Uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer DGA

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd waarin hij de Kamer verzoekt om de stemmingen over het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen.

Wiebes bereidt een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen. (…. hij gaat dus zijn fouten corrigeren) Daarin neemt hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding op. In die novelle zal dan terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Reden van deze verrassende wending is dat er signalen zijn over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Oftewel een fijne extra aftrekpost voor de BV van een DGA-er. En dat alles terwijl het juist de bedoeling was dat er veel extra belastinginkomsten binnen kwamen door de  kortingsregeling. Verder onderzoek naar de effecten moet nog plaatsvinden. Maar de klok tikt.

De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel aannemen of verwerpen, maar niet wijzigen. Als een wijziging (of aanvulling) gewenst is, kan dat gebeuren met een novelle. Een novelle is een nieuw wetsvoorstel. Zolang een novelle in de Tweede Kamer ligt kan de Eerste Kamer besluiten de behandeling van het oorspronkelijk wetsvoorstel op te schorten.

Het is de vraag wat de vertraging betekent voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. Duidelijk is dat de wetgeving pas na 1 januari 2017 in werking treedt. Onduidelijk is of en, zo ja, op welke onderdelen er wijzigingen gaan komen. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor DGA’s, die al actie hebben ondernomen.
In het wetsvoorstel zijn ook een aantal ‘overige pensioenmaatregelen’ opgenomen. Denk hierbij aan:

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

Uitkerend pensioen doorbeleggen

pc schermAls er op de pensioendatum kapitaal vrij komt dat kan dit geld gebruikt worden om een maandelijkse pensioenuitkering te kopen. Sinds 1 september 2016 is het mogelijk om het geld voor uw pensioen te beleggen. Met beleggen kan het pensioen hoger worden. Maar ook lager. De pensioenuitkering zal ieder jaar anders kunnen zijn. Het is belangrijk dat u daar goed over nadenkt en het is belangrijk te realiseren dat de keuze tussen een garantiepensioen en uitkerend beleggingspensioen maar één keer gemaakt kan worden.

Hoe werkt het?
Als eerste moet er een keuze worden gemaakt over het partnerpensioen. Is er geen partner? Dan bent u daar snel mee klaar. Wel een partner? Denk dan goed na wat er moet gebeuren voor de partner bij overlijden. Geen partnerpensioen nodig dan krijgt uw partner krijgt dus geen pensioen na overlijden. Daardoor is het ouderdomspensioen hoger. Er kan ook gekozen worden voor een gegarandeerd partnerpensioen; de partner krijgt dan pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat vast. De hoogte van het eigen pensioen gaat door deze keuze naar beneden. En de derde optie: Uw partner krijgt pensioen na uw overlijden. De hoogte van dit partnerpensioen staat niet vast. Het partnerpensioen is namelijk afhankelijk van beleggingen.

Kiest u voor pensioenbeleggen van het oudedagspensioen dan kunt u dat later niet meer wijzigen. U kunt na een paar slechte jaren niet alsnog overstappen naar een gegarandeerd pensioen. Het pensioen is niet alleen afhankelijk van het rendement op het pensioenkapitaal. Een hogere of lagere rente en de ontwikkeling van onze levensverwachting spelen ook een grote rol. Inflatie zorgt er bovendien voor dat boodschappen en andere uitgaven duurder worden.

Is het verstandig om hiervoor te kiezen? Dat valt moeilijk te zeggen zonder inzicht in alle financiële zaken, maar een heel zorgvuldige keuze is belangrijk. Zorgkosten bijvoorbeeld stijgen vaak sterk tegen het eind van een leven en zullen een steeds groter gedeelte van het pensioeninkomen gebruiken. Samen met een mogelijke sterke  stijging van de inflatie, dalende beleggingsopbrengsten en een lange levensduur maakt een keuze voor een uitkerend beleggingspensioen een gewaagde keuze.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Hypotheekadviezen, een requiem

fotoo64weqqtNa meer dan 25 jaar komt er bij ons een einde aan het verstrekken van hypotheekadvies en het bemiddelen in hypotheekleningen. Elke sector kent de noodzaak tot specialisatie en hypotheekadvies hoort daar bij ons niet meer bij. De redenen zijn o.a. de toenemende regeldruk rondom een hypotheekadvies, de adviesvergoeding staat onder druk en de keuze van ons kantoor om ons meer te concentreren op bedrijfsverzekeringen, pensioen en inkomensverzekeringen.

Een aantal banken en een paar gespecialiseerde adviesketens zorgen in Nederland voor het merendeel van de hypotheekadviezen. Vaak tegen een scherpe prijs en een gestandaardiseerde afwikkeling. De eisen rondom een hypotheekadvies zijn daarnaast de laatste jaren door de toezichthouder AFM sterk aangescherpt. De onlangs 90 geschorste hypotheekadviseurs van de ABNAMRO zijn daar een uitvloeisel van. Die aanscherping was terecht; er werden door een aantal adviseurs in het verleden te snel “op de achterkant van een sigarendoos” een hypotheekadvies gegeven. Soms begrijpelijk want er wordt door kopers veel aandacht gegeven aan de koop van een woning en zelden was er veel interesse in de financiële zaken daaromheen. “Ohja, ik heb ook nog een lening nodig.” Een tikkeltje gechargeerd maar het kwam voor. Dat was jammer want het gaat om veel geld en het finetunen van een hypotheeklening was boeiend en waardevol. Bij veel relaties hebben we dat enthousiasme gelukkig weten over te brengen.

Het is een mooi vak waar we nu als kantoor met pijn afscheid van gaan nemen.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Voortgang uitfasering pensioen in eigen beheer

PensioenontslagbedingStaatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen over het voorstel Wet uitfasering Pensioen in Eigen beheer voor een DGA (PEB). Dit doet hij in de nota naar aanleiding van het verslag en een brief van 3 november 2016. Nota naar aanleiding van het verslag (Wet uitfasering PEB) en schriftelijke antwoorden WGO.

Op Prinsjesdag 2016 is het wetsvoorstel over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort geleden heeft staatssecretaris Wiebes vragen over dit wetsvoorstel beantwoord. Allereerst in de Nota naar aanleiding van het verslag en ten tweede in een brief van 3 november 2016 aan de Tweede Kamer.

Belang voor de praktijk

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Het DGA pensioen in eigen beheer en de lijfrente reserveringsruimte

stopJammer, een mooi trucje, het pensioen in eigen beheer afkopen in 2017 om extra lijfrenteaftrek te krijgen, wordt helaas gedwarsboomd door de fiscus.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt Bij de opbouw van een Pensioen in Eigen beheer (PEB) is sprake van aan de dga toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort.

In de jaren dat PEB is opgebouwd, is er voor dat deel dan ook geen pensioentekort en dus geen ruimte om de premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Dit verandert niet (met terugwerkende kracht) bij beëindiging van het PEB. Nog steeds blijft er dan in de jaren dat gedoteerd is aan het PEB geen ruimte om premies voor een lijfrenteproduct in aftrek te brengen. Beëindiging van het PEB met gebruikmaking van een gefaciliteerde afkoop leidt dan ook niet tot extra inhaalruimte voor de aankoop van een derdepijler lijfrente.

Als in de jaren dat het PEB is opgebouwd niet de volledige opbouwruimte is benut, is er voor deze niet-benutte opbouwruimte uiteraard wel de mogelijkheid een lijfrenteproduct aan te schaffen. Deze ruimte is reeds bestaande ruimte die er ook zou zijn als het PEB niet beëindigd zou worden.

Hulp nodig: kijk eens naar deze pagina.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

Arbeidsovereenkomsten opstellen kost € 599,-

BO5URB867FArbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken te voorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken.

Kies dus om alle aspecten goed te vermelden voor een professionele opgestelde arbeidsovereenkomst. Niet zo eentje vanaf het internet maar een grondig exemplaar opgesteld door degene die er dagelijks mee te maken hebben: namelijk rechtsbijstandverzekeraar.

U kunt ze heel eenvoudig krijgen. Het kost € 599,-. (2016) Alleen controleren kost € 399,-. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere employee benefits goed worden verwoord.
Hieronder een uitleg van de route. Heeft u geen rechtsbijstandpolis? Geen zorgen, ook zonder zo’n verzekering doen ze deze klus graag.

Wilt u hulp bij de bestelling, even een emailtje en we zorgen voor het vervolg.

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Is Nederland, Europa en USA pensioenproof ?

jm65v3jk8xIn lezingen en in mijn artikelen probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het immense pensioenprobleem. De lage rente, de dekkingsgraden van vele fondsen, de AOW-leeftijd en de opvattingen van politici laten een interessante wijziging zien in de opvattingen rondom pensioen.

De wens van verschillende politieke partijen om de AOW-leeftijd weer terug te zetten naar 65 jaar is daarbij extra interessant. Een belangrijke reden zou de lage arbeidsparticipatie zijn van ouderen en “dus” zou een eerdere AOW-leeftijd dan de huidige 67 jaar en 3 maanden gerechtvaardigd zijn. Er moet overigens worden opgemerkt dat die arbeidsparticipatie onder ouderen de laatste jaren flink gestegen. Toch gaat het relatief langzaam. Veel ouderen hebben momenteel nog reserves zoals voldoende overwaarde in de eigen woning en een redelijke pensioenuitkering opgebouwd in het verleden. De komende generatie pensioengerechtigden zal het echter lastiger krijgen. Zij zullen langer moeten werken. Maar is dat wel mogelijk met de huidige 50-plussers? Hoeveel 50-plusser zijn nog waardevol voor de nieuwe arbeidsmarkt? Hoeveel 50-plussers kunnen zich staande houden in een vergaande geautomatiseerde samenleving. Zijn deze 50-plussers pensioenproof? Is de samenleving ingericht op ouderen die langer willen en blijven werken? Staat de rigide pensioenwetgeving deze ontwikkeling in de weg? Veel vragen waar weinig zonvolle antwoorden op te geven zijn. Toch zijn er kansen voor elk individu. Kansen die los staan van grote macro uitdagingen.

Politiek heb ik (nog) geen mening over de keuze van het Amerikaanse volk voor Trump. De reacties van de media en politici vooraf en achteraf geven echter wel een mooie inkijkje in een aantal specifieke deelonderwerpen. Net als de situatie in Europa, is in de USA er een grote groep ouderen niet meer in staat werkzaamheden te verrichten die zij kunnen, en waar ook vraag naar is. De oude vaardigheden zijn niet meer nodig en velen hebben zich te laat of geheel niet, laten omscholen. En dan zit je thuis; geen werk en een steeds krimpende (pensioen)uitkering. De overheden en politici geven daarbij onvoldoende aan dat de burgers ook zelf veel kunnen verbeteren aan hun eigen situatie. Een fraaie wijze waarop dat onder woorden wordt gebracht is door Mike Rowe van het Discovery programma Dirty Jobs.

I want to reinvigorate the skilled trades, and shine a light on millions of good jobs that no one seems excited about pursuing. Like those 3 million “shovel ready” jobs we heard so much about eight years ago, the kind of recovery that Donald Trump is promising will require a workforce that’s properly trained and sufficiently enthused about the opportunities at hand. At the moment, we do not have that work force in place. What we do have, are tens of millions of capable people who have simply stopped looking for work, and millions of available jobs that no one aspires to do. That’s the skills gap, and it’s gotta close.

Het plan om in USA een grote infrastructurele inhaalslag uit te voeren met Amerikanen lijkt met deze kennis voor ogen dan ook Wishful Thinking; er zijn simpelweg onvoldoende opgeleide werknemers voor aanwezig in dat land. Die kloof tussen vaardigheden en arbeidsmarkt is macro voor elk land een grote zorg. Maar het is wel een grote kans voor iedereen die onzeker is over zijn of haar pensioensituatie; ga weer naar school, leer een vak of start een betaalde hobby. Investeren in de tooekomst kan op vele manieren. Spaarrekeningen, lijfrentepolis, pensioen, verlagen van de woonlasten maar vergeet vooral niet in de eerste plaats; investeer in uzelf. Loodgieter, belastingadviseur, handelen op Marktplaats, onderwijscertificaat halen, App-builder, bakker, automonteur, chauffeur of naaimachinereparateur.

Hieronder het gehele verhaal van Mike Rowe. 

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

DGA pensioen in eigen beheer – wat te doen voor april 2017

U heeft als DGA nog een pensioentoezegging in eigen beheer en die zal moeten worden gestopt.

  1. Een start is het verzamelen van de pensioenovereenkomst en de opbouw formeel te beëindigen. U heeft daarvoor formeel de tijd tot 31-3-2017. Lees dit artikel.
  2. Een premievrij maken overeenkomst per 1 januari 2017 is dus de tweede stap.
  3. Een beslissing om een verzekerd pensioen terug te halen naar de BV kan een keuze zijn. Lees eerst even dit artikel over de gevolgen
  4. Overleg in een vroeg stadium al met uw partner over de stappen rondom uw pensioen in eigen beheer. Lees dit artikel.

Zie ook ons online DGA keuzeformulier


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

DGA pensioen in eigen beheer afkopen in oktober 2017 of 2018?

UYPK53YC65Hieronder een rekensom waarbij het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht dat in eerste instantie in 2017 was omgezet in een oudedagsverplichting.

Dat lijkt een gekunstelde constructie maar zal vaak voorkomen. Immers de keuze om de bestaande reserve (2015) om te zetten lijkt een goede stap om de problemen rondom de bestaande eigen beheer reserves (verschil commerciële waarde en fiscale waarde) op te lossen.

Het gunstig afkopen met een flinke korting en betalen van de bijbehorende loonbelasting zal menig DGA-er pas in de loop van 2017 willen nemen. Het berekenen daarvan is eenvoudiger dan zo lijkt. Elke DGA-er of accountant kan met deze rekensom goed bepalen wat het slimste moment is om “het verlies” te nemen.

Kijk ook even op ons online keuzeformulier

In oktober 2017 afkopen scheelt toch al snel € 15.000,- netto aan loonbelasting t.o.v. een paar maanden later in 2018

In dit eerste voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de omzetting van het pensioen in eigen beheer in de oudedagsverplichting heeft plaatsgevonden op 1 januari 2017 en dat de afkoop van deze verplichting plaatsvindt op 1 oktober 2017.

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

DGA pensioen afwikkeling tot 1 april 2017

RAW1RLRTM7Directeur-grootaandeelhouders krijgen tot 1 april 2017 de tijd om de opbouw van het pensioen in eigen beheer  stop te zetten, de pensioenbrief of overeenkomst waarin de pensioenaanspraken met de bv zijn vastgelegd aan te passen, een eventueel extern in een polis opgebouwd pensioen terug te halen naar pensioen in eigen beheer dan wel een extern opgebouwd pensioen afzonderlijk voort te zetten.

Let op de ingangsdatum van de wetgeving wijzigt niet maar wel de verplichte administratieve zaken rondom de aanpassing van de regeling. De andere artikelen rondom de afschaffing van het DGA Pensioen in Eigen beheer kunt u terug vinden in deze artikelen. Zie ook ons online DGA keuzeformulier

Bij lees-meer vindt u de uitgebreide vraag-antwoord informatie waar deze beslissing in terug te vinden is.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

Bevriezen DGA pensioen in eigen beheer

BO5URB867FEen DGA zal zijn in pensioen in eigen beheer opgebouwde met korting kunnen gaan afkopen of omzetten naar een oudedagsverplichting. Plezierig want daarmee zorgt de DGA voor een gunstige omzetting van de beklemmende pensioenreserve.
Vooral het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale pensioenreserve wordt zo fraai opgelost.

Soms zal een DGA daar niet voor willen kiezen. Dat kan vrijwillig zijn of omdat hij niet kan kiezen voor afkopen of omzetting omdat de (ex) partner niet wil meetekenen. De enige oplossing is dan dat de pensioenreserve in eigen beheer opgebouwd wordt bevroren.

Als de DGA er voor kiest zijn reeds opgebouwde aanspraken ingevolge het pensioen in eigen beheer niet af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting blijft voor hem alleen het bevriezen van de aanspraken. Oftewel het handhaven van de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde aanspraken volgens de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting .
Aan deze reeds opgebouwde aanspraken kan niet meer worden gedoteerd. Actuariële oprenting van tot en met 31 december 2016 opgebouwde aanspraken vindt (voor zover voorzien in de pensioenovereenkomst) nog wel plaats.

Een goede keuze maken? Kijk even op dit online formulier.


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0

DGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

directieDe DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. De staat hoopt daarmee veel geld binnen te krijgen. Het moet nog duidelijk worden of er werkelijk heel veel DGA’s deze rigoureuze stap zullen nemen. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5%; maar er zullen niet veel DGA’s dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen.

Een optie om dat geld ook daadwerkelijk vrij te maken kan door in 2016 de waarde van een externe pensioenpolis naar de BV te halen. Dat lijkt een mooie actie maar er zijn een veel nadelen aan verbonden:

  1. De actie moet met toestemming van de partner gebeuren. of zij staat te trappelen mee te gaan met deze stap valt te bezien.
  2. In 2007 hebben een groep DGA’s ervoor gekozen de pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Overdracht is dan niet mogelijk.
  3. Veel pensioenpolissen kennen een flink vast gegarandeerd rendement van 3%. Dat is in deze tijd niet een recht om snel op te geven. Zeker als je bedenkt dat dit recht geldt tot de pensioendatum.
  4. Andere verzekeringselementen van zo’n pensioenverzekering gaan door de afkoop verloren. Denk aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het verzekerde partner- en wezenpensioen.
  5. Er is vaak gekozen voor een pensioenverzekering juist om als “zeker” tegengewicht te dienen aan het risicovolle pensioenopbouw in Eigen Beheer. Het fiscale voordeel van de afkoop lijkt aantrekkelijk maar de uitgestelde pensioenheffing van het pensioenkapitaal is ook niet te versmaden.
  6. Bij de toekomstige uitkeringen kunnen de lage IB tarieven weleens ruimschoots opwegen tegen de kortingsworst die nu in 2017 door de overheid wordt voorgehouden.

Wilt u een afgewogen beslissing nemen? Vul dit formulier in en u krijgt een helder overzicht terug.

Een voorbeeld van de gefaciliteerde afkoop met korting in 2017 ziet er als volgt uit.

Lees meer… »

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+

DGA-pensioen-in-eigen-beheer-2017 Reageer op dit artikel0