Werknemersschade verzekering premies 2019

Werknemersschade verzekering is een uitgebreide personeelsschadeverzekering. De verzekering zorgt voor de kosten bij een ongeval van uw personeel. Denkt u daarbij aan verkeersdeelname, aan werkgerelateerde activiteiten, bedrijfsuitjes, en woon-werkverkeer. De werknemersschade verzekering keert uit bij aansprakelijkheidsschade maar ook bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door een ongeval van uw personeelslid.

Kies de uitgangspunten

Werknemers: degenen met een arbeidsovereenkomst, tijdelijke krachten (uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers), payrollers, stagiaires, vakantiekrachten en/of oproepkrachten.
Vrijwilligers: degenen die onverplicht en onbetaald werk verrichten op grond van een vrijwilligersovereenkomst of waarvan op andere wijze uit de administratie blijkt dat vrijwilligerswerk wordt verricht.
Motorrijtuigen: alle motorrijtuigen (o.a. personen-, bestel- en vrachtauto’s, brommers en werkmaterieel) die in bezit van de werkgever en/of meeverzekerde gelieerde bedrijven zijn of door hem worden gehuurd of geleaset.
DGA: directeur-grootaandeelhouder, maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven. Het tarief is gebaseerd op 1 DGA/vennoot. De meerprijs voor elke extra DGA/vennoot bedraagt € 50,- per jaar.


Jaarpremie €


Aanvraagformulier verzekering

Verzekering

Slotvragen
WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf 
WEGAS XL brochure – download pdf

Algemene informatie werknemersschade

 • Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 2.500.000
 • Franchise € 1.000
 • Verzekerd bedrag Schade Verzekering Inzittenden € 1.000.000
 • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. A € 5.000
 • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. B € 10.000
 • Premie per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
 • Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar is een toeslag van 5%, 4% of 3%.
 • Poliskosten € 4,-.
 • Acceptatie en definitieve vaststelling van premies, condities en voorwaarden vindt plaats na beoordeling door Turien.

Verzekerd is

Wegas XL werknemersschade verzekeringEen werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekeringvbiedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De werknemersschade verzekering is de oplossing.

Voordelen Wegas XL werknemersschade verzekering

Wat is niet verzekerd?

Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de werknemersschade verzekering in de volgende gevallen:

 1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 2. Wedstrijden;
 3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 4. Gebruik van alcohol of drugs.

Hoeveel kost Wegas XL werknemersschade verzekering?

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

Voorbeeld overlijden hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan.

Voorbeeld fietsongeval

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld gevecht met schoonmaker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.