Premie berekenen petrochemie aansprakelijkheid 2023

Premie berekenen petrochemie is specialistisch werk. De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers. Vaak worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een petrochemie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het begint daarbij om goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten.

Aansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheidsverzekering Rigger
Premie berekenen petrochemie

Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en chemie.  De premie berekenen petrochemie verzekering geeft daarna goed inzicht in de extra premiekosten die het verzekeren met zich meebrengt.

Premie berekenen petrochemie

Snel een premie berekenen petrochemie voor een aansprakelijkheidsrisico is goed mogelijk als de risico inschatting en de onderliggende informatie voor een verzekeraar helder wordt aangeleverd. Wij werken daarom graag een formulier waar veel vragen al direct een duidelijke risicobepaling kan opleveren; en dus een scherpe premie en goede voorwaarden.

Hieronder hebben we een uitsplitsing gemaakt van één van de belangrijkste risico’s het aansprakelijkheidsrisico.

Zaakschade bij premie berekenen petrochemie

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden.

Een verkeerde las, een foutieve keuze tijdens uw werk of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een goede dekking zorgt ervoor dat een claim en de verweerkosten van een aansprakelijkheidsclaim verzekerd zijn. Het premie berekenen petrochemie is dit een onderdeel van het risico.

Voorbeeld. Tijdens uw werk kiest u om ergens te boren. Plots blijkt dat u een leiding doorboort en de schade kan niet snel worden gedicht. Een uitstroom vindt plaats en de schade aan de leiding zelf, maar ook het opruimen en mogelijke milieuaansprakelijkheid worden u aangerekend. Vooral in de petrochemie is die laatste schade (de milieuaansprakelijkheid) een financieel groot risico. De juiste petrochemie verzekering biedt dus dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Zo’n milieuschade dekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Letselschade en premie berekenen petrochemie

U veroorzaakt een letselschade. Door uw fout valt een stelling om en verwondt een voorbijganger. De verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Maar schade is ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in de petrochemie verzekeringspakket. Het premie berekenen petrochemie is een belangrijk onderdeel van het bepalen van de extra kosten van de bedrijfsvoering.

Verplichte polis?

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Dat geldt natuurlijk wel als u werkt met werkmaterieel zoals hijskranen of ander rijdend materieel. Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag. Een premie berekenen petrochemie is dan een eerste start.

Wat is Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen?

Premie berekenen petrochemie

De WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) dekt de aansprakelijkheid eigenaar en de bestuurder en/of de passagiers door een motorvoertuig veroorzaakte schade. Het is een Wettelijke verplichting. Deze wettelijk verplichte verzekering geeft vaak dekking voor schade aan zaken en voor letselschade. In deze Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) is een minimum verzekering voorgeschreven waar niet van mag worden afgeweken.

Dit geldt dus alleen voor motorvoertuigen. Zoals gezegd een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering petrochemie is niet (wettelijk) verplicht voor “gewone” zaakschade en letselschade. Wel is het logisch dat de verzekering wordt geëist door opdrachtgevers.

Bedrijfsschade bedrijfsstilstand

Bedrijfsschadeverzekeringen zorgen er voor dat als u (als bedrijf) niet meer kunt werken de financiële gevolgen verzekerd zijn. Met deze bedrijfsschadeverzekeringen wordt de misgelopen brutowinst bij bedrijfsschade door bedrijfsstilstand vergoed. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn van de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte. Maar het kan ook zijn dat u door schade bij een belangrijke leverancier zelf te laat kan leveren, waardoor u omzet misloopt. Bedrijfsschadeverzekeringen verzekeren de vermindering van de brutowinst. Daarom worden deze Bedrijfsschadeverzekeringen ook soms de omzetderving verzekering genoemd. De brutowinst is de nettowinst plus de vaste lasten. Bedrijfsschadeverzekering bedrijfsstilstand 2020 tips

Onder bedrijfsstilstand van uw opdrachtgever waardoor u niet meer kunt komen werken is dus ook een schade die door de polis wordt vergoed.

Premie berekenen petrochemie

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video