Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering

Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering Stichting of Vereniging is de oplossing om als organisatie financieel aansprakelijk te worden gesteld bij claims.

 • Voor alle vrijwilligers van een Stichting of Vereniging.
 • Ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
 • Uitgebreide schade inzittende verzekering;
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk en vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Algemene informatie Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd is…..

Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering verzekert alle vrijwilligers tijdens het werk.

 • een ongevallenverzekering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid;
 • en een uitgebreide schade inzittende verzekering;
 • gratis gebruik van juridische adviesdesk;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade.

Een stichting kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en de stichting aansprakelijk wordt gesteld.. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan uitjes, het volgen van een workshop. Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) of een motorrijtuigverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.  De Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering is de oplossing.

Voordelen Wegas XL Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering

 • Ruim verzekerd bedrag per gebeurtenis;
 • Lage franchise;
 • Ruime kring van verzekerden;
 • Gratis gebruik van juridische adviesdesk wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt;
  Vergoeding van de werkelijk geleden schade, bij overlijden ook de schade van nabestaanden van de verzekerde;
 • Vergoeding van smartengeld en affectieschade door de Wegas XL Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering;
 • Voorschotregeling bij onenigheid, tussen Turien & Co. en andere verzekeraars, over toepassing ‘na-u-clausules’;
 • Geen dekkingsbeperking wanneer de werkgever aansprakelijk is omdat hij zijn zorgplicht niet is nagekomen.
 • SVI bedrijfsauto’s (personen-, bestel- en vrachtauto’s);
 • 24/7 ongevallendekking op de Wegas XL Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering .
 • Juridische adviesdesk voor eerstelijns juridisch advies wanneer een verzekerde bij een schade letsel oploopt.
Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering

Vrijwilliger*

Diegene die – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen of de samenleving op grond van een schriftelijke vrijwilligersovereenkomst.
Wanneer geen sprake is van een vrijwilligersovereenkomst wordt toch als vrijwilliger
beschouwd degene van wie uit de administratie van werkgever blijkt dat hij ten tijde van het ontstaan van de schade – niet bij wijze van beroep in enig georganiseerd verband – werkzaamheden voor de werkgever verricht.

Wat is niet verzekerd op een Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering ?

Het is ook belangrijk om te vermelden wat niet is verzekerd. Net als de meeste verzekeringen dekt de verzekeraar geen schade door opzet, molest, natuurrampen, atoomkernreacties en terrorisme. Verder verlenen zij onder andere geen dekking op de Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering in de volgende gevallen:

 1. Het motorrijtuig wordt gebruikt voor zaken die niet mogen volgens de wet;
 2. Wedstrijden;
 3. Het zonder rijbewijs besturen van een motorrijtuig;
 4. Gebruik van alcohol of drugs.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Hoeveel kost Wegas XL Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering

De premie is afhankelijk van het aantal vrijwilligers, werknemers en van het aantal motorrijtuigen.

7 andere Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden

Vrijwilligers aansprakelijkheidsverzekering blijft een onderwerp waar meer dan bij andere onderwerpen voorbeelden kan verduidelijken welke risico’s werkgever lopen. 7 voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid.

Offertes en Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video – ook vrijwilligers