Wegas XL werknemersschade verzekering premies 2019

Wegas XL werknemersschade verzekering is een uitgebreide personeelsschadeverzekering. De verzekering zorgt voor de kosten bij een ongeval van uw personeel. Denkt u daarbij aan verkeersdeelname, aan werkgerelateerde activiteiten, bedrijfsuitjes, en woon-werkverkeer. De Wegas XL werknemersschade verzekering keert uit bij aansprakelijkheidsschade maar ook bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door een ongeval van uw personeelslid.


Jaarpremie: €

premie exclusief 21% assurantiebelasting

✅ Verkeersdeelname
✅ Woon-werkverkeer
✅ Werkgerelateerde activiteiten
✅ Schadeverzekering inzittenden (1 miljoen)
✅ Ongevallen dekking (€ 5.000,- tot € 10.000,-)
✅ Juridische adviesdesk letselschade
✅ Algemeen verzekerd bedrag € 2.500.00,-.


Aanvraagformulier werknemersschade verzekering

Slotvragen

Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de gestelde vragen ook voor:
• de leden van de maatschap;
• de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
• de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
• de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo in het geval deze zelf een rechtspersoon is (zijn) - hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer.


Indien u heeft aangegeven dat u of een andere belanghebbende bij deze verzekeringsaanvraag een
strafrechtelijk verleden heeft, beantwoord dan de volgende vragen. Bent u of een andere belanghebbende
bij deze verzekering, in de laatste acht jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde
(straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met strafbare feiten zoals:
• wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting,
valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
• wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing
en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en)
daartoe;
• overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet op de economische delicten.

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.
2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

 


Wegas XL werknemersschade verzekering

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekeringvbiedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De Wegas XL werknemersschade verzekering is de oplossing.

Voordelen Wegas XL werknemersschade verzekering

Wat is niet verzekerd?

Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de Wegas XL werknemersschade verzekering in de volgende gevallen:

  1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
  2. Wedstrijden;
  3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
  4. Gebruik van alcohol of drugs.

Hoeveel kost Wegas XL werknemersschade verzekering?

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

Voorbeeld overlijden hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan.

Voorbeeld fietsongeval

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld gevecht met schoonmaker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.