inloop risico

Met een inloop risico op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden schades verzekerd waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die worden ontdekt tijdens de looptijd ervan zijn in beginsel niet gedekt. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico soms voor een bepaalde periode worden meeverzekerd.

Normaal is het inloop risico niet meeverzekerd

Dit inloop risico wordt extra verzekerd omdat normaal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pas dekking biedt als de omstandigheid, de aansprakelijkstelling en de schademelding/-claim binnen de verzekerde periode vallen. Maar schade kan ook ontstaan door activiteiten die eerder plaatsvonden.

Inloop risico of voorrisico

Het wordt ook wel vóórrisico genoemd of inloop risico Het is dus feitelijk het risico VOOR de verzekerde periode. Als er een inloop risico of voorrisico is meeverzekerd, dan is op de polis een retro-actieve datum vermeld. Deze ligt voor de ingangsdatum van de verzekering.

Inloop risico verschilt per verzekeraar

Verzekeringsmaatschappijen gaan verschillend om met inloop risico of voorrisico. Sommige hebben het voorrisico standaard meeverzekerd, maar de geldigheidsduur kan ook worden beperkt of uitgesloten, afhankelijk van de verzekerde activiteiten.

Waarom inloop meeverzekeren

Inloop wordt vaak mee verzekerd bij risico’s op het gebied van productaansprakelijkheid of bij een hoger risico op letselschade zoals in de zorg-, bouw en industriesector. Hoelang er een verzekeringsdekking moet zijn, hangt onder meer af van de verjarings- en vorderingstermijnen. De verjaringstermijn voor letselschadeclaims is in veel gevallen 5 jaar. En na twintig jaar is het niet meer mogelijk om een letselschadeclaim in te dienen. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen denk maar eens aan asbestose.

Voorrisico groothandel en detailhandel

Voor de groothandel en detailhandel kan het voldoende zijn om maximaal 3 jaar voorrisico of uitloop risico te verzekeren. Dit komt overeen met maximale vorderingstermijn voor schade door een product. Voor een producent is dit 10 jaar.

Productaansprakelijkheid buiten de EER

Producten van buiten de EU kennen natuurlijk ook de productaansprakelijkheid. Er wordt daarom extra aandacht gegeven aan de CE-markering die op producten aanwezig moet zijn om een inloop risico mee te verzekeren.

Let op dat als er wijzigingen aangebracht worden aan het geïmporteerde product of het als eigen product wordt verkocht dat ook dan er een eigen productaansprakelijkheid ontstaat.

Uitloop- of narisico

Het kan ook zijn dat er een schade ontstaat binnen de geldigheidsduur van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar dat de claim volgt na de royementsdatum. Dan is er sprake van een uitlooprisico. Hiervoor is alleen dekking als er een nameldingstermijn is meeverzekerd. Een nameldingstermijn bij een royement kan meeverzekerd worden bij het staken van de bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het beëindiging van een bv binnen een holding. De regels voor de nameldingstermijn staan in de polisvoorwaarden.

Wanneer uitloop verzekeren

Het is verstandig om uitloop risico te verzekeren als de nieuwe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bepaalde beroepsziektes uitsluit, terwijl de huidige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daar wel een dekking voor heeft. Ook bij productaansprakelijkheid of een hoger risico op letselschade zoals in de zorg-, bouw en industriesector, is het verstandig het uitlooprisico mee te verzekeren.

Oversluiten en inloop risico

Let op dat bij het oversluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering er een naadloze aansluiting komt tussen het inloop risico bij de nieuwe verzekering. En de uitloop van de oude bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarop goed aansluit. Een zorgvuldig risicobeheer is dus noodzakelijk. Zie ook hieronder onze checklist.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premies

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen