Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 2023 premies

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn de zakelijke variant van de aansprakelijkheidspolis. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Onderlinge schade werknemers bij Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er niet alleen voor schade aan derden. Werknemers die bij elkaar onderling schade veroorzaken, of schade krijgen tijdens hun werk voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Let op dat er vaak wel weer een uitsluiting is als de schade wordt veroorzaakt door gebruik van alcohol of drugs. Of als er machine gebruikt worden voor “een geintje”. Dit risico kan dus worden meeverzekerd. Maar u kunt als werkgever dit ook volledig verzekeren met de speciale uitgebreide werknemersschade verzekering is.

Aansprakelijkheid maatwerk

Voorbeelden schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Schade of letsel waar u als bedrijf aansprakelijk voor bent zoals:

 1. Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.
 2. Schade wanneer u product aansprakelijk bent.
 3. Schade door een meewerkend familielid, uitzendkracht, stagiair of vrijwilliger.
 4. Werkgeversaansprakelijkheid; verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.
 5. Schade aan spullen van een medewerker.
 6. Schade aan personen en losse spullen bij plotselinge verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en ondergronds water op een werklocatie.

Concrete voorbeelden

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
 1. U laat uw koffiezetapparaat aanstaan. Er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim; dat heet regres. Lees hier de gevolgen.
 2. U vernielt in een flat een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade.
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen keren dan de letselschade uit.
 4. U vervoert goederen en die lading stuitert tegen een auto aan. U bent “bedrijfsaansprakelijk”.
 5. Een medewerker veroorzaakt kortsluiting en uw opdrachtgever heeft een forse schade. U krijgt een aansprakelijkheidsstelling.

Audio toelichting Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Eigen risico

Voor Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden natuurlijk eigen risico’s. Dat is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Als het vrijwillig eigen risico stijgt, daalt de premie. Heeft u schade dan zijn de kosten van de verzekering dus eigenlijk de premie plus het eigen risico. Op de verzekeringsbladen en in een offerte voor Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen vindt u de hoogte hiervan.

U betaalt geen eigen risico voor:

 1. Kosten voor verweer.
 2. Kosten voor rechtshulp bij een strafproces of tuchtprocedure.
 3. Kosten voor een geschiloplossing zonder rechter.
 4. Kosten voor een expert.

Voor wie?

Vrijwel elke ondernemer kiest ervoor om bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. En die schades kunnen soms erg hoog oplopen. Bovendien is de schade die uw personeel veroorzaakt ook verzekerd.

Verplicht?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet wettelijk verplicht. Toch zijn er veel situaties waarin u deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen  wel moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist.

Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  1. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

U heeft vast wel eens gehuurde, geleende apparatuur, vervoerde of bewerkte goederen. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard. Datzelfde geldt voor motorrijtuigen en luchtvaartuigen.

Verzekeringsgebied

Vrijwel alle bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen werelddekkingen. U bent dus verzekerd in Nederland én in het buitenland Behalve als u zaken doet in Amerika en Canada. Wij zorgen dan voor extra dekkingen.

Bij schade

Heeft u schade veroorzaakt, geef de schade dan zo snel mogelijk door ons door. Het is hierbij belangrijk ons zo snel mogelijk van alle bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen informatie te voorzien. Denk daarbij aan de volgende zaken:

o          Leg goed uit hoe de schade is ontstaan.

o          Wie waren er betrokken en zijn er getuigen/foto’s?

o          Hoe groot schat u de schade?

o          Is het letselschade of materiële schade.

Verzekeringsmaatschappijen willen de kosten voor het afhandelen altijd zo laag mogelijk houden. Je ziet daarom ook dat bij kleinere schadebedragen, zij veel minder informatie vragen dan bij grote (onoverzichtelijke) schades. Denk dan aan letselschades. Hou ons daarom goed op de hoogte van schades zodat we samen met u de verzekeraar kunnen “aanmoedigen” de claim snel af te handelen.

Milieuaansprakelijkheid ook verzekerd?

Jazeker, meestal is dat onderdeel meeverzekerd op bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.  Daarnaast biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking voor milieugevaarlijke stoffen. Daarbij geldt dat schade aan de verzekerde locatie zelf (bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein) meestal  niet wordt vergoed. Een additionele voorwaarde is vaak dat de milieugevaarlijke stoffen plotseling zijn vrijgekomen. Een voorbeeld: een lekkende tank staat te lekken op het terrein. Na een paar jaar klopt het bedrijf aan bij de verzekeraar omdat er een stevige grondschade is. De verzekeraar zal de claim dan vaak toekennen als een milieuaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten of er voor een dergelijke schade een extra clausule is op  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen.

Uw eigen algemene leveringsvoorwaarden

Er is bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Dat kan gedeeltelijk met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen maar ook de eigen organisatie en interne afspraken. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.

Wilt u echt grondig uw bedrijf analyseren en zorgen dat u elk risico kent en beoordeelt of u het risico wilt:

 1. Aanvaarden
 2. Mitigeren
 3. Reserve opbouwen
 4. Extern verzekeren

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen toelichting

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet verplicht. Toch is het vaak verstandig bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten voor uw onderneming. Met een verzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen verzekeren materiële schade maar ook letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen zijn dit een no-brainer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Premie informatie

De premie voor bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft.
Eigen risico telt maar één keer per schadegeval. Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt, bijvoorbeeld stormschade aan uw bedrijfsgebouw en bestelauto?

Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

Uitsluitingen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke veelgebruikte uitsluitingen.

 • Schade aan uzelf of uw bedrijf.
 • Schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren.
 • Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.
 • Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.
 • Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als werkgever, opdrachtgever of ondernemer.
 • Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt).
 • Milieuschade op uw bedrijfslocatie.
 • Schade door asbest.

Naverrekenen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

Inlooprisico of voorrisico

Met een inloop risico op Bedrijfsaansprakelijkheid worden schades verzekerd waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd. Veel informatie op onze inlooprisico pagina.

Opzicht clausule – zaken van een ander kapot maken

Een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid kent meestal een opzichtclausule (informatiepagina). Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht.

Die moet apart worden meeverzekerd. Hier gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking heeft en kapot gaan. Meestal zien we dat dus vooral bij bouwbedrijven. maar ook timmerlieden, schilders, onderhoud- en schoonmaakbedrijven, reparatiebedrijven enzovoorts) Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed. Zo’n schade aan spullen van een ander wordt dan niet vergoed omdat de opzichtclausule standaard aanwezig is op de verzekering. Tenzij u er aan gedacht heeft dat extra mee te verzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en u aansprakelijk wordt gesteld..

Best saai en voorspelbaar maar het wordt interessant met voorbeelden werkgeversaansprakelijkheid. niet echt plezierig voor werkgevers want de werknemers blijken sterk beschermd te worden. Die werkgeversaansprakelijkheid geldt natuurlijk ook voor ZZP-ers die onder uw naam voor u werken. 7 interessante voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn een complexe verzekering waarbij de expertise van de adviseur en verzekeringsmaatschappij de kwaliteit en de prijs sterk bepalend is.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet meer gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

De vergelijking

Wij beoordelen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Controle vragen ter vergelijken

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen is werk voor specialisten.
1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
2. Verzekert de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tegen nalatigheid?
3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
4. Is er verzekerde dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
8. Hoe hoog is het eigen risico bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen?
9. Geldt er voor verdedigingskosten een hoog eigen risico?
10. Vergoedt de verzekeraar onvermijdelijke proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
11. Kijk of er voldoende expertise is bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar.
12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
13. Is de verzekerde som conform de wettelijke en verzekeringseisen vastgesteld?
14. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
15. Welke uitsluitingen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er?
16. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
17. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
18. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
19. Zijn er beperkende maatregelen bij bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen schades?
20. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
21. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
22. Op welke manier is de naverrekening bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering georganiseerd?
23. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
24. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Waarom wij?

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd als deskundige.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u tevreden blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Premies online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

https://youtu.be/QbWpz8j6U7w