Loondoorbetaling horeca direct online premies 2021

loondoorbetaling horeca

De combinatie loondoorbetaling horeca en preventie is onmisbaar bij een goed personeelsbeleid. Simpel weg om slim de kosten te verlagen bij ziekte van een personeelslid. Hieronder een paar adviezen en uitwerkingen.

Verzuimverzekeringen offertes

Loondoorbetaling horeca personeel

Horecaverzekering en ziekte verzuim is een belangrijk onderdeel van elke horecaonderneming. Er is een loondoorbetaling horeca verplichting voor elke onderneming als een werknemer ziek wordt. Dat risico kan voor veel ondernemers een stevige schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim horeca verzekeringen. Wees erop attent dat ziekteverzuim oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden.  Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Audio ziekteverzuimverzekering

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over ziekteverzuim, loondoorbetaling horeca met tips en veel antwoorden op vragen.

[Lees meer…] overLoondoorbetaling horeca direct online premies 2021

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering premie 2021

Directe premie offertes voor een IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering professionals. De beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid voor IT ondernemingen vind u op deze speciale IT pagina.

Kies uw jaaromzet (excl btw):

Maandpremie €

Jaarpremie €

excl. assurantiebelasting en eenmalig € 12,10 poliskosten.Privacy aansprakelijkheid
Cyber aansprakelijkheid
Data inbreuk
Bedrijfsschade
Hacker schade
Cyber afpersing
Verlies van geld op rekening


Bedrijfsinformatie

Slotvragen


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Risico beperken door IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering?

Cyber verzekering IT professionals

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur.

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming.

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel.

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties.

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten.

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum.

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures.

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt. Paragraaf

 • Administratieve voorzorgsmaatregelen.
 • Fysieke voorzorgsmaatregelen.
 • Technische voorzorgsmaatregelen.

Bereid u voor op incidenten.

Verklein de risico’s met IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering.

First Party-risico’s

[Lees meer…] overIT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering premie 2021

Cyberverzekering afsluiten 2021 – 7 narrige nadelen

Cyberverzekering afsluiten is de afgelopen tijd in de media vaak mede genoemd als oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de wereldwijde aanvallen met ransomsoftware. Wat zijn echter de voordelen Cyberverzekering afsluiten en de nadelen?

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen

Nadelen Cyberverzekering afsluiten

Cyberverzekering afsluiten
 1. De verschillen in verzekeringsdekking verschillen sterk per verzekeraar. Soms is het niet meer dan een aanvullende dekking waarbij de verzekerde bedragen heel beperkt zijn. Vaak gebeurt dit bij beroepsaansprakelijkheidsdekking “inclusief” een cyber-verzekering. Vaak wordt dat verraden als blijkt dat de jaarpremie slechts een paar honderd euro is.
 2. Een cyberverzekering afsluiten en vergelijken kost tijd en vergt een grote deskundigheid in de verzekeringsvoorwaarden. Afsluiten is nooit het grootste probleem; een goede verzekeraar die accuraat een schade oppakt is een uitzondering.
 3. Er is naast het “kopen” van een polis ook intern een logistiek, juridisch en organisatorisch traject binnen de onderneming nodig om de risico’s tot een minimum te beperken. Een polis is “slechts” het vangnet. Denk maar aan leveringsvoorwaarden en goede interne beschermingsmaatregelen.
 4. De verzekering vervangt niet de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid maar is “slechts” aanvullend. Toetsing aan de voorwaarden van deze verzekering is een belangrijke stap om de risico’s goed onder controle te krijgen. Een setje verzekeringen die op elkaar aansluit is best een klus om te regelen.
 5. De AVG (GDPR) stellen extra eisen aan de juiste keuze. Zeker als uw bedrijf een reputatie te verdedigen heeft, is extra aandacht en kennis van de GDPR noodzakelijk.
 6. Er is altijd een een hoog eigen risico van minimaal € 1.000,- per schade/aanspraak. Bij schade zijn de kosten dus minimaal de premie en een eigen risico.
 7. Bij Business interruption (bedrijfsschade) is het eigen risico een wachttijd van 8 uur. Dat kan te lang zijn voor sommige organisaties.
[Lees meer…] overCyberverzekering afsluiten 2021 – 7 narrige nadelen

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren 2021

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren

Bij beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. Dus ook stommiteiten van werknemers zijn gedekt. Er zijn er steeds meer mogelijkheden om accountants aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Verschil beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren en bedrijfsaansprakelijkheid

Meestal worden er twee aansprakelijkheidsverzekering direct samen afgesloten. Hieronder het verschil.

 1. Vermogensschade. Dat is beroepsaansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Letselschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Zaakschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Kenmerken beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren

• Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren in detail

[Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren 2021

Verzekeren winkel. Kies een pakket met 2021 online premies

Verzekeren winkel
Verzekeringspakket winkel
direct online premies.

Verzekeren winkel 2019 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Even wachten met verzekeren winkel?

Winkel verzekeringen premie berekenen

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

Preventie bij verzekeren winkel

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2019 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Audio aansprakelijkheid

[Lees meer…] overVerzekeren winkel. Kies een pakket met 2021 online premies

Broodfondsen. Compleet overzicht 2021 en 17 nadelen.

Broodfonds en Voorzieningenfonds voordelen en nadelen kennen, is belangrijk omdat de kans op arbeidsongeschiktheid en financiële gevolgen veel groter zijn dan menigeen denkt. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is echter lastig. Hier een audio uitleg met goede basis informatie, tips. Onderaan kunt u ene premieindicatie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering opvragen.

De vergelijking Broodfonds en de AOV-premie

De meeste volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kosten voor ZZP-ers met een normaal risico niet veel meer dan € 150,- tot € 250,- bruto per maand. Maar ook premies die lager liggen met een alleszins redelijke verzekeringsdekking zijn vaak te vinden. Daar komen de doorlopende kosten bovenop. Alternatief kan bijvoorbeeld zijn de “ernstige aandoeningen polis“. die ook beperkte voorwaarden kent maar voor langere termijn risico ook bruikbaar.

Broodfonds 17 nadelen

 1. De inkomenszekerheid die een broodfonds biedt, is niet te vergelijken met de toezeggingen van verzekeraars. Door de strenge financiële voorwaarden waar verzekeraars aan moeten voldoen, kunnen zij harde garanties geven op een uitkering. Broodfondsen hebben beperkte buffers. Als het geld op is, kan er niets meer worden uitgekeerd. Dat maakt broodfondsen vooral in de eerste jaren, als de buffers nog opgebouwd worden, kwetsbaar. Zijn de buffers nog beperkt of worden veel leden ziek, dan krijgen de zieken niet de uitkering waar ze op rekenden. Dat risico wordt echter voor een deel ondervangen door de zogenaamde ‘Broodfondsalliantie’. Kort samengevat, houdt dit in dat de groepen elkaar steunen wanneer er onverhoopt onvoldoende dekking zou zijn binnen een individuele groep.
 2. Daarnaast is de duur van de uitkering van groot belang. Een AOV biedt een uitkering zolang de ziekte duurt, tot uiterlijk de pensioenleeftijd, terwijl een broodfonds maximaal twee jaar uitkeert. En daarmee is het lang geen volwaardig alternatief voor een AOV.
 3. Het kiezen voor een broodfonds is vaak sterk afhankelijk van de positie of kennis van de belanghebbende. Het gebrek aan financiële kennis en ervaring beïnvloedt een zuivere afweging aanzienlijk. Het framen van de verzekeringsmaatschappijen die “alle winst in hun zak steken” blijkt een twijfelachtig argument als we zien dat veel verzekeraars moeite hebben dit product kostendekkend te krijgen.

Alle 17 nadelen zijn te vinden in ons Broodfondsen de 17 nadelen. De voordelen moeten ook genoemd worden en die treft u hieronder aan.

Een broodfonds als alternatief

Broodfonds voordelen en nadelen

Broodfondsen en Voorzieningenfondsen zijn desondanks soms een alternatief voor een gewone AOV.

 1. Sinds 2009 winnen broodfondsen aan populariteit als laagdrempelig alternatief voor een AOV. Geen medische voorwaarden en een overzichtelijke bijdrage,
 2. Zo’n kleinschalige ‘schenkkring’ functioneert op basis van solidariteit en onderling vertrouwen. 

Een broodfonds kent echter duidelijke beperkingen in uitkeringsduur en inkomensgarantie. Het is geen volwaardig alternatief voor een AOV, maar de AOV kan een aanvulling zijn op een broodfonds.

Audio arbeidsongeschiktheidsverzekering

Combinatie broodfonds en AOV

[Lees meer…] overBroodfondsen. Compleet overzicht 2021 en 17 nadelen.

DGA pensioen 2021 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Meer DGA’s kiezen voor een solide DGA pensioen-opbouw. De DGA-er kan nu op andere wijze pensioen bij elkaar sparen. Dat kan op veel manieren.

 • Het bedrijf verder in waarde laten stijgen.
 • Gewoon sparen bij een bank
 • Lijfrente bancaire sparen
 • Of een DGA pensioen starten ….

Nabestaanden- en wezenpensioen DGA pensioen

Bij een DGA pensioen kan het nabestaandenpensioen worden ingebouwd. Na het overlijden van de DGA zal de privé partner een, vaak levenslange, pensioenuitkering ontvangen. Vaak is die uitkering niet passend of te hoog, te laag of te lang. Daarom wordt er vaak voor gekozen voor een op maat gemaakte overlijdensrisicoverzekering die voor de achterblijvende partner op maat kan worden aangepast.

DGA pensioen premieberekening

Leeftijden bij een DGA pensioen

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Staffel-leeftijd. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt de leeftijd zoals vermeld is in de premiestaffels.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een DGA worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de DGA zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris DGA pensioen

DGA Pensioenopbouw

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt globaal € 112.189,-

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een hoge franchise wordt gebruikt

[Lees meer…] overDGA pensioen 2021 – alle opmerkelijke vragen en antwoorden

Bouwbedrijf verzekering 4 voorbeelden en tips 2021

bouwbedrijf verzekering

Een bouwbedrijf verzekering is de eerste verzekering waar elk bouwbedrijf extra aandacht voor zal hebben. De aansprakelijkheid van een bouwbedrijf gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidsverzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een bouwbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten bouwbedrijf verzekering die er zijn.

Vier soorten aansprakelijkheid Bouwbedrijf verzekering

Het algemene begrip “Bouwbedrijf verzekering” is te algemeen om goed te kunnen gebruiken. Vandaar dat we die aansprakelijkheidsverzekering bouwbedrijf hieronder even splitsen in verschillende aansprakelijkheidsdelen.

[Lees meer…] overBouwbedrijf verzekering 4 voorbeelden en tips 2021

Landbouwmaterieelverzekering 2021. Premies via directe offerteaanvraag

Over het algemeen onderscheidt men bij een Landbouwmaterieelverzekering landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Een van de redenen dat landbouwmaterieel op motorrijtuigen condities wordt verzekerd en niet op werkmaterieel condities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus WAM-plichtig is; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het verkeersrisico van ondergeschikt belang is. Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogsituaties. De Landbouwmaterieelverzekering hoort aan te sluiten bij de wettelijke eisen.


Audio landbouwmaterieelverzekering

Premie landbouwmaterieelverzekering

Landbouwmaterieelverzekering

De cascopremie van een Landbouwmaterieelverzekering is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheid premie bij een Landbouwmaterieelverzekering is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs. Hierbij valt te denken aan een premie van enkele honderden guldens per jaar. Voor de volledige cascodekking ligt de premie van een Landbouwmaterieelverzekering  tussen de 1% en 2% van de huidige nieuwprijs.

Bijzonderheden

Een enkele keer wordt in de premiestelling bij een landbouwmaterieelverzekering nog onderscheid gemaakt tussen tractoren en werktuigen. Ook kan het voorkomen dat een cascodekking van een Landbouwmaterieelverzekering inclusief eigen gebrek schade tot de verzekeringsmogelijkheden behoort.

Premie online berekenen

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht 2021

Pas vanaf 2025 is er voor alle landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en een kentekenplicht. Maar veel eisen gaan definitief in op 20 mei 2020 voor grote groepen landbouwvoertuigen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Door de nieuwe afspraken komt er een verzekeringsplicht voor alle tractoren en kunnen landbouwvoertuigen beter gecontroleerd worden. Door de koppeling van de kentekenregistratie via de RDW en de verzekeringsadministratie kan direct worden gezien of een tractor verzekerd is.

Schema kentekenplicht en registratie

Boetes kentekenplicht tractor

Als een landbouwvoertuigen na de registratieplicht zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

Boete WAM-verplichting

De minister rept nauwelijks over de boete die van toepassing zal zijn vanwege de WAM-verplichting voor het verzekeren van landbouwvoertuigen. Die bedraagt vanuit het RDW € 600,-. De boet kan driemaal per jaar worden opgelegd.

AKP langbouwvoertuigen

Volgens de Europese richtlijnen moeten trekkers en landbouwvoertuigen die maximaal 40 kilometer per uur kunnen rijden al sinds 20 mei 2018 APK-plichtig zijn.

Alle landbouwvoertuigen krijgen dus op termijn een kenteken en een APK-plicht. Tevens wordt er ook een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur doorgevoerd. Er zijn natuurlijk ook uitzondering want kleinere voertuigen zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes hoeven niet gekeurd te worden. Dat geldt ook voor voertuigen die vooral voor werkzaamheden op het eigen terrein worden ingezet. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht geldt dus ook voor deze voertuigen.

Werkrisico

Let op, er is niet alleen een landbouwvoertuigen verzekeringsplicht omdat u met een landbouwvoertuig op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tractor.

Audio

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en rondom landbouwvoertuigen verzekeringsplicht.

APK-plicht voor snelle tractoren

Hieronder de brief november 2018 van de regering C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat over landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en kentekening.

[Lees meer…] overLandbouwvoertuigen verzekeringsplicht 2021