Algemene leveringsvoorwaarden, beperk aansprakelijkheid 99 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je algemene leveringsvoorwaarden grondig vast te leggen. Zo beschermt u, samen met de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (info en premie), het bedrijf optimaal. Er zijn verschillende benamingen: algemene voorwaarden, algemene leveringsvoorwaarden of dienstenvoorwaarden.

Waarom algemene leveringsvoorwaarden opstellen? Klik hier

Algemene leveringsvoorwaarden  kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen.  Met algemene leveringsvoorwaarden is het  duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn.

Vier redenen Algemene leveringsvoorwaarden

Belangrijke punten (pdf Kamer van Koophandel) die in algemene leveringsvoorwaarden kunnen staan zijn:

  1. Aansprakelijkheid.
  2. Eigendomsvoorbehoud.
  3. Betalingstermijn.
  4. Garantie.
algemene leveringsvoorwaarden

Het is echter vaak niet eenvoudig een set algemene leveringsvoorwaarden op te stellen. Veel details en actuele juridische informatie ontbreekt. de juiste jurist vinden die ook de vaardigheid heeft is al de eerste hindernis. Daarna komt er vaak veel extra tijdsinvestering bij kijken. De totale kosten zijn vaak niet te overzien en de bijkomende ergernis. Toch kan het heel eenvoudig en efficiënt georganiseerd worden.

Kosten opstellen algemene leveringsvoorwaarden

DAS Webshop documenten klik hier

Prijs quickscan of volledig?

  • A. Een check op alleen de aansprakelijkheidsbeperking voor ongeveer € 150,-
  • B. Een quick scan van de gehele algemene voorwaarden voor ongeveer € 200,-
  • C. Een totale check van de algemene voorwaarden inclusief aanpassen voor ongeveer € 500,-
  • D. Zelf nieuwe algemene voorwaarden opstellen, inclusief telefonisch overleg met een jurist
    • Laat het voor een vast bedrag van ongeveer € 600,- door een bedrijfsrechtsbijstandverzekeraar doen. Hieronder de route die ze aanhouden. Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat het aangegeven tempo redelijk wordt nagekomen en de kwaliteit uitstekend is. De controle vindt plaats door een persoonlijke jurist en meestal is die persoon binnen een paar dagen beschikbaar.

4 elementen algemene leveringsvoorwaarden. Zie hier

Hieronder een gedetailleerde uitleg over de 4 elementen waarom algemene leveringsvoorwaarden

Aansprakelijkheid. Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt deze beter beperken via uw leveringsvoorwaarden .

Betalingstermijn. De wettelijke betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet afgesproken hebben in uw algemene leveringsvoorwaarden of in een contract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen.

Eigendomsvoorbehoud. Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud kunt u als bedrijf ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het juridische recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw rekening niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat.

Garantie. Als u verkoopt aan consumenten, dan mogen de algemene voorwaarden de wettelijke garanties die een klant heeft niet aantasten. Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan is het flexibeler.

Hieronder de uitleg van een rechtsbijstandverzekeraar over de route rondom algemene voorwaarden. Interesse? Stuur ons even een emailtje dan helpen we verder met de route en de bestelling.

1   Intakegesprek

Het opstellen van de algemene leveringsvoorwaarden kunt u direct online of telefonisch aanvragen. U betaalt het bedrag via iDeal, waarbij de keuze is om het in één keer te betalen of in twee termijnen. Zodra betaling is ontvangen, bepalen we welke jurist de juiste kennis en ervaring heeft om te helpen. Deze neemt telefonisch contact op.

Wat is voor belangrijk om op te nemen in de algemene voorwaarden?
Voor juridisch waterdichte algemene voorwaarden afgestemd op de situatie, wil de jurist natuurlijk zoveel mogelijk relevante informatie. Hij stelt meestal direct enkele vragen en hij vertelt welke informatie of documenten hij verder nodig heeft.

2   Documenten opsturen

In het intakegesprek laat de jurist weten welke documenten en informatie hij nog moet verzamelen. Het is belangrijk dat die zo snel en volledig mogelijk opstuurt. Pas wanneer de jurist alle informatie heeft ontvangen, kan hij een goede inschatting maken van situatie.

3   Concept

Aan de hand van de informatie stelt de jurist algemene voorwaarden op. Helemaal afgestemd op de eigen situatie.

Voorleggen conceptdocument
Vervolgens legt de jurist het conceptdocument voor, zodat u kunt kijken of alles erin staat wat u erin wilt hebben, of u nog vragen heeft en of er nog wijzigingen nodig zijn.

4   Finale versie

Moet er nog iets worden veranderd in het concept? Dan past de jurist dat aan en maakt daarmee de het document definitief.

Delen van de Algemene leveringsvoorwaarden
U ontvangt de Algemene leveringsvoorwaarden via post of e-mail. U hoeft het document dan alleen nog te delen met uw klanten. Bijvoorbeeld als bijlage bij de offerte of als downloadbaar document.

Onze vergoeding

Overige handige documenten kunt u vinden via deze speciale documenten pagina.

Download voorwaarden rechtsbijstandsverzekering

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen