Basis AOW Franchise 2018

€ 13.344,- Enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.
€ 15.099,- Enkelvoudig gehuwd, eindloon.

(AOW franchise 2020 klik hier)

Algemeen

Eind van de maand januari 2018 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2018 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Fulltime pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2018.

Deze fulltime pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op voor de berekening van de premie of pensioenaanspraken. De eigen pensioen bijdrage 2018 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

AOW Franchise 2018 factor

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale AOW Franchise 2018 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 15.099 en € 13.344. De pré-2015 Franchise (100/70) bedraagt in 2018 € 14.297,-.

De rekenregels zijn afkomstig van het Ministerie SzW.  Rekenregels Ministerie SzW 2018 (pdf) en de Belastingdienst pensioensite.

Bovenmatig pensioen

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW Franchise 2018. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De gevolgen van een dergelijk onzuivere pensioenregeling wordt hier besproken. Als gevolg van de wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar (2017) naar 68 jaar (2018) is er een daling van de fiscale ruimte. Oftewel er wordt een jaar langer premie betaald en dus is de maximale staffel premie verlaagd in 2018. Deze vermindering staat los van het gebruik van de AOW Franchise 2018.

AOW Franchise 2018 DGA

Voor pensioenregelingen van werknemers die directeur grootaandeelhouder zijn en waarvoor pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk in eigen beheer werden uitgevoerd, is geen 2018 franchise opgave meer aanwezig gezien het feit dat vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer is toegestaan.

DGA pensioen - premie

Maximum pensioengevend loon

Het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 berekenen wij op € 105.075,-.

Franchise 2017 en eerdere jaren

  • Hier treft u de AOW franchises 2017.
  • Hier treft u de AOW franchises 2016 en in voorafgaande jaren.

Afwijkende franchises

Er zijn diverse pensioenregelingen waar een afwijkende franchise gehanteerd moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan excedent pensioenregeling die aanvullend zijn op bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds regeling. Voorbeeld. Bij een BPF Horeca en Catering zal bij een excedent pensioenregeling rekening moeten worden gehouden met een verhoogde franchise door het maximum pensioengevend salaris basispensioenregeling op fulltime basis:van € 35.798,- .

Eigen bijdrage 2018 werknemer berekening

Een rekenvoorbeeld

  1. Salaris € 33.344,- fulltime
  2. AOW franchise 2018 € 13.344,–Pensioengrondslag € 20.000,-
  3. Parttime percentage 80%
  4. Pensioengrondslag € 16.000,-
  5. Eigen pensioen bijdrage 2018 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
  6. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Zelf rekenen Collectief bedrijfspensioen

AOW, franchise en 68 jaar

Er wordt bij het gebruik van de AOW franchise 2018 geen verschil gemaakt tussen de verschillende pensioen(richt)leeftijd en de verschillende ingangsdata van de AOW. Uitgebreide informatie kunt u terugvinden in ons artikel Pensioenleeftijd 68 jaar de emotie en de feiten.

Netto pensioen

Netto pensioen is een fiscaal ondersteunde oudedagsvoorziening voor inkomen boven € 105.075,-. De premie of inleg voor deze voorziening wordt betaald uit het netto-inkomen en is niet aftrekbaar in box 1. De uitkeringen zijn niet belast in box 1. De waarde van de voorziening vormt vrijgesteld vermogen in box 3. De regeling kan door de werkgever collectief worden opgezet.

Netto pensioen maximale inleg

De maximaal toegestane premie/inleg is gerelateerd aan het gezamenlijke bedrag van de inkomensbestanddelen in het voorafgaande kalenderjaar voor zover dit meer bedraagt dan € 105.075,-. De maximale opbouw is globaal 1,875% van het gemiddeld verdiende inkomen boven de aftoppingsgrens. De maximale premie/inleg is gerelateerd aan de staffel 4.

Audio pensioengebouw

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2023 berekenen DGA pensioen - premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen