Eigen bijdrage pensioen berekenen in 7 snelle stappen

Eigen bijdrage pensioen kan een onderdeel zijn van een pensioenregeling. De wijze van berekenen en de veel extra details vindt u hier. Reken het goed uit als u werknemer bent. En ook voor de werkgever is het verstandig, bij twijfel hulp te zoeken.

Berekenen vlak premiepensioen:

Een eigen bijdrage pensioen rekenvoorbeeld 2024

 1. Salaris € 37.545,- fulltime
 2. AOW franchise 2024 € 17.545,
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2024 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen
Pensioen collectief premieberekening

Vaker eigen bijdrage pensioen

Het premievrij pensioen, vooral bedoeld om werknemers aan een onderneming te binden, lijkt te gaan verdwijnen. Door de vergrijzing is vooral het premievrij pensioen onbetaalbaar. De Nederlandsche Bank geeft aan dat vorig jaar nog slechts één vijfde van de Nederlandse bedrijven een premievrij pensioen aanbood. (Bron Financieel Dagblad)

Maximum pensioengevend loon

Er kan geen pensioen worden opgebouwd over meer dan € 137.800,- in het jaar 2024. Bij de Eigen bijdrage pensioenberekening wordt dan dus ook rekening gehouden met de gekorte pensioengrondslag t.w. pensioensalaris minus de geldende franchise.

Vergeten eigen bijdrage pensioen.

Eigen bijdrage pensioen

Is de eigen pensioenbijdrage vergeten op de salarisstrook? Een werknemer kan dit inhalen door het direct geheel af te storten via de eerstvolgende salarisstrook. Soms geeft een werkgever ook de gelegenheid dit over een periode van de komende 12 maanden te spreiden. Even goed overleggen en denk ook om de maandelijkse reguliere afdracht.

Te hoge eigen bijdrage pensioen.

Let er op dat er nooit meer eigen pensioenbijdrage kan worden berekend dan er aan premie door de werkgever wordt afgedragen.

Afstandsverklaringen.

Die zijn feitelijk niet meer mogelijk. Hier staan de redenen. Wilt u een medewerker daarom alsnog aanmelden voor de pensioenregeling, denk dan aan een aantal zaken. De datum in dienst wordt dan veelal gesteld op bijvoorbeeld 1 januari van dat jaar terwijl de werkelijke datum in dienst ver in het verleden kan liggen. Vooral voor het nabestaandenpensioen kan dit een probleem zijn. Er wordt dan te weinig nabestaandenpensioen verzekerd. Leg het vervallen van de afstandsverklaring dus officieel en nauwkeurig vast. Start dus altijd direct bij in diensttreding met een bijdrage pensioen via de salarisstrook.

Partnerdefinitie.

Laat bij twijfel de partnerdefinitie controleren. Deze wijkt namelijk af van de fiscale partnerdefinitie. Een pensioenfonds of verzekeraar stelt soms specifieke eisen aan de partnerdefinitie. Het hoeft geen gevolgen te hebben voor de bijdrage werknemerspensioen van de werknemer.

Aanmelding.

Geef mutaties altijd door via dit online formulier. Wij helpen en corrigeren daar waar nodig is. U ontvangt altijd een bevestiging. Dat is wel zo gemakkelijk want vanaf dat moment zorgen wij dan voor alles. Achteraf alsnog een eigen bijdrage werknemerspensioen

Leeftijden op een rij

 • Aanvangsleeftijd. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de deelnemers start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Maximale premiepercentage. Voor het bepalen van de hoogte van de maximale premie geldt 30% van de pensioengrondslag.
 • Eigen bijdrage pensioen. De keuze van een werkgever om een werknemer bij te laten dragen bij een pensioenregeling.
 • AOW-leeftijd. Vastgesteld door de overheid. De leeftijd kan niet door een deelnemer worden gewijzigd. Er is geen verplichting om dus ook te stoppen met werken. De fiscale tarieven zijn na de AOW-leeftijd lager doordat er geen premies volksverzekeringen meer zijn verschuldigd.
 • Pensioenleeftijd. De werkelijke datum dat de deelnemer zijn/haar pensioenuitkeringen laat ingaan.
 • Pensioen richtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling actuarieel is gerekend waarop de deelnemer met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de deelnemers.

Waarom wij?

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden en eigen bijdrage pensioen. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed werknemerspensioen beheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Audio pensioengebouw en eigen bijdrage pensioen

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Offertes en Premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars