Petrochemie verzekering 2023 – 11 belangrijke elementen

petrochemie verzekering
Onderdelen Petrochemie verzekering

De petrochemie verzekering is een verzekeringspakket van verschillende risico onderdelen om er voor te zorgen dat er een zorgvuldige verzekerde dekking is. Een uitgekiende vorm om als MKB-er of ZZP-er in de uitgebreide petrochemie onbezorgd te kunnen werken. Gesteund door een deskundige adviseur en de beste verzekeringsmaatschappijen die weten welke risico’s aanwezig zijn.

Aansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Een Petrochemie verzekering kan uit verschillende onderdelen bestaan.

1. Letselschade petrochemie verzekering

U veroorzaakt een letselschade. U laat bijvoorbeeld een gereedschap uit uw handen glippen en deze verwond een voorbijganger. Het slachtoffer (of de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Dus ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in de petrochemie verzekering pakket.

2. Zaakschade petrochemie verzekering

Voorbeeld. Tijdens u werk veroorzaakt u een breuk in een oliepijpleiding. Een olie uitstroom vindt plaats en de schade aan de leiding zelf, maar ook de opruimkosten (milieuaansprakelijkheid) worden u aangerekend. De juiste petrochemie verzekering biedt dus ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.

3. Rechtsbijstand petrochemie verzekering

Veroorzaakt u schade, of vinden ze onterecht dat u schade heeft veroorzaakt, het zorgt altijd vrijwel direct voor juridische gevolgen. Juridische ondersteuning moet klaar staan om problemen direct te kunnen aanpakken. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer u niets te verwijten valt. Vergeet u niet na te denken over een incasso oplossing. Want een klant die niet betaalt is geen klank en moet snel en duidelijk worden benaderd. Uiteraard altijd zodanig dat het klantbelang miet uit het oog wordt verloren. Direct premie

4. Ongevallen

U heeft vast weleens gedacht “dat ging maar net goed“. Een ongeval kan snel grote gevolgen hebben voor uw eigen werkcapaciteit. De gevolgen van een ongeval privé of zakelijk hoort beperkt te worden. Wij helpen met het maken van de juiste keuze. Een ongevallenverzekering, een partnerpensioen, een overlijdensrisicoverzekering of een andere voorziening kan veel financiële zorgen wegnemen.

5. (Langdurig) Ziek

De inkomsten dalen direct fors. Niet iedereen kan die kosten uit eigen middelen opvangen. Verzeker alleen het hoognodige. Maar denk bij het verzekeren ook aan vervanging of mislopen van langdurige vervolgopdrachten. De gevolgschade kan fors uitpakken.

6. Gereedschappen petrochemie verzekering

Bij een petrochemie verzekering wordt ook vaak een extra dekking opgezet voor eigen bedrijfsuitrusting zoals gereedschappen die in uw bedrijfswagen liggen. Soms zeer kostbare goederen die graag door anderen worden meegenomen. Direct premie.

7. Transportrisico goederen

Worden er veel goederen vervoert denk eens aan een eigen transportverzekering als onderdeel van de petrochemie verzekering. Het maakt niet uit hoe deze goederen worden vervoert (DHL, postnl, UPC of met ene eigen vervoersmiddel). Schade aan uw goederen tijdens het transport kan financieel een forse schadepost veroorzaken. Denk er aan dat externe vervoerders maar een hele geringe schadevergoeding verstrekken. Vaak niet meer dan € 10,- per kilo.  Direct premie.

8. Zakelijke reizen

Bent u veel op reis in Nederland, Europa of wereld. De zakenreis is zorgt dat alle denkbare risico voor een gering bedrag verzekerd zijn. Wees er op attent dat dem persoonlijke reisverzekering niet uitkeert bij schade. Direct premie

9. Werkmaterieel petrochemie verzekering

Bij een petrochemie verzekering pakket is ook een werkmaterieel onderdeel niet een onbekend onderdeel. Veel werkmaterieel moet zelfs verplicht verzekerd zijn. In ieder geval alle werkmaterielen die “voortbewegen” zoals een heftruck of een hoogwerker. Maar ook zaken zoals aggregaten, liften, compressoren en kranen.

10. Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid kan op vele manieren ontstaan. Maak u zelf producten of voegt u slechts een klein onderdeel toe, in alle gevallen kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Wij zoeken graag samen met u uit of het risicovol is voor uw bedrijfsvoering en welke maatregelen u praktisch en juridisch kunt nemen. Als onderdeel van de petrochemie verzekering is productaansprakelijkheid (offerteaanvraag) een belangrijke aanvulling.

11. Personeel

Heeft u personeel in dienst dan komt er een scala aan bedrijfsrisico’s en arbeidsvoorwaarden op u af. Een petrochemie verzekering pakket zal rekening moeten houden met alle verplichte CAO zaken en praktische omstandigheden van uw bedrijf. De snel wijzigende wetgeving kan voor veel ondernemingen een reden zijn een goede gesprekspartner te zoeken. checklist.

Brancheinformatie petrochemie

De petrochemische industrie houdt zich bezig met de verwerking van aardoliefracties tot diverse chemische producten. Als grondstoffen worden producten van de raffinaderijen gebruikt, zoals benzine, kerosine, stookolie en nafta. De branche is sterk verweven met de raffinaderijen. Er zijn slechts 10 petrochemische bedrijven actief in Nederland en de belangrijkste zijn Shell Chemie met onder meer een vestiging in Moerdijk en ExxonMobil Chemical met een vestiging in Rotterdam. De sector richt zich op het toenemende gebruik van biobrandstoffen, nieuwe technologie en de geleidelijke overschakeling van fossiele op hernieuwbare grondstoffen zonder dat de raffinaderij grote aanpassingen nodig heeft.

ZZP en MKB in de petrochemie verzekering

De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers. Vaak worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een petrochemie verzekering (specifiek het bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsrisico). Het begint daarbij goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten. Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en chemie.

Bestaande bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitsluitingen

Ook  bestaande bedrijven die niet eerder in deze branche gewerkt hebben en al wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben, zullen extra attent moeten zijn op de verzekerde activiteiten. niet zelden worden werkzaamheden in de petrochemie uitgesloten in “standaard” aansprakelijkheidsverzekeringen.  Speciale dekking via een petrochemie verzekering is daarbij dus noodzakelijk. Ook onverwachte andere verzekeringen zoals cyberverzekeringen kennen vaak petrochemie uitsluitingen

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Schadevoorbeelden

In de petrochemie zijn er veel kleine schadegevallen. Gelukkig is het risicobewustzijn hoog bij de werkers in de branche. Maar soms gaat het goed mis.