DIT BESLUIT IS VERVALLEN. HIER DE INFORMATIE OVER DE VERVALLEN STAFFELS.

Het nieuwe staffel besluit vindt u op deze premiestaffel 2019 pagina

De premiestaffel 2018 is bekend gemaakt. We blijven in Nederland te maken hebben met een stijgende levensverwachting. Daarom verhoogt de overheid de pensioenleeftijd met ingang van 1 januari 2018, van 67 naar 68 jaar. Dit betekent een verlaging van de voorheen gehanteerde premiestaffels. Er zijn in september 2017 weer nieuwe beschikbare premiestaffels gemaakt door het Ministerie. Het formele voorlopig staffelbesluit met een 3% en 4% rekenrente.

Premiestaffel 2018

De aangepaste premiestaffel 2018 is berekend op basis van de meest recente overlevingstafels GBM/GBV 2010/2015. De overige rekengrondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de in het Besluit BPS 200117, nr 2017-7168 gehanteerde rekengrondslagen. Meer informatie premiestaffel 2018.

Staffel 3% tabel 1 2018
Staffel 3% tabel 2 2018
Staffel 3% tabel 3 2018
Staffel 4% tabel 1 2018
Staffel 4% tabel 2 2018
Staffel 4% tabel 3 2018

De aangepaste premiestaffels voor een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar zijn berekend op basis van de huidige fiscale pensioenregels. Eventuele andere per 1 januari 2018 door te voeren wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen tot gevolg hebben dat de premiestaffels nader aangepast moeten worden.

Toelichting op het gebruik van de premiestaffel 2018

Er zijn 4 kolommen premiestaffel 2018.

  1. De eerste kolom met premiepercentages (kolom: OP) geldt als de werkgever aan de werknemer uitsluitend een OP heeft toegezegd.
  2. De tweede kolom met premiepercentages (kolom: OP en uitgesteld opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een uitgesteld, tijdsevenredig opgebouwd PP. Het PP bedraagt 70% van het tijdsevenredig opgebouwde OP. ‘Uitgesteld’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer op of na de pensioendatum.
  3. De derde kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand opgebouwd PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, tijdsevenredig opgebouwd PP ter grootte van 70% van dat OP. ‘Direct ingaand’ betekent in dit verband dat de uitkeringen van het PP ingaan na het overlijden van de werknemer, ongeacht op welk moment dat plaatsvindt.
  4. De laatste kolom met premiepercentages (kolom: OP en direct ingaand bereikbaar PP) geldt als de werkgever aan de werknemer een OP heeft toegezegd tezamen met een direct ingaand, op de pensioendatum bereikbaar PP. In dit geval zal een deel van het PP op risicobasis verzekerd moeten zijn voor het geval dat de werknemer overlijdt vóór de pensioendatum. Partijen kunnen deze staffel niet gebruiken bij werknemers voor wie geen PP op risicobasis is verzekerd.

Gerelateerde artikelen:
15 klussen goed bedrijfspensioen beheer

Premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen