Kiezen voor een WTP vlakke premie of eerbiedigende werking zal de komende jaren de belangrijkste keuzen worden in Nederland.  Er zijn twee keuze mogelijkheden volgens de nieuwe WTP Wet. Elke keuze kent haar eigen voordelen en nadelen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde maar arbeidsrechtelijk zijn er verschillen. De arbeidsvoorwaarden wijzigen sterk net als de financiële gevolgen voor een werkgever (en werknemer). Nu in 2024 en de komende jaren tot 2028. Het uitstellen van de keuze kent ook voordelen en nadelen.

Keuze 1. WTP vlakke premie:

Huidige pensioenregeling omzetten naar nieuwe WTP vlakke premie.

 • Voordeel. Eén regeling voor alle werknemers
 • Voordeel. Geen verschil tussen jong-oud
 • Voordeel. Geen verschil tussen nieuwe en huidige werknemers
 • Voordeel. Premiehoogte speelt geen rol bij aantrekken nieuwe werknemers
 • Voordeel. Jongeren krijgen meer pensioenpremie dat is gunstig als ze later ZZP-er worden.
 • Voordeel. Internationaal is WTP vlakke premie (flat-rate) de norm.
 • Voordeel. Uniformiteit in communicatie
 • Voordeel. Minder verschillen tussen jong en oud.
 • Voordeel. Eenmalig adviestraject(kosten).
 • Nadeel. Hogere werkgeverslasten door “adequate compensatie”.
 • Nadeel. Uitleg en onderbouwing over effecten van de transitie nodig.
 • Nadeel. Geld verschuift van oud naar jong.
 • Nadeel. Kans op minder pensioen voor groep 40-55 jarige.
 • Nadeel. Instemming werknemers.

Keuze 2. WTP eerbiedigende werking:

Huidige pensioenregeling – met eerbiedigende werking – omzetten. Voor nieuwe deelnemers geldt er ook een WTP vlakke premie. Zie hier voor meer informatie.

WTP vlakke premie
 • Voordeel. Formeel geen instemming nodig werknemers; wel verstandig.
 • Voordeel. Geen nadeel bestaande werknemers.
 • Voordeel. Geen uitgebreide uitleg nodig.
 • Voordeel. Nieuwe werknemers krijgen vlakke premie.
 • Voordeel. Geen compensatie verplichting
 • Voordeel. Geen transitie- en communicatie plan; wel verstandig.
 • Nadeel. Twee pensioenregelingen, eerbiedigende werking en WTP vlakke premie.
 • Nadeel. Discriminatie tussen bestaande en nieuwe werknemers
 • Nadeel. Nieuwe jonge werknemers krijgen meer premie dan bestaande jonge werknemers
 • Nadeel. Ongelijkheid en dus doorlopende uitleg verschil
 • Nadeel. Oudere deelnemers vertrekken niet meer. (Gouden pensioenregeling.)

Keuze 3. Ongewijzigd tot 2028:

Huidige staffel pensioenregeling ongewijzigd laten tot 2028. Geen keuze voor eerbiedigende werking of WTP vlakke premie.

Pensioen ongewijzigd laten tot 2028
 • Voordeel. Geen nieuwe uitleg nodig over eerbiedigende werking en WTP vlakke premie.
 • Voordeel. Zeer gunstig voor bestaande en nieuwe werknemers.
 • Voordeel. Geen compensatie verplichtingen.
 • Nadeel. Financieel (progressief) nadelig voor werkgever.
 • Nadeel. Financieel onverstandig om oudere werknemers (>45 jaar) in dienst te nemen.
 • Nadeel. Geen verbeterde pensioenregeling voor jongeren deelnemers
 • Nadeel. Geen verbeterde nabestaanden regeling.
 • Nadeel. Internationaal is vlakke premie de norm.
 • Nadeel. Ongelijkheid in premieafdracht.
 • Nadeel. Jongeren krijgen meer pensioenpremie.
 • Nadeel. Keuze verplichting ruim voor 2028

Vanaf 1 januari 2028 moet een definitieve keuze “eerbiedigende werking” of “vlakke premie” bekend én praktisch uitgewerkt zijn. De verwachting is dat deze afweging uiterlijk in 2026 gemaakt zal moeten worden vanwege de drukke tijden bij de logistieke verwerking 2027 bij verzekeraars.

Wat te doen?

 • Laat de drie opties doorrekenen voor een “adequaat” pensioen. Rekenvoorbeeld
 • Betrek werknemers bij de keuzes. Instemmingsrecht.
 • Niet kiezen (optie 3) kan forse financiële gevolgen hebben.
 • Maak een transitieplan en een (vormvrij) communicatieplan.
 • Schakel een pensioenadviseur in voor de begeleiding.

Video WTP vlakke premie of eerbiedigende werking

Zie ook onze algemene pensioenpagina.

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen