Provisie percentage of vaste vergoedingen zorgen ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie percentages wij ontvangen, is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Provisie percentage

Voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013 een provisieverbod. Wij hanteren vaste tarieven bij de advisering en aankoop van een dergelijk complex product. Voorbeelden van complexe producten zijn; arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente, pensioen en hypotheken. Een provisie percentage is daar dus niet van toepassing.

Provisie percentage schadeverzekeringen bedrijven


Bij schadeverzekeringen ontvangen wij globaal 5% tot 25% provisie percentage over de premie per jaar. De hoogte is afhankelijk hoe arbeidsintensief een verzekering is bij het tot stand komen en beheer. Indicatie van de inkomsten in provisie percentages van de premie:

 • Aansprakelijkheid bedrijven 25%
 • Aansprakelijkheid overig 20%
 • Autoverzekering 20%
 • Bedrijfsschade 27,5%
 • Bestelauto 25%
 • Constructie All Risk 15%
 • Evenementen 25%
 • Inventaris en goederen 25%
 • Opstal – gebouwen 25%
 • Pakketverzekeringen 20%
 • Rechtsbijstand bedrijven 20%
 • Reisverzekering 25%
 • Verzuim-ziekengeld 10%
 • Werkmaterieel 15%
 • Woonhuis/opstal verzekering 25%
 • Zorgverzekering 3% op basis
 • Zorgverzekering 8% op aanvulling

De reden voor de verschillende provisie percentage

Bovenstaande provisie percentage is per polis opgebouwd in een complex systeem. Vaak is het gerelateerd aan de hoogte van de premie en de contractduur. Er worden per afgesloten contract verschillende soorten provisies door verzekeraars aan ons betaald. Ook verschilt de provisie per verzekeraar. De hoogte heeft te maken met de dienstverlening die verbonden is aan het afsluiten en beheren van een verzekeringen. 

Benamingen provisie percentage.

 • Doorlopende provisie
 • Incassoprovisie
 • Bonusprovisie
 • Afsluitprovisie
 • Verdiende provisie
 • Zelfwerkzaamheidprovisie
 • Continuatieprovisie
 • Extra provisie
 • Accresprovisie
 • Verlengingsprovisie
 • Excassoprovisie
 • Retourprovisie
 • Onverdiende provisie
 • Tekenprovisie
 • Schaderegelingsprovisie

Provisie percentage Zakelijke verzekeringen

Bij zakelijke schadeverzekeringen kiezen wij meestal op provisiebasis. Wij werken op verzoek met een vaste tarieven. Bij pensioencontracten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is dit zelfs verplicht. U krijgt dan van ons een aparte rekening voor onze dienstverlening; de verzekeringspremie is daardoor lager.

In de premies van de meeste bedrijfsverzekeringen zit dus het provisie percentage al verwerkt. Afhankelijk van de verzekering jaarlijks van 5% tot 30% van de premie.  Voorbeelden bedrijfsverzekeringen

 1. Aansprakelijkheid Bedrijven
 2. Bedrijfsschade
 3. Beroepsaansprakelijkheid
 4. Bestuurdersaansprakelijkheid
 5. Computer – Elektronica
 6. Construction All Risk
 7. Gebouwen
 8. Geld/Fraude
 9. Glas
 10. Inventaris
 11. Milieuschade
 12. Motorrijtuigen
 13. Ongevallen
 14. Pensioen DGA
 15. Pensioen collectief
 16. Rechtsbijstand
 17. Reconstructie
 18. Transport
 19. Verzuim
 20. Werknemersverzekering
 21. Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders
 22. WGA Eigen Risico Drager
 23. WIA-aanvulling
 24. Zakenreis
 25. Zorg collectief werkgever

Waarom wij?

✅ Kosteloze premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professioneel inkomensvoorziening.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Transparante kosten en een redelijke provisie percentage.

Offertes & Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen