Werknemersschade verzekering (inclusief vrijwilligers en tijdelijke krachten) is de uitgebreide personeelsschadeverzekering.

Werknemersschade verzekering
 • Werkgeversaansprakelijkheid voor alle werknemers maar ook uitzendkrachten, vrijwilligers*, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers, payrollers, stagiaires vakantiekrachten en/of oproepkrachten. Tijdens het werk, in het verkeer of woon-werk verkeer;
 • Ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
 • Uitgebreide schade inzittende verzekering;
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Kies de uitgangspunten

Werknemers: degenen met een arbeidsovereenkomst, tijdelijke krachten (uitzendkrachten, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers), payrollers, vakantiekrachten en/of oproepkrachten. Bij meer dan 25 werknemer vraag maatwerk-offerte aan.
Vrijwilligers: degenen die onverplicht en onbetaald werk verrichten op grond van een vrijwilligersovereenkomst of waarvan op andere wijze uit de administratie blijkt dat vrijwilligerswerk wordt verricht.
DGA: directeur-grootaandeelhouder, maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven. Additionele premie € 85,- per jaar per DGA.
Motorrijtuigen: alle motorrijtuigen (o.a. personen-, bestel- en vrachtauto’s, brommers en werkmaterieel) die in bezit van de werkgever en/of meeverzekerde gelieerde bedrijven zijn of door hem worden gehuurd of geleaset.


Jaarpremie €


Verzekerde bedragen en voorwaarden

 • Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 3.000.000
 • Franchise € 1.000
 • Verzekerd bedrag Schade Verzekering Inzittenden € 1.000.000
 • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. A € 5.000
 • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. B € 10.000
 • Premie per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
 • Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar is een toeslag van 5%, 4% of 3%.
 • Poliskosten € 4,-.
 • Acceptatie en definitieve vaststelling van premies, condities en voorwaarden vindt plaats na beoordeling door Turien.
 • WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf
  WEGAS XL brochure – download pdf
  Aanvraagformulier verzekering

  Verzekering

  Slotvragen  Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


  WEGAS XL verzekeringsvoorwaarden – download pdf 
  WEGAS XL brochure – download pdf

  Algemene informatie werknemersschade verzekering

  • Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 2.500.000
  • Franchise € 1.000
  • Verzekerd bedrag Schade Verzekering Inzittenden € 1.000.000
  • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. A € 5.000
  • Verzekerd bedrag ongevallen Rubr. B € 10.000
  • Premie per jaar exclusief 21% assurantiebelasting.
  • Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar is een toeslag van 5%, 4% of 3%.
  • Poliskosten € 4,-.
  • Acceptatie en definitieve vaststelling van premies, condities en voorwaarden vindt plaats na beoordeling door Turien.

  Verzekerd is

  • Werkgeversaansprakelijkheid voor al uitzendkrachten, vrijwilligers*, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers, payrollers, stagiaires vakantiekrachten en/of oproepkrachten. Tijdens het werk in het verkeer of woon-werk;
  • een ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
  • en een uitgebreide schade inzittende verzekering;
  • gratis gebruik van juridische adviesdesk;
  • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.
  Wegas XL werknemersschade verzekering

  Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekeringvbiedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De werknemersschade verzekering is de oplossing.

  Voordelen Wegas XL werknemersschade verzekering

  • Ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;
  • Lage franchise;
  • Ruime kring van verzekerden;
  • Gratis gebruik van juridische adviesdesk wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt;
   Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij overlijden ook de schade van nabestaanden van de verzekerde;
  • Vergoeding van smartengeld en affectieschade door de Wegas XL werknemersschade verzekering;
  • Voorschotregeling bij onenigheid, tussen Turien & Co. en andere verzekeraars, over toepassing ‘na-u-clausules’;
  • Geen dekkingsbeperking wanneer de werkgever aansprakelijk is omdat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen.
  • SVI bedrijfsauto’s (personen-, bestel- en vrachtauto’s);
  • 24/7 ongevallendekking op de Wegas XL werknemersschade verzekering.
  • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt.

  Wat is niet verzekerd?

  Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de werknemersschade verzekering in de volgende gevallen:

  1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
  2. Wedstrijden;
  3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
  4. Gebruik van alcohol of drugs.

  Hoeveel kost Wegas XL werknemersschade verzekering?

  De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

  Voorbeeld overlijden hovenier

  Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan.

  Voorbeeld fietsongeval

  Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

  Voorbeeld gevecht met schoonmaker

  Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de Wegas XL werknemersschade verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

  Vrijwlliger*

  Diegene die – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen of de samenleving op grond van een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst.
  Wanneer geen sprake is van een vrijwilligersovereenkomst wordt toch als vrijwilliger
  beschouwd degene van wie uit de administratie van werkgever blijkt dat hij ten tijde van het ontstaan van de schade – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – werkzaamheden voor de werkgever verricht.

  7 andere Werknemersschade verzekering voorbeelden

  Werknemersschade verzekering en werkgeversaansprakelijkheid blijft een onderwerp waar meer dan bij andere onderwerpen voorbeelden kan verduidelijken welke risico’s werkgever lopen. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

  Offertes en Premies

  Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

  Video – ook vrijwilligers