Rechtsbijstandverzekering DAS – premies berekenen

rechtsbijstandverzekering das

Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische conflict en is een rechtsbijstand DAS een plezierige hulp. Het is goed als u even stilstaat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijven rechtsbijstandverzekeringen vergelijken betaalt zich dus uit. Hieronder tientallen vragen die helpen om razendsnel een keuze te maken of een Rechtsbijstandverzekering DAS een verstandig beslissing is.

Bedrijfsrechtsbijstand DAS premie berekenen

Eenvoudig telefonisch juridisch advies mogelijk?

In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor een juridisch advies. Even in gesprek met een juridisch deskundige wat u het beste kunt doen is vaak al voldoende voor elke ondernemer om verder te kunnen.

In welke alle landen bent u zakelijk verzekerd?

Een Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen. Juridisch is internationale zaken doen een mijnenveld om rekening mee te houden. de verzekeraar zal vooral kijken onder welke “lokale” wetgeving activiteiten vallen. Wees ook even attent op de activiteiten met USA. er zal zelden een verzekerde dekking zijn in dit land. Bel ons even als u er een oplossing voor wilt.

Welke alle kosten worden door de verzekeraar betaald?

De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen. Vraag ons even om de specifieke verzekerde bedragen bij een Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven. Sommige uitgaves die u wel wilt, zijn soms niet standaard meeverzekerd op de verzekering.

Is een onafhankelijke adviseur handig?

rechtsbijstandverzekering das

Er zijn vaak discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij over welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. Wij helpen de bedrijven met de juiste argumenten om deze discussie aan te gaan. De vergoeding die wij ontvangen van verzekeraars bedraagt meestal 15%. Die provisie zit verscholen in de premie die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. U kunt die provisie besparen door zonder adviseur de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven af te sluiten. Alle contacten zullen dan rechtstreeks gaan, ook als er discussie met de verzekeraar zelf ontstaat.

Is de prijs/verhouding acceptabel?

Vooral bij Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn. De rechtsbijstandsverzekering DAS sprong er positief uit. Maar blijf kritisch want niet altijd is er evenveel jut van zo’n polis. Zie onze uitleg bij de nadelen hierboven.

In welke gevallen geven zij geen juridische hulp?

Voor rechtsbijstandsverzekering DAS bedrijven geldt o.a. dat u meestal niet bent verzekerd voor conflicten die gaan over:
a. Motorrijtuigen en vaartuigen; die kennen hun eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inclusief bijbehorende rechtsbijstand.
b. Als een aanvraag voor een faillissement of een surseance van betaling is ingediend.
c. Industrieel en/of intellectueel eigendom. Ruzies over handelsnamen of domeinnamen zijn gelukkig wel verzekerd;
d. Eventuele financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies zijn meestal niet verzekerd;
e. Aanspraken als u zelf zonder toestemming heeft gehandeld. overleg dus altijd voortijdig even met de DAS.
f. Conflicten over gebouwen of grond. Interessanter is wat er wel is verzekerd? Bijvoorbeeld gebouwen of grond die u zelf gebruikt; zorg er wel altijd voor dat de juiste adressen op de polisbladen staan vermeld. Gaat het ruzie over een aanneemovereenkomst met een aanneemsom groter dan een tond? Dan krijgt u geen hulp. Ruzies over aanneemovereenkomsten zijn alleen verzekerd, als deze overeenkomsten schriftelijk zijn aangegaan en als die met arbitrage moeten  worden opgelost);
g. Gevolgen rondom bodemverontreiniging; sluit daarvoor een milieuverzekering af.
h. Het oprichten of verwerven van een bedrijf. Of als een (een deel van) een onderneming beëindigt of verkoopt;
i. Conflicten tussen juridische gedeelten van het bedrijf die is verzekerd. Of als het conflict handelt over of tussen samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon;
j. Bedrijfskapitaal dat u aantrekt en beheert. Ook conflicten over bijvoorbeeld borgstellingen en garantiestellingen zijn niet verzekerd.

Soorten rechtsbijstandverzekering?

Het kan verstandig zijn altijd te kiezen voor een ruime dekking in een rechtsbijstandsverzekering. Is er een vaste dekking bij de rechtsbijstandverzekering? Het lijkt een voordeel om precies maar heel beperkt te kiezen voor modules. (Een verzekeringsmodule verzekert u van juridische hulp op een specifiek gebied, bijvoorbeeld bedrijfsvoering of verkeer.) Daar zit een risico aan vast want in een bepaalde situatie bent u dan niet verzekerd van juridische hulp. de “slimme” keuze van vroeger is dan allang weer vergeten.

Wat is onze mening?

Er zijn jammer genoeg maar een beperkt aantal verzekeraars die bedrijfsrechtsbijstand aanbieden. ARAG, SRK, DAS Rechtsbijstand, Centraal Beheer. Onze keuze is op basis van onze huidige inzichten van de DAS Rechtsbijstand bedrijven. Wij hebben al vele jaren goede ervaringen met deze grote en goed georganiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Als wij tevreden zijn dan is er ook een goede reden om onze relaties te adviseren hun risico daar te verzekeren. De rechtsbijstandsverzekering DAS vergelijking heeft ons dus deze keuze opgeleverd.

Op welke wijze start een traject?

Als er een juridische vraag is of een ruzie dreigt, neemt u contact op met de verzekeraar. Vaak geven ze direct antwoord of er wordt samen met u gezocht naar de beste aanpak. Daarna gaan ze aan de slag om het conflict op te lossen. Eenvoudig en overzichtelijk. U kunt bij de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven ook online de dossiervorming goed volgen. 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Het is goed mogelijk dat er een aanvullende dekking nodig is, die niet in het standaard pakket zit? Dan kunt u een aanvullende verzekering krijgen voor juridische hulp bij conflicten over:

  1. Het verhuren van een perceel grond, woon- of bedrijfsruimte
  2. Verhaal halen van schade of conflicten over koop of onderhoud van uw bedrijfsmotorvoertuigen.
  3. U kunt u en uw gezinsleden simpel meeverzekeren voor juridische assistentie.

Is er een eigen risico?

Soms brengt de rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij  een eigen risico in rekening. Wij kunnen u dat eigen risico met de polisvoorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering DAS erbij eenvoudig opgeven.

Niet tevreden?

Als de rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven heeft afgesloten, dan ontvangt u de polisbladen en de voorwaarden thuis. Als u ontevreden bent, kunt u binnen 14 dagen de verzekering opzeggen. De verzekeraar brengt u niets in rekening.

Wat is het minimum schadebedrag?

Het minimum belang van het conflict is meestal ongeveer € 450,- bij de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven. Als het belang van een conflict daar beneden ligt, dan nemen ze zo’n conflict niet in behandeling.

Bestaand conflict?

Rechtsbijstandsverzekeraar verleent geen rechtsbijstand voor conflicten die al aanwezig waren of waarvan iedereen kon verwachten dat ze er waren voordat u de polis had aangevraagd. Vaak kunnen ze desondanks wel (tegen een gereduceerd tarief) helpen bij de problemen.

Wie zijn verzekerd?

a. Alle bedrijven en personen die op het polisblad staan.
b. Werknemers en
c. Bestuurders van de bedrijf dat verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor dat bedrijf  op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit de problemen ontstaan. Zij krijgen helaas alleen juridische assistentie, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letselschade hebben of schade aan persoonlijke eigendommen. gelukkig geldt deze regel niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig.

Wachttijd?

Voor rechtsbijstandsverzekering DAS bedrijven geldt een wachttijd van 3 maanden. Deze wachttijd is niet van toepassing als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Bij het verzekeren van uw (bedrijfs)voertuigen, bent u direct verzekerd voor alle conflicten die te maken hebben met schade in het verkeer of na een verkeersongeval. Bij een discussies over onteigening is de wachttijd veel langer, t.w. twaalf maanden. Voor de andere conflicten geldt een wachttijd van drie maanden.   Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken laat deze verschillen tussen de verzekeraars duidelijk zien.

Welke kosten worden betaald?

Ze betalen per conflict aan externe kosten vaak nooit meer dan 35.000 euro. Let op. Als het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen, dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en hebben verzekeringsmaatschappijen speciale regels.  Bij rechtsbijstandsverzekeringen dat een belangrijk punt om verzekeringen op te vergelijken.

Waarborgsom nodig in het buitenland?

Dan kunnen verzekeringsmaatschappijen soms de waarborgsom van maximaal 50.000 euro voorschieten. De strafrechtelijke zaak moet dan wel verzekerd zijn met een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering. Het vervelende nieuws is dat u de waarborgsom natuurlijk wel weer terug moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij. (maar wel pas binnen één jaar).

Wanneer een eigen risico?

a. Vraagt u de verzekeraar DAS bedrijven om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl verzekeraar niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet u een eigen risico betalen van € 500,-.
b. Dit geldt ook als u besluit voor de gerechtelijke incasso van uw vordering geen gebruik te maken van het incassokantoor en/of deurwaarderskantoor dat de verzekeraar hiervoor heeft ingeschakeld. Pas nadat de verzekeraar DAS bedrijven dit eigen risico heeft ontvangen, zal de verzekeraar de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u hebt aangewezen.

Verzekerd in het buitenland?

Gaat het problemen over het verhalen van schade of een strafrechtelijke zaak? Dan krijgt u juridische assistentie in Europa en de niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee. Het recht van dat betreffende land moet wel van toepassing zijn op het conflict. Ook moet de rechter van dat land over het conflict recht mogen spreken. In alle overige gevallen krijgt u alleen juridische assistentie in Nederland. Conditie is dat het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is. En ook dat de Nederlandse rechter over het conflict mag oordelen. Bedrijfsrechtsbijstandverzekering vergelijken is meer dan alleen de prijs maar ook dit soort detailverschillen herkennen.

In­cas­so? Is dat werkelijk zo eenvoudig?

Wordt de rekening niet betaald? Dan wordt er een incassospecialist ingeschakeld. Hij neemt het traject over en moedigt de klant aan te betalen. Veel facturen worden op die manier alsnog betaald. Maar er zijn altijd volhouders. Dan kan er zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. De verzekeraar dagvaardt uw de debiteur en ze procederen. Maar ook als u het niet eens bent met een factuur die u ontvangt, ook dan wordt u geholpen. Zij keren, als ze succesvol waren het geïncasseerde bedrag aan uw bedrijf uit. Daar trekken ze wel de buitengerechtelijke incasso kosten en de proces kosten vanaf. Dat is ook minus de griffierecht. Zijn die totale kosten hoger dan het bedrag dat ze hebben geïncasseerd? Dan is tekort voor hun rekening. En zelfs als ze niets incasseren dan betalen zij alle kosten. Als u er niet voor verzekerd bent dan krijgt u vooraf een opgave van de kosten die verbonden zijn aan de hele procedure. Deze kosten zijn natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de vordering en of de vordering goed te verhalen is.

Wanneer krijgt u incassobijstand?

a. U krijgt incassobijstand als de vordering is ontstaan terwijl u de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven had, of binnen 3 maanden voordat u de verzekering afsloot.
b. De verzekeraar verleent incassobijstand alleen in Nederland. En dat geldt ook alleen als de schuldenaar in Nederland woont of gevestigd is, een Nederlandse rechter bevoegd is .
c. Bij sommige vorderingen krijgt u geen incassobijstand. de uitsluitingen zijn dus belangrijk om goed te lezen.
d. Als de schuldenaar het er niet mee eens is? Dan krijgt u geen incassobijstand. Want in dat geval is er sprake van een juridisch conflict. Hiervoor kunt u mogelijk wel rechtsbijstand krijgen op de basis verzekering.
e. De verzekeraar verleent dus ook geen incassobijstand op de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven als de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt.

Zijn er nadelen aan een rechtsbijstandverzekering DAS

  1. Zeker, zoals bij alle verzekeringen gaat het om nut en noodzaak. Soms is de nut van een Rechtsbijstandverzekering DAS laag. Zijn de risico’s laag, geen werknemers, geen opstalbelangen of andere financiële belangen klein dan kan de premie worden uitgespaard.
  2. Er zijn daarnaast ook veel dubbele of onnodige dekkingen bij rechtsbijstandsverzekeringen. Moneyview waarschuwt er terecht over. Weliswaar gaat het hier over de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren maar hetzelfde doet zich voor bij bedrijven. 
  3. Veel andere verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen of motorvoertuigen hebben al standaard een rechtsbijstand dekking “standaard” in de verzekering. Natuurlijk gaat het daarbij dan alleen voor die bedrijfsrechtsbijstand die nodig is voor dat verzekerde onderdeel. Als u bijvoorbeeld een claim krijgt voor letselschade dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar die claim graag zelf juridisch willen begeleiden. Deze Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven is dan van weinig nut. Hooguit kan een beperking in de dekking van zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als secundaire dekking op de Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven zijn meeverzekerd.
  4. Een Rechtsbijstandverzekering DAS bedrijven is vooral interessant als u actief gebruik maakt van de diensten van de verzekeraar. Er zijn veel aanvullende diensten zoals incasso, personele zaken of algemene leveringsvoorwaarden opstellen, etc. Maak daar actief gebruik van. Sluit u de verzekering af en kijkt u er niet naar om dan verliest zo’n polis al snel haar waarde.

Berekenen online premies