2025 Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Pas vanaf 2025 is er voor alle landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en een kentekenplicht. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Ongelukkig om deze kentekenverplichting zo lang uit te stellen. Los van de 20 doden per jaar is het aantal ongelukken met letselschade al jaren veel te hoog bij landbouwvoertuigen. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht is geen overbodige luxe. De beslissing om zo lang te wachten met deze verzekeringsplicht en flankerende maatregelen lijkt voornamelijk ingegeven door de belangen van de lobby organisaties zoals LTO Nederland. Iedereen maakt geregeld mee dat er voertuigen op de openbare weg rijden die slecht verlicht zijn, gevaarlijk rijden en zichtbaar een gevaar op de weg zijn. De aard van de voertuigen zorgt er ook voor dat de (letsel) schades veel hoger zijn dan bij andere voertuigen. Onverzekerde landbouwvoertuigen kunnen daarom voor slachtoffers grote financiële gevolgen hebben. Van Nieuwenhuizen zal vast uitgebreid vooraf gesproken hebben met de belangenorganisaties maar heeft ze ook rekening gehouden met de slachtoffers de komende 7 jaar van onverzekerde voertuigen?  GJD.

landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Landbouwvoertuigen verzekeringsplichtDoor de nieuwe afspraken komt er een verzekeringsplicht voor alle tractoren en kunnen landbouwvoertuigen beter gecontroleerd worden. Door de koppeling van de kentekenregistratie via de RDW en de verzekeringsadministratie kan direct worden gezien of een tractor verzekerd is.

AKP langbouwvoertuigen

Volgens de Europese richtlijnen moeten trekkers en landbouwvoertuigen die maximaal 40 kilometer per uur kunnen rijden al sinds 20 mei 2018 APK-plichtig zijn.

Alle landbouwvoertuigen krijgen dus op termijn een kenteken en een APK-plicht. Tevens wordt er ook een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur doorgevoerd. Er zijn natuurlijk ook uitzondering want kleinere voertuigen zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes hoeven niet gekeurd te worden. Dat geldt ook voor voertuigen die vooral voor werkzaamheden op het eigen terrein worden ingezet. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht geldt dus ook voor deze voertuigen.

Werkrisico

Let op, er is niet alleen een landbouwvoertuigen verzekeringsplicht omdat u met een landbouwvoertuig op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tractor.

Audio

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de tractor.

APK-plicht voor snelle tractoren

Hieronder de brief november 2018 van de regering C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat over landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en kentekening.

Lees meer… »


tractor, Werkmaterieel Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden 2019

Veel advocaten zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Achtergrond. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocaten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kosten factor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind 2018 moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Zelf berekenen alternatief HDI

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de HDI als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. HDI als één van de grootste Duitse verzekeraars heeft al lange tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. Veel verzekeringsmaatschappijen gebruikte HDI al lange tijd voor het herverzekeren van de risico’s gezien de grote deskundigheid van deze verzekeraar. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor HDI Global dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

27 keuze vragen ter vergelijken

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

CAR-verzekering premie bouw professioneel en particulier 2019

Het betalen van een CAR-verzekering premie voor de bouw bepaalt voor een gedeelte de prijs van de bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw betalen deze CAR-verzekering premie vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

CAR-verzekering premie

Wat is een CAR-verzekering?

car-verzekeringDe CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. De CAR-verzekering premie is dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking en premie van deze polis is vergelijkbaar met die van de CAR-verzekering premie en dekking. De CAR-verzekering is een ‘projectverzekering‘. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De CAR-verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben.

Doel van de CAR-verzekering

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering

Het Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering kunnen we eenvoudig en helder duidelijk maken. Bij een bestelauto, bakwagen, vrachtwagen, bedrijfswagen of werkmaterieel wordt vaak gevraagd of additionele verzekeringen toegevoegd moeten worden. Er is vooral is er vaak onduidelijkheid over de volgende additionele toevoegingen.

 1. de Ongevallen inzittendenverzekering (OI)
 2. de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Om duidelijk het verschil op te kunnen geven tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Daarna maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Schade veroorzaakt aan of door passagier

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekeringAls een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt als passagiersrisico  op de WAM. Dat is dus altijd verzekerd op een autoverzekering. Maar daarna kan er ook een verzekerde dekking zijn op de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren). Want ook gedekt is op de AVP als een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking. Het verschil tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden wordt zo al iets duidelijker.

Wat is een Ongevallen Verzekering Inzittenden (ovi)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een passagiersrisico sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende (svi)

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verzekering advocaat. Simpel en snel 2019 premies online

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Wijziging Voda 2019

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

Artikel 6.24 Voda beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat 2019

 1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheid verzekering advocaat te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

Verhoogde dekking

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn bij uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

NOvAA heeft een tool waarbij anoniem gecontroleerd kan worden of uw beroepsaansprakelijkheid verzekering advocaat voldoet aan de 2019 eisen.

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Lees meer… »


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Product Contaminatie verzekering. Details, premies & tips

Een Product Contaminatie verzekering is cruciaal voor veel producenten van producten. Want als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel.

Hoe ontstaat contaminatie

Product Contaminatie verzekeringDe oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van

 1. Een ongeluk;
 2. Onoplettendheid.;
 3. Een opzettelijke wraak- of afpersingsactie.

Waarom verzekeren?

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder scherpzinnig moment bij de productontwikkelaars en weg zijn uw ijzersterke reputatie en continuïteit. Door het incident kunt u marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig terugvallen. De Product Contaminatie verzekering is daarbij een extra voorziening om de directe kosten extern te financieren.

Kostenoverzicht. Helaas blijft het bij een terugroepactie vaak niet alleen bij de transportkosten. Denkt u daarbij eens aan de kosten voor vernietigen, advertentiekosten, PR-advies, laboratoriumonderzoek, extra loonkosten, kosten voor extra opslag, herstel of vernietiging van de producten, reinigingskosten, extra kosten voor vervangende producten en de waarde van producten. Wie gaat u bovendien helpen met het beperken van de schade en de pers?

Product Contaminatie verzekering

De Product Contaminatie verzekering (ook wel CPI genoemd) houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall.
Heeft u daarnaast weleens stilgestaan bij het risico dat u loopt wanneer iemand opzettelijk uw bedrijf wilt schaden? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee u geen zaken meer wilt doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan uw bedrijf door uw producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Premie en aanvraag

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?

Zijn advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij de aangifte IB?

Antwoord: Op de vraag of de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn moet in principe “nee” worden geantwoord. De premies zijn weliswaar “persoonlijke verplichtingen“; maar dat geldt niet voor de apart gefactureerde advieskosten. De regering heeft aangegeven dat apart betaalde advieskosten voor lijfrente of AOV niet aftrekbaar zijn bij de aangifte IB.

 


Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar?Advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar bij ZZP of DGA?

Bedrijfsmatig zijn kosten van advies uiteraard gewoon als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan advieskosten dus in het algemeen wel als bedrijfskosten opgeven. Het reilen en zeilen van het bedrijf van de ZZP-er of DGA bepaalt immers voor een groot gedeelte de afweging voor het wel/niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of andere verzekeringen. Daarmee zijn praktisch de advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

DGA arbeidsongeschiktheid via BV of privé

Vanuit de BV. U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé afsluiten (let op de aftrekbaarheid advieskosten) maar een directeur grootaandeelhouder kan ook de eigen BV als werkgever een verzekering laten afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De premiekosten worden in dit geval dus betaald door de eigen BV. Er zijn dan geen gevolgen voor de netto inkomsten in privé vanuit het bruto DGA salaris.

Vanuit privé. Betaalt u de premies vanuit privé dan zijn deze weliswaar fiscaal aftrekbaar maar beïnvloedt uw netto inkomen; u moet immers de bruto premie in privé betalen vanuit uw BV-salaris. Dat negatieve effect is te vermijden door het eigen salaris vanuit de BV te verhogen. Maar dat verhoogt weer de kosten binnen de eigen BV en het hogere salaris heeft mogelijk gevolgen voor bijvoorbeeld de hoogte van de pensioenregeling en overige lasten.

Interview BNR Radio


Interview BNR Radio Rens de Jong met Gerrit-Jan Doorneweerd over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.Link en download

21% BTW of 21% assurantiebelasting.

Wees bij schadeverzekeringen nog wel even attent op het verschil tussen BTW 21% en assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Het alternatief een broodfonds

Veel ondernemers hebben gemengde gevoelens bij een AOV. Deze biedt inkomenszekerheid bij ziekte, maar daar hangt een prijskaartje aan en de voorwaarden variëren flink. Sinds enkele jaren wint een sympathiek alternatief voor de AOV aan populariteit: het broodfonds. Hierbij steunen ondernemers elkaar bij ziekte via een ‘schenkkring’. Maar ook broodfondsen kennen hun beperkingen én risico’s. Van een volwaardig alternatief voor een AOV is nog geen sprake. Hier leest u meer over de voordelen en de 17 nadelen van broodfondsen.

Vandaar dat een combinatie de goede verhouding kan zijn tussen de voordelen en nadelen van Broodfondsen en de voordelen en nadelen van verzekerde risico’s via een verzekeringsmaatschappij.

Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA maatwerkofferte

 

De knoppen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wilt u een inkijkje hebben van de eerste informatie die nodig is voor een goed advies? Kijk een naar deze uitgebreide AOV inventarisatie paginaHier (pdf) een interview met Doorneweerd in het Financieel Dagblad over alle knoppen die aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastzitten.

Valkuilen en kleine lettertjes

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering. Dat wordt direct duidelijk als er uitgekeerd moet worden. Op dat moment blijkt vaak waarom de ene polis veel duurder is dan een andere verzekering De voorwaarden lezen is tijdsintensief en zit vol vakjargon. Neem er de tijd voor om het goed uit te zoeken.

Voorbeeld “kleine lettertjes”. Wij zagen bij een ogenschijnlijke zeer laag geprijsde arbeidsongeschiktheidsverzekering de volgende clausule. “Uitsluiting uitkering bij opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van de verzekerde; onder opzet van de verzekerde wordt mede verstaan poging tot zelfdoding;” Denk daarbij aan een auto-ongeluk door te hoge snelheid of een skiongeval. De verzekeraar zal er zeker gebruik van maken om geen uitkering te hoeven te doen. 

Preek voor eigen parochie

Het AFM vindt een arbeidsongeschiktheidsverzekering een complex product. En dus zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur zo’n polis af te sluiten. Wat doet zo’n adviseur eigenlijk voor zijn vergoeding? Inventarisatie, uitwerking, overleg, vergelijkingen en keuze overleg, aanvraagtraject, medisch traject, controle en vastlegging.

Natuurlijk kunnen ZZP-ers of DGA’s ook vaak zelf de keuze prima maken maar een fout is snel gemaakt en bij schade niet meer te herstellen.

Audio

Luister eens onze podcast over de verschillende elementen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms een paar open deuren in deze podcast maar ook veel tips en truc’s.

Prijs advies.

Lees meer… »


Ziekte en arbeidsongeschiktheid Reageer op dit artikel0

Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten en Belastingadviseurs

De verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van het beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dan ook sterk toe. Dat maakt de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten tot een onmisbare verzekering.

Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant

Verzekeringsdekking

Beroepsaansprakelijkheid FiscalistenDe verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Verschil beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten
  1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Belastingadviseurs Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Audio beroepsaansprakelijkheid fiscalisten

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Bijzonderheden

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken op een verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de verzekering beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Verplicht verzekeren?

Veel beroepsverenigingen van belastingadviseurs en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties:

 1. NFB
 2. NOB
 3. Register belastingadviseurs
 4. Nederlandse orde van Belastingadviseurs
 5. FBR
 6. Fiscalect
 7. College Belastingadviseurs (CB)

Jurisprudentie

Hoge Raad 2 februari 2001, Nederlandse Jurisprudentie 2002 nr. 379.

Een beheersmaatschappij heeft een optierecht voor een aantal aandelen in een BV. De beheermaatschappij maakt, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, geen gebruik van dit optierecht. Daardoor lijdt de beheermaatschappij schade, waarvoor zij haar belastingadviseur aansprakelijk stelt. Deze was betrokken bij het totstandkomen van het optierecht, alsmede bij de transactie ter gelegenheid waarvan het optierecht had kunnen worden uitgeoefend. De beheermaatschappij stelt zich op het standpunt dat de belastingadviseur de beheermaatschappij op de mogelijkheid het optierecht uit te oefenen, had moeten wijzen.
De Hoge Raad stelt voorop dat de gerechtigde tot een optie in beginsel zelf verantwoordelijk is voor het tijdig inroepen daarvan. De belastingadviseur was dus niet verplicht om de beheermaatschappij te wijzen op het bestaan van het optierecht, te meer nu dat ook contractueel niet was afgesproken.
De Hoge Raad oordeelt dat er – buiten de contractuele afspreken om- eerst een verplichting voor de belastingadviseur had bestaan om te wijzen op het optierecht over het hoofd zag. Indien de belastingadviseur dán zou hebben nagelaten de beheermaatschappij op het bestaan van het optierecht te wijzen, zou hij een onrechtmatige daad hebben gepleegd. Die omstandigheid heeft zich evenwel niet voorgedaan.

Premieberekening Beroepsaansprakelijkheid Fiscalisten


Aansprakelijkheid Reageer op dit artikel0

Aansprakelijkheid accountant premies 2019

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe. De verzekering voor de aansprakelijkheid accountant is volgens de eisen van de NBA.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Eenvoudige keuzes

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Verzuimverzekeringen vergelijken & premies 2018

Verzuimverzekeringen vergelijken kan elk bedrijf geld opleveren. Slim en actief omgaan met het verzuim risico en de verzuimverzekeringen goed begeleiden zorgt vaak voor een aanzienlijk voordeel voor elk bedrijf. Hoe zit het met het eerste ziekte jaar en de Verzuimverzekeringen?

WULBZ staat voor “Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte“. Deze wet legt het financiële risico van ziekte van het eerste ziektejaar volledig bij de werkgever. Het is dus verstandig verzuimverzekeren vergelijken. Informatie over de stappen die en werkgever verplicht moet nemen vindt u hier. Verzuimverzekeringen kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Verzuimverzekeringen vergelijken

Verzuimverzekeringen vergelijken wij met de 6 belangrijkste verzekeraars voor dit risico.

Verzuimverzekeringen offertes

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0