Advocaat verzekering premies en tips 2018

Een advocaat verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid is noodzakelijk omdat u als advocaat uw eigen beroepsfouten moet verzekeren. Schade die hierdoor ontstaat, is overigens alleen een financiële vermogensschade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Jaarpremie: €

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Jaarpremie: €

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.

Jaarloon. Onder Jaarloon wordt verstaan: het brutoloon te verminderen met de eigen bijdrage pensioenpremie en de inleg levensloop en te vermeerderen met de bijtelling auto van de zaak, het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d. en € 40.000,- voor elke vennoot/eigenaar, niet verzekerd krachtens de WW.


 

 


Advocaat verzekering

 

 

Premie informatie advocaat verzekering

De premie voor een advocaat verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, het jaarloon, het soort advisering of de kantoorbezetting.

Acceptatie. De verzekeraar HDI van de advocaat verzekering kan bij de aanvraag uiteindelijk afwijken van de opgegeven premie. Wij verwachten in de meeste gevallen ten positieve.

Premietermijn. Kiest u voor een andere premietermijn (per kwartaal 4% of halfjaar 3%) dan krijgt u een kleine premieopslag op de premie van de advocaat verzekering omdat de premie later dan de gebruikelijke jaarbetaling door de verzekeraar wordt ontvangen.

Kosten. Er wordt jaarlijks € 12,50 poliskosten toegerekend aan de verzekering.

Assurantiebelasting. De premie is exclusief 21% assurantiebelasting.

Eigen risico beroepsaansprakelijkheid

  1. € 2.500,00 per aanspraak
  2. € 500,00 per aanspraak voor reconstructiekosten conform clausule C2.11.4
  3. € 500,00 per aanspraak voor zaakschade conform clausule C2.11.5

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid

€ 125,00 per aanspraak voor zaakschade

De vergelijking

Wij beoordelen een advocaat verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

  1.  Premie
  2.  Eigen risico bedrag
  3.  Poliskosten
  4.  Schadeafhandeling
  5.  Branche kennis en voorwaarden
  6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een  advocaat verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten- en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor een advocaat verzekering kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie voor een advocaat verzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken info

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde advocaat verzekering premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.