Pensioen werknemers via heldere checklist met online premies en prijzen

Flexibel pensioen

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een Pensioen werknemers is bijna een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Pensioen werknemers lijkt meer een recht dan een gunst.

Bedrijfspensioen - berekening

De werkgever en verplichte communicatie

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Pensioen werknemers regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Pensioen werknemers op tijd melden

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist Pensioen werknemers

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever Pensioen werknemers regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

Geen pensioen werknemers want…

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. Niemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom huurt de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen werknemers. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers wel pensioenregeling geven, is de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een jonge werknemer.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioen werknemers regelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen. Wij zijn die werknemer nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 6. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare pensioen werknemers regeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
 7. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken. Bereken het gerust zelf even.
 8. Het imago van een bedrijf. Voor werknemers zal het werken bij een bedrijf met/zonder pensioen werknemers regelingen een verschil maken. Zeker bij “gelijke geschiktheid” zal een werknemer liever voor een bedrijf kiezen met een pensioenregeling. Geen pensioenregeling aanbieden kan een extra drempel zijn voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel.
 9. Salarisverhoging i.p.v. pensioen. Zeker bij een wisselend personeelsbestand weet na een tijdje niemand meer wat precies de overwegingen waren van de werkgever om geen pensioenregeling te hebben.  En eerst een salarisverhoging geven en later alsnog met een pensioenregeling starten, maakt het wel heel ongunstig voor u als werkgever.
 10. Overlijden. Een werkgever wil niet, bij overlijden van een werknemer, een telefoontje krijgen van de privé partner met de vraag of er eigenlijk voor een nabestaandenpensioenregeling was.
 11. Arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer stopt, als er geen pensioen werknemers regeling is, de mogelijkheid om nog pensioen op te bouwen voor de werknemer.

Nadelen pensioen werknemers

 • Tijdsinvestering. Pensioen is voor de meeste werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het levert daarom veel vragen op en die moeten in goede banen worden geleid. Een goede verzekeraar, een betrokken adviseur en een efficiënte website kan de tijdsinvestering beperken.
 • Kennis. Een werkgever zal voldoende basiskennis moeten kennen om de juiste beslissingen te nemen. Pensioen werknemers is een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket en dus zal een werkgever willen begrijpen waarom een premiebetaling een goed investering is. Die kennis kan hij zelf verwerven maar ook “inkopen” bij een pensioenadviseur. Maar dat kost (natuurlijk) geld.
 • Contract. Net als salarisbetaling is een pensioencontract vaak een langlopende verplichting. Zodra er gestart wordt met een pensioenregeling kan er niet eenvoudig mee worden gestopt; het zijn immers arbeidsvoorwaarden.

AOW-leeftijd schuift op

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en een paar maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Wat is overbruggingsuitkering OBR bij het AOW-gat?

Pensioen werknemers ten spijt, het steeds verder opschuiven van de ingangsdatum van de AOW kan voor bepaalde groepen werknemers ongewenste gevolgen hebben. Daarom is er onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering mogelijk voor mensen met een laag inkomen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging. Daarmee kan een ongewenste terugval in inkomen worden opgevangen.

Zo geldt er een inkomensgrens van 200% van het wettelijk bruto minimumloon voor een alleenstaande en 300% voor paren. De vermogensgrens van (alleenstaande) is exclusief eigen woning en pensioenvermogen. Om te beoordelen of men recht heeft op de overbruggingsregeling is deze informatie van het SVB erg behulpzaam.

De AOW wordt steeds flexibeler

Een Pensioen werknemers en een flexibele AOW – waarbij de AOW (gedeeltelijk) eerder of later kan ingaan – staat hoog op de politieke agenda. De meeste politieke partijen willen een vorm van flexibele AOW invoeren. Hierdoor kan men de AOW eerder of juist later in laten gaan.

Staatssecretaris heeft het rapport naar de Kamer gestuurd waarin is onderzocht wat de meerwaarde van een flexibele AOW-datum is. In dit rapport is onderzocht welke mogelijkheden mensen nu al hebben om voor of na AOW-leeftijd met pensioen te gaan en in hoeverre ze gebruikmaken van de mogelijkheden. Vervolgens is berekend of een flexibele AOW-leeftijd werkenden de mogelijkheid geeft om eerder met pensioen te gaan dan nu al mogelijk is. Tot slot is met een enquête nagegaan of werkenden hun AOW daadwerkelijk eerder of later zullen opnemen.

Het is een actueel vraagstuk is of de overheid de AOW moet flexibiliseren. Het aanvullend pensioen via de werkgever kent al flexibiliteit. Zo is het bijvoorbeeld vaak mogelijk om pensioen te vervroegen of uit te stellen.

Pensioen werknemers

Gebleken is dat

 1. Alle werknemers die pensioen opbouwen eerder dan op de AOW-leeftijd met pensioen kunnen gaan;
 2. 83% van de werkenden heeft voldoende aanvullend pensioen om minimaal een jaar voor AOW-leeftijd met pensioen te gaan zonder onder het sociaal minimum te komen;
 3. 49% van de werkenden geeft aan voldoende aanvullend pensioen of vermogen te hebben om minimaal een jaar voor AOW-leeftijd met pensioen te kunnen zonder onder het benodigde inkomen te komen;
 4. Een kwart tot de helft pensioendeelnemers neemt pensioen op voor AOW-leeftijd.

Flexibele AOW

 1. Werkenden met een volledige AOW-opbouw kunnen met flexibele AOW-leeftijd drie tot vier maanden eerder met pensioen.
 2. Werkenden met een volledige AOW-opbouw die nu niet voor AOW-leeftijd met pensioen kunnen (5,3 procent van de werkenden), kunnen met een flexibele AOW-leeftijd gemiddeld vier maanden voor de AOW-leeftijd met pensioen zonder onder het sociaal minimum te komen.
 3. Werkenden die nu al voor AOW-leeftijd met pensioen kunnen, kunnen nog eens drie tot vier maanden eerder met pensioen.

Pensioen-RICHT-leeftijd

Pensioenen kun je steeds vaker ook eerder of later laten ingaan. Veel pensioenregelingen spreken daarom van een pensioenRICHTleeftijd. Waar je vaak van af kunt wijken.

Een flexibele AOW en een Pensioen werknemersn

En die op elkaar afstemmen zodat de werknemer een optimaal pensioenresultaat krijgt wordt een grote uitdaging. Vooral voor de werkgever gezien zijn wettelijke verantwoordelijkheid hierin. Wat de flexibele AOW betreft is het vooralsnog even afwachten. Pensioen werknemers is er al volop. Een pensioenregeling die rekening houdt met de toekomst en de veranderingen die te verwachten zijn. Een pensioenregeling die daar goed op voorbereid is. Vraag hier een offerte aan van zo’n pensioenregeling. Dan kunt u zien wat dit betekent.

Audio

Pensioen werknemers

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over Pensioen werknemers

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s verzekeraars over Pensioen werknemers

https://youtu.be/CX-oUX1xD98