Wilt u dekking voor schade aan zaken die u ‘onder opzicht’ heeft?

Hierbij gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking onder uw hoede heeft. Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed omdat zo’n schade standaard is uitgesloten.

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Als voorbeeld kunt u denken aan een bouwbedrijf dat een compressor van een collega leent. Er is dan sprake van opzicht. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het lenen van zaken van een ander, zoals de compressor, wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars geven geen dekking voor dit zogenoemde quasi-eigenaarsrisico. Dan is dat het werkrisico of ondernemersrisico. Bij beschadiging is dat een risico dat bij het bedrijf blijft. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard.

De maximale dekking per aanspraak is meestal € 50.000,-, en de maximale dekking per verzekeringsjaar € 100.000,-. Voor elke schade geldt het algemene eigen risico, met een minimum van € 500,- per aanspraak.

Bedrijven offertepagina.