Installatiebedrijf verzekeringen direct online premie 2020

Installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar voor elk installatiebedrijf in de bouw sector. Uiteraard voor directe opdrachten. Maar ook als u als onderaannemer werkt. Hoofdaannemers blijken namelijk vaak polissen te hebben waar een ZZP-er of een MKB installatietechniek niet op terug kan vallen. Zelf de schade claimen op de polis van de hoofdaannemer zal niet lukken. Terwijl er wel een schade is. Dus u kunt dan zelf de claim verwachten. Dus eigen installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar. Hieronder het meest gekozen pakket.


Maandpremie bouwverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid €

Verzekerd is schade aan zaken (andermans spullen) en letselschade (ongelukken). Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. Zaken onder opzicht kunnen optioneel worden meeverzekerd. Premie opslag 17,5% van deze bedrijfsaansprakelijkheidspremie.

Constructie All Risk €

Schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering. Het werk € 50.000,-/€ 1.250.000,-. Bestaande eigendommen opdrachtgever € 50.000,-. Hulpmateriaal € 10.000,-. Eigendommen directie/personeel € 2.500,-.

Rechtsbijstand €

Juridische Onafhankelijke rechtshulp bij conflicten. Telefonische Advies Service voor onbeperkt telefonisch advies , zelfs zonder conflict. Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

Eigen vervoer €

Eigen vervoerverzekering verzekert € 10.000,- vervoerde goederen en gereedschappen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.


Uw verzekeringskeuze

Werkzaamheden

Welk deel van uw omzet wordt door onderaannemers gerealiseerd?

Welk deel van uw omzet wordt in het buitenland gerealiseerd?

Levert en factureert u zelf uw bouwmaterialen?

Bijzondere werkzaamheden

Is uw bedrijf gespecialiseerd in betonrenovatie en/of betonbouw (storten / verwerken / afwerken), in vloerafwerking of in sloopprojecten?

Ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden (eigen of uitbesteed werk) op een of meer van de volgende terreinen? Betonrenovatie, betonbouw, kelderbouw, (paal)funderingswerk, grondkerende constructies (zoals damwanden), (bron)bemaling, ondergrondse kabels, vloerafwerking, sloopprojecten, asbestsanering, grond-, weg- en waterbouw.

Worden er door u, of iemand anders in uw opdracht, brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden of andere brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden uitgevoerd?

Plaatst of installeert u zonnepanelen?

Werknemerschade meeverzekeren? (U verzekert uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen.)

Zaken onder opzicht (Optioneel bij bedrijfsaansprakelijkheid) meeverzekeren?

Bedrijfsinformatie


Slotvragen

Kies

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Overige bouw verzekeringen

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Toelichting installatiebedrijf verzekeringen

Een aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk installatiebedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een installatiebedrijf gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidspolis. Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een installatiebedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten installatiebedrijf verzekeringen die er zijn.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

installatiebedrijf verzekeringen

De belangrijkste verzekering die elke installatiebedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een zonnepaneel die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan financiële grote gevolgen hebben voor het bedrijf. Een paneel datop een auto valt, levert alleen aansprakelijkheid schade aan zaken op. Maar ernstiger wordt het dus als er letselschade is.

Wanneer CAR verzekering

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf bij dit onderdeel van installatiebedrijf verzekeringen.  Een CAR verzekering (Construction All Risk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het installeren, oprichten, construeren en monteren van installatiewerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.

Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen installatiewerk/project verzekert.

Audio aansprakelijkheid

Zaakschade installatiebedrijf verzekeringen

In het kader van installatiebedrijf verzekeringen wordt onder zaakschade verstaan de aan zaken (spullen van een ander) toegebrachte schade (materiële schade). Aan derden toegebrachte zaakschade, alsmede de hieruit voortspruitende schade, wordt veelal vergoed als er aansprakelijkheid in het spel is. Denk aan het boren in een muur waardoor een waterleiding openbarst en er een grote waterschade ontstaat. Of er wordt een las-brand veroorzaakt met grote schade tot gevolg.

1. Opzicht installatiebedrijf verzekeringen

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een installateur. U leent even lasapparaat van uw collega. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de eigenaar de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De installatiebedrijf verzekeringen oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

2. Werknemersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Stel, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht schroef. Maar ook bij veel ernstiger bedrijfsongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. (En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of de vakbond het wel.) Op alle installatiebedrijf verzekeringen zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

3. Rechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Installatiebedrijf verzekeringen kent juridische onafhankelijke rechtshulp bij conflicten.
Ook is vaak meeverzekerd telefonische advies service voor onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict.

Ook wordt de verzekeraar veel gevraagd contracten te beoordelen. Bijvoorbeeld arbeidscontracten of eigen leveringsvoorwaarden. Denk ook aan problemen met leveranciers, opdrachtgevers of instanties.
Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures.

4. Constructie All Risk verzekering professionals.

Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en Constructie All Risk CAR verzekeringen voor een installatiebedrijf. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het installatieproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op installatiebedrijf verzekeringen.

5. Eigen gereedschappen

Eigen vervoerverzekering verzekert vervoerde goederen in de auto (en/of aanhanger). Diefstal van gereedschap of apparatuur uit bestelbus is dus ook verzekerd. Ook ‘s avonds en ‘s nachts; 24 uur per dag. Geen speciale beveiligingssysteem nodig maar korting van 15% bij een wel beveiligde auto.

Schade voorbeelden installatiebedrijf verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid

 1. U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar installatiebedrijf verzekeringen zorgen voor deze bedrijfsaansprakelijkheid dekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 2. U laat een soldeertang liggen. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheidspolis keert dan de letselschade uit.

Schadevoorbeelden installatiebedrijf verzekeringen Constructie All Risk

bouwverzekering aannemer
installatiebedrijf verzekeringen
 1. Tijdens een storm wordt uw werk verwoest. Er moet een noodreparatie komen. Als moet opnieuw worden ingekocht en veel extra uren besteed aan opnieuw installeren dan gebruikt u daarvoor de CAR verzekering..
 2. Er is brand uitgebroken en het bijna afgebouwde pand brand volledig af. Niet alleen kan volledig opnieuw worden gestart, ook de gereedschappen zijn verwoest.

Schadevoorbeelden Opzicht

U heeft ongetwijfeld regelmatig zaken ´onder opzicht´. Daar bedoelen we mee dat u zaken van anderen onder zich heeft om te gebruiken, bewerken, repareren, behandelen of reinigen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking. Bij installatiebedrijf verzekeringen kan dat wel meeverzekerd worden.

 1. Als voorbeeld kunt u denken aan een bouwbedrijf dat een lasapparaat van een collega leent. Er is dan sprake van opzicht.
 2. U wordt gevraagd een keukenblad te verschuiven maar er gaat iets mis. De oven valt kapot op de grond.

Bedrijfsrechtsbijstand installatiebedrijf verzekeringen

Discussies met relaties, leveranciers, inhuur of overheden. Altijd plezierig als juridische hulp beschikbaar is en die kosten worden. Overleg met een jurist, vaak soms alleen maar even om te klankborden, als er mogelijke problemen aan gaan komen.

Gereedschap en materialen installatiebedrijf

aannemer verzekering
installatiebedrijf verzekeringen

Heeft u een vrachtwagen of bestelauto dan kan met zo’n eigen vervoerverzekering diefstal verzekerd worden. Is de kans gering en gebruikt u geen dure gereedschappen of materialen dan kan deze verzekering ook best worden gemist. Dus kijk even wat uw maximale risico is. Let even op dat er een groot verschil is tussen gereedschappen in de bestelbus en op de werk-plaats. Beiden kunnen verzekerd worden op een installatiebedrijf verzekeringen (CAR en eigen vervoer).

Schadeclaim

Is er een zaakschade bij een ander? Bijvoorbeeld een letselschade of een casco schade? En is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Poliskosten en winstopslag installatiebedrijf verzekeringen

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor installatiebedrijf verzekeringen kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en de bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Beoordeling installatiebedrijf verzekeringen op

 1. Premie
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De vergelijking

De uitkomst van onze vergelijkingen van installatiebedrijf verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering. Zo’n voorstel geeft de beste prijs / kwaliteit verhouding. Wij houden daarbij ook rekening met verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een gemiddeld percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform. Deze is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. We hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Letselschade installatiebedrijf verzekeringen

Veruit de meest kostbare schadeclaim is een letselschadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.

letselschade bouw

Zo’n letselschade is een flink financieel risico dus let vooral eens op preventie-maatregelen. Installatiebedrijf verzekeringen zijn een mooi vangnet. Maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

Tips preventie

 1. Het beveiligen van het werkterrein. Begin met vreemden weghouden. Dat is verstandig om te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
 2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) geeft goede tips geven over het beveiligen van de werkplaats. Zowel fysieke beveiliging als allerlei elektronisch voorzieningen.
 3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen installatiebedrijf verzekeringen. Natuurlijk is dat een verzekeraars belang maar maak er gebruik van.
 4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen. Een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden, stijgt de schade snel. Er is dan bijna altijd regres. Dat is het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeringsmaatschappij zich snel komen melden met een schadeclaim. Ook daar zijn deze installatiebedrijf verzekeringen voor om die schadeclaim te vergoeden.
 5. Zorg dat de werkplekken opgeruimd zijn en dat er goed overzicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde doen met extra aandacht voor de veiligheid, verdient zichzelf snel terug.
 6. Er zijn gemakkelijk brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brand-schade vaak nog wel te overzien is maar de milieu-schade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de schade sterk kunnen verhogen.

Controle via checklist

En dan zijn er nog veel andere dekkingen voor een installatiebedrijf bedrijfsaansprakelijkheid verzekering die misschien toch zinnig zijn. Kijk eens even onze checklijst even door. Denk daarbij vooral aan de risico’s die (als ze zich voordoen)  u persoonlijke financieel in problemen brengen. Of zelfs het voorbestaan van uw installatiebedrijf in gevaar brengen.

Bel ons dan even als u een risico wilt verzekeren of gewoon een vraag heeft. Wij begrijpen het verzekeren van uw installatiewerk; profiteer daar van.

Waarom wij?

 • Wij hebben van honderden bouw- en installatiebedrijven met de bijbehorende installatiebedrijf verzekeringen onder ons beheer. Zo’n verzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouw- en installatieverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven). Er is dus bekendheid met het bouw- en installatie vak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premies

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

The Hiscox CyberClear Cyber Insurance online premium 2020

Hiscox CyberClear Cyber Insurance

The Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers the consequences of: System intrusion, Theft or loss of confidential information, Cyber liability, Hacking or Cyber extortion. Responding quickly and purposefully to data loss, hackers or cyber attacks limits the damage. Hiscox cyber insurance includes assistance from experienced security professionals, with global reach and extensive legal expertise. Hiscox is one of the largest expert insurers in the world in the field of cyber insurance. The Hiscox CyberClear Cyber Insurance premium and conditions are competitive in relation to other Dutch insurers.

Choose your annual revenue (excl btw):

Premium per month €

Premium per year €

excl. 21% insurance tax and € 12.10 policy costs.Privacy liability
Cyber liability
Data infringement
Business damage
Hacker damage
Cyber extortion
Loss of money on account


Application form

Final questions


Reservation. We are able to offer the premiums and conditions of many insurance companies online in a transparent and expert manner. We can often even provide you with provisional insurance coverage. Final acceptance will always be provided by the insurance company, by issuing an insurance policy or by email / letter. Everything is explained clearly in our disclaimer . Our own delivery conditions under which we work, you can download here .


Information and conditions Hiscox CyberClear Cyber Insurance

Conditions Hiscox CyberClear

Leaflet Hiscox CyberClear

1. Hiscox CyberClear Cyber Insurance and System Intrusion

This coverage of a Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers its own costs resulting from burglary systems or data:

Cyberrisk insurance
 • cost of forensics.
 • costs of communication with customers, regulators, prosecutors, and credit companies other stakeholders.
 • cost of additional customer support, for example via a call center.
 • cost of crisis management, reputation recovery and PR campaigns.

2. Privacy:

This coverage of a Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers consequences of stolen private information:

 • cost of examination by, for example, law enforcement or credit card companies.
 • claims of individuals.
 • fines imposed by regulators or other mandatory fees.

3. Hiscox CyberClear Cyber Insurance covers digital liability

This coverage covers damage resulting for example the website or e-mail unintentionally violates copyright, libel spread or contain a virus.

4. Hacking

This coverage covers damage caused by hackers:

 • repair, replacement or repair of websites, programs or data.
 • cost of stolen software or data insured with this Cyber insurance.
 • costs of research and consulting in system.
 • cost of forensic investigation into the cause of hacking.

5. Extortion:

Protect your relationship from the damage of hackers who hijack the website or data. Your relationship gets assistance from professional security consultancy and possibly paid ransom reimbursed with this Cyber insurance.

6. Turnover loss by cyberattacks:

Cover lost revenue by, for example DDoS action or Another attack on the computer systems of your relationship, leading to loss of revenue, for example by failure an online store

All our business insurances including the Cyberrisk insurance here.

Data breach reporting desk

Since January 1, 2016, the data breach reporting obligation applies. This obligation to report means that organizations (both companies and governments) must immediately report to the Personal Data Authority as soon as they have a serious data breach. And sometimes they also have to report the data breach to those involved (the people whose personal data have been leaked). Organizations that want to report a data breach to the Dutch Data Protection Authority can do so via the data breach reporting desk.

Cyber insurance excluded branches

 • financial institution (for example: banks, insurers, asset managers, pension funds)
 • advising on and mediation in financial products (for example: insurance, credit, pension, and mortgage advisor, etc.)
 • payment processing (payment processing, for example: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American Express etc.)
 • social media and social networks (for example: YouTube, Tumblr, Facebook, Linkedln, Twitter etc.)
 • credit rating agency (rating agencies, for example: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s etc.)
 • gambling sector
 • sex industry

About Hiscox

Hiscox is an international niche insurer listed on the London Stock Exchange (LSE: HSX). Hiscox has offices in Belgium, Bermuda, Germany, France, Guernsey, Ireland, the Netherlands, Spain, Portugal, the United Kingdom and the United States.

The group has three underwriting units: Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS and Hiscox Retail.

 • Hiscox London Market and Hiscox Re & ILS carry out large or complex projects that they sometimes share with other insurers or which require Lloyd’s international licenses.
 • Hiscox Retail offers a wide range of niche insurance for professionals, business customers and high net worth individuals. This includes operations in the US, UK, Europe, Hiscox Special Risks and DirectAsia.
 • Cyber insurance is the leading insurance policy whereby Hiscox is often used as reinsurer for regular insurers.

Video. Live cyber attack:

Other insurances

English contact form General liability applicationform Hiscox CyberClear Insurance - online premium Complete list - Dutch Business Insurances

Management consultant verzekering voor 15 kennisgebieden

Management Consultancy aansprakelijkheid

Een Management consultant verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. De management consultancy aansprakelijk verzekering zorgt dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure juridisch wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

Management consultant verzekering premies

Waarom een Management consultant verzekering?

Management consultant verzekering

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Management consultant. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Management consultant verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Management consultant verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

[Lees meer…] overManagement consultant verzekering voor 15 kennisgebieden

IT automatisering aansprakelijkheid online premie 2020

IT aansprakelijkheid

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering verzekert risico’s die kleven aan: Advies/consultancy, ontwikkeling, verkoop, implementatie, licentie, beveiliging, testen, audit/onderzoek, beheer & managed services (asp/isp), onderhoud, cloud (SaaS, PaaS, IaaS) domeinnaamregistratie, co-locatie, back-up, project- en interim management, detachering, werving & selectie, opleiding & training van technologieproducten en/of diensten (hard- en software en bijbehorende infrastructuur).


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag € 2.500.000,- (max. € 5.000.000,-)

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico € 0,-.

Aanvraagformulier verzekering


Slotvragen

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie IT automatisering aansprakelijkheid

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

IT automatisering aansprakelijkheid verzekering

Om van dit online-aanbod gebruik te kunnen maken voor de IT automatisering aansprakelijkheid verzekering, moet u het volgende kunnen verklaren. Dat er geen activiteiten (technologie producten en/of diensten) worden geleverd en/of uitgevoerd ten behoeve van

 1. De automotive sector gericht op de beveiliging of aansturing van het productieproces en/of het produceren van de motorrijtuigen zelf
 2. Systemen/machines die een productie- of logistiek proces aansturen (process control software/industriële automatisering/embedded software)
 3. Medische- en/of laboratorium doeleinden die bij een falen daarvan direct resulteert in personenschade
 4. Systemen die beveiliging of aansturing van motorrijtuigen, luchtvaartuigen en/ of treinen regelen
 5. Games, ringtones, music downloads, sound logo’s
 6. Dat er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada.
 7. Dat er geen vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EU + IJsland + Noorwegen + Liechtenstein) aanwezig zijn die moeten worden verzekerd.
 8. Niet als IT automatisering aansprakelijkheid gesteld te zijn voor fouten begaan bij het uitoefenen van de te verzekeren activiteiten in de afgelopen 3 jaar en niet bekend te zijn met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerden tot vergoeding van schade.

Cyberverzekering

De Hiscox CyberClear Cyberverzekering dekken de gevolgen van:  Systeeminbraak, Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie, Cyber aansprakelijkheid, Hacking of Cyber afpersing.  Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. 

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premieberekeningen online

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering loodgieters premie 2020

Installatiebedrijf premieberekening
installatiebedrijf verzekeringen

De bedrijfsaansprakelijkheid verzekering loodgieters is onmisbaar voor elk installatiebedrijf in de bouw sector. Uiteraard voor directe opdrachten. Maar ook als u als onderaannemer werkt. Hoofdaannemers blijken namelijk vaak polissen te hebben waar een ZZP-er of een MKB installatietechniek niet op terug kan vallen. Zelf de schade claimen op de polis van de hoofdaannemer zal niet lukken. Terwijl er wel een schade is. Dus u kunt dan zelf de claim verwachten. Dus eigen installatiebedrijf verzekeringen zijn onmisbaar. Hieronder het meest gekozen pakket.

Premie bedrijfsaansprakelijkheid verzekering loodgieters

Een aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk installatiebedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een installatiebedrijf gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidspolis. Het zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een installatiebedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten installatiebedrijf verzekeringen die er zijn.

[Lees meer…] overBedrijfsaansprakelijkheid verzekering loodgieters premie 2020

Opzichtclausule. Spullen van een ander kapot maken…

Opzichtclausule
opzichtclausuleopzichtclausule

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent meestal een opzichtclausule. Dat betekent dat sommige schades niet vergoed worden als er sprake is van opzicht.

Die moet apart worden meeverzekerd. Hier gaat het om schade aan zaken van anderen die u ter behandeling of ter bewerking heeft en kapot gaan. Meestal zien we dat dus vooral bij bouwbedrijven. maar ook timmerlieden, schilders, onderhoud- en schoonmaakbedrijven, reparatiebedrijven enzovoorts) Ook al bent u aansprakelijk, de schade wordt dan niet vergoed. Zo’n schade aan spullen van een ander wordt dan niet vergoed omdat de opzichtclausule standaard aanwezig is op de verzekering. Tenzij u er aan gedacht heeft dat extra mee te verzekeren.

Wanneer een opzichtclausule

U heeft ongetwijfeld regelmatig spullen van een ander onder opzicht (of quasi eigenaarsrisico). U doet dan net alsof het uw eigen spullen zijn. Daar bedoelen we dus mee dat u spullen van anderen heeft om te

[Lees meer…] overOpzichtclausule. Spullen van een ander kapot maken…

Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering premie 2020

Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk.

Juridische kosten en claim bij Bewindvoerder aansprakelijkheid

Bewindvoerder aansprakelijkheid

Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Dat zijn soms kleine schadebedragen maar soms kan het ver buiten uw financiële mogelijkheden terecht komen. De Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald. U staat er met deze verzekering niet alleen voor; een professionele verzekeraar en een betrokken adviseur en uw eigen deskundigheid maken aansprakelijkheidsclaims goed beheersbaar. Hieronder ziet u de zakelijke verzekeringspremies voor u als bewindvoerder.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid Bewindvoerder aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een Bewindvoerder. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Verzekerd bedrag Bewindvoerder aansprakelijkheid.

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Cyber en Data Risks Bewindvoerder aansprakelijkheid

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen Bewindvoerder aansprakelijkheid

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een Bewindvoerder aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook Bewindvoerder aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Voorbeeld Bewindvoerder aansprakelijkheid

Al sinds 2012 staat een cliënt onder bewind bij een bewindvoerder. Meerdere jaren behartigt de bewindvoerder de belangen van zijn cliënt en in 2015 besluit de bewindvoerder om de zorg van de cliënt anders te organiseren. De bewindvoerder wil de Zorg In Natura (ZIN) omzetten naar een PGB. De zorg wordt niet langer betrokken via de gemeente, de bewindvoerder besluit voortaan zelf de zorg in te kopen.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg ontbreekt de motivatie van deze beslissing maar waarschijnlijk zal de bewindvoerder de overtuiging hebben gehad dat een PGB beter past bij de zorgbehoefte van zijn cliënt. Laten we veronderstellen dat de cliënt van deze bewindvoerder iedere dag zorg nodig heeft, ook dit blijkt verder niet uit de uitspraak. De bewindvoerder heeft geen enkele twijfel aan de omzetting van de ZIN in het PGB. Op zondag ontvangt de cliënt voor het laatst zorg op grond van de ZIN en de daarop aansluitende maandag staat een zorgverlener klaar die de bewindvoerder heeft gecontracteerd op grond van het PGB. De procedure voor het toekennen van het PGB loopt nog, de zorg is al wel begonnen. Een formaliteit verwacht de bewindvoerder. Dit blijkt een misvatting. Het zorgkantoor van de zorgverzekeraar kent geen PGB toe. Tegen deze beslissing wordt bezwaar gemaakt, terwijl de zorg nog iedere dag wordt afgenomen.

De bestuursrechter geeft uiteindelijk het zorgkantoor gelijk. Er zijn door het zorgkantoor gegronde redenen aangevoerd om de toekenning van het PGB af te wijzen. Ondertussen komt de zorgverlener nog steeds dagelijks langs.

De cliënt belandt verder in de financiële misère en komt onder curatele te staan. De curator constateert dat er circa € 20.000 aan zorgkosten gemaakt is. De curator voert aan dat de bewindvoerder een zorgovereenkomst heeft gesloten terwijl de financiering nog niet rond was. Hiermee is de bewindvoerder toerekenbaar tekort geschoten, in hetgeen van een redelijk handelend bewindvoerder verwacht mag worden. en dus is er een bewindvoerder aansprakelijkheid. De rechter geeft de curator gelijk. De bewindvoerder draait op voor de zorgkosten.

Met de juiste verzekering worden de verweerkosten voor de bewindvoerder door de verzekeraar betaald en de schadeclaim (zorgkosten in dit geval).

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Gids aansprakelijkheid verzekering online premie 2020

gids aansprakelijkheid

Een gids aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan een gids met toeristen. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. De gids aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid gids aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een gids. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een gids aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een gids aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag gids aansprakelijkheid

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een gids aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims gids aansprakelijkheid in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een gids aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Verzekerd bedrag bij een gids aansprakelijkheid verzekering. Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag € 2.500.000 per aanspraak en maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar. Voor bedrijfsaansprakelijkheid geldt een eigen risico van € 100 per aanspraak voor zaakschade.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen gids aansprakelijkheid verzekering

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een gids aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Stylist aansprakelijkheid verzekering premies 2020

stylist aansprakelijkheid

Een stylist aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. De stylist aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid stylist aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een stylist. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een stylist aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een stylist aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag stylist aansprakelijkheid

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een stylist aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims stylist aansprakelijkheid in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een stylist aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen stylist aansprakelijkheid verzekering

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een stylist aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Overige premie en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox

Weddingplanner aansprakelijkheid polispremie 2020

weddingplanner aansprakelijkheid

Een Weddingplanner aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan uw beroep of bedrijf. De weddingplanner aansprakelijkheid verzekering zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.


Uw verwachte jaaromzet:

Beroepsaansprakelijkheid

Maandpremie €

Bedrijfsaansprakelijkheid

Uw keuze

Premie informatie

Premies per maand.
Excl. 21% assurantiebelasting.
Poliskosten eenmalig € 12,10.
Premietermijn keuze: maand, kwartaal, (half)jaar.
Eigen risico max. € 100,-.

Bedrijfsinformatie

Slotvragen

Verzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Download en informatie

Informatiepagina aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden pakket Hiscox

Beroepsaansprakelijkheid weddingplanner aansprakelijkheid

Tijdsdruk en complexiteit. Het is dagelijkse kost voor een weddingplanner. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Meestal geen probleem. Maar soms heeft het forse gevolgen.  Een weddingplanner aansprakelijkheid verzekering lost dat probleem vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor u of uw bedrijf. Een weddingplanner aansprakelijkheid verzekering voor een uiterst concurrerende premie. Zoals u mag verwachten van een verzekeraar die weet wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verzekerd bedrag weddingplanner aansprakelijkheid.

Wij hebben gekozen voor een verzekerd bedrag  voor een weddingplanner aansprakelijkheid verzekering van maximaal € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-.

2 Schade claims weddingplanner aansprakelijkheid in een jaar

Standaard is één claim per jaar verzekerd bij een weddingplanner aansprakelijkheid verzekering. Wilt u 2 claims per jaar verzekeren dan is dat additioneel mogelijk. Beide claims hebben als maximum het gekozen verzekerde bedrag.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U of uw bedrijf kan aansprakelijk worden gesteld wanneer u (of een van uw medewerkers) onder werktijd materiële schade of letselschade toebrengt aan derden. Dat kan zaakschade (schade aan spullen van een ander) zijn of letselschade. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers. Niet alleen directe schade maar ook eventuele gevolgschade kan fors oplopen, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer als gevolg van het incident arbeidsongeschikt raakt. Een paar voorbeelden.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Cyber en Data Risks

Cyber en Data Risks  verzekert uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. Het is een verzekering die voortbouwt op onze jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers.

Het sublimiet bedraagt € 100.000 per aanspraak als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid. Het eigen risico bedraagt € 1.000 per schade/aanspraak (incl. kosten)

Activiteiten van afgelopen jaar meeverzekeren

Uw bedrijf kan ook nu nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. U bent dan gedekt volgens alle geselecteerde dekkingen. Heeft het bedrijf al een verzekering gehad die aansluit op de nieuw af te sluiten verzekering (inloop met voorgaande verzekering) dan is dit gratis meeverzekerd. Wilt u activiteiten uit het verleden meeverzekeren, geeft u dat dan aan bij opmerkingen. De Weddingplanner aansprakelijkheid polis geeft dus ook de mogelijkheid van inloop mee te verzekeren.

Zie ook onze verzekeringsvoorwaarden

Voordelen weddingplanner aansprakelijkheid

 1. Snelle afhandeling (geen offertetraject, direct afgifte voorlopige polis) van een weddingplanner aansprakelijkheid verzekering.
 2. Scherpe premie.
 3. Geen eigen risico (beroepsaansprakelijkheid).
 4. Hoogwaardige dekking afgestemd op de beroepsgroep /sector dus ook uw aansprakelijkheid.
 5. Dekkings- en rechtsgebied wereld exclusief Verenigde Staten van Amerika/Canada.
 6. Vrijheid hantering leveringsvoorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers.

Overige premies en formulieren

Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie online Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Hiscox