De premiestaffel 2019 is hieronder uitgewerkt. We blijven in Nederland te maken hebben met een stijgende levensverwachting. Daarom heeft de overheid de pensioenleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verhoogd, van 67 naar 68 jaar. Dit betekende een verlaging van de voorheen gehanteerde premiestaffels. Er zijn in december 2019 weer nieuwe beschikbare premiestaffels gemaakt door het Ministerie. Het formele voorlopig staffelbesluit met een 3%rekenrente.

Premiestaffel 2019

De aangepaste premiestaffel 2019 is berekend op basis van de meest recente overlevingstafels

De aangepaste premiestaffels voor een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar zijn berekend op basis van de huidige fiscale pensioenregels.

Toelichting op het gebruik van de premiestaffel 2019

Er zijn 4 kolommen premiestaffel 2019.

  1. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een OP heeft toegezegd.
  2. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd PP. Het PP bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde OP. ‘Uitgesteld’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum.
  3. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd PP ter grootte van 70% van dat OP. ‘Direct ingaand’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt.
  4. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar PP. In dit geval zal een deel van het PP op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen PP op risicobasis is verzekerd.

Netto pensioenregeling 3%

Premiestaffel 2019

Gerelateerde artikelen:

Belastingdienst staffel besluit december 2019
15 klussen goed bedrijfspensioen beheer

Premies online

Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2022 berekenen DGA pensioen - premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen