afwijzingen.
 • Belangrijk om schades goed te onderbouwen en te claimen.

Werkgeversaansprakelijkheid:

 • Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht; uitgebreide werknemersschadeverzekering wordt aanbevolen.
 • Verschillende categorieën (werknemers, ZZP’ers, etc.) zijn meeverzekerd.

Verzekerde Risico’s:

 • Dekking voor werknemersschade tijdens werk, verkeer, of woon-werkverkeer.
 • Inclusief ongevallenverzekering, schade-inzittende verzekering, gratis juridisch advies, vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Voorbeelden van Schadeclaims:

 • Praktijkvoorbeelden illustreren waarom een uitgebreide werknemersschadeverzekering cruciaal kan zijn.

Bereken Premie:

 • Aanmoediging om premies te berekenen en deze verzekering voor werknemersschade af te sluiten om discussies te voorkomen.

 • Polis Lezen:
  • Minimaal de bijzondere clausules op de eerste pagina’s lezen.
  • Belangrijke informatie zoals bedrijfsactiviteiten, eigen risico, en dekking in de USA/Canada staat hier.
  • Lees de polis om de regels, clausules en preventiemaatregelen toe te passen voor een correcte schadeafhandeling.
 • Opbergen Verzekeringspapieren:
  • Bewaar een digitale kopie in de Cloud.
  • Maak foto’s/scans van papieren documenten voor digitale opslag.
 • Schademelding:
  • Eenvoudig online schadeformulier beschikbaar op de website.
  • Snel melden voor juiste afhandeling en behoud van de verzekering.
 • Veranderingen in Werkzaamheden Melden:
  • Informeer de verzekeraar bij veranderingen in bedrijfsactiviteiten.
  • Voorkom problemen bij schadeclaims door up-to-date informatie.
 • Controle Leveringsvoorwaarden:
  • Periodiek checken of de eigen leveringsvoorwaarden nog geldig en adequaat zijn.
  • Voorbeeld van positief gebruik van leveringsvoorwaarden wordt gegeven.
 • Risico’s in kaart brengen:
  • Risico’s kennen en erkennen om voorbereid te zijn op mogelijke problemen.
  • Aandacht besteden aan verzekeringsdetails vanwege de financiële impact.
 • Niet elke schade claimen:
  • Schade onder het eigen risico vermijden.
  • Overmatig claimen kan leiden tot verhoogde premies en kritischer beoordeling door verzekeraars.

Algemene Informatie:

 • Snelle en efficiënte afhandeling van schades bij {bedrijfsnaam}.
 • Telefonische of online melding via de website.

Compleet Indienen van Schadeaangifte:

 • Bij bedrijfsaansprakelijkheidsschade:
  • Alle kosten claimen voor een correcte vergoeding.
  • Foto’s maken van de schade voor snelle beoordeling.
  • Voorkomen dat de schade groter wordt.
  • Ondersteunende documenten, zoals contracten, meesturen.
 • Bij beroepsaansprakelijkheidsschade:
  • Ondersteunende documenten, zoals contracten, meesturen.
  • Claimen van alle kosten.
  • Overleg met de verzekeraar over mogelijke onderhandelingen.

Waardering van Verzekeraars bij Kleine en Grote Schades:

 • Snellere besluitvorming bij kleinere schades (tot € 10.000,-).
 • Zorgvuldigere afhandeling bij schades boven € 10.000,-.

Doorlooptijden bij Schade:

 • Variabele doorlooptijden afhankelijk van de aard van de schade.
 • Letselschades en vermogensschades kunnen langdurige trajecten vereisen.

Niet Elke Schade Claimen:

 • Niet melden als de schade lager is dan het eigen risico.
 • Bewust omgaan met schademeldingen om premieverhogingen te voorkomen.

Toenemende Aansprakelijkheidsmogelijkheden voor Beroepsbeoefenaars:

 • Juridische ontwikkelingen vergroten de mogelijkheden om beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen.
 • Belang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van {bedrijfsnaam} om claims te vermijden.

Gesproken Uitleg Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Schade claimen is normaal en bedoeld om financiële gevolgen van fouten te dekken.
 • Tijdige melding van schade voor juiste afhandeling.
 • Verzekering dekt niet alleen financiële gevolgen maar ook juridische kosten voor verweer.

Zelf Onderhandelen met de Klant:

 • Aanmoediging van overleg met de klant voor een snelle oplossing.
 • Overleg met de verzekeraar, die vaak bereid is bij te dragen aan de kosten.

Controle Speciale Vakmatige Eisen:

 • Mogelijke verplichtstelling door brancheverenigingen of opdrachtgevers.
 • Voldoen aan eisen met betrekking tot verzekerde bedragen, inloop/uitlooprisico en bedrijfsaansprakelijkheid.

Voorbeelden van Beroepsaansprakelijkheidsschades:

 • Verschillende voorbeelden illustreren fouten in diverse beroepen en de financiële impact.

Jaarlijkse Controle van de Polis:

 • Belang van regelmatige controle op het verzekerd bedrag, bedrijfsactiviteiten, naam op de polis, clausules en preventie-eisen.

Miscellanea:

 • Crucialiteit van risico-inventarisatie en beperking van eigen risico’s.
 • Variabiliteit in premies voor verschillende beroepen.
 • Aanmoediging om claims van beroepsfouten te melden voor een geordende afhandeling.

Welke dekking geeft de verzekering?

 • Stel je voor dat we per ongeluk iets van een ander breken of beschadigen. Door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt deze schade gedekt.
 • Als iemand gewond raakt door iets dat met ons te maken heeft, regelt de verzekering de kosten (letselschade). Dit kan in de miljoenen oplopen, wij vinden het daarom de belangrijkste verzekering die er bestaat.
 • Schade Claimen is Heel Normaal:
 • Het overkomt de besten. Gewoon eerlijk zijn over de schade die geleden is en het melden met ons formulier. Dan komt alles goed.
 • Geen Stress over Juridisch Gedoe:
 • Deze verzekering helpt niet alleen met het betalen van schade, maar ook met de kosten als we voor de rechter moeten komen. Handig, toch?
 • Voorbeelden van wat kan gebeuren:
 • Denk aan het koffiezetapparaat dat in brand vliegt, een klant die door een glazen deur struikelt, een medewerker die een fietsongeluk veroorzaakt, kortsluiting tijdens werk, en een klant die claimt dat wij een grote schade hebben veroorzaakt.
 • Even Jaarlijks de Polis Nakijken:
 • Gewoon even checken of het bedrag dat we hebben verzekerd, de dagelijkse bezigheden, de officiële naam en speciale regels nog kloppen. Het is zonde als blijkt dat je werkzaamheden (hoedanigheid) niet kloppen waardoor de verzekeraar niet uitkeert.
 • Bijzondere Extra’s om te Weten:
 • Voor speciale dingen zoals het gebruik van spullen van anderen, schade door medewerkers zelf, hoe de premie wordt berekend, en meer is altijd handig om even op te zoeken in de clausules.

Polis Lezen:

 • Lees bijzondere clausules en preventie-eisen op de eerste polispagina’s.
 • Belangrijke informatie: bedrijfsactiviteiten, eigen risico, uitsluitingen.
 • Toepassen van regels en preventie bevordert een correcte afhandeling van schadeclaims.

Bewaren van Verzekeringspapieren:

 • Digitale kopieën in een Cloud-mapje voor gemakkelijke toegang.
 • Bij papieren documenten foto/scan maken en papieren bewaren.

Schademelding:

 • Gemakkelijk via online schadeformulier op onze website.
 • Snelle melding voorkomt problemen bij afhandeling.

Wijzigingen in Werkzaamheden Melden:

 • Altijd veranderingen in werkzaamheden aan de verzekeraar doorgeven.
 • Voorkomt problemen bij schadeclaims door gebrek aan informatie.

Controle van Eigen Leveringsvoorwaarden:

 • Regelmatige controle wordt sterk aanbevolen.
 • Positief gebruik van voorwaarden kan het bedrijf beschermen.

Bewustzijn van Risico’s:

 • Het is belangrijk om de risico’s te kennen en voorbereid te zijn.
 • Wil je een duidelijker overzicht, je kunt ons altijd klankborden voor een duidelijk inzicht.

Locatie van Uitsluitingen in de Polis:

 • Uitsluitingen en preventie-eisen vaak op eerste polisbladen, lees deze daarom goed.
 • Lees de polis goed en pas de regels toe voor een soepele claimafhandeling.

Algemene Uitsluitingen:

 • Bekende omstandigheden, opzet/roekeloosheid, motorrijtuigen, slecht onderhoud, schade door alcohol/drugs zijn uitgesloten.
 • Duidelijkheid over vergoedingen bij verschillende situaties.

Coulance en Claimen:

 • Er is regelmatig coulance bij redelijke afwijzingen.

Melden van Schade:

 • Telefonisch of via website melden voor snelle afhandeling.
 • Compleet invullen van schadeaangifte is essentieel.

Compleet Schadeaangifte:

 • Alle kosten claimen voor correcte vergoeding.
 • Foto’s maken, documenten meesturen, schade niet groter laten worden.

Beoordeling van Verzekeraars:

 • Snellere beslissingen bij kleinere schades (< €10.000).
 • Schade-expert betrokken bij grotere schades (> €10.000).

Doorlooptijden en Niet Altijd Claimen:

 • Verschillende doorlooptijden voor schadeafhandeling.
 • Overweeg niet altijd te claimen bij lagere schadebedragen.

Verhalen van Schade op Anderen:

 • Overweeg het verhalen van niet-verzekerde schade op de veroorzaker.
 • Gebruik bedrijfsrechtsbijstandsverzekeraar indien nodig.

Eerlijkheid bij Claims:

 • Vermijd overdreven claims om problemen en verhoogde premies te voorkomen.
 • Denk aan mogelijkheid van schadeverhaal op de schadeveroorzaker.

Waarom een Rechtsbijstandsverzekering:

 • Aanbevolen als er werknemers op de loonlijst staan, er wordt gewerkt met uitzendkrachten, contracten met andere bedrijven worden gesloten, of er zijn zieke/ontslagen werknemers.
 • Het is handig als klanten rechtsbijstandsverzekeringen hebben, en het helpt bij problemen met betalingen of contracten.

Waarom Geen Rechtsbijstandsverzekering:

 • Niet alle situaties zijn gedekt, zoals grondaankoop, subsidies, faillissementen, belastingen, en aan- en verkoop van bedrijven.
 • Let op bij problemen met incasseren bij buitenlandse bedrijven; dit wordt mogelijk niet vergoed.

Controle Bestaande Rechtsbijstandsverzekering:

 • Belangrijk om de bestaande polis en gegevens regelmatig te controleren.
 • Juridische services zijn vaak betaalbaar en kunnen extra dekking bieden, zoals op maat gemaakte leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid en Juridische Kosten:

 • Aansprakelijkheidsverzekering dekt juridische kosten bij aansprakelijkstelling.
 • Juridische kosten kunnen soms beperkt worden door niet direct juridische stappen te zetten; een minimumbelang van € 450 voor verzekeraars.

Klant Betaalt Niet:

 • Systematische aanpak bij niet-betalende klanten wordt aanbevolen.
 • Kleinere incasso-bedragen kunnen pragmatisch worden afgeboekt; bij grotere bedragen kan de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering van pas komen.

Zorg Voor Goede Leveringsvoorwaarden:

 • Regelmatige controle van leveringsvoorwaarden wordt geadviseerd.
 • Inclusie van beperkende voorwaarden over aansprakelijkheid is belangrijk.

Wat zijn (on)belangrijke risico’s voor uw bedrijf?

 1. Aansprakelijkheidsrisico’s:
  • Prioriteit voor bouwbedrijven, gezien de potentiële financiële impact, vooral bij letselschade.
 2. Verzekeren van Risico’s:
  • Overweeg zorgvuldig welke risico’s te verzekeren, met extra aandacht voor plotselinge veranderingen in wetgeving, vergunningen, en cybersecurity.
 3. Aanvaarden, Beperken, Reserveren, Verzekeren:
  • Aanvaarden van kleine risico’s; beperken van risico’s met preventiemaatregelen; overwegen van reserves voor onvoorziene situaties; zorgvuldig verzekeren van substantiële financiële belangen.

Waterdichte Leveringsvoorwaarden:

 • Investeer in goede leveringsvoorwaarden om relaties met leveranciers en klanten te beschermen.

Strakke Administratie:

 • Beheer vergunningen, contracten, belastingen en verzekeringsdocumenten secuur. Overweeg aandacht voor cyberrisico’s en bedrijfsstilstand.

Fysieke Voorzieningen:

 • Beperk risico’s van brand en diefstal met preventiemaatregelen en wijzigingen in protocollen. Anticipeer op mogelijke scenario’s met passende fysieke voorzieningen.

Technische Oplossingen:

 • Overweeg camera’s, alarmsystemen en juiste preventie- en beschermingsmiddelen voor personeel en eigendommen.
 • Schadeaangifte: Completeren van schadeaangifte voor werkmaterieel is cruciaal. Het gaat om het claimen van alle kosten, maken van foto’s van de schade, voorkomen van verdere schade, meesturen van ondersteunende documenten, en vermelden van extra details.
 • Kleine vs. Grote Schades: Kleinere schades (< €10.000) worden vaak sneller afgehandeld. Voor grote schades is een grondiger proces met mogelijk een expertbezoek nodig.
 • Niet Altijd Elke Schade Claimen: Bij schades kleiner dan het eigen risico is het beter geen claim in te dienen. Frequente kleine claims kunnen leiden tot hogere premies of kritische beoordeling door verzekeraars.
 • Doorlooptijden en Aansprakelijkheid: De doorlooptijd van schadeclaims varieert; letselschades nemen vaak langer in beslag. Bij schade aan het eigen werkmaterieel zonder verhaalrechtsbijstand, is het aan te raden de veroorzaker aansprakelijk te stellen.
 • Audio Schademelden: Een podcast biedt tips voor een snellere schadeafhandeling.
 • Specifieke Uitsluitingen: Uitsluitingen zijn vaak opgenomen als clausules op de eerste pagina’s van de polis.
 • Belangrijke Uitsluitingen: Schades door opzet of roekeloosheid, slecht onderhoud, slijtage, alcohol- of drugsgebruik, en schade bij verhuur of in bruikleen geven zijn uitgesloten.
 • Preventie en Beveiliging: De noodzaak van preventieve en beveiligingsmaatregelen, zoals diefstalbeveiliging, wordt benadrukt.
 • Noodzaak: Naast een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor werkmaterieel is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering essentieel, omdat schades vaak elders ontstaan.
 • Voorbeelden van Schades: Voorbeelden omvatten schade tijdens manuele werkzaamheden, letselschade, brandschade door nalatigheid, en verkeerd geplaatste ladingen.
 • Hoedanigheid van het Bedrijf: Het is belangrijk dat de polis overeenkomt met de aard van het bedrijf en de werkzaamheden.
 • Risicoanalyse: Het belang van het analyseren van risico’s, afhankelijk van de bedrijfsomvang en de aard van het werk.
 • Risicobeheer: Verschillende benaderingen van risicobeheer, waaronder acceptatie, beperking, reserve opbouwen en verzekeren.
 • Tips voor Risicobeheer: Adviezen over contracten, administratie, fysieke en technische voorzieningen voor risicopreventie.
 • Checklist en Advies: Aanbeveling om een professionele checklist te gebruiken voor een grondige risicoanalyse en het aanbieden van assistentie bij vragen.

Vergelijkingskaarten

Verzekeringstips

 1. Let op dat als er mensen voor je bedrijf werken, die medewerkers ook de juiste certificaten en opleidingen hebben en dat ze bevoegd zijn. De eigenaar blijft namelijk altijd verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Ga bij een aansprakelijkheidsclaim eerst de schade melden bij ons of de verzekeraar. Zelf de discussie aangaan mag best maar doe dat met toestemming van de verzekeringsmaatschappij. Ook hebben verzekeraars soms nuttige tips.
 3. De schade melden kan met ons digitaal schadeaangifteformulier.
 4. Gebruik de kennis en ervaring van een verzekeraar gerust als een zaak “penibel” wordt, maar nog niet een claim is. Klankborden doen ze graag zodat een mogelijke claim al eerder in de kiem wordt gesmoord.
 5. Op elke verzekering staan vaak belangrijke specifieke clausules. Lees die – in ieder geval – altijd door. Ze zijn vaak interessanter dan de “algemene voorwaarden”. Die laatste zijn vaak wel zelf te verzinnen.
 6. Wij lezen altijd wel de uitsluitingen bij de algemene voorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen. Dan weten we tenminste welke schades niet verzekerd zijn.
 7. Verzekeringsmaatschappijen zijn geen goede doelen organisaties maar zijn ook niet altijd onredelijk. Coulance uitkeringen (toch uitkeren zonder dat ze dit verplicht waren volgens de voorwaarden) komt best wel voor als de claim redelijk kan worden onderbouwd.
 8. Er zit vaak een verzekeringsadviseur vast aan een polis. Die krijgt provisie voor zo’n verzekering. Laat hem of haar dus ook het werk doen. Niemand hangt voor zijn plezier een halfuur aan de telefoon met een verzekeraar.
 9. Let op eventuele preventie-eisen van de verzekeraar. Verzekeraars doen moeilijk als ze bij een schade blijken niet te zijn toegepast.
 10. Als er schade is dan moet u er alles aan doen om de schade te beperken. Een verzekeringsmaatschappij zal er blij mee zijn. Die extra kosten zijn ook bijna altijd meeverzekerd.
 11. Heeft u cruciale documenten, tekeningen of contracten? Scan ze veilig en berg ze op in een brandwerende kast.
 12. Van de digitale data van al je werk zijn natuurlijk een paar volledige actuele backups aanwezig, toch? Denk ook aan een goede virusscanner en een virtuele wachtwoordkluis. Ook een cyberriskverzekering kan een gedeelte van de risico’s oplossen.
 13. Is er toch schade, maak dan voldoende foto’s (bij zaak- of letselschade) of een goed verslag bij vermogensschade. Dat maakt het gesprek met de verzekeraar over de claim een stuk gemakkelijker.
 14. Bevestig ook elk telefoongesprek met een klager zodat er een goede dossiervorming is.
 15. Stomme fouten tijdens het werk zijn ook bijna altijd gewoon verzekerd zolang het maar niet opzettelijk of roekeloos was en er rekening werd gehouden met de clausules en preventie-eisen.
 16. Er bestaat geen “imago” verzekering. Dus social media en websites zorgvuldig zelf beheren en niet overdragen aan een stagiaire of een handige neef.
 17. Als iemand vindt dat u aansprakelijk bent, laat dat dan ook even opschrijven. Niet gaan discussiëren; dat verpest de relatie tussen jou en de klant. De inhoudelijke reactie komt, na overleg met de verzekeraar, later wel.
 18. Als door onoplettendheid door je bedrijf ook het pand van de buren afbrandt, dan zal de verzekeringsmaatschappij van de buurman zich melden. Dat heet regres en voor dat risico is er vaak gewoon verzekeringsdekking op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 19. Een werknemer (ZZP-er, vrijwilliger of tijdelijke kracht) mag je bedrijf natuurlijk ook aansprakelijk stellen als werkgever. Niet boos worden; De aansprakelijkheid kan gewoon worden geclaimd als schade op de module werknemersschade is meeverzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 20. Het kan een goed idee zijn, als een pand zakelijk gehuurd wordt, even te kijken welke huurafspraken er zijn als het pand afbrandt. Vaak moet de huur worden doorbetaald. Die huur is natuurlijk ook te verzekeren, maar dat vermoeden had je vast al.
 21. Met vennoten, partners of maten in een bedrijf is het goed om duidelijke afspraken te maken hoelang zij verbonden blijven aan het bedrijf bij ziekte.
 22. Zijn er veel eigen verbouwingen in uw gehuurde pand? Ga die verbouwing dan verzekeren onder het kopje “huurdersbelang“. Dat is immers niet de inventaris. Omdat verbouwingen vast zitten aan het pand (waar je geen eigenaar van bent), moeten die dus apart worden verzekerd.
 23. Zijn er kostbare machines of gereedschappen. En is je bedrijf daar afhankelijk van? Let dan goed op de contracten bij machinebreuk, defect of diefstal. En als ze gehuurd worden, lees dan ook altijd even de verzekeringseisen door.
 24. Een brandmeld-installatie, een diefstal alarm-installatie of andere elektronische installaties? Die apparatuur is niet altijd verzekerd op een zakelijke inventarisverzekering.
 25. Als het bedrijf van een belangrijke toeleverancier afbrandt, is er vaak direct een groot omzetverlies bij veel bedrijven. Ook dat risico valt onder een “omzetverlies” of bedrijfsschadeverzekering. Vaak zijn die premies best redelijk.
 26. Verzekeraars keren vaak best soepel uit. Maar vergeet niet te claimen dus maak op een correcte manier gebruik van de polissen. Is er twijfel over het melden van een schade, bel even.
 27. De verzekeraar onjuist informeren bij een schadeclaim is onhandig want verzekeraars houden daar lijstjes van bij (Stichting CIS). Neem van ons aan dat je met jje bedrijf niet op zo’n lijstje wilt komen te staan.
 28. Wordt er gewerkt met spullen van een ander die beschadigd kunnen worden? De “opzichtclausule” zorgt dat dat risico verzekerd is.
 29. Geef veranderingen in activiteiten altijd door. Een verzekeraar hoort niet graag achteraf dat de “boekhouder” plots steigerbouwer is geworden. Blijf ons dus goed op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen.
 30. De bedrijfsrechtsbijstandsverzekering wordt vaak onderschat. Vooral het krijgen van hulp in een vroeg stadium is veel waard. Zelfs advocaten hebben nog zo’n rechtsbijstandsverzekering want ook zij hebben niet altijd de tijd/kennis zelf in huis. Een beetje extra aandacht voor de diensten van zo’n verzekeraar betaalt zich vaak snel terug. Ze worden soms ook ingezet bij het vooraf laten controleren van contracten.
 31. Zijn er incassoproblemen? Incassorechtsbijstand is vaak een onderdeel van de bedrijfsrechtsbijstandpolis zelf. Maar begin eerst met een kort e-mailtje of telefoontje met de vriendelijke vraag: “Goh, ik heb nog geen betaling gezien. Is er ergens iets misgegaan bij het overboeken?”. Soms is het niet betalen namelijk geen onwil.
 32. 1-jarige looptijd voor contracten komen steeds vaker voor. Maar de prijs van contractperiode van 3 jaar is flink lager. Zo’n verzekeraar beloont dat ook nog eens met een premiegarantie. Ook bespaart het tijd om steeds jaarlijks de afweging opnieuw te maken.
 33. Bij een flinke uitgebreide schade is het verstandig gelijk een contra-expert erbij te betrekken. Die kan dan kennismaken met de expert van de verzekeraar. De nota voor de (onafhankelijke) contra-expert wordt overigens ook nog vaak betaald door diezelfde verzekeraar.
 34. Zelf afsluiten van verzekering kan alleen bij simpele verzekeringen voor particulieren. Denk nog wel even goed na om een ingewikkelde zakelijke polis zelf te gaan afsluiten. Zakelijk verzekeren gaat om serieuze grote geldbelangen en heeft een heel andere risico-analyse nodig.
 35. Murphy zei het al “Anything that can go wrong, will go wrong”. Het sleutelwoord is preventie en de risico’s kennen. Dus doe de professionele bedrijfsinventarisatie klik hier.

Onze organisatie

Welke verzekeraars/banken

Wij zijn 100% onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om in producten van alle verzekeraars te bemiddelen. Bij de keuze laten we ons leiden door de prijsstelling, de verzekeringsvoorwaarden, het schadebeleid en de administratieve kwaliteit van afhandeling van de desbetreffende verzekeraar. Hieronder treft u een aantal verzekeraars en banken waar wij graag zaken mee doen. De volgorde is alfabetisch en niet uitputtend.

Verzekeraars en banken

 • ABN AMRO. (Banksparen en beleggen)
 • Avéro/Achmea. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Aegon. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Allianz. (Zakelijk schade en pensioen)
 • AON. (Zakelijk schade en volmacht)
 • ASR. (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • Centraal Beheer. (Pensioen, lijfrenten, WGA Eigenrisicodrager)
 • Chubb, ( Aansprakelijkheid)
 • DAK, (Serviceprovider)
 • De Vereende. (Bijzondere risico’s)
 • Felison. (Inkomensverzekeringen en Arbodiensten)
 • Goudse Verzekeringen. (Verzuim, eigenrisicodrager en Arbeidsongeschiktheid)
 • HDI Global. (Aansprakelijkheid en bijzondere risico’s)
 • Hiscox (Beroepsaansprakelijkheid en Cyberverzekeringen)
 • ING Bank (Banksparen en beleggen)
 • Markel Nederland bv ( Aansprakelijkheid)
 • Movir. (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Nationale-Nederlanden (Schade- en levensverzekeringen en Employee Benefits)
 • SAA. (Beurs- en volmacht)
 • Scildon (Levensverzekeringen)
 • Turien. (Serviceprovider en volmacht)
 • ZwitserLeven (Levensverzekeringen) onderdeel Athora.

Deze lijst is, door constante wijzigingen in het producten assortiment van banken en verzekeraars en nieuwe inzichten van ons kantoor niet volledig en aan wijzigingen onderhevig.

Particulieren verzekeringen

Voor alle basisverzekeringen verwijzen wij graag naar vergelijkende websites.

Onze werkzaamheden

 • Zie ook onze gedetailleerde omschrijving van onze werkzaamheden
 • Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden.
 • Wij geven informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u of het bedrijf mogelijk loopt. Vraagt u ook altijd om een financiële bijsluiter.
 • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraagformulier voor een verzekering.
 • Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 • Na ontvangst van de polis controleren wij of deze door de verzekeraar conform de aanvraag is opgemaakt. Wij verzoeken u bij ontvangst ook zelf de polis zorgvuldig door te lezen en te controleren of deze overeenkomt met uw wensen.
 • Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van een medische keuring.
  Wij besteden, voor zover noodzakelijk en gewenst, aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeraar de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeraars overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 • Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeraar.
 • Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien u daar prijs op stelt gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie.
 • Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies door verzekeraars worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.
 • Een verzekering sluit u meestal voor een langere periode. Door veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering (tijdelijk) wilt beëindigen of opschorten. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging.
 • Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld beëindigen, afkopen of het premievrij maken van de verzekering.
 • Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij het veranderen van werkgever.
 • Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeraar in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.
 • Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
 • Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders zijn ondergebracht.
 • Wij geven u tips en informatie zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
 • Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze, naar onze mening, het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
 • Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben als mede uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Provisie percentage of vaste vergoedingen zorgen ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie percentages wij ontvangen, is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013 een provisieverbod. Wij hanteren vaste tarieven bij de advisering en aankoop van een dergelijk complex product. Voorbeelden van complexe producten zijn; arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente, pensioen en hypotheken. Een provisie percentage is daar dus niet van toepassing.

Provisie percentage schadeverzekeringen bedrijven

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij globaal 5% tot 25% provisie percentage over de premie per jaar. De hoogte is afhankelijk hoe arbeidsintensief een verzekering is bij het tot stand komen en beheer. Indicatie van de inkomsten in provisie percentages van de premie:

 • Aansprakelijkheid bedrijven 25%
 • Aansprakelijkheid overig 20%
 • Autoverzekering 20%
 • Bedrijfsschade 27,5%
 • Bestelauto 25%
 • Constructie All Risk 15%
 • Evenementen 25%
 • Inventaris en goederen 25%
 • Opstal – gebouwen 25%
 • Pakketverzekeringen 20%
 • Rechtsbijstand bedrijven 20%
 • Reisverzekering 25%
 • Verzuim-ziekengeld 10%
 • Werkmaterieel 15%
 • Woonhuis/opstal verzekering 25%
 • Zorgverzekering 3% op basis
 • Zorgverzekering 8% op aanvulling

De reden voor de verschillende provisie percentage

Bovenstaande provisie percentage is per polis opgebouwd in een complex systeem. Vaak is het gerelateerd aan de hoogte van de premie en de contractduur. Er worden per afgesloten contract verschillende soorten provisies door verzekeraars aan ons betaald. Ook verschilt de provisie per verzekeraar. De hoogte heeft te maken met de dienstverlening die verbonden is aan het afsluiten en beheren van een verzekeringen. 

Benamingen provisie percentage.

 • Doorlopende provisie
 • Incassoprovisie
 • Bonusprovisie
 • Afsluitprovisie
 • Verdiende provisie
 • Zelfwerkzaamheidprovisie
 • Continuatieprovisie
 • Extra provisie
 • Accresprovisie
 • Verlengingsprovisie
 • Excassoprovisie
 • Retourprovisie
 • Onverdiende provisie
 • Tekenprovisie
 • Schaderegelingsprovisie

Provisie percentage Zakelijke verzekeringen

Bij zakelijke schadeverzekeringen kiezen wij meestal op provisiebasis. Wij werken op verzoek met een vaste tarieven. Bij pensioencontracten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dit zelfs verplicht. U krijgt dan van ons een aparte rekening voor onze dienstverlening; de verzekeringspremie is daardoor lager.

In de premies van de meeste bedrijfsverzekeringen zit dus het provisie percentage al verwerkt. Afhankelijk van de verzekering jaarlijks van 5% tot 30% van de premie.  Voorbeelden bedrijfsverzekeringen

 1. Aansprakelijkheid Bedrijven
 2. Bedrijfsschade
 3. Beroepsaansprakelijkheid
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid
 5. Computer – Elektronica
 6. Construction All Risk
 7. Gebouwen
 8. Geld/Fraude
 9. Glas
 10. Inventaris
 11. Milieuschade
 12. Motorrijtuigen
 13. Ongevallen
 14. Pensioen DGA
 15. Pensioen collectief
 16. Rechtsbijstand
 17. Reconstructie
 18. Transport
 19. Verzuim
 20. Werknemersverzekering
 21. Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders
 22. WGA Eigen Risico Drager
 23. WIA-aanvulling
 24. Zakenreis
 25. Zorg collectief werkgever

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Transparante kosten en een redelijke provisie percentage.

Algemeen

Door de internetsites www.doorneweerd.nl en www.persoonlijkpensioenplan.online te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.  In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en de teksten op deze websites dan prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten van de desbetreffende banken en/of verzekeringsmaatschappijen en/of de dienstenvoorwaarden van Doorneweerd Assurantiën bv. Deze informatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Doorneweerd Assurantiën bv. Financiële adviezen en adviezen ter zake van financiële en/of premies en voorwaarden van verzekeringsproducten worden steeds naar beste vermogen gegeven op basis van de beschikbare informatie. Deze adviezen houden uiteraard geen garantie in dat het door de klant beoogde resultaat wordt bereikt. Het opvolgen van de adviezen en de aanschaf van financiële of verzekeringsproducten geschiedt voor eigen risico en Doorneweerd Assurantiën bv aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.Hoewel Doorneweerd Assurantiën bv tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Doorneweerd Assurantiën bv expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Doorneweerd Assurantiën bv beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Doorneweerd Assurantiën bv garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Doorneweerd Assurantiën bv hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Doorneweerd Assurantiën bv de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Doorneweerd Assurantiën bv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Doorneweerd Assurantiën bv niet geverifieerd. Aanbevelingen voor specifieke verzekeringsproducten zijn op basis van de actuele inzichten, premie- en voorwaardenvergelijkingen en feitelijke kennis en/of praktische ervaringen met het product of bank/verzekeringsmaatschappij. 

Uitgebrachte (mondelinge en/of schriftelijke) offertes, aanbiedingen en premieopgaven zijn in alle gevallen vrijblijvende opgaves.

Intellectuele eigendomsrechten

Doorneweerd Assurantiën bv, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorneweerd Assurantiën bv of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Wij gebruiken een SSL-certificaat. Met SSL wordt de vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat de gegevens niet onderschept kunnen worden. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Doorneweerd Assurantiën bv en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Doorneweerd Assurantiën bv op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Doorneweerd Assurantiën bv of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Doorneweerd Assurantiën bv .

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Doorneweerd Assurantiën bv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Uw privacy

Doorneweerd Assurantiën bv is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Doorneweerd Assurantiën bv leeft in dit kader de regels na die in de Wet persoonsregistratie en in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service

Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens worden zeer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Doorneweerd Assurantiën bv zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Lees onze privacy statement voor alle details.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u als bezoeker wilt weten welke persoonsgegevens Doorneweerd Assurantiën bv van u verwerkt, kunt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek sturen aan Doorneweerd Assurantiën bv. U krijgt dan bij inzage de op u betrekking hebbende gegevens thuisgestuurd. In voorkomend geval heeft u tevens het recht om aanpassingen of verwijderingen van gegevens te vragen, aan welk verzoek Doorneweerd Assurantiën bv redelijkerwijs gevolg zal geven.

Overige informatie

 • AFM Autoriteit Financiële Markten registratie onder nummer 12007007
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel Nederland.
 • Aangesloten bij Klachteninstituut Kifid nummer 300 004050.
 • Register van de Kamer van Koophandel onder nummer 33231974
 1. AFM – Autoriteit Financiële Markten: De AFM is de toezichthouder op de financiële markten in Nederland. Zij ziet toe op het gedrag van alle partijen die actief zijn op de financiële markten en bevordert transparante en eerlijke financiële markten. De AFM houdt onder andere toezicht op financiële producten, financiële dienstverlening, en de integriteit van financiële markten.
 2. Markel Nederland: Markel is een internationaal opererende verzekeringsmaatschappij. In Nederland biedt Markel specialistische zakelijke verzekeringen, vaak in niche-markten. Ze richten zich op gebieden zoals beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, en evenementenverzekeringen.
 3. Klachteninstituut Kifid: Het Kifid biedt consumenten een onafhankelijk platform voor de beslechting van geschillen met financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars en tussenpersonen. Als consumenten een klacht hebben over een financieel product of dienst kunnen zij terecht bij het Kifid, dat vervolgens bemiddelt of bindend advies geeft.
 4. Register van de Kamer van Koophandel: De Kamer van Koophandel (KvK) beheert het Handelsregister in Nederland. In dit register zijn gegevens opgenomen van bedrijven en andere juridische entiteiten. Het is wettelijk verplicht voor ondernemers om hun onderneming of organisatie in te schrijven in het Handelsregister. De KvK verstrekt ook informatie en advies aan ondernemers over diverse zakelijke onderwerpen.

FAQ (Veelgestelde vragen)

U mag hoge eisen stellen aan onze adviezen en dienstverlening. Wij zorgen ervoor dat deze van hoogstaande kwaliteit zijn.

Het is essentieel dat u ons voorziet van juiste en volledige gegevens. Mocht achteraf blijken dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, dan kan dit gevolgen hebben voor een schadevergoeding op basis van de verzekeringsvoorwaarden.

Ja, deze informatie helpt ons bepalen of er sprake is van onder- of oververzekering in uw situatie.

Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie of verzekerde zaken is het van belang ons hierover te informeren. Dit kan gaan om gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, wijziging van beroep, verhuizing en vele anderen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Mocht u zelf contact willen opnemen, dan stellen wij de verzekeraar hiervan op de hoogte.

Informeert u ons alstublieft over eventuele directe communicatie met de verzekeraar. Dit stelt ons in staat u beter te assisteren.

Wij vragen u om de gegevens uit de ontvangen documenten zelf te controleren en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Bezoek regelmatig onze website. Wij communiceren veel veranderingen in de wetgeving en nieuwe inzichten via dit kanaal.

U kunt de premies vaak gespreid betalen. Meestal zal de premie rechtstreeks door de maatschappij worden geïncasseerd, maar soms kunnen wij u de premie ook in rekening brengen.

Het niet tijdig betalen van de premie kan resulteren in een weigering van schadevergoeding door de verzekeraar. Daarnaast kan de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd.

Ja, informeert u ons alstublieft tijdig als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen. Samen kunnen we naar een oplossing zoeken.

Als u financiële producten via Doorneweerd Assurantiën bv heeft afgesloten, hebben wij in bepaalde gevallen een wettelijke informatieplicht. Als u geen kennis neemt van onze berichten, bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van relevante informatie.

Provisie percentages of vaste vergoedingen stellen ons in staat u gedurende de looptijd van uw verzekering te blijven informeren, hulp te bieden bij mutaties en te assisteren bij eventuele schadeafhandeling.

Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven, zodat zij de nodige diensten aan u kunnen blijven leveren om uw verzekeringsrisico’s optimaal afgedekt te hebben.

Hoeveel provisie wij ontvangen, is afhankelijk van de verzekeraar waarbij uw verzekering wordt ondergebracht.

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten. Voor deze producten hanteren wij vaste tarieven bij advisering en aankoop.

Enkele voorbeelden van complexe producten zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, lijfrentes, pensioenen en hypotheken.

Bij schadeverzekeringen ontvangen wij grofweg tussen de 5% en 25% provisie over de jaarlijkse premie, afhankelijk van de arbeidsintensiviteit bij totstandkoming en beheer van de verzekering.

Het provisiepercentage per polis is opgebouwd in een complex systeem, vaak gerelateerd aan de hoogte van de premie en de contractduur. De provisies kunnen per verzekeraar verschillen.

Bij zakelijke schadeverzekeringen werken wij meestal op provisiebasis. Voor sommige producten, zoals pensioencontracten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, werken wij met een vaste vergoeding en is dit zelfs verplicht.

Als u een aparte rekening ontvangt voor onze dienstverlening, betekent dit dat de verzekeringspremie lager is omdat deze geen provisie bevat.

Ja, in de premies van de meeste bedrijfsverzekeringen is het provisiepercentage al verwerkt, variërend van 5% tot 30% van de premie, afhankelijk van de verzekering.

Algemeen

Door deze websites te benaderen en/of de aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met onze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van specifieke producten en diensten boven de website-informatie.

De informatie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Doorneweerd Assurantiën bv.

Adviezen worden naar beste vermogen gegeven op basis van beschikbare informatie. Ze garanderen echter niet dat het door de klant gewenste resultaat bereikt wordt.

Gebruik van deze internetsite

Nee, de aangeboden informatie mag niet in plaats van professioneel advies worden gebruikt.

Hoewel we streven naar juiste en actuele informatie, geven we geen garantie dat de aangeboden informatie altijd juist, volledig of actueel is.

Nee, we kunnen niet garanderen dat de website altijd foutloos en ononderbroken functioneert.

U mag niets doen dat het gebruik van andere internetgebruikers hindert, de website in gevaar brengt, of de aangeboden informatie of onderliggende software aantast.

Informatie van derden, producten en diensten

Dit betekent niet dat we de producten of diensten op deze websites aanbevelen. Het gebruik van deze hyperlinks is voor uw eigen risico.

Dit betekent niet dat we de producten of diensten op deze websites aanbevelen. Het gebruik van deze hyperlinks is voor uw eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, zijn voorbehouden aan Doorneweerd Assurantiën bv of de rechtmatige eigenaar.

Nee, zonder schriftelijke toestemming van Doorneweerd Assurantiën bv is het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen.

Online communicatie

Wij gebruiken een SSL-certificaat waarmee vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Nee, we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade gerelateerd aan het gebruik van de website.

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing.

Wijzigingen

Ja, Doorneweerd Assurantiën bv behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, inclusief de tekst van de disclaimer, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Uw privacy

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en volgens de regels van de Wet persoonsregistratie en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Ja, u kunt een schriftelijk verzoek sturen om uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Ja, binnen ons kantoor hanteren we een gedragscode waarin de normen zijn vastgelegd waaraan al onze medewerkers zich dienen te houden.

Wij geven adviezen die naar ons beste vermogen en geweten passen bij de wensen en omstandigheden van de betreffende klant.

Ja, in onze adviezen houden wij rekening met de belangen van de klant op de langere termijn, voor zover wij hiervan op de hoogte zijn of deze kunnen veronderstellen.

Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met klantbelangen, ook niet als de klant hier expliciet om vraagt.

Alle gegevens van klanten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie wordt alleen gebruikt in het kader van de belangen die de klant ons heeft toevertrouwd.

Wij werken op geen enkele wijze mee aan het bewust geven van onjuiste informatie aan verzekeraars of andere financiële instellingen.

Klachten

Als u een klacht heeft over onze afhandeling, werkwijze, of informatievoorziening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Alle klachten worden onder verantwoording van de directie behandeld.

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) via www.kifid.nl.

1. Heeft Doorneweerd Assurantiën BV algemene voorwaarden?

Ja, Doorneweerd Assurantiën BV hanteert algemene voorwaarden voor al haar aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2. Voor wie zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Doorneweerd Assurantiën BV, haar bestuurders en alle voor haar werkzame personen.

3. Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, en overeenkomsten waar Doorneweerd Assurantiën BV diensten verleent of een opdracht uitvoert.

4. Wat als er afwijkende voorwaarden worden voorgesteld door de opdrachtgever?

Afwijkende of aanvullende voorwaarden binden Doorneweerd Assurantiën BV alleen als ze schriftelijk en zonder voorbehoud zijn aanvaard door Doorneweerd Assurantiën BV.

5. Hoe worden aanbiedingen of offertes van Doorneweerd Assurantiën BV beschouwd?

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn offertes en tarieven van Doorneweerd Assurantiën BV vrijblijvend.

6. Wat als een e-mailbericht niet is bevestigd door Doorneweerd Assurantiën BV?

Indien een opdrachtgever binnen 24 uur na het versturen van een e-mailbericht geen bevestiging ontvangt van Doorneweerd Assurantiën BV, moet het bericht als niet ontvangen worden beschouwd.

7. Mag Doorneweerd Assurantiën BV derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht?

Ja, Doorneweerd Assurantiën BV mag, indien nodig, gebruik maken van derden bij het uitvoeren van de haar verstrekte opdracht.

8. Hoe wordt het honorarium van Doorneweerd Assurantiën BV bepaald?

Het honorarium wordt overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst en kan zijn inbegrepen in de gefactureerde bedragen of worden bepaald op basis van een uurtarief.

9. Wat als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Indien betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, kan wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

10. Hoe gaat Doorneweerd Assurantiën BV om met geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens?

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Persoonsgegevens worden beschermd en alleen gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht of verzenden van mailingen, tenzij wettelijk anders verplicht.

11. Onder welk recht vallen de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Doorneweerd Assurantiën BV?

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Doorneweerd Assurantiën BV vallen onder het Nederlandse recht.

12. Wat als een vorderingsrecht of bevoegdheid jegens Doorneweerd Assurantiën BV vervalt?

Alle vorderingsrechten en bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Doorneweerd Assurantiën BV vervallen na vijf jaar vanaf het moment dat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan ervan.

FAQ – Werkzaamheden van Doorneweerd Assurantiën BV

1. Geeft Doorneweerd Assurantiën BV ook gedetailleerde omschrijvingen van hun werkzaamheden?

Ja, naast de algemene omschrijving zijn er ook gedetailleerde beschrijvingen van de werkzaamheden beschikbaar.

2. Verstrekt Doorneweerd Assurantiën BV informatie over verschillen in producten en voorwaarden?

Ja, ze geven informatie over de verschillen in producten en hun voorwaarden.

3. Hoe wordt er omgegaan met kosten en rendement?

Er wordt informatie gegeven over kosten, verwacht rendement en het risico dat de klant mogelijk loopt, zoals verstrekt door de financiële instelling.

4. Wat moet ik doen als ik meer inzicht wil in een financieel product?

U kunt altijd vragen om een financiële bijsluiter.

5. Hoe helpt Doorneweerd Assurantiën BV bij het invullen van aanvraagformulieren voor verzekeringen?

Zij staan u bij tijdens het invulproces en controleren samen met u of de aanvraag correct en volledig is.

6. Wat gebeurt er na ontvangst van de polis?

Doorneweerd Assurantiën BV controleert of de polis overeenkomt met de aanvraag. Het wordt ook aangeraden om zelf de polis te controleren.

7. Wordt er hulp geboden bij medische keuringen?

Ja, indien nodig wordt begeleiding geboden bij het verzorgen van een medische keuring.

8. Hoe wordt omgegaan met voorlopige dekking?

Er wordt aandacht besteed aan voorlopige dekking, vooral bij risico’s die kunnen voordoen tussen het aanvragen en accepteren van een verzekering.

9. Wat gebeurt er als ik schade ondervind?

Doorneweerd Assurantiën BV behartigt uw belangen in het contact met de verzekeraar.

10. Word ik geïnformeerd over veranderingen in wetgeving?

Ja, bij relevante veranderingen in de sociale of fiscale wetgeving worden relaties geïnformeerd.

11. Wat als ik veranderingen wil in mijn spaarpremies of beleggingen?

Doorneweerd Assurantiën BV begeleidt de communicatie met de financiële instelling op uw verzoek.

12. Wat als ik mijn verzekering voortijdig wil beëindigen?

Zij geven inzicht in de fiscale en financiële consequenties van voortijdige beëindiging en bespreken de mogelijkheden met u.

13. Biedt Doorneweerd Assurantiën BV hulp bij waardeoverdracht van pensioen?

Ja, bij verandering van werkgever kunnen zij bijstaan bij de waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen.

14. Wat gebeurt er bij overlijden of blijvende invaliditeit?

Zij treffen de nodige maatregelen zodat de verzekeraar de uitkering kan verrichten waar u of uw erfgenamen recht op hebben.

15. Kan ik inzicht krijgen in mijn huidige verzekeringspakket?

Ja, zij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket en adviseren over mogelijke risico’s en verzekeringen.

16. Wordt hulp geboden bij het opzeggen van bestaande verzekeringen?

Ja, zij helpen met het tijdig opzeggen van verzekeringen die elders zijn ondergebracht.

17. Geeft Doorneweerd Assurantiën BV tips om schade te voorkomen?

Ja, zij geven tips om schaderisico’s te verminderen en zo onnodige premielasten te voorkomen.

18. Wordt er advies gegeven over de voorwaarden van verzekeringsproducten?

Ja, zij bespreken de belangrijkste verschillen in voorwaarden tussen gelijksoortige producten en geven advies hierover.

19. Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Alle stukken en persoonsgegevens worden gearchiveerd volgens de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nee, Doorneweerd Assurantiën BV is 100% onafhankelijk en is niet gebonden aan specifieke verzekeraars of banken.

Het betekent dat Doorneweerd Assurantiën BV de vrijheid heeft om te bemiddelen in producten van alle verzekeraars.

De keuze wordt geleid door diverse factoren zoals de prijsstelling, de verzekeringsvoorwaarden, het schadebeleid en de administratieve kwaliteit van afhandeling van de desbetreffende verzekeraar of bank.

Ja, er is een lijst beschikbaar van enkele verzekeraars en banken waarmee Doorneweerd Assurantiën BV graag zaken doet. De volgorde van deze lijst is alfabetisch.

Nee, de lijst is niet uitputtend. Doorneweerd Assurantiën BV kan met diverse verzekeraars en banken samenwerken die mogelijk niet op de lijst staan.