Horeca verzekeringen aanbieding online 5 pakketpremies 2021

Horeca verzekeringen berekenen in een voordeelpakket. Dit pakket geeft de meest gekozen zakelijke horeca verzekeringen.. Wij hebben gekozen de horeca verzekeringen:

 1. uw inventaris (alles wat “los” staat) en een bakwand;
 2. de aanwezige handelsgoederen voor de verkoop;
 3. uw eigen verbouwingen, als u huurder bent;
 4. bij bedrijfsstilstand zijn de kosten en winst verzekerd;
 5. aansprakelijkheid als u schade heeft veroorzaakt.

Kies soort horeca


Kies bakwand/apparatuur


Kies horeca pandPremies per maand zijn:

Verzekerde bedragen zijn:

Inventaris, handelsgoederen en apparatuur


Eigen verbouwingen


Bedrijfsstilstand


Bedrijfsaansprakelijk


 • Verzekerd bedrag is € 2.500.000,-. 2 aanspraken per jaar.


De opgegeven premies zijn per maand. excl. 21% assurantiebelasting. Premie exclusief pakketkorting tot 10%.


Tevreden?

Stuur ons dan een vrijblijvende offerte- of polisverzoek

Inventaris en handelsgoederen

Huurdersbelang (eigen verbouwingen)

Bedrijfsschade (bedrijfsstilstand)

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het Bedrijf

Is er sprake van een akte van cessie, bezitloos pandrecht en/of gehuurde zaken?

Hebt u een geldig taxatierapport?

Het Gebouw

Is uw bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw?

Wat is de bouwaard van het gebouw?

Wat is de dakbedekking van het gebouw?

Worden er brandbare zaken op het terrein rond het gebouw opgeslagen?

Waar wordt het afval opgeslagen?

Wordt het afval in afgesloten containers opgeslagen?

Omgeving en Preventie

Staat het gebouw op een bedrijventerrein?

Maakt het gebouw onderdeel uit van een winkelcentrum?

Wat is de minimale afstand tot omliggende gebouwen?

Heeft u een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)?

Is de elektrische installatie gekeurd?

De inbraakpreventie moet minimaal voldoen aan de CCV-klasse 2. Is dit het geval?

Brandpreventie

Is er een brandmeldinstallatie aanwezig?

Is er een sprinklerinstallatie aanwezig?

Wordt er gebruikgemaakt van open vuur op het risicoadres?

Zijn er zelfdovende afvalbakken of stalen afsluitbare containers aanwezig?

Is er een frituurinstallatie aanwezig?

Wordt de frituurinstallatie jaarlijks gecontroleerd?

Zijn er koel- en vriescellen aanwezig?

Worden de koel- en vriescellen ten minste jaarlijks onderhouden?

Werkzaamheden

Hoeveel jaar hebt u ervaring in uw huidige bedrijfsactiviteiten?

Bedrijfsaansprakelijkheid

Voldoet u aan verplichte beroeps- of bedrijfsvergunningen?

Bezorgt u goederen?

Extra verzekeringsdekking

Premie

Slotvragen

De verzekeringsmaatschappij heeft uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en premieberekening. Niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. Zij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen zij de: – meeverzekerden – leden van de maatschap; – medevennoten; – statutair directeur(en)/bestuurders; – aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s). Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd, moet u de vragen met ja beantwoorden

Inzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie en premievaststelling zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van een verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Horeca verzekeringen informatie

De vergelijking horeca verzekeringen

Wij beoordelen verzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie horeca verzekeringen
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Horeca-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van horeca verzekeringen resulteert in een voorstel. Dat is een samenstelling van een horeca verzekeringen pakket. Met onze kennis en ervaring geeft die de beste prijs / kwaliteit verhouding. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Ach, een paar stoelen en krukken

Als een horecagelegenheid afbrandt dan moet er een bar komen. Maar ook een plafond, wanden, vloerbedekking. Daarnaast moet u alle kasten en apparatuur vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen.

We praten dan over risico’s van

 1. het huurdersbelang,
 2. inventaris en
 3. handelsgoederen
 4. Geen inkomsten meer maar wel doorlopende vaste kosten

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als horeca ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. Horeca verzekeringen kosten natuurlijk geld. Maar bij schade is er een uitkering.

Brandschade

Bedrijfsschade horeca verzekeringen

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid horeca verzekeringen

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Wat kost zulke horeca verzekeringen? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  Denk bij de start ook altijd aan de lijst met vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden.
 • Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk.
 • Een werknemer brandt zijn hand in de keuken.
 • Uw horeca brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • Sommige horeca gelegenheden hebben cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur.
 • Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker.

Starten en de horeca verzekeringen

Direct, al voor de start zal een horecaonderneming gaan nadenken over alle horecavergunningen (pdf) en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Horeca verzekeringen

Die verzekeringen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Horeca verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en horeca verzekeringen die zorgen dat de arbeidsvoorwaarden goed verzekeren geregeld zijn. Dat zijn dus de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Pensioen zal daar meestal geen onderdeel zijn vanwege de verplichting van het bedrijfspensioenfonds Horeca & Catering. Alleen de werknemers met een fulltime salaris horeca dan € 35.000,- zullen een aanvullende regeling nodig hebben. Zie ook KHN.

Brandpreventietips

De premie van horeca verzekeringen is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
 10. Verwarmde terrassen zijn publiekstrekkers. Neem voor de verwarming geen brandgevaarlijke mobiele apparatuur maar installeer een vaste opstelling, met speciaal hiervoor ontworpen terrasverwarmingsapparatuur. Houd de terrasverwarming uit de buurt van (brandbare) zonneschermen. Kijk ook of dergelijk terrasverwarming verzekerd is op de horeca verzekeringen.

Horeca verzekeringen pakket

De volgende verzekeringen kunnen wij in één hotel-restaurant verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een horecabedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering horeca
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade horeca
 4. Geldverzekering horeca
 5. Horeca inventaris
 6. Horeca goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Horecarechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand horecapersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens horeca
 11. Aanhangwagens horeca
 12. Werkmaterieel horeca verzekeringen
 13. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. Horecagebouw verzekering (opstal)
 15. Milieuschade verzekering horeca
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Schade bij horeca verzekeringen

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de horeca verzekeringen, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

horeca verzekeringen

Pakketkortingen horecaverzekeringen

Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Deze kan oplopen tot 10%. Zijn er twee of meer verzekeringen van dezelfde soort in je pakket? Dan tellen deze als één verzekering. Drie bedrijfsgebouwenverzekeringen tellen zij als één verzekering.

Blijf vragen stellen

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is verzekeringsdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze horeca verzekeringen?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en verzekeringseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 18. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 19. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 20. Op welke manier is de naverrekening bij horeca verzekeringen georganiseerd?
 21. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 22. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Inventaris

Deze Horeca verzekeringen dekken schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. En goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in de horeca. Als u huurder bent van het gebouw, dan regelt deze verzekering ook schade aan het huurdersbelang.

Inventaris details

 • Uitgebreide dekking tegen schade aan de goederen, inventaris en huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Gratis waarde vaststellen van de inventaris, handelsgoederen en huurdersbelang.
 • Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
 • Meeverzekerd op horeca verzekeringen: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt.
 • Bent u huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breek- en herstelwerkzaamheden voor opsporen van de oorzaak meeverzekerd

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen goede verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Onze inkomsten horeca verzekeringen

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de verzekering. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes en premies

Horeca is een vak

Registration and deregistration employeesEmployer details

Employee data


Privacy information.

Doorneweerd Assurantiën bv processes this entered personal information in accordance with the requirements as stated in the General Data Processing Regulation (Avg). We collect and process only personal information that is strictly necessary for registering, changing or managing the participants in the above collective contracts. The information is only used for this assignment and will never be used for other purposes. The information will be deleted immediately after we have processed it as an intermediary for this contract with the insurer. We are independently responsible for this privacy policy. Privacy statement

VVE gebouwenverzekering. 2021 compleet online pakketprijs.

Vereniging van Eigenaren verzekering zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

Soorten VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering premie berekenen

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering premie berekenen

[Lees meer…] overVVE gebouwenverzekering. 2021 compleet online pakketprijs.

VVE appartementen verzekering pakketpremies 2021

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een Individuele VVE appartementen verzekering een oplossing.

VVE appartementen verzekering

VVE pakket verzekering premie berekenen

De individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een Individuele VVE appartementen verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een Individuele VVE appartementen verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent.

[Lees meer…] overVVE appartementen verzekering pakketpremies 2021

Aannemer bedrijfsaansprakelijkheid online premies 2021

Een aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering komt in veel verschillende vormen voor. Dus om dat duidelijkheid te krijgen, is hieronder een eenvoudig maar doeltreffend lijstje gemaakt. Gewoon doorstrepen welke aannemer verzekering niet past bij uw bedrijf. Daarna eenvoudig zelf berekenen welke premie er voor betaald moet worden.

Aannemer premie berekenen

Aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

aannemer verzekering

Iedereen heeft wel een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aannemer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de aannemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Twee voorbeelden om dat duidelijk te maken.

[Lees meer…] overAannemer bedrijfsaansprakelijkheid online premies 2021

Aannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Een goede aannemersbedrijf verzekering is een toenemend aandachtspunt voor bouwbedrijven. Vooral vanwege incidenten zoals de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. De aannemersbedrijf verzekering staat volop in de aandacht.

Aannemer premie berekenen

Wettelijke aansprakelijkheid

aannemersbedrijf verzekering

Een wettelijke aansprakelijkheid voor aannemersbedrijven verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij van bijvoorbeeld de Grenfell Tower uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de aannemersbedrijf verzekering.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken. De aannemersbedrijf verzekering  zal immers niet alle aansprakelijkheid en de bijbehorende kosten dekken. Preventie is dus cruciaal op elke bouwplaats.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

[Lees meer…] overAannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Gebouwenverzekering direct online scherpe premies 2021

Gebouwenverzekering

Gebouwenverzekering dekt schade aan uw bedrijfsgebouw. Garantie tegen onderverzekering. De schade wordt hersteld wanneer het u uitkomt. Dagelijks opzegbaar.

Gebruik van het gebouw

Kies verzekerd bedrag

(herbouwwaarde inclusief fundering)

Premie per maand

De premie is excl. 21% assurantiebelasting. De verzekeraar kan na definitieve premie acceptatie nog aanvullende eisen stellen aan preventie.


Aanvraagformulier


Bedrijfsinformatie eigenaar

Financieel

Slotvragen

Deze vragen gaan over het verleden van de verzekeringnemer en zijn bedrijf. En over anderen die belang hebben bij deze verzekering. Let op: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (zoals een BV of een vereniging), gelden de vragen óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden de vragen ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.

Inzenden

Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. Maar de definitieve acceptatie en premievaststelling zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Documenten en voorwaarden

Polisvoorwaarden in het kort – Zekerheidspakket Gebouwenverzekering

Kenmerken Gebouwenverzekering

De Gebouwenverzekering dekt in veel gevallen schade aan uw bedrijfspand. Zo betalen we onder andere voor schade door brand, storm, water (neerslag of leidingwater), blikseminslag en ontploffing.

Daarnaast vergoeden ze eventuele expertise- en bereddingskosten. Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade. Bereddingskosten zijn alle kosten om acute schade te beperken.

gebouwenverzekering

En ook de volgende kosten zijn standaard meeverzekerd:
• opruimingskosten;
• huurderving;
• kosten van noodvoorziening;
• extra kosten voor herstel, gemaakt op last van de
overheid.

De Gebouwenverzekering is er voor de eigenaar van een bedrijfsgebouw.

Wat krijgt u vergoed?

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden ze de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond.

Gebouw is niet verzekerd bij

 • Schade door een aardbeving of overstroming
 • Schade door grondwater
 • Onderdelen die niet bij het gebouw horen, zoals zonweringen, antennes en lichtreclames.

Polisvoorwaarden Gebouwenverzekering

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de Gebouwverzekering dekt. Wat we vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn onze vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico.

De Gebouwverzekering op maat

Omdat niet ieder bedrijf of risico hetzelfde is, hebben ze de Gebouwverzekering ook op maat. Dit is een losse verzekering voor de complexere risico’s speciaal op maat gemaakt.

De Gebouwenverzekering in het Zekerheids­pakket

De Gebouwenverzekering is onderdeel van het Zekerheidspakket. Wanneer u het Zekerheidspakket online aanvraagt dan bestaat het basispakket vaak ook uit de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Daarnaast hebben we per pakket aangegeven welke verzekeringen veel worden afgesloten in uw branche. U bepaalt zelf hoeveel en welke verzekeringen u verder opneemt in uw Zekerheidspakket. Zo weet u dat u kiest voor een goede combinatie.

Pakketkorting oplopend tot 10%

Het Zekerheidspakket Gebouwenverzekering biedt u een basis. Kies daarnaast zelf welke specifieke risico’s uit uw branche u nog meer wilt verzekeren. Vanaf twee verschillende verzekeringen krijgt u pakketkorting. Deze kan oplopen tot 10%

Schade melden Gebouwenverzekering

gebouwenverzekering

Wilt u schade melden? Dat kan heel eenvoudig via dit online schademeld formulier. Of rechtstreeks bij de verzekeraar hier.

Garantie tegen onderverzekering

Het kan voorkomen dat de schade aan uw gebouw groter is dan het verzekerde bedrag. Dan bent u onderverzekerd. De Gebouwverzekering, soms ook een zakelijke opstal­verzekering genoemd, garandeert dat de totale schade aan uw gebouw toch helemaal vergoed wordt.

Schade wordt hersteld wanneer het u uitkomt

Heeft u schade Gebouwenverzekering? Schade laten opnemen en herstellen hoeft niet alleen overdag, maar kan ook buiten kantooruren: doordeweeks tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Deze service kost u niets extra.

Gebouwen­verzekering op maat

Niet ieder bedrijf of risico is hetzelfde. Daarom hebben ze de Gebouwverzekering ook op maat. Dit is een losse verzekering voor de complexere risico’s speciaal voor uw bedrijf op maat gemaakt.

Audio over (op tijd) afsluiten


Offertes en premies

Video

Schade melden particulieren

Schade melden particulieren is een efficiënt online formulier waar een particulier een schade kan opgeven. Onze andere formulieren zijn schademelden bedrijven en motorrijtuigen.

Schade gebeurtenis

Beschadigde zaken/personen

Schadeafhandeling en vervolg

Politie-aangifte

Uitbetaling schadebedrag


Persoonsgegevens

Informatie met bestanden toevoegen over

Aansprakelijkheidsstellingen
Beschadigde goederen – voorwerpen
Brieven – correspondentie
Facturen – rekening
Rekensheets
Reparatie nota's
Politie verklaring van aangifte
Situatieschets


Audio met tips over Schade melden particulieren

Schade melden particulieren & verhalen op een ander

Let op: Als u alleen WA of WA Beperkt casco verzekerd bent zonder een verhaalsbijstand verzekering kunt u zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen die verantwoordelijk is voor door u opgelopen schade en/of letsel. In dat geval kunt u hier de voorbeeldbrief downloaden.

Schade melden bedrijven, auto’s en bestelauto’s?

Bovenstaand formulier is alleen bestemd voor zakelijke schadeverzekeringen.

U kunt de behandeling bespoedigen door het Schade melden particulieren formulier zo volledig mogelijk in te vullen en dit tezamen met de originele nota’s en eventuele getuigenverklaringen naar ons te sturen. Als het formulier Schade melden particulieren door ons ontvangen is, krijgt u zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Waarborgfonds & Schade melden particulieren bij onbekende of onverzekerde dader

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door een onbekende of onverzekerde dader. Maar er zijn voorwaarden waar uw claim aan moet voldoen. Bekijk de video en kom er direct achter of uw claim aan deze voorwaarden voldoet en of het dus voor u zinvol is om een claim in te dienen.

Meer informatie over Schade melden particulieren en het Waarborgfonds vindt u op de volgende sites:
www.waarborgfonds.nl

Premies zakelijke verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Absenteeisme and sickness insurance

Desired coverage percentageInsurance details quotation

Company information

Absence information i

Divide the total number of missed calendar days by the total number of available calendar days of all employees together and multiply the result by one hundred..


Employee information i

Contact

Lead time. Usually we can make a comparison within one or two working days. You will then receive a premium comparison between at least two insurers. We also show the differences in the conditions so it’s easier to compare.