Aansprakelijkheid verzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering rigger en hijsbegeleiders is eenvoudig hieronder online te verzekeren. Markel Nederland verzekert dit risico met redelijke premies en een correcte snelle afhandeling. Ook voor riggers in de petrochemie. Dit is speciaal voor ZZP-ers die als rigger of hijsbegeleider aan het werk zijn. En elke opdrachtgever zal deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering rigger en hijsbegeleiders accepteren.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger toelichting

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger

Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger is niet altijd verplicht. opdrachtgevers zullen het wel vaak eisen. Het is dus vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten voor uw riggers werk. Met een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert materiële schade maar ook letselschade die door u wordt veroorzaakt. Deze risico’s kunnen per sector sterk verschillen. Maar het werk van hijsbegeleider is vaak risicovol. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u aansprakelijk gesteld kunnen worden. De Kamer van Koophandel wijst hier ook altijd specifiek op.

Zaakschade bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger

Schade aan zaken van een ander is verzekerd op een
Rigger aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger en hijsbegeleiders is niet wettelijk verplicht maar wordt vaak geëist door opdrachtgevers. Schade die u veroorzaakt terwijl u als rigger vaak niet verzekerd op een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor een hijsbegeleider of rigger.

Letselschade bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een hijsbegeleider of rigger als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van deze. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. De
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger en hijsbegeleiders zorgt dan voor het juridische verweer en de claim afhandeling.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger

Uitsluitingen

Aanvullende bepaling voor kraanmachinisten, hijsbegeleiders en riggers is vaak dat de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger en hijsbegeleiders geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade aan de lading of door de lading. Bij de hijskraanverzekering kunnen dergelijke risico’s verder worden meeverzekerd.

Gevolgschade

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger en hijsbegeleiders geeft vaak beperkte of geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging of verlies van zaken of het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarin bevinden van vreemde stoffen. Denk bij gevolgschade aan zaken zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving, stilligschade, tijdverlet en overliggelden.

Opleiding Rigger

De opleiding hijsbegeleider – riggers (TCVT/W4-08) richt zich op het veilig en verantwoord begeleiden van lasten in het verticaal transport. Riggers zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van het verticaal transport: het aanslaan en begeleiden van de last. De machinist in de kraan is overgeleverd aan de kwaliteiten van de rigger. Het in bezit hebben van een TCVT-certificaat voor het uitvoeren van dit vak is dan ook verplicht en opgenomen in de Arbowet. Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger en hijsbegeleiders zorgt voor die extra zekerheid richting de opdrachtgever.

TCVT-certificaat Rigger

Na het succesvol afleggen van het rigger examen ontvangt de kandidaat een TCVT-certificaat welke tevens geldig is in de petrochemische industrie. Inschrijven voor de opleiding rigger (Hijsbegeleider) TCVT/W4-08 kan direct online.

Audio Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Rigger

Premies andere verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen