Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren 2020

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren is tegen redelijke voorwaarden doe te realiseren. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt het Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren een belangrijke stap.

Verplicht verzekeren

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor [Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren 2020

Advocatenkantoor verzekeren 2020 premies

Een advocatenkantoor verzekeren kan eenvoudig en snel. Een verzekering zorgt dat imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim goed verzekerd is. De premieverschillen tussen de verzekeraars zijn klein maar let vooral op de deskundigheid van de verzekeraars die een advocatenkantoor verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Omschrijving advocatenkantoor verzekeren

Advocatenkantoor verzekeren

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico van een advocatenkantoor verzekeren gaat, zorgt voor een verzekering van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het advocatenkantoor verzekeren van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat voorbeelden

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen; een advocatenkantoor verzekeren voor dit risico is cruciaal.
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een UK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;
[Lees meer…] overAdvocatenkantoor verzekeren 2020 premies

Personeelsschade verzekering tips en premies 2020

Een personeelsschade verzekering is een onmisbare verzekering voor werkgevers. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan weliswaar voor extra dekking voor personeelsschade worden meeverzekerd. Ook kan er gekozen worden voor een zelfstandige personeelsschade verzekering met een complete verzekeringsdekking.

Laten we nog even eerst kijken naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u aansprakelijk bent voor schade aan zaken of letselschade dan keert de verzekeringsmaatschappij die schade uit.

Werknemersschade verzekering

Niet aansprakelijk?

Maar als u niet aansprakelijk bent? Dan kan een werknemer toch wel degelijk schade hebben. Bijvoorbeeld omdat het eigen schuld is waar u als werkgever niet aansprakelijk voor bent. Die verzekeringsmaatschappij zal dan dus ook niet uitkeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat doet de verzekeraar wel als de personeelsschade verzekering is meeverzekerd.

Wie zijn verzekerd op de personeelsschade verzekering

[Lees meer…] overPersoneelsschade verzekering tips en premies 2020

Nieuwe technologie verzekeren – premies 2020

Nieuwe technologie verzekeren kan met een speciale maatwerk verzekering. De nieuwe technologie verzekeren biedt de mogelijkheid uitgebreid en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade op te zetten.

Waarom nieuwe technologie verzekeren

 • Nieuwe technologie verzekeren
  De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en aansprakelijkheidsrisico’s.
 • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
 • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze niets te verwijten valt.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren is voor veel onderdelen niet veel anders dan normale risico’s. Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid is echter een bijzondere zaak om extra aandacht aan te geven.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid

[Lees meer…] overNieuwe technologie verzekeren – premies 2020

Aansprakelijkheid AVG goed te verzekeren met 2020 premies

De Aansprakelijkheid AVG en de verschillen tussen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. Bij de Aansprakelijkheid AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij de aansprakelijkheid AVG verzekering verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de Aansprakelijkheid AVG

Aansprakelijkheid AVG

In een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een aansprakelijkheid AVG schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering?

[Lees meer…] overAansprakelijkheid AVG goed te verzekeren met 2020 premies

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen verzekering kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

CAR bouw eigen woning premieberekening

Voor wie?

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen

De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

Schadevoorbeelden

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken. 

[Lees meer…] overCAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Individuele VVE verzekering appartementen 2020

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een individuele VVE verzekering een oplossing.

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Individuele VVE verzekering

Individuele VVE verzekering

De individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een individuele VVE verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een individuele VVE verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent.

[Lees meer…] overIndividuele VVE verzekering appartementen 2020

Tractorverzekering 9 polistips & premies 2020

Het “lezen en begrijpen” van verzekeringsvoorwaarden van een tractorverzekering blijft een lastige zaak. Niet alleen voor niet-deskundigen maar ook voor ons als professionals.

Tractorverzekering & kleine lettertjes

tractorverzekering

Hieronder bijvoorbeeld een gedeelte uit de verzekeringsvoorwaarden voor tractorverzekeringen. Tractoren zijn goed te verzekeren op een tractorverzekering. Zomaar zoeken naar de laagste premie op een tractorverzekering en geen aandacht hebben voor de voorwaarden zorgt vaak grote financiële schade zodra er een schade is door een tractor. En die schades zijn vaak groot simpelweg om de tractoren groot, zwaar en een groot motorvermogen hebben.

Hieronder leg ik allerlei details uit over tractoren als werkmaterieel rondom een tractor verzekering.

Tractor premieberekening

Preventie tips Tractorverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een wa tractorverzekering. De aanvullingen op de wa tractorverzekeringzijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

[Lees meer…] overTractorverzekering 9 polistips & premies 2020

The employee pension contribution 2020 calculation

A free example of a employee pension contribution.

employee pension contribution 2018

At the end of the month of January , everyone will receive a new payroll. For employers, it is therefore important (if applicable) to state the new own pension contribution. The calculation of the own contribution is as follows.

If there is an employee pension contribution in a pension scheme, then this contribution is often a percentage of the pension salary. (for example 4%). Pension salary = Full-time Annual Salary minus State pension franchise.  This fulltime Pension salary times the part-time percentage yields the correct pension salary. The employee pension premium contribution is thus a percentage of this salary.

A calculation example employee pension contribution

 • Salary € 34,167, – fulltime
 • State pension franchise (2020) € 14.167, – fulltime
 • Pensionsalary € 20,000, -fulltime
 • Part-time percentage 80%
 • Pensionsalary € 16,000, –
 • Employee pension premium contribution (for example ) 4% per annum € 640, – per year
 • Per month € 53.33 employee contribution
 1. Maximum pensionable salary is set at aprox. € 108,000.
 2. Forgotten employee pension contribution. Has your own pension contribution been forgotten on the salary slip? An employee can make up for this by paying it immediately via the next pay slip. Sometimes an employer also offers the opportunity to spread this over a period of the next 12 months.
 3. Overpaying your own pension contribution. Please note that you will never be able to calculate your own contribution more than the premium is paid by the employer.
 4. “Pension Distance Declarations” are out of the question. Here are the reasons. If you want to register an employee for the pension scheme, then think about a number of things. The date in service is usually set for example on 1 January , while the actual date in service may be far in the past. This can be a problem especially for the survivor’s pension. In that case, too little survivor’s pension is insured. Clearly state the expiry of the waiver so that it is official and accurate.
 5. Partner definition. If in doubt, check the partner definition in a employee pension contribution. This differs from the tax partner definition. A pension fund or insurer sometimes makes specific demands on the partner definition.
 6. Registration. Always report changes to the pension advisor. They help and correct where necessary. You will always receive a confirmation. That is so easy because from then on we take care of everything.

Information and Calculations

English contact form General liability applicationform Dutch Business Insurances

Dutch Product liability insurances

Disclaimer. Due to the changing legal situation in 2020, the information below can change quickly. Call us if you want an update and possible consequences for your product liability situation.

Dutch product liability insurances 2019 will be a tour de force to create a new balance between UK en EU. If something is wrong with your product that you have sold, and a buyer encounters property damage of personal injury, you may be liable as a producer. Due to the departure of the United Kingdom from the EU, product liability also changes. To get a clear understanding of the future situation you have look from different perspectives of Dutch product liability insurances:

UK-based company selling products in EU-zone.

Your product liability in the current situation will differ if you are an third country producer. A customer can claim his financial damages directly as the producer if your product is the cause of an accident or damage. Dutch Product liability insurers will be reluctant to incorporate these risks in their insurances.

EU-based company selling products in the UK

Before the UK is within the EU-zone. Therefore, your product liability before Brexit is that you are an inside EU producer. A UK-customer can claim a financial loss directly if your product is cause of an accident or damage. This is also due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate these Brexit product liability insurances.

Retailers and consumers in the UK en the other EU countries are always allowed to sue you directly if there is a product liability. Retailer who sell your products are not liable can be transfer the claim to the EU producer.

After Brexit

1. You are a UK-based company and sell your products in the EU-zone.

[Lees meer…] overDutch Product liability insurances