Zekere Zaak Pensioen – subsidie informatie & advies

Oog voor Impuls. De Zekere Zaak Pensioen.

Het opzetten van een pensioenregeling klinkt misschien niet als het meest opwindende onderdeel van het runnen van een bedrijf in de bruisende culturele en creatieve sector. Maar, hier is het goede nieuws: de Zekere Zaak Pensioen regeling is in het leven geroepen om het hele proces een stuk aantrekkelijker te maken.

De Zekere Zaak Pensioen is speciaal gemaakt voor werkgevers en werknemers in de creatieve en culturele sector en beschikt over een aantrekkelijke subsidie van € 3000,- om dit te realiseren. De Zekere Zaak Pensioen is het steuntje in de rug, ontworpen om je als werkgever te motiveren en te ondersteunen bij het zetten van deze belangrijke stap. Of je nu nog maar net de mogelijkheden aan het verkennen bent of klaar bent om de regeling in te voeren, er is financiële ondersteuning beschikbaar. Ook 50% van de eerste pensioen jaarpremie is een vlotte start voor het opzetten van pensioen voor de werknemers.

Wanneer je overweegt gebruik te maken van de subsidie ‘Oog voor Impuls’, adviseren we eerst ons aanvraagformulier in te vullen. Hiermee kunnen wij een pensioenregeling opstellen die als bewijsstuk dient voor uw subsidieaanvraag.

Waar bestaat de subsidie uit?

De verkenningssubsidie: Het opzetten van de Zekere Zaak Pensioen voor je werknemers is een belangrijke stap die een grondige verkenning van de beschikbare opties vereist. Wij, als onafhankelijk pensioenadviseur, staan klaar om je in dit proces bij te staan, in lijn met de aanbevelingen van de SER en de Stichting van de Arbeid. Het programma ‘Oog voor Impuls’ heeft een verkenningssubsidie tot €3.000 in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen die sinds 1 juli 2022 een pensioenadviseur hebben gecontracteerd of voornemens hebben om dit te doen.

De pensioenstimulans: Speciaal voor werkgevers binnen de culturele en creatieve sector die na 1 juli 2023 een pensioenregeling voor hun werknemers in werking hebben gesteld, biedt ‘Oog voor Impuls’ financiële voordelen aan, verdeeld over twee segmenten:

  • Startsubsidie: Een substantiële bijdrage van €1.000 per werknemer ter compensatie van de initiële kosten voor het opzetten van een pensioenregeling.
  • Premiebijdrage: Een tegemoetkoming van 50% van de door de werkgever uitgekeerde pensioenpremies gedurende het eerste jaar van de Zekere Zaak Pensioen, met een maximum van €1.000 per werknemer. Deze financiële ondersteuning wordt verstrekt na een jaar, op basis van een zorgvuldig ingediende declaratie.

Is een pensioenadviseur essentieel als je de Zekere Zaak Pensioen wilt afsluiten?

Een pensioenadviseur gespecialiseerd in de culturele en creatieve sector is essentieel voor het ontwikkelen en implementeren van een pensioenregeling die zowel werkgevers als werknemers ten goede komt. Het programma ‘Oog voor Impuls’ biedt ondersteuning en financiering voor het aantrekken van dergelijke expertise. Wij bieden diepgaande kennis van pensioenwetgeving en -producten en zorgen voor een pensioenregeling die juridisch en financieel solide is.

Het ontwerpen van de Zekere Zaak Pensioen vereist nauwgezet maatwerk. Wij ondersteunen bij het verkennen van opties, het evalueren van de voor- en nadelen van diverse regelingen en het realiseren van een op maat gemaakte oplossing. Tijdens de implementatie bieden we begeleiding en zorgen ervoor dat zowel werkgever als werknemers volledig geïnformeerd zijn over de geselecteerde pensioenoplossing.

‘Oog voor Impuls’ voor Zekere Zaak Pensioen

Voordat je de subsidie aanvraagt, is het raadzaam de richtlijnen nauwkeurig te bestuderen. Zorg dat u digitale kopieën heeft van een recent KVK-uittreksel van uw organisatie, een bankafschrift en een document dat aantoont dat uw organisatie een pensioenregeling heeft ingesteld. Dit document moet verduidelijken voor hoeveel werknemers de de Zekere Zaak Pensioen van toepassing is.

Deze subsidiemogelijkheid staat open voor alle werkgevers in de culturele en creatieve sector, zoals gedefinieerd in de SBI-codelijst.

Extra informatie over ‘Oog voor Impuls’ de Zekere Zaak Pensioen:

DGA Pensioenopbouw

Werkgevers kunnen een verkenningssubsidie tot €3.000 aanvragen voor het inhuren van een onafhankelijke pensioenadviseur, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022. De Pensioenstimulans, voor regelingen geïmplementeerd na 1 juli 2023, omvat een startsubsidie en een bijdrage aan de premiekosten. Deze subsidie wordt uitgekeerd na 12 maanden, op basis van de daadwerkelijk betaalde pensioenpremies, met een maximum van €1.000 per werknemer.

Met ‘Oog voor Impuls’ beogen wij elke werkgever in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij het opzetten van een degelijke pensioenvoorziening voor hun werknemers, ter bevordering van een florerende en duurzame toekomst voor de sector.