Rigger aansprakelijkheid verzekering premies 2023

Een rigger (hijsbegeleiders) zorgt ervoor dat de lasten die verplaatst worden en het niet beschadigd worden. Hij beheert alle materialen, die bij het verplaatsen nodig zijn. Een rigger moet er ook voor zorgen dat de veiligheidsregels op een juiste manier toegepast worden. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook altijd geëist dat een rigger een Rigger aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Premie Rigger aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid Rigger – hijsbegeleiders te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. Uiteraard is werken in de petro-chemie sector ook meeverzekerd.

Opleiding Rigger

De opleiding hijsbegeleider – riggers (TCVT/W4-08) richt zich op het veilig en verantwoord begeleiden van lasten in het verticaal transport. Riggers zijn verantwoordelijk voor het belangrijkste deel van het verticaal transport: het aanslaan en begeleiden van de last. De machinist in de kraan is overgeleverd aan de kwaliteiten van de rigger. Het in bezit hebben van een TCVT-certificaat voor het uitvoeren van dit vak is dan ook verplicht en opgenomen in de Arbowet. Een Rigger aansprakelijkheid verzekering zorgt voor die extra zekerheid richting de opdrachtgever.

TCVT-certificaat Rigger

Na het succesvol afleggen van het rigger examen ontvangt de kandidaat een TCVT-certificaat welke tevens geldig is in de petrochemische industrie. Inschrijven voor de opleiding rigger (Hijsbegeleider) TCVT/W4-08 kan direct online.

Zaakschade Rigger aansprakelijkheid verzekering

Schade aan zaken van een ander is verzekerd op een
Rigger aansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt vaak geëist door opdrachtgevers. Schade die u veroorzaakt terwijl u als rigger vaak niet verzekerd op een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor een hijsbegeleider of rigger.

Letselschade Rigger aansprakelijkheid verzekering

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een hijsbegeleider of rigger als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van deze. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. De
Rigger aansprakelijkheid verzekering zorgt dan voor het juridische verweer en de claim.

Aansprakelijkheidsverzekering Rigger

Uitsluitingen

Aanvullende bepaling voor hijsbegeleiders en riggers is vaak dat de hijsbegeleider aansprakelijkheid verzekering geen dekking voor aanspraken tot vergoeding van schade aan de lading of door de lading. Bij de hijskraanverzekering kunnen dergelijke risico’s verder worden meeverzekerd.

Gevolgschade

Ook geeft de rigger aansprakelijkheid verzekering ook geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging of verlies van zaken of het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarin bevinden van vreemde stoffen. Denk bij gevolgschade aan zaken zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving, stilligschade, tijdverlet en overliggelden.

Audio aansprakelijkheid

Premie berekenen online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video