Dutch liability insurances. 6 variations and no-upfront fee.

Dutch liability insurances are important for English firms with a subsidiary in The Netherlands. You will have to get informed about the different kinds of liability insurances which mitigates the company risks in The Netherlands. Most of the insurances are voluntary but some of them are mandatory (all motor vehicles). We can help you in choosing for the right Dutch liability insurances.

A summary of the main Dutch liability insurances

Dutch liability insurancesThe main 6 Dutch liability insurances are:

General liability

Your company is liable  if

  1. Your company (or an employee) is responsible for damage of property of someone else. For example; if, due to a fire in your building, you are also responsible for the claims if the building of your neighbor is burned down. This general Dutch liability insurances will insure this risk.
  2. Personal damage. If your company (or an employee) causes a personal damage they will sue your company for the financial consequences.

No-brainer. This general Dutch liability insurances is voluntary but we find this insurance a no-brainer. The risk change is low, but the damages and claims can be huge. The premiums are most of the time moderate. There is a width range of different insurances with extensive coverages.

Lees meer… »


English Reageer op dit artikel0

Arbeidsovereenkomst opstellen kost ongeveer € 600,-

Arbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken tevoorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken. Een arbeidsovereenkomst opstellen is dus van groot belang.

Arbeidsovereenkomst opstellen

arbeidsovereenkomst opstellen

U kunt heel eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen. Het kost in de meeste gevallen rond de € 600,-.  (Alleen controleren kost € 400,-.). U laat dat doen door een rechtsbijstandsverzekeraar. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden goed worden verwoord.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

(U hoeft geen rechtsbijstandsverzekering te kopen of er eentje te hebben. Het is een dienstverlening die los staat van het wel/niet hebben van een polis.)

Waarom een professionele arbeidsovereenkomst

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Premieberekeningen

Tip

Bij bestuurlijke aansprakelijkheid draait het niet alleen om onbehoorlijk bestuur (zie lijstje onder dit artikel) maar ook in hoeverre het handelen of nalaten ook substantieel heeft bijgedragen aan het faillissement. Neem vanaf aanvang dus altijd een specialist in de hand als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een curator heeft vaak andere belangen dan uw belang als oud-bestuurder. Het zijn vaak heftige tijden waar een bestuurder mee geconfronteerd wordt bij een faillissement maar realiseer u dat de curator niet degene is waar u uw hart bij kunt uitstorten want dat kan u duur komen te staan. 

De schadevoorbeelden

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Stop Loss verzekering. Betaalbaar alternatief verzuimverzekering

De Stop Loss verzekering is een bijzondere verzuimverzekering. Gedurende 2 jaar het salaris van een zieke werknemer doorbetalen is niet voor elke werkgever direct een probleem. Zeker als er een flink personeelsbestand is knippert niet elke werkgever direct met z’n ogen. Zo’n werkgever begint pas te klagen als het verzuim flink boven het gemiddelde uitkomt. Juist voor deze werkgevers is er een hele handige verzekering op de markt: De Stop Loss verzuimverzekering.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Welke werkgevers?

Stop Loss verzekering

Deze Stop Loss verzekering is bedoeld om de risico’s van ziekteverzuim van werknemers voor een bedrijf of instelling te beperken en te maximeren. In het algemeen zien we dat het soms bij werkgevers vanaf 15 50 fulltime werknemers een gunstige optie kan zijn. Dat minimale aantal verschilt per verzekeringsmaatschappij. De dekking van deze bijzondere verzuimverzekering heeft alleen betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Alle ziekteverzuim die langer dan twee jaar duurt, komt onder de WIA te vallen.

Prima te budgeteren

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Willen werknemers geen pensioenregeling….?

Willen werknemers geen pensioenregeling, of is er iets anders aan de hand? Natuurlijk zal elke werknemer graag een hoger salaris willen. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van belang. De achterkant van hun gelijk hebben we hieronder neergezet. Want waarom zou ik als werkgever mijn medewerkers een pensioenregeling geven?

Pensioen collectief premies online

En nog een paar “zachte” argumenten:

Lees meer… »


Pensioen Lijfrente AOW Reageer op dit artikel0

Landbouwmachine verzekering 2018 premies en tips

Deze landbouwmachine verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmachines.

landbouwmachine verzekering

Over het algemeen onderscheidt men landbouwmachines die worden ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmachines die worden ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Eén van de redenen dat landbouwmachine op motorrijtuigen condities wordt verzekerd en niet op werkmaterieel condities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komen en dus WAM-plichtig zijn; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rij-risico van ondergeschikt belang is.


Werkmaterieel maatwerk offerte

Soorten landbouwmachine verzekering

  1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De landbouwmachine verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
  2. Beperkt Casco verzekering. Uw materieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
  3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
  4. Casco inclusief eigen gebrek polis. Als u eigen gebrek meeverzekert, bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar.
  5. Schade aan bestuurder landbouwmachine verzekering. Loopt de bestuurder letsel op? Toelichting schade bestuurder
  6. Ondergrondse schadeToelichting ondergrondsschade
  7. VerhaalsrechtsbijstandToelichting rechtsbijstand

Lees meer… »


Werkmaterieel Reageer op dit artikel0

Technologie aansprakelijkheid verzekering 2018 voor 9 gevaren

Technologie aansprakelijkheid verzekeringDe technologie aansprakelijkheid verzekering biedt uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s. Hieronder een uitgebreide opsomming van de verschillende aansprakelijkheidsclaims die u kunt krijgen.

1. Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander en onroerend goed. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal als eerste verzekering gestart. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Denk eens aan een brand die u veroorzaakt. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor elk bedrijf.

Technologie aansprakelijkheid premie berekening online

2. Milieuschade aansprakelijkheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen die in “het milieu” terecht dan eist de Milieu wet dat u de schade moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost veel geld en tijd. Er wordt nog een expliciet verschil gemaakt in schade op het eigen terrein en andermans gebied. Meer info.

Aansprakelijkheid maatwerk

3. Beroepsfouten aansprakelijkheid

Dit zijn veelal vermogensschades. Het is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Vooral bij juridische en administratieve beroepen zien we deze risico’s. Maar ook veel technische beroepen zoals architecten, ingenieursbureau’s en technologie (advies) bedrijven kan deze schade ontstaan en de daaruit voortvloeiende claims.

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Horecaverzekering en ziekte verzuim tips en premies 2018

De combinatie horecaverzekering en ziekte verzuim preventie is onmisbaar bij een goed personeelsbeleid. Simpel weg om slim de kosten te verlagen bij ziekte van een personeelslid. Hieronder een paar adviezen en uitwerkingen.

Ziekteverzuim personeel

Horecaverzekering en ziekte verzuimHorecaverzekering en ziekte verzuim is een belangrijk onderdeel van elke horecaonderneming. Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke onderneming als een werknemer ziek wordt. Dat risico kan voor veel ondernemers een stevige schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim horeca verzekeringen. Wees erop attent dat ziekteverzuim oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden.  Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Audio ziekteverzuimverzekering

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Horecaverzekering en ziekte verzuim tips en premies 2018

Winkel personeel ziekteverzuim – Tips en premies

Het winkel personeel ziekteverzuim is een zorg voor elke ondernemer. Het komt altijd ongelegen, kost handen vol geld en zorgt voor onderlinge problemen. Dat is niet te vermijden maar wel flink te beperken. Zowel de kosten kunnen in de hand worden gehouden en dat komt de sfeer ten goede. Hieronder tips en veel informatie over het winkel personeel ziekteverzuim. Gewoon praktische hulp en ideeën.

Audio winkel personeel ziekteverzuim

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Ziekteverzuim winkelpersoneel

Winkel personeel ziekteverzuim

Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke onderneming bij winkel personeel ziekteverzuim. Dat risico kan voor veel ondernemers een enorme schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim verzekeringen. Wees erop attent dat winkel personeel ziekteverzuim bij oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Bar verzekeringen premie en ziekte van barpersoneel

Bar verzekeringen zorgen ervoor dat, er zonder al te grote risico’s, een horeca onderneming kan worden gerund. Niet alleen zijn er risico’s rondom aansprakelijkheid en inventaris, etc. De premie daarvoor zijn eenvoudig te verkrijgen:

Bedrijfsaansprakelijkheid premie Horeca verzekeringen premie-offerte aanvragen

Arbeidsvoorwaarden

Bar verzekeringen

Ook de personele risico’s zijn groot. Die zijn er vanwege wettelijke eisen en kunnen vooral voor bar-eigenaren een groot rsico betekenen.  Vaak wordt er gewerkt met oproepkrachten of mensen in parttime en vast dienstverband. Ook dan is het goed om na te denken over de risico’s. Hieronder een aantal tips.

Lees meer… »


horeca Reageer op dit artikelReacties uitgeschakeld voor Bar verzekeringen premie en ziekte van barpersoneel