Transportverzekering prijs helder en duidelijk

transportverzekering prijsDe transportverzekering prijs is vaak veel lager dan gedacht wordt. De kans is voor de verzekeringsmaatschappij immers niet zo groot. Maar het risico dat juist uw waardevolle goederen verloren gaan, kan een flink financieel verlies opleveren.  De Transportverzekering Goederen verzekert de handelsgoederen als deze, worden gestolen, beschadigd worden of tijdens het transport verloren gaan. Natuurlijk is het verzekerd als er transport is uitbesteed aan een transportondernemer, koeriersdienst. Maar ook als u de spullen zelf vervoert met uw eigen vrachtwagen. Overigens ook vervoer met vliegtuig, bestelauto, motor of fiets is verzekerd.

De transportverzekering prijs:

 

U krijgt de waarde uitgekeerd. Vergoed wordt

Welke vergoeding krijgt u bij een transportonderneming zoals UPS of DHL? 

Uw zaken die vervoerd worden door UPS, DHL, PostNL of een andere transportondernemingen moet u eigenlijk zelf verzekeren omdat de vergoeding bij verlies door die bedrijven erg laag is. Vervoer kan natuurlijk altijd mislopen. Soms door een stommiteit van de onderneming zelf maar ook vaak door overmacht.  De foto’s van bestelbusjes die in de sloot liggen of een uitgebrande vrachtwagen ziet u geregeld op het nieuws. Maar ook door onzorgvuldige behandeling kunnen uw goederen beschadigd raken waardoor uw relatie ze terugstuurt. Ook diefstal uit een openstaande laadbak is een veel voorkomende schade oorzaak. U kunt er weliswaar niets aan doen maar u heel er wel financiële schade door.

Let op, bij een schade zullen die transportonderneming dus maar heel kleine vergoedingen geven. Vaak niet meer dan een paar euro per kilo. Kijk dus even goed naar de voorwaarden UPS, DHL, PostNL (pdf). Een aantrekkelijke transportverzekering prijs verdient zich snel terug. En die transportverzekering prijs is eenvoudig online te berekenen.

Welke goederen zijn handelsgoederen?

 1. Dat zijn de producten waarmee u handel drijft en die u vervoert of laat vervoeren;
 2. Zelfs als u die goederen alleen maar in consignatie bezit;
 3. Alle goederen die ‘op zicht‘ zijn of bijvoorbeeld geleend, zijn ook bij vervoer verzekerd. Net als zaken of goederen die u in bruikleen heeft.

U hoeft dus niet meer na te denken want al die zaken vallen onder de transportverzekering prijs.

Gereedschappen en andere uitrusting.

Bij een transportverzekering kunnen ook deze zaken worden meeverzekerd. De prijsopslag is heel beperkt. De transportverzekering geldt dan ook voor onderdelen of monstercollecties die u vervoert of laat vervoeren.

Vervoermiddelen en gebied Transportverzekering Goederen.

Soms is het dekkingsgebied beperkt tot Nederland, Duitsland en België. Wij adviseren meestal standaard Europa te verzekeren. De transportverzekering prijs is niet veel hoger en u vermijdt dat u vergeet door te geven dat u ook in andere landen uw goederen vervoert.  Natuurlijk zijn er andere dekkingen mogelijk, zoals werelddekking maar dan wordt het al snel maatwerk. Bij de de transportverzekering prijs gaan we dus uit van dekkingsgebied Europa.

Andere schades:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Wettelijke Aansprakelijkheid WA Graafmachine verzekering

WA Graafmachine verzekeringWettelijke aansprakelijkheid, WA Graafmachine verzekering is de basisdekking die bij elke graafmachine hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de WA Graafmachine verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

 

 

Welke soorten dekkingen voor een Graafmachine verzekering zijn er?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA ) Graafmachine verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. Premieberekening. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de graafmachine verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de graver ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de WA Graafmachine verzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de graafmachine plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De hijskranen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  4. Ook letsel van de bestuurder kan meeverzekerd worden op een WA Graafmachine verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de Graafmachine bestuurder financieel te compenseren.
  5. Ondergrondse schade is natuurlijk snel gemaakt tijdens het graven. Wees vooral even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij Graafmachine verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een graafmachine. Die problemen zijn duidelijk te zien graafmachine ongevallen. Niet de schade aan de graafmachine is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste graafmachine. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA Graafmachine verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een graafmachine goed en deskundig wordt gebruikt.

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom wegzakkende graafmachines. Je mag hopen dat er een goede WA Graafmachine verzekering aanwezig was.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

VVE rechtsbijstandsverzekering (TIP)


VVE rechtsbijstandsverzekeringVVE Rechtsbijstandsverzekering pakket

Een VVE bestuurder zonder een VVE rechtsbijstandsverzekering kan in een lastig pakket komen te zitten. Een bevriende “jurist” is natuurlijk best wel snel te vinden maar veel verder dan een vrijblijvend advies komt het vaak niet. Dan is een vakkundige en onafhankelijke verzekeraar wel zo belangrijk. Niet alleen kan een bestuurder aan de bewoners laten zien dat er deskundigheid is ingeschakeld. Ook ontloopt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid over het gegeven advies en hulp. De juridische risico’s zijn ook vaak tegen een schappelijke prijs te verzekeren dus veel weerstand zal er niet zijn bij andere belanghebbenden en bewoners.

Een VVE standaard pakket de volgende onderdelen

 1. VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandsverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE rechtsbijstandsverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de Gebouwenverzekering en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de verregaande complexiteit van de vastgoedzaken, en VVE in het bijzonder, is een deskundige verzekeringsmaatschappij een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar punten op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn.

VVE Rechtsbijstandsverzekering detail

De VVE krijgt onder andere juridische assistentie en advies bij ruzie over:

Nog een aantal TIPS

 1. De Rechtsbijstandsverzekering VvE’s geeft juridische hulp bij conflicten rondom een VvE. Denk eens aan discussies met
  1. de accountant, boekhouder of
  2. toeleveranciers, bouwbedrijven of
  3. de buren,
  4. Gemeente of overheid in het algemeen
 2. Start wel op tijd met een verzekering want er is vaak een inlooptijd voordat de verzekering ook daadwerkelijke bij ene probleem kan worden gebruikt.
 3. Natuurlijk zijn bestaande problemen uitgesloten. Toch wil de verzekeraar vaak wel helpen maar in dat geval krijgt u wel een gematigde nota.
 4. Er is een VvE Adviesdesk aanwezig waar een groep ervaren VVE juristen gelijk kan helpen als de nood aan de man is. Maar ook gewoon om op voorhand even te klankborden wat de beste acties zijn om een conflict in de kiem te smoren.
 5. Ook plezierig is de incasso service die aan een polis is gekoppeld. deze zorgt er voor dat er hulp komt om te zorgen dat de VVE rekening aan de bewoners ook betaald wordt.
 6. De Bestuurders zijn zelf ook meeverzekerd op de verzekering dus een extra reden om voor de VVE de dekking in orde te hebben.

Voorbeelden van conflicten:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

5 uitsluitingen tractorverzekering aandacht geven

Uitsluitingen tractorverzekering zijn belangrijk om rekening mee te houden. Diefstal van tractor is natuurlijk een flink financieel verlies (preventie). Toch is uiteindelijk bij elke schade een persoonlijk letselschade de overtreffende trap van verlies. Deze maand nog met een tweetal dodelijke ongelukken tot gevolg. Dramatisch ongeval met tractor kost twee mannen het leven.

Goede maatregelen voor de eigen veiligheid en die van andere zijn van groot belang. De juiste rijbewijzen, goede verlichting en goed gebruik is cruciaal want een foutje kan iemands leven lange tijd flink ontwrichten. De financiële aansprakelijkheid is meestal wel verzekerd op een tractorverzekering. Het is toch goed ook nog eens te kijken welke uitsluitingen tractorverzekering er zoals zijn bij.

uitsluitingen-tractorverzekeringZeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen tractorverzekering. De meeste van de uitsluitingen zijn wel goed zelf te bedenken. Hieronder een voorbeeld van een lijstje uitsluitingen tractorverzekering voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte.

 1. Opzet / roekeloosheid / merkelijke schuld. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud de tractor goed.
 3. Luchtbanden tractor. Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot gevolg heeft gehad.
 4. Normale slijtage. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten van (de gevolgen van) normale slijtage.
 5. Schade door te bewerken/verwerken materiaal
  Uitgesloten is schade die tijdens de bewerking/verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal.

Er zijn nog veel andere algemene en bijzondere uitsluitingen tractorverzekering maar die bespreken we een volgende keer.

uitsluitingen tractorverzekering

 


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

11 x betere WA verzekering Bestelauto

WA verzekering Bestelauto Bij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA verzekering Bestelauto  zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA verzekering bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA verzekering bestelauto Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit

Premie is bij WA verzekering bestelauto inclusief:

1. Gekoppelde Aanhangwagen standaard WA meeverzekerd.
2. Korting oplopend tot 75% bij schadevrij rijden.
3. ‘No blame, no claim’. Oftewel behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade.
4. Pechhulp is meeverzekerd als de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden.
5. Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale.
6. Geen premieopslag bij maandbetaling;
7. Geen polis of administratiekosten
8. Letsel aan andere personen verzekerd tot € 6.100.000.
9. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.
10. Schade door afvallende lading is ook verzekerd op de WA verzekering bestelauto
11. Extra’s standaard meeverzekerd tot € 500.

grijs kenteken bestelauto verzekering

Voor wie is WA verzekering Bestelauto?

Bedrijven die een bestelauto bezitten. Wij verzekeren geen particulieren die een bestelauto hebben.

In welk gebied dekking op WA verzekering bestelauto?

Dat zijn alle (niet doorgekruiste) landen op de Groene Kaart staan.

Verzekeraars vergoeden WA verzekering bestelauto volgende bedragen:

 1. maximum van € 6.100.000 bij letsel aan andere personen;
 2. maximum van € 2.500.000 bij schade aan zaken van anderen;
 3. Schade door afvallende lading.

  Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Transportverzekering goederen of € 10 per kilo?

Transportverzekering GoederenDe Transportverzekering Goederen verzekert uw handelsgoederen tegen diefstal, schade en verlies tijdens het transport. Niet alleen vervoer met uw eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt aan anderen. Vliegtuig, vrachtwagen, fiets; het maakt niet uit.

Wat wordt er vergoed bij een Transportverzekering Goederen?

U krijgt de waarde uitgekeerd. Vergoed wordt de inkoopwaarde plus 10% imaginaire winst of verkoopwaarde indien reeds verkocht;

Uitbesteden en de verliesvergoeding 

Laat u uw goederen vervoeren voor UPS, DHL, PostNL of een ander vervoerbedrijf dan geeft u uw goederen uit handen. Natuurlijk worden die bijna altijd netjes afgeleverd. Maar het kan mis gaan. Soms door schuld van de vervoerder maar soms ook buiten zijn schuld. Een vracht vat vlam of rijdt het kanaal in. Of de goederen worden uit die vrachtwagen gestolen of ze worden beschadigd afgeleverd. Natuurlijk kunt u een vergoeding krijgen van de vervoerder maar meestal is die vergoeding soms niet meer dan € 10,- per kilo en maximaal een paar tientjes per zending. I kunt ze terugvinden op de websites van bijvoorbeeld  UPS, DHL, PostNL (pdf).
Een Transportverzekering Goederen is al snel de moeite waard. Voor de premie hoeft u het niet te laten. Hier kunt u dat direct online berekenen.

Wat zijn handelsgoederen?

 1. De eigen goederen waarmee u handel drijft;
 2. Maar ook de zaken die u van een ander in consignatie heeft;
 3. Zaken zaken ‘op zicht’; geleende spullen, reparatiezaken, consignatiezaken of zaken in bruikleen.

Die laatste zaken worden vaak vergeten om ze te verzekeren. Heeft u spullen van een ander en stuurt u die bijvoorbeeld terug dan is verlies extra vervelend.

Bedrijfsuitrusting.

Het is op veel Transportverzekering Goederen ook mogelijk om de eigen bedrijfsuitrusting te verzekeren. Denk maar eens aan gereedschappen, onderdelen of monstercollecties in uw bestelauto.

Vervoermiddelen en gebied Transportverzekering Goederen.

Daar stellen verzekeringsmaatschappij geen eisen aan bij een Transportverzekering Goederen. Vliegtuig, vrachtwagen, eigen wagen, motor, fiets of bestelauto. Er wordt geen verschil gemaakt. Zolang er maar sprake is transport van handelsgoederen en schade waar het voertuig bij betrokken is. Europa wordt standaard genomen als dekkingsgebied. Natuurlijk zijn er andere mogelijkheden maar dan wordt het al snel maatwerk. Deze standaard premies gaan uit van dekkingsgebied Europa.

Extra schadeoorzaken:

Lees meer… »


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

12 Tips en trucs zakelijke verzekeringen (3)

12 Tips en trucs zakelijke verzekeringen Dit is het derde deel van tips en trucs zakelijke verzekeringen. Gewoon even het lijstje hieronder langslopen en deze checklist bedrijfsrisico’s en checklist arbeidsvoorwaarden langslopen en daarna weten we zeker dat we u op een idee hebben gebracht.

 1. Een werknemer die niet kan komen werken, kost u veel geld als werkgever. Soms is dat de schuld van een buitenstaander die u echter eenvoudig aansprakelijk kunt stellen voor uw schade. Zelfs als het nog niet bekend hoe hoog de schadepost zal zijn. Zelfs als de kosten gewoon verzekerd zijn via een verzuimverzekering is het verstandig die buitenstaander een briefje te sturen en de toekomstige claim vast te leggen. De kosten zijn vaak veel hoger dan vergoed wordt via een polis. Premieofferte aanvragen
 2. De bedrijfsrechtsbijstandsverzekering wordt vaak onderschat. Vooral het krijgen van hulp in een vroeg stadium is veel waard. Een beetje extra aandacht voor de diensten van zo’n verzekeraar betaalt zich vaak snel terug. Zeker bij bijvoorbeeld personeelsproblemen of het vooraf laten controleren van contracten. Dan bewijst zo’n jurist van de verzekeraar zijn nut. Wel even goed nagaan welke diensten gratis zijn en welke diensten nog een aanvullende nota krijgen.
 3. Iedere ondernemer heeft wel eens onbetaalde rekeningen en dus met incassoproblemen.  Maak dan op tijd gebruik van een extra incassoverzekering. Die zijn soms een onderdeel van de rechtsbijstandpolis zelf. Maar het begint natuurlijk bij uw eigen bedrijf met een goed incassobeleid, een tijdige factuur en een goede discipline om te herinneren aan betalen. Een kort e-mailtje of telefoontje met de vriendelijke vraag: “Goh, ik heb nog geen betaling gezien. is er ergens iets misgegaan bij het overboeken?” kan versnelling geven. U heeft immers uw werk al gedaan dus dan is het vriendelijke vragen om het overmaken van uw kosten ook heel redelijk.
 4. Als werknemers ziek worden dan lopen de kosten meestal snel uit de hand. Een goede verzuimdiscipline is een onderwerp waarbij er vooraf een flink voordeel kan worden gehaald. Denk eens aan een grondig verzuimprotocol. Want tot maximaal 2 jaar het salaris geheel of gedeeltelijk doorbetalen, daar wordt geen enkele werkgever vrolijk van. Schrijf ons even een e-mailtje met in het onderwerpveld “verzuimprotocol” en we sturen er eentje als concept in Word-formaat toe. Geen echte tips en trucs zakelijke verzekeringen maar wel handig.
 5. Murphy zei het al “Anything that can go wrong, will go wrong”. Het sleutelwoord is “preventie”. U kent uw eigen bedrijf of vak het beste dus u weet ook waar de zwakke schakels zitten. Een buitenstaander kan soms het klankbord zijn om de echte fouten eruit te halen. “Waarom heeft u niet…..” of “Ik zie nergens……? Klopt dat?“. Wij willen best die buitenstaander zijn.
 6. 1 jarige looptijd voor contracten komen steeds vaker voor. Maar de prijs van contractperiode van 3 jaar is veel lager. Zo’n verzekeraar beloont dat ook nog eens met een premiegarantie. Ook bespaart het u tijd jaarlijks die afweging steeds opnieuw te maken.
 7. Een werkgever is vaak aansprakelijk voor de schade die een werknemer veroorzaakt als hij/zij onderweg is. Zeker de afgeleide aansprakelijkheid voor de werkgever kan een pijnlijk hoge kostenpost veroorzaken. Daar zijn polissen voor gemaakt…… Vaak heel goedkoop via een uitbreiding van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 8. Bij een flinke uitgebreide schade is het verstandig gelijk een contra-expert erbij te betrekken. Die kan dan kennismaken met de expert van de verzekeraar. De nota voor de (onafhankelijke) contra-expert wordt overigens ook nog vaak betaald door diezelfde verzekeraar.
 9. Elke verzekeringsadviseur moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Controleer dat even vooraf zodat, als deze een fout maakt, u ook hem/haar aansprakelijk kan stellen.
 10. Zelf afsluiten van verzekering kan prima bij een particulieren verzekering. Inboedel en reisverzekering kunt u best zelf. Denk nog wel even goed na of u dat wilt als u een zakelijke polis gaat afsluiten. Kijk een of deze tips en trucs zakelijke verzekeringen een toegevoegde waarde hebben.
 11. Overvallen worden, is een traumatische ervaring. Maak de kans klein door weinig kasgeld beschikbaar te hebben en de hoeveelheid waardevolle goederen tot een minimum te beperken.
 12. Soms is een bedrijf te ingewikkeld om de verzekeringen en de risico’s even via de telefoon te regelen. Voor een vast bedrag komen we graag bij u langs om te helpen bij het beperken en verzekeren van de bedrijfsrisico’s.. Kijk ook een naar onze Checklist bedrijfsrisico’s en Checklist arbeidsvoorwaarden

Het is een handvolle pagina vol tips en trucs zakelijke verzekeringen. Samen met deel 1 en deel 2 zijn er vast een aantal die op korte of lange termijn nuttig zijn.


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Bouw aansprakelijkheidsverzekering in 4 stappen

bouw aansprakelijkheidsverzekeringEen bouw aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk bouwbedrijf en aannemer extra aandacht voor zal hebben. Die bouw aansprakelijkheid gaat verder dan alleen een verzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een bouwbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten bouw verzekeringen die er zijn. Het algemene begrip “bouw aansprakelijkheidsverzekering” is te algemeen om goed te kunnen gebruiken. Vandaar dat we die bouw aansprakelijkheidsverzekering hieronder even splitsen in verschillende aansprakelijkheidsdelen.

Voor zowel bouwbedrijven, aannemers als klusbedrijven zijn de premies online eenvoudig aan te vragen.

Premieberekening online aannemer
Premieberekening online klusbedrijf

 1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De eerste – nobrainer – verzekering die elke aannemer of bouwbedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een afrollende dakpan die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan enorme financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Letselschade is veruit de meest kostbare schadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.
  • Letselschade is een groot risico dus let vooral eens op preventiemaatregelen. Een bouw aansprakelijkheidsverzekering is een mooi vangnet maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.
   1. Het beveiligen van het terrein en een zorgvuldige toegangscontrole is raadzaam. Vreemden van de bouw weren, is verstandig om in de eerste plaats te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
   2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) kan goede tips geven over het beveiligen van de bouwplaats. Zowel fysieke beveiliging als elektronisch voorzieningen.
   3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen een bouw aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is dat ook eigen belang maar maak er gebruik van.
   4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen; een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden is de ellende niet te overzien. Let erop dat er altijd regres kan zijn. Een verzekeringsjargon voor het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeraar zich snel komen melden met ene stevige schadeclaim. Ook daar is deze bouw aansprakelijkheidsverzekering voor om de schadeclaim te vergoeden.
   5. Zorg dat de werkplekken schoon zijn en dat er goed zicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde lopen met oog voor de veiligheid verdient zichzelf snel terug.
   6. Er zijn prima brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brandschade vaak nog wel te overzien is maar de milieuschade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de risico’s sterk kunnen verhogen.
 2. Aansprakelijkheid uit hoofde van opzicht. Een onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een aannemer, en komt veel voor. U leent even de compressor van uw collega. Als die compressor onder een omvallend muurtje terecht komt, zal de eigenaar het fijn vinden als de schade wordt vergoed. Hij heeft ter goede trouw zijn spullen uitgeleend. De bouw aansprakelijkheidsverzekering oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd.
 3. Werknemersaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een ongeval tijdens het werk. Heel simpel gezegd, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht spijker. Maar ook bij veel ernstiger ongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. Op elke bouw aansprakelijkheidsverzekering zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.
 4. Constructie All Risk. Er is altijd veel onduidelijkheid bij het verschil tussen een bouw aansprakelijkheidsverzekering en een Constructie All Risk CAR verzekering. Het verschil is eenvoudig. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen  schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwwerk, dan zal die schade voor eigen rekening komen en dus niet kunnen worden verhaald op de bouw aansprakelijkheidsverzekering.

Die bouw aansprakelijkheidsverzekering oftewel een uitgebreide bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bouw is een onmisbare verzekering. Voor zowel aannemers als klusbedrijven hebben we online de premie alvast berekent.

Premieberekening online aannemer
Premieberekening online klusbedrijf


Verzekeringen Reageer op dit artikel0

Ziektewet werknemers duidelijk uitgelegd

Ziektewet werknemersDe verwarring over de benaming Ziektewet werknemers en verzuim werknemers is groot. De oorzaak is de wetgeving rondom loondoorbetaling bij ziekte die steeds ingewikkelder is geworden door de eindeloze stroom aan wetswijzigingen. Ook bij grote bedrijven met eigen HR afdelingen blijkt ons vaak dat de specifieke deskundig, of afwezig is, of niet meer uptodate. Zeker door de laatste wijzigingen rondom de WGA eigen risicodragerschap en de Ziektewet eigenrisicodragerschap zien we veel ondernemers afhaken. Het is daarom goed om eens een aantal aspecten de komende weken er uit te lichten.

Er zijn veel verschillende soorten werknemers. Hieronder een drietal verschillende groepen.

Een uitleg over die laatste wetgeving ziet u hieronder.

Lees meer… »


WGA ziektewet eigenrisicodrager Reageer op dit artikel0

13 aandachtspunten grijs kenteken bestelauto verzekering

13 aandachtspunten grijs kenteken bestelauto verzekeringGrijs kenteken bestelauto verzekering.

Rijden met een grijs kenteken bestelauto en een grijs kenteken bestelauto verzekering is voordelig. Niet in de laatste plaats omdat de motorrijtuigenbelasting een stuk lager is en er ook nog een BPM-vrijstelling geldt. Ook kan de bestelautoverzekering dan op de zaak worden gezet. Maar eerst is het goed om te kijken waar u op moet letten bij een verzekering en daarna of u in aanmerking komt voor een grijs kenteken bestelauto.

grijs kenteken bestelauto verzekering

De premies voor een grijs kenteken bestelauto verzekering zijn meestal best redelijk vergeleken met een reguliere auto. Alleen voor specifieke groepen kan de bestelauto premie nog wel een stevig uitpakken. Ook weinig schadevrije jaren zorgt een grijs kenteken bestelauto verzekering voor een lagere korting.  Hieronder een lijstje van zaken om op te letten als er een grijs kenteken bestelauto verzekering wordt aangevraagd.

 1. Gekoppelde Aanhangwagen standaard WA meeverzekerd?
 2. Wordt er voldoende korting bij schadevrij rijden gegeven?
 3. ‘Is er behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade?
 4. Kan pechhulp worden meeverzekerd als de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden?
 5. Is er Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale?
 6. Moet er extra worden betaald bij maandbetaling?
 7. Hoeveel polis of administratiekosten zijn er?
 8. Letsel aan andere personen voldoende verzekerd?
 9. En schade aan zaken van anderen?
 10. Schade door afvallende lading?
 11. Extra’s standaard meeverzekerd tot € 500? en ruitschade, inclusief zonnedak?
 12. Brand, ontploffing, diefstal, vandalisme, joyriding, storm en natuurrampen?
 13. Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken?

 

Vraag hier eenvoudig een aantrekkelijke premieofferte aan.

Voorwaarden grijs kenteken.

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan voordat een bestelauto op ene grijs kenteken mag worden gezet. Dat heeft zowel te maken met de bestelauto zelf als met de eigenaar.

Wanneer is een bestelauto een grijs kenteken bestelauto

Een grijs kenteken bestelauto moet alleen gebruikt worden voor het vervoeren van goederen, en dus niet geschikt zijn als auto voor privégebruik. Ook mag de bestelauto niet zwaarder zijn dan 3.550 kilogram. Is de bestelauto namelijk zwaarder dan zal de vrachtwagen worden aangemerkt als vrachtwagen. Ook moet de inrichting van de bestelauto zo zijn dat er een platte/vlakke laadvloer over de hele laadruimte is aangebracht. Dus zowel in de lengte als in de breedte. En natuurlijk mogen er ook geen zitplaatsen aanwezig zijn in de bestelauto. let op dat bij een open laadbak of een extra hoog dak er weer andere eisen gelden.

BPM vrijstelling voor een grijs kenteken bestelauto

Het voorfinancieren van de BPM (Belasting op Personenauto’s en Motorvoertuigen) is sinds 1 januari 2007 niet meer nodig.  Vroeger was er de teruggaafregeling maar die is veranderd in de vrijstellingsregeling. Zodra u ondernemer bent voor de OB (omzetbelasting) dan krijgt u automatisch die verlening.  Gelukkig is het niet nodig formulieren aan de Belastingdienst toe te zenden. deze controleert de vrijstelling zelf. Let op; klopt het niet dan moet heel snel, vaak binnen een maand de BPM worden gestort. Lees deze informatie belastingdienst dus nauwkeurig.

Motorrijtuigenbelasting: lager tarief voor ondernemers
Een ondernemer met een grijs kenteken bestelauto  krijgt direct een verlaagd tarief. Dat verlaagde tarief is alleen van toepassing al er een BW nummer is, op de naam van het bedrijf staat en er voor meer dan 10% voor het bedrijf mee wordt gereden. vraag even de specifieke details als u twijfelt.

grijs kenteken bestelauto verzekering


Verzekeringen Reageer op dit artikel0