Beslisboom registratie en kentekenplicht werkmaterieel 2021

Fedecom een een handige Beslisboom registratie en kentekenplicht werkmaterieel 2021 gemaakt. vergeet daarnaast de verzekeringsplicht niet.

Beslisboom registratie en kentekenplicht

Boetes kentekenplicht

Zie de Beslisboom registratie en kentekenplicht of uw werkmaterieel daartoe verplicht is. Als een landbouwvoertuigen na de registratieplicht zonder kenteken rijdt dan bedraagt de verwachte boete € 140,-. Of zoals het Ministerie formuleert:

Wanneer een kentekenplichtig landbouwvoertuig staande wordt gehouden zonder kentekenplaat, zal de bestuurder beboet worden wegens overtreding van het voorschrift om het kenteken behoorlijk zichtbaar aanwezig te hebben op of aan een motorrijtuig of aanhang-wagen. De boete daarvoor bedraagt € 140,– exclusief administratiekosten, net als bij andere kentekenplichtige voertuigen die zonder kentekenplaat rondrijden.

Voor de straffen wordt in beginsel aangesloten bij de bestaande boetes voor snelheidsovertredingen en het niet nakomen van de apk-plicht. Op het niet nakomen van de registratieplicht, die is geregeld in artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994, staat een boete van € 380,–.

Boete Verzekeringsplicht

De minister rept nauwelijks over de boete die van toepassing zal zijn vanwege de WAM-verplichting voor het verzekeren van landbouwvoertuigen. Die bedraagt vanuit het RDW boete € 600,-. De boet kan driemaal per jaar worden opgelegd. Via de Beslisboom registratie en kentekenplicht kan u dit controleren.

Audio werkmaterieel

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Wat houdt de beslisboom registratie en kentekenplicht precies in?

De Beslisboom registratie en kentekenplicht laat de details zien. Ook wordt er een kentekennummer toegekend en moet de eigenaar van het land- of bosbouwvoertuig een kentekencard (= kentekenbewijs) aanvragen die bij een verkeerscontrole getoond moet kunnen worden door de bestuurder van het land- of bosbouwvoertuig.

De kentekenregistratie voor land- en bosbouwvoertuigen houdt in dat deze voertuigen moeten worden ingeschreven in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Voor bepaalde categorieën land- en bosbouwvoertuigen geldt ook een kentekenplaatplicht, waarbij een fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig moet worden bevestigd. Daarnaast kan ook een APK verplicht zijn.

Welke kentekenregistratie geldt voor welke categorie land- of bosbouwvoertuig?

Voor de categorie tot en met 25 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is pas verplicht per 1 januari 2025 (tot die tijd blijft de oranje afgeknotte driehoek verplicht)

Voor de categorie tot 40 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register

Voor de categorie vanaf 40 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register
 • vanaf 1 mei 2021 wordt een geldige APK verplicht

Voertuigen die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn geregistreerd bij de RDW. Controleer e.e.a. ook aan de hand van de Beslisboom registratie en kentekenplicht hierboven.

Voertuigen die ná 31 december 2020 in gebruik worden genomen, moeten voor de eerste kentekenregistratie beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW.

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers:

 • Op rupsbanden;
 • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. 

Valt een land- of bosbouwvoertuig onder de APK-plicht? Dan moet dat voertuig vier jaar na de datum van de eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet het land- of bosbouwvoertuig elke twee jaar worden gekeurd.

Uitzonderingen, Zie Beslisboom registratie en kentekenplicht

 • Van de kentekenregistratie en kentekenplicht zijn uitgesloten:
 • Voertuigen die niet harder gaan dan 6 kilometer per uur (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus)
 • Één-assige motorrijtuigen en meeneem- heftrucks
 • Fruittreintjes
 • Asfalteermachines
 • Asfaltfreesmachines
 • Walsen
 • Voertuigen smaller dan 130 centimeter (zoals heftrucks, grasmaaiers, onkruidbestrijders, veegmachines, sneeuwruimers/gladheidsbestrijders, hondenpoepverzamelaars)

Premies en berekeningen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsstilstand verzekering – premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie