WTP pensioen advies & tips | voor bedrijven 2024

Bedrijven zullen de aankomende maanden en jaren stevige veranderingen moeten doorvoeren voor het nieuwe pensioenstelsel, daarom is een goed WTP advies, oftwel Wet Toekomst Pensioenen, door een pensioenadviseur een verstandige keuze. Het gaat om geld, heel veel geld, en zodra je een keuze hebt gemaakt, kun je het niet zomaar terugdraaien. Waar moeten de huidige werkgevers op letten bij de transitie?

Analyseer de huidige pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2023 zijn de nieuwe regelingen beperkt tot alleen beschikbare premieovereenkomsten met een vlakke premie. Dit betekent dat alle nieuwe pensioenregelingen die na deze datum worden geïntroduceerd, geen progressieve premies meer mogen bevatten. Dit zal voor iedereen komen te gelden. Gelukkig hebben we een WTP pensioen advies die je opweg kan helpen om te beslissen of je voor een vlakke premie moet gaan of eerbiedigende werking:


Bij de progressieve premie is er een overgangsperiode, deze duurt tot 1 januari 2028. U kunt als werkgever uiteraard ervoor kiezen om te wachten tot deze datum, wat betekent dat u geen gebruik gaat maken van het overgangsrecht. Ons WTP advies is echter om eerder in actie te komen. Compensatieverplichtingen kunnen namelijk per werknemer aanzienlijk stijgen. Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2028 voldoen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel. Er zal in ieder geval één uitzondering op de regel zijn. We noemen dat is het overgangsrecht. Voor sommige is dit ook wel bekend als de eerbiedigende werking. Meer weten over de eerbiedigende werking? Bekijk dan deze pagina over de voor- en nadelen of zie de vlakke premie versus de eerbiedigende werking.

Voor werkgevers kan het handig zijn dat u de huidige pensioenregeling gaat analyseren. Dit houdt in dat u goed moet begrijpen hoe de huidige regeling ligt voor het bedrijf en welke wijzigingen belangrijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Ons WTP advies zou zijn om vroegtijdig een keuze te maken tussen de regeling. Dit zou kosten in een later stadium kunnen vermijden en zorgt u dat van de regeling kan helpen om onverwachte kosten te vermijden en zorgt ervoor dat de overgang naar de nieuwe regels soepel verloopt.

Pensioen Advies in de podcast “Zakelijke Verzekeringen”

Hoe ziet de toekomst van het bedrijf eruit?

De toekomst van bedrijven op het gebied van pensioen gaat sterk veranderen door het nieuwe Wet Toekomst Pensioenen, die vanaf 1 januari 2028 van kracht gaat. Deze veranderingen gaan grote effecten hebben voor onder andere bestaande maar ook nieuwe medewerkers. Het WTP advies is daarom om samen met een pensioenadviseur om te tafel te gaan om alle scenario’s door te spreken.

Vanaf het begin van 2028 zal het overgangsrecht alleen nog voor de bestaande medewerkers geldig zijn. Vanaf dat moment kunnen de nieuwe medewerkers niet meer tot de oude regelingen behoren. Dit betekent dat het bedrijf voor nieuwe medewerkers een aparte, Wtp-proof regeling moeten opzetten. Het is belangrijk om daar nu al over na te denken, we helpen je graag met het WTP advies. Denk bijvoorbeeld aan de structuur van deze nieuwe regeling zodat u zeker weet dat u zich houdt aan de wettelijke vereisten. Het implementeren van een eerbiedigende werking voor bestaande werknemers, gecombineerd met een nieuwe regeling voor nieuwe medewerkers, is een verstandige keuze die tijdig moet worden gemaakt.

Nabestaandenpensioen en nieuwe definitie van ‘partner’

Bij de nieuwe Wtp is er een nieuwe omschrijving voor wie als partner wordt beschouwd. De nieuwe definitie van partner in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) gaat nu om gehuwden, geregistreerde partners en mensen die samenwonen. Samenwonen moet wel worden bewezen met je samenlevingscontract of een gezamenlijke samenlevingsverklaring, dit kun je aanvragen bij de notaris. Vervolgens kun je de verklaring indienen bij het pensioenfonds. Na het overlijden van een partner laat je de verklaring zien om aan te tonen dat er minstens zes maanden sprake was van samenwonen​.

Daarnaast wordt de hoogte van het nabestaandenpensioen aangepast naar een percentage van het salaris, maximaal 50%. Vaak blijkt dat in de huidige regelingen het nabestaandenpensioen onvoldoende verzekerd is, wat betekent dat er geen tijd te verliezen is om dit aan te passen.

Uitdiensttreding en Toetredingsleeftijd

De uitbreiding van het behoud van nabestaandenpensioen na uitdiensttreding biedt werkgevers de optie om dit gedurende 3 of 6 maanden voort te zetten. Dit vereist een herziening van uw huidige beleid en een duidelijke communicatie naar uw medewerkers. Ook wordt de toetredingsleeftijd verlaagd naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024, het is

Ouderdomspensioen

Ten slotte biedt de nieuwe regelgeving de mogelijkheid om maximaal 10% van het ouderdomspensioen als een bedrag ineens uit te keren bij pensionering. Hoewel hier momenteel geen actie nodig is omdat de wetgeving nog niet volledig is afgerond, is het verstandig om op de hoogte te blijven van deze ontwikkeling zodat u uw werknemers tijdig kunt informeren en adviseren.

Krijg WTP advies van een pensioenadviseur, gebruik de kennis.

Pensioenakkoord beslisboom

Bij een overstap vanuit een premiestaffel is de vlakke premie nadelig voor de oudere groepen werknemers. De pensioenkosten en eventuele compensatie zal de werkgever in kaart moeten willen hebben. De meeste werkgevers zullen de nieuwe vlakke premie regeling kosten zo neutraal mogelijk willen opzetten. Praktisch betekent dit dat er een evenwicht moet worden gevonden in de financiën. Via een eenvoudige Pensioenakkoord beslisboom is dat helaas niet mogelijk, maar met wat rekenwerk is een Wtp advies snel duidelijk.

Voorbeeld.

Er zijn 2 jonge werknemers van 25 jaar (stel 9 % premierecht) en 2 werknemers van 55 jaar (stel 22% premierecht) . Als er een vlakke premie wordt gekozen van stel 15% premierecht dan zullen de jongere werknemers blij zijn. Er wordt jaarlijks meer geld voor hun pensioen gespaard.

En de ouderen van 55 jaar mopperend naar het werk komen. Hun arbeidsvoorwaarden worden verlaagd. Het is logisch dat die 55-jarigen gecompenseerd willen worden. Dat is bij een inkomen van € 50.000,- dan al snel € 2500,- per werknemer per jaar.

Een snelle omzetting is dus financieel aantrekkelijk voor de werkgever. Zou de werkgever willen wachten vanaf 2024 tot 2028 dan lopen die kosten al snel uit de hand. De Pensioenakkoord beslisboom is hopelijk een heldere start. Meer informatie.

Budgetteer voor de toekomst met WTP advies.

  • De implementatie van het Wtp advies kan financiële implicaties hebben. Maak een gedetailleerde begroting voor de veranderingen die nodig zijn en houd rekening met mogelijke extra kosten.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

  • De regelgeving rondom pensioenen kan blijven evolueren. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in de wetgeving om ervoor te zorgen dat uw bedrijf altijd compliant blijft.

Informatie en premies

DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video