De 3 voordelen van een makelaars verzekering – online premie

DGA pensioen 2019

In de huidige vastgoedmarkt is een makelaars verzekering essentieel om eventuele risico’s voor te zijn. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering van Allianz biedt uitgebreide bescherming tegen materiële schade, letselschade en zaakschade die tijdens alle professionele activiteiten kunnen ontstaan. Allianz is wereldwijd een van de grootste financiële dienstverleners, met een dienstverlening aan meer dan zestig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Pakket verzekering makelaar

Wat zijn de voordelen van een makelaars verzekering?

Voordeel 1. De verzekering biedt financiële bescherming. Het beschermt je tegen de financiële gevolgen van claims die komen door materiële schade of letselschade. Vooral letselschade kan voor zeer hoge kosten zorgen, wat vaak wordt vergeten. Denk bijvoorbeeld aanDit omvat zowel de directe schadeclaims als de indirecte kosten die gepaard gaan met het verdedigen tegen deze claims.

Voordeel 2. Je ontvangt juridische ondersteuning als je aansprakelijk wordt gesteld. In sommige gevallen omvat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook de juridische kosten die noodzakelijk zijn voor het verdedigen van je kantoor tegen gerechtelijke aansprakelijkheidsstellingen. Met een rechtsbijstand verzekering zorg je dat je volledig hierin gedekt bent, ook als je advies wilt hebben.

Voordeel 3. Er is een brede dekking. De verzekering is zeer relevant voor makelaars die zowel met bedrijven als particulieren werken binnen de vastgoedsector. Of het nu gaat om advies bij vastgoedtransacties, vastgoedbeheer of andere specialistische diensten, de verzekering biedt een dekking die is afgestemd op de unieke risico’s van de sector.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor makelaar

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant op de aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Voorbeelden letselschade bij klant in het makelaars

Voorbeeld 1: Klant bezoekt een prachtige villa met een idyllische tuin. Terwijl klant naar het huis loopt, struikelt de klant over een losliggende tegel op het tuinpad en valt. De klant verstuikt z’n enkel en kan nauwelijks lopen.

Voorbeeld 2: Klant is op zoek naar zijn droomwoning en bezoekt een modern appartement met de makelaar. Terwijl jullie de ruime keuken bekijken, stapt hij op een natte plek op de tegelvloer en glijdt uit. Hij valt hard op zijn rug en na onderzoek blijkt er permanente schade aan z’n rug.

Voorbeeld 3: Klant is enthousiast om de bovenverdieping van een herenhuis te bekijken. De makelaar leidt hem naar de trap, maar door de slecht verlichte gang mist klant een trede en valt naar beneden. Ze breekt haar pols en moet naar het ziekenhuis.

Rechtsbijstandverzekering voor makelaar & details

Met de bedrijfsrechtsbijstand verzekering voor makelaars krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

 • De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt ondersteuning bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp
 • Onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict
 • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
 • U kunt de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering combineren met andere verzekeringen. U beschermt zijn het eigen bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Nationale-Nederlanden biedt verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.

Het belang van de makelaars verzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar geworden gezien het groeiende aantal aansprakelijkheidsclaims tegen makelaars. Met een ongekend drukke woningmarkt zijn makelaars in trek, waardoor het risico ook steeds groter wordt. Deze claims kunnen sterk van elkaar variëren, zie hier een aantal voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan nalatigheid en vergissingen tot onachtzaamheid tijdens de uitoefening van het beroep. Het aantal claims en de potentiële kosten die daaruit voortvloeien, benadrukken de noodzaak van een robuuste makelaars verzekering.

Wat is de procedure voor het aanvragen van makelaars verzekering

De aanvraag van de verzekering vereist een zorgvuldige benadering. Wij zullen na het invullen van het formulier de aanvraag controleren. Vervolgens wordt er een offerte opgemaakt of we vragen de verzekering direct aan als dat wordt aangegeven. Een nauwkeurige invulling van het aanvraagformulier is essentieel om alle relevante risico’s correct in te schatten en een passende dekking te bieden.

Specifieke kenmerken van de verzekering

EU-dekking. Standaard biedt de verzekering dekking binnen de Europese Unie, maar uitbreiding voor activiteiten buiten de EU is mogelijk, afhankelijk van de behoeften.

Claims Made Principe. Deze polis werkt op basis van het ‘claims made’-principe, waarbij dekking wordt geboden voor claims die worden ingediend binnen de looptijd van de verzekering.

Voorrisico. Voor makelaars die klantendossiers overnemen van een vorige werkgever, wordt rekening gehouden met eventuele preëxistente risico’s bij de makelaars verzekering.

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid
  • Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  • Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  • Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Waarom bij ons de makelaars verzekering afsluiten?

Wij streven naar volledige klanttevredenheid door flexibele en betaalbare oplossingen te bieden die nauwkeurig aansluiten bij uw zakelijke behoeften. Wij bieden gratis premieberekeningen, efficiënte aanvraagprocessen, en zijn beschikbaar voor ondersteuning buiten reguliere werkuren.

Eigen Risico

Het eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt bij een schadeclaim, naast de premie van de verzekering. De hoogte van het eigen risico kan invloed hebben op de premie.

Voor een directe berekening van uw premie of voor meer informatie, nodigen wij u uit contact op te nemen met onze klantenservice of bezoek onze website om een aanvraagformulier in te vullen.

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Cyber en DataRisk - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen