Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing om als werkgever financieel aansprakelijk te worden gesteld bij claims. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Veel werkgevers verzekeren dit risico samen met hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar die geeft een heel beperkte verzekeringsdekking. De complete WegasXL zorgt ervoor dat de werkgever wel goed is verzekerd als een werknemer schade heeft.

Verzekerd is…..

Werkgeversaansprakelijkheid voor al uitzendkrachten, vrijwilligers*, gedetacheerden, ZZP-ers/freelancers, payrollers, stagiaires vakantiekrachten en/of oproepkrachten. Tijdens het werk in het verkeer of woon-werk;

 • een ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
 • en een uitgebreide schade inzittende verzekering;
 • gratis gebruik van juridische adviesdesk;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekeringvbiedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering is de oplossing.

Voordelen Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

 • Ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;
 • Lage franchise;
 • Ruime kring van verzekerden;
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt;
  Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij overlijden ook de schade van nabestaanden van de verzekerde;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade door de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering;
 • Voorschotregeling bij onenigheid, tussen Turien & Co. en andere verzekeraars, over toepassing ‘na-u-clausules’;
 • Geen dekkingsbeperking wanneer de werkgever aansprakelijk is omdat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen.
 • SVI bedrijfsauto’s (personen-, bestel- en vrachtauto’s);
 • 24/7 ongevallendekking op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt.
 • Calamiteitenhulpverlening. Als een werknemer tijdens uitvoering van werk of tijdens een aan het werkgerelateerde activiteit een schokkende gebeurtenis overkomt kan de werkgever 24/7 professionals inschakelen om te helpen bij de emotionele verwerking hiervan.

Wat is niet verzekerd?

Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering in de volgende gevallen:

 1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 2. Wedstrijden;
 3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 4. Gebruik van alcohol of drugs.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Hoeveel kost Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering?

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, of de maten, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

Voorbeeld overlijden hovenier

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan.

Voorbeeld fietsongeval

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op een of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd. Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Voorbeeld gevecht met schoonmaker

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Voor de letselschade kan een beroep op de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Vrijwlliger*

Diegene die – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen of de samenleving op grond van een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst.
Wanneer geen sprake is van een vrijwilligersovereenkomst wordt toch als vrijwilliger
beschouwd degene van wie uit de administratie van werkgever blijkt dat hij ten tijde van het ontstaan van de schade – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – werkzaamheden voor de werkgever verricht.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering

7 andere Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering en werkgeversaansprakelijkheid blijft een onderwerp waar meer dan bij andere onderwerpen voorbeelden kan verduidelijken welke risico’s werkgever lopen. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Offertes en Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video – ook vrijwilligers

Algemene informatie Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering