Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden stopt & 27 vragen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-NederlandenBeroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden stopt

Veel advocaten en accountants zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering van Allianz. Een prima alternatie voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden.Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden bood u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie.

Achtergronden. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocatenn. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kostenfactor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind volgend jaar moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

 

Zelf rekenen alternatief Allianz

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de Allianz als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden. Deze grootste Duitse verzekeraar heeft in zeer korte tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. De meeste zullen de verrassende overname van de gehele zakelijke verzekeringsportefeuille van Aegon hebben ervaren. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor Allianz dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

27 keuze vragen ter vergelijken

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Kentekenplicht trekkers en 8 trekker ongevallen

kentekenplicht trekkers

Verzekeringsplicht en kentekenplicht, een tweeling

Het blijft een hardnekkig probleem om iedereen in de sector te overtuigen om voor alle tractoren een kentekenplicht trekkers in te voeren. En daarmee dus een verzekeringsplicht en controlemogelijkheid. De noodzaak is echter eenvoudig aan te tonen. Bijna dagelijks zijn deze trekkers betrokken bij schades. Slechts een topje van de ijsberg kan gezien worden door dagelijks te volgen hoe vaak het mis gaat met trekkers. Van eenvoudige schade tot aan dodelijke ongelukken. De noodzaak voor een kentekenplicht trekkers zien we hieronder in een lijstje van een paar ons bekende ongevallen in veertien dagen in oktober.

14 dagen overzicht

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Rechtsbijstand MKB – Do’s & don’ts bij ziekte

Rechtsbijstand MKB

Het wemelt van de Do’s & don’ts bij ziekte van werknemers. Een zeer uitgebreide uitleg van veel details bij ziekte van uw werknemers. Rechtsbijstand MKB in de praktijk. Maar eerst een tweetal bekende voorbeelden: jokken en burnout.


Caissière valt door de mand

Rechtsbijstand MKBHet echtpaar Van der Veer runt een kleine supermarkt. Hardwerkende ondernemers die zelf ook bijspringen bij de kassa en vakkenvullen als de nood aan de man is. Op een gegeven moment meldt caissière Yvonne zich ziek met rugklachten. Maar dat blijkt uiteindelijk wel mee te vallen.
Diezelfde dag voert de arbodienst een controle uit.
Yvonne blijkt niet thuis. Twee dagen later belt haar broer om een ander verpleegadres door te geven. Het supermarktechtpaar stuurt een boze brief naar Yvonne. Geen reactie. Na drie maanden stelt de arboarts dat Yvonne weer kan werken. In eerste instantie halve dagen en na een week volledig. Zij komt zonder bericht niet opdagen.
Volledig arbeidsongeschikt. Als mails en brieven niets uitrichten, zet het echtpaar de loonbetaling stop. Maar dan geeft een deskundigenoordeel van het UWV aan dat Yvonne honderd procent arbeidsongeschikt is. Op grond van dat advies betaalt het echtpaar haar salaris toch weer uit. Het oordeel van het UWV biedt aanknopingspunten om Yvonne voor halve dagen vervangende, rugsparende werkzaamheden aan te bieden. Maar opnieuw verschijnt ze niet op haar werk. De opgegeven reden: ze zou om het uur moeten liggen en is niet in staat om te reizen met de trein.
Betrapt. Er lijkt geen schot in de zaak te komen. Totdat mijn collega

die de zaak behandelt, boodschappen gaat doen en in de supermarkt stomtoevallig Yvonne achter de kassa aantreft. Diezelfde Yvonne die om het uur moet liggen vanwege ernstige rugklachten, is bij een andere supermarkt gewoon aan het werk. Echtpaar Van der Veer ontslaat haar uiteraard op staande voet. Rechtsbijstand MKB is dan een welkome verlichting rondom zo’n gevoelige zaak.


Burnout of aansteller?

‘Hou je nog even vol? We hebben niemand anders die de klus kan klaren.’ Werkgevers zitten vaak met hun handen in het haar als een werknemer dreigt uit te vallen. Ongewild voeren ze de druk bij de werknemer op.
En dat leidt juist vaak tot wrijving en meer klachten. De rol van een leidinggevende is cruciaal bij het voorkomen van een burn-out.

Om wrijving en extra klachten te voorkomen is het belangrijk om als werkgever of leidinggevende een
aantal dingen in het achterhoofd te houden. We merken dat er bijvoorbeeld niet altijd goed naar elkaar geluisterd wordt. Vaak duurt het te lang voordat werkstress bespreekbaar wordt gemaakt.

Hoe moet het dan wel?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

DGA pensioen verzekeren en online premies

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen  gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars Zwitserleven.

DGA pensioen online berekenen

DGA pensioen verzekeren zonder beleggingsrisico

DGA pensioen verzekeren; in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

Het eventuele partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen is als gegarandeerde rente verzekerd. Het DGA pensioen verzekeren kan dus inclusief extra verzekeringsonderdelen. De premie voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt ook gecorrigeerd afhankelijk van de marktrente.

Maximale premieinvestering.

Premie hoogte maximaal 2018 als % van de pensioengrondslag

DGA pensioen verzekeren

Nadelen DGA pensioen verzekeren

We gaan er bij de berekening vanuit dat het salaris, franchise en de rentestand tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal ook anders zijn.

Luister ook even naar onze podcast waar we verder ingaan op het DGA pensioen verzekeren.

Leeftijden en data op een rij

Welk salaris is de grondslag bij DGA pensioen verzekeren


Pensioen DGA, Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

VVE rechtsbijstandverzekering (TIP)

VVE rechtsbijstandsverzekeringVVE Rechtsbijstandverzekering pakket

Een VVE bestuurder zonder een VVE rechtsbijstandverzekering kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. Dan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp. De juridische risico’s zijn ook vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren dus veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE rechtsbijstandverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE Rechtsbijstandverzekering detail

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

23 kritische vragen over Rechtsbijstandverzekering DAS

Rechtsbijstandverzekering DAS

Op allerlei manieren kunt u als ondernemer terechtkomen in een juridische conflict. Het is goed als u even stil staat bij de juridische risico’s die uw onderneming loopt en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Wat gebeurt er zoal bij uw bedrijf en waar loopt u de risico’s. En als het uit de hand loopt bent u dan zeker dat u juridische hulp krijgt? Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken betaalt zich dus uit. Hieronder tientallen vragen die helpen om razend snel een keuze te maken of een Rechtsbijstandverzekering DAS een verstandig beslissing is.

Zijn er nadelen aan een rechtsbijstandverzekering DAS?

 1. Zeker, zoals bij alle verzekeringen gaat het om nut en noodzaak. Soms is de nut van een Rechtsbijstandverzekering DAS laag. Zijn de risico’s laag, geen werknemers, geen opstalbelangen of andere financiële belangen klein dan kan de premie worden uitgespaard.
 2. Er zijn daarnaast ook veel dubbele of onnodige dekkingen bij rechtsbijstandsverzekeringen. Moneyview waarschuwt er terecht over. Weliswaar gaat het hier over de Rechtsbijstandverzekering voor particulieren maar hetzelfde doet zich voor bij bedrijven. 
 3. Veel andere verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen of motorvoertuigen hebben al standaard een rechtsbijstandsdekking “standaard” in de verzekering. Natuurlijk gaat het daarbij dan alleen voor die bedrijfsrechtsbijstand die nodig is voor dat verzekerde onderdeel. Als u bijvoorbeeld een claim krijgt voor letselschade dan zal de aansprakelijkheidsverzekeraar die claim graag zelf juridisch willen begeleiden. Deze Rechtsbijstandverzekering DAS is dan van weinig nut. Hooguit kan een beperking in de dekking van zo’n bedrijsfaansprakelijkheidsverzekering als secundaire dekking op de Rechtsbijstandverzekering DAS zijn meeverzekerd.
 4. Een Rechtsbijstandverzekering DAS is vooral interessant als u actief gebruik maakt van de diensten van de verzekeraar. Er zijn veel aanvullende diensten zoals incasso, personele zaken of algemene leveringsvoorwaarden opstellen, etc. Maak daar actief gebruik van. Sluit u de verzekering af en kijkt u er niet naar om dan verliest zo’n polis al snel haar waarde.

Eenvoudig telefonisch juridisch advies mogelijk?

In bepaalde gevallen bent u al geholpen als u kunt overleggen voor een juridisch advies. Even in gesprek met een juridisch deskundige wat u het beste kunt doen is vaak al voldoende voor elke ondernemer om verder te kunnen.

In welke alle landen bent u zakelijk verzekerd?

Een Rechtsbijstandverzekering DAS biedt natuurlijk dekking in Nederland. Soms is er ook dekking buiten Nederland en dat kan per juridisch onderdeel verschillen. Juridisch is internationale zaken doen een mijnenveld om rekening mee te houden. de verzekeraar zal vooral kijken onder welke “lokale” wetgeving activiteiten vallen. Wees ook even attent op de activiteiten met USA. er zal zelden een verzekerde dekking zijn in dit land. Bel ons even als u er een oplossing voor wilt.

Welke alle kosten worden door de verzekeraar betaald?

De vergoeding van externe kosten voor de verschillende juridische behandelingen kunnen per verzekering sterk verschillen. Vraag ons even om de specifieke verzekerde bedragen bij een Rechtsbijstandverzekering DAS. Sommige uitgaves die u wel wilt, zijn soms niet standaard meeverzekerd op de verzekering.

Is een onafhankelijke adviseur handig?

Er zijn vaak discussies zijn met de verzekeringsmaatschappij over welke kosten zij wel en niet willen vergoeden. Wij helpen de bedrijven met de juiste argumenten om deze discussie aan te gaan. De vergoeding die wij ontvangen van verzekeraars bedraagt meestal 20%. Die provisie zit verscholen in de premie die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. U kunt die provisie besparen door zonder adviseur de Rechtsbijstandverzekering DAS af te sluiten. Alle contacten zullen dan rechtstreeks gaan, ook als er discussie met de verzekeraar zelf ontstaat.

Is de prijs/verhouding acceptabel?

Vooral bij Rechtsbijstandverzekering DAS zijn de uitsluitingen interessanter dan de zaken die wel verzekerd zijn. En bepalen dus ook de prijs. Bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen vergelijken, ook qua voorwaarden, blijkt dus financieel gunstig te zijn. De rechtsbijstandsverzekering DAS sprong er positief uit. Maar blijf kritisch want niet altijd is er evenveel jut van zo’n polis. Zie onze uitleg bij de nadelen hierboven.

In welke gevallen geven zij geen juridische hulp?

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheidsverzekering stichting – zinnig of onnodig?

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting. Zinvol vanwege veel redenen. Maar de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan een belangrijk ponderwerp. Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinnig?

In Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Of onnodig?

Het traject om iemand ook daadwerkelijk bestuurlijk aansprakelijk te stellen is een lang traject waar juristen van beide zijde zich goed kunnen verweren. Vaak zijn er meerdere bestuurders, zijn de financiële aansprakelijkheidsrisico’s soms beperkt en zitten de statuten goed in elkaar. Met een 4-ogen principe, een zorgvuldige besluitvormingsproces en deskundige bestuurders zijn de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s te beperken. Het is heel moeilijk is om aan te tonen dat een bestuurder zijn taken niet behoorlijk heeft verricht. De bewijslast ligt bij de benadeelde en de lat voor aansprakelijkheid ligt hoog om dit aan te tonen. De benadeelde heeft in de meeste gevallen al forse schade geleden en wordt met hoge (proces)kosten en een slepende procedure geconfronteerd.

Toch bestaan er wel voorbeelden van gevallen waarin de bestuurder de stichting schade toebracht en gehouden werd deze te vergoeden. De angel zit in de soms eindeloze kostbare juridische procedures die daar vaak resulteren in een onderlinge schikking.  De prijs van de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan ook een belangrijk punt. Als de premie redelijk is in verhouding tot de “omzet” dan is de afweging gemakkelijker te maken.

 

Persoonlijk aansprakelijk

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De Aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal gene dekking bieden. Hieronder een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

15 uitdagende vragen bij aankoop lijfrenteuitkeringen

aankoop van lijfrenteuitkeringenAls er expiratiekapitaal beschikbaar komt om een pensioen of lijfrente aan te kopen, wordt er terecht gezocht naar de hoogste uitkering. Aankoop  lijfrenteuitkeringen kan echter ene hele klus zijn. Het is veelal een eenmalige keuze waar men de rest van zijn leven niet meer op terug kan komen. Nu een foutje maken heeft dus verstrekkende gevolgen. Bij kleine kapitalen kan de aankoop lijfrenteuitkeringen eenvoudig zelf worden gedaan. Bij grotere kapitalen is soms een advies van een professional een goed idee. De prijzen voor een goed advies inclusief alle administratieve zaken variëren van € 300,- tot € 1.200,-. De prijs zal sterk afhangen van de complexiteit en uw financiële belang voor de toekomst bij de juiste aankoop lijfrenteuitkeringen.

Hieronder een lijstje met niet onbelangrijke details.

15 punten bij aankoop lijfrenteuitkeringen.

 1. Een bancaire lijfrente via een bank of een polis bij een verzekeraar.
 2. Beoordeling fiscale regimes; oud- of nieuw lijfrenteregime, pensioen.
 3. Is een knip te overwegen? Of doorbeleggen van een gedeelte van het kapitaal bij aankoop lijfrenteuitkeringen?
 4. Is er een splitsing van de kapitalen in verschillende uitkeringen interessant?
 5. Zijn dit jaar (fiscaal belaste) uitkeringen aantrekkelijk of zijn er mogelijkheden om uitkeringen in de toekomst fiscaal optimaal uitgekeerd krijgen. Oftewel tax-planning voor de komende jaren?
 6. Hoe verhouden de netto uitgaven zich tot de netto inkomen?
 7. Is een splitsing in een levenslange en een tijdelijke lijfrente-uitkering bij aankoop lijfrenteuitkeringen een aantrekkelijke mogelijkheid?
 8. Wat zijn de verschillen tussen een geïndexeerde of gelijkblijvende uitkering?
 9. Welke verantwoorde keuze moet genomen worden met betrekking tot de voortzetting van de uitkering naar de partner in geval van overlijden?
 10. Zijn er nog successierechtelijke gevolgen bij overlijden?
 11. Is elke verzekeraar solvabel genoeg om beiden levenslang een uitkering te verstrekken?
 12. Hoe is de ontwikkeling van het totale vermogen gedurende de uitkeringsperiode?
 13. Is een contraverzekering (extra overlijdensrisicoverzekering) bij aankoop lijfrenteuitkeringen belangrijk?
 14. Bij overlijden na ingangsdatum blijken veel relaties het op prijs te stellen dat wij een persoonlijke financiële begeleiding geven aan de nog in leven zijnde partner.
 15. Via onderhandelingen met de verzekeraars of banken is vaak een extra rendement te realiseren rondom de aankoop van lijfrenteuitkeringen.

Stel online uw vraag over aankoop lijfrenteuitkeringen en krijg binnen 24 uur reactie. Of bel ons even; ook in het weekend of ‘s avonds.


Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Flexibel pensioen werkgever via heldere checklist

Flexibel pensioen wordt steeds individueler

Pensioen wordt steeds meer een individuele aangelegenheid. De werknemer komt meer en meer zelf aan het roer. De tijd dat het pensioen “gewoon” geregeld was, wordt langzaam maar zeker verleden tijd. Een flexibel pensioen is een vereiste voor elke werkgever. De Nationale Pensioen Dialoog die gevoerd is, wijst in die richting. Het lijkt erop dat we steeds meer naar individuele pensioen potjes toegaan en er is een grote wens naar meer maatwerk en flexibiliteit. En daar zelf keuzes in maken. Bijvoorbeeld over het moment waarop een werknemer met pensioen wilt gaan. Flexibel pensioen lijkt meer een recht dan een gunst.
Bedrijfspensioen toelichting

De werkgever en verplichte communicatie

De werknemer mag (wettelijk) niet aan zijn of haar lot worden overgelaten. Er is een belangrijke rol voor de werkgever weggelegd. Op 1 januari 2017 is de Wet Pensioen Communicatie volledig ingevoerd. Een van de zaken die daarin met nadruk is vastgelegd is de rol van de werkgever. Een flexibel pensioen regeling zal goed moeten worden gecommuniceerd om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat nieuwe werknemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de pensioenregeling, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer zouden kunnen vragen. Daarmee valt te denken aan zaken als wisseling van baan, scheiding, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Ook moet de werkgever de werknemer te informeren over de keuzes die een werknemer kan maken binnen de pensioenregeling. En daar hoort zeker de optie die de werknemer heeft om eerder of later met pensioen te gaan bij. Ook wijst de werkgever op de website van de pensioenuitvoerder en de mogelijkheid om mijnpensioenoverzicht te raadplegen.

Werkgever checklist flexibel pensioen

Om werkgevers te ondersteunen bij de grotere verantwoordelijkheid die ze krijgen met de Wet Pensioencommunicatie is er een checklist voor werkgevers (pdf) opgesteld om bij deze communicatie richting de werknemer te helpen. Wilt u deze als werkgever een flexibel pensioen regeling personaliseren, bel ons even, dan helpen we daarmee.

Flexibel pensioen

Pensioen komt bovenop de AOW. En daar verandert ook continu van alles aan. Langzaam maar zeker schuift de AOW-leeftijd steeds verder op. In 2022 is de AOW leeftijd 67 jaar en drie maanden. En daar blijft het niet bij:

De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch verder aangepast, gebaseerd op de dan geldende levensverwachting. Dat gebeurt met stappen van drie maanden per jaar.

Oplossing een overbruggingsuitkering?

Lees meer… »


Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Premie vergelijken bestelauto 24 serieuze attentiepunten

De verzekering bestelauto is meestal best redelijk te vergelijken met een reguliere auto. Toch zijn er verhoudingsgewijs weinig verzekeraars en adviseurs die echt verstand hebben van het verzekeren van een bestelauto. Dat komt vanwege het zakelijke gebruik en alle zaken die daarbij spelen. U heeft immers een bedrijf en het werk mag niet stil komen te liggen.

Soorten verzekeringsdekking

Bij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA verzekering Bestelauto  zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA verzekering bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA verzekering bestelauto. Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit de beperkt casco dekking en de volledig casco verzekering. Hiermee is een premie vergelijken bestelauto verzekering een stevig klus die wij eenvoudig hebben gemaakt. Kijk ook eens naar ons artikel 13 aandachtspunten grijs kenteken bestelauto verzekering.

24 Attentiepunten bij premie vergelijken bestelauto.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0