Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden schadeclaims.

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden zijn er legio. Om enig gevoel te krijgen met de soort schades hieronder een rijtje met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden.

Offerteaanvraag.

  • Het koffiezet apparaat brandt door en het eigen pand brand af maar ook het historische pand naast u, door overslaande vlammen De verzekeringsmaatschappij van de buren zal dus de schade op u verhalen. In het vakjargon heet dat regres.
  • U fiets tijdens werktijd door de stad en rijdt een toerist aan. Deze stelt u aansprakelijk voor de hoge ziektekosten en verlies aan inkomen.
  • U of een medewerker van uw bedrijf helpt even iemand maar maakt daar ongewild schade mee. Omdat het tijdens werktijd gebeurt, zal de particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen. Juist daar is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor.
  • Een vrouw koopt een nieuwe set tuinstoelen. Een maand na de aanschaf zakt ze door een van de stoelen waarbij zij met haar achterhoofd op de tegels terechtkomt, waardoor ze een ernstige hersenschudding oploopt. Ze kan gedurende 2 jaar niet werken en spreekt de fabrikant aan voor de door haar geleden schade; verlies van inkomsten, kosten voor vervoer naar het ziekenhuis, huishoudelijke hulp, smartengeld etc.
  • Een fabrikant van smaakstoffen levert een paprikamix aan een fabrikant van pastasauzen. De mix wordt verwerkt in de pastasaus. Het eindproduct wordt uiteindelijk verpakt in potten. Bij de eindcontrole blijkt dat de pastasaus naar mint ruikt. Het eindproduct kan daarom niet worden doorverkocht en wordt vernietigd. Omdat de leverancier in zijn leveringsvoorwaarden geen aansprakelijkheidsbeperking heeft opgenomen is deze voor de volledige schade aansprakelijk.
  • Een werknemer van een IT-bedrijf installeert bij een klant een softwarepakket. Tijdens deze werkzaamheden stoot hij per ongeluk een computerscherm van een bureau. Zowel het scherm als de vloer zijn beschadigd. De klant spreek het IT-bedrijf aan voor de schade.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden versus de AVP

Een “basis” bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk de tegenhanger van de particulieren aansprakelijkheidsverzekering AVP. Een particulieren aansprakelijkheidsverzekering geeft geen verzekeringsdekking als je aan het werk bent. Oftewel, als je schade veroorzaakt tijdens werktijd, en daar aansprakelijk voor bent, dan ligt de claim op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Allemaal kleine kans op risico’s maar vaak gaat het wel om grote bedragen. Daarom is zo’n verzekering ook relatief laag in kostprijs.

Nog meer praktische voorbeelden voor specifieke beroepen:

Zakelijke dienstverlening (sijpelend water)
In een groot bedrijfsverzamelgebouw wordt op de 10e etage een heel gezellige kerstborrel gehouden. Als de laatste collega ten slotte naar huis is, blijft een kaarsje branden die op de archiefkast staat. Als het kaarsje omvalt vat een deel van de vloerbedekking vlam. Gelukkig gaan de sprinklers van het volautomatische brandveiligheidssysteem vrijwel direct af en worden de vlammen gedoofd. Helaas is er niemand meer in het gebouw aanwezig om de sprinklers weer uit te zetten. Het water uit de sprinklers bereikt uiteindelijk ook de 1e etage.

Restaurant (roetschade)
Een keukenbrand ontstaat als gevolg van het niet geregeld schoonmaken van de afzuigkappen.
Hierdoor is sprake van rook- en roetschade bij het erboven gevestigde en zojuist opgeleverde nieuwe tandtechnisch laboratorium. Naast de materiële schade is sprake van langdurige omzetderving, vanwege tijdelijke sluiting.

Dakdekker (vertraagde brand)
Op het dak van een flatgebouw wordt dakbedekking gelegd. Een half uur na afronding van de werkzaamheden ontstaat er brand. Omdat na beëindiging van de werkzaamheden niet lang genoeg is gewacht, is de uitslaande brand niet opgemerkt. De totale schade is meer dan € 500.000,-.

Loodgieter (lekkage)
Een knelkoppeling is niet goed vastgezet, waardoor een paar dagen later lekkage ontstaat en het laminaat lichtbeschadigd raakt. De schade bedraagt € 1.750,-.

Lasser (een fabriek in de as)
Bij laswerkzaamheden aan een machine in de broodfabriek van de opdrachtgever is de omgeving niet voldoende vrij gemaakt van stof en brandbaar materiaal (karton of houten pallets). Hierdoor ontstaat brand. Gelukkig is de brandweer snel ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. De fabriek zelf moet de brandweer echter helaas gecontroleerd laten uitbranden.

Klussenbedrijf (vloerverwarming lek)
Een ander bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden. Bij het in de vloer vastzetten van de scheidingswanden voor de nieuwe inrichting van een bedrijf wordt door de vloerverwarming geboord. Hierdoor ontstaat lekkage, die niet direct wordt opgemerkt. Deze kan zich verspreiden over het gehele gebouw voordat de lekkage wordt ontdekt. Een aantal daarnaast en eronder gelegen verhuurde bedrijfsruimtes moet worden ontruimd om de lekkage te herstellen met huurderving en bedrijfsschade tot gevolg.

Winkel (kaarsjes)
In een winkel in woonaccessoires branden altijd gezellig kaarsen. Helaas is de nieuwe collectie gordijnen te dicht in de buurt opgehangen en bij het opwaaien van de gordijnen door tocht van een open deur vatten deze vlam. Het vuur verspreidt zich snel via onder meer het systeemplafond.
Het winkelpersoneel krijgt de brand niet geblust. Niet alleen de eigen winkel raakt beschadigd, maar ook 4 andere winkels in het winkelcentrum.

Woningstoffeerder (een oude spijker)
Een woningstoffeerder brandt met hete lucht de lijmresten van de trap in een woning. Omdat hij de föhn te lang op één plek houdt, gaat een oude spijker in het hout van de trap gloeien met brand tot gevolg.

Aannemer (gat in de gasleiding)
Door een misverstand tussen de aannemer en de opdrachtgever over de positie van de ondergrondse leidingen, wordt bij het inslaan van heipalen de gasleiding beschadigd met uiteindelijk een ontploffing tot gevolg. De schade aan de omgeving loopt in de miljoenen.

Hoogte verzekerde bedrag

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan personen of zaken. Veel bedrijven hebben € 1.250.000,- verzekerd bedrag op hun polis verzekerd. Maar hogere schadevergoedingen komen steeds vaker voor. Als de schade boven het verzekerd bedrag uitkomt, moet u zelf betalen. Het is dus verstandig om het verzekerd bedrag te verhogen naar minimaal € 2.500.000,-. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorbeelden tonen aan dat zo’n verhoogd bedrag best verstandig is.

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Vrijwilligers aansprakelijkheid en ongevallen Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen