MKB pensioen in heldere formulier met premies en prijzen

Een MKB pensioen uitzoeken voor een een bedrijf (1 werknemer of meer) is niet moeilijk als de juiste keuzes worden gemaakt. Hieronder scherp en helder minimaal 17 stappen om de juiste beslissing te nemen. Simpel en overzichtelijk.

Bedrijfspensioen premies en prijzen online

Minimaal 17 punten bij MKB pensioen

 1. Soort pensioenregeling. Vroeger was een middelloonregeling (Defined Benefit) standaard. Nu wordt er voornamelijk gekozen voor een beschikbare premieregeling (Defined Contribution). U mag zelf kiezen hoeveel premie u er als werkgever aan wilt besteden in een MKB pensioen maar er is wel een maximum.
 2. Keuze van verzekeraar. Er zijn niet zoveel goede pensioenverzekeringsmaatschappijen. Kijk bij de keuze naar solvabiliteit, ervaring en snelheid van handelen.
 3. Product. Elke pensioenverzekeraar heeft een eigen mandje met pensioenproducten. Zoals vaak zit het verschil vaak in de details. Kijk vooral ook even of er een overzichtelijke logistiek is. Onderweg zijn er namelijk vaak veel mutaties en dat moet simpel en soepel worden verwerkt tegen lage kosten.
 4. Implementatie van de pensioenregeling. Leuk om een regeling toe te zeggen maar zorg ook dat daarna alle juridische en administratieve zaken op orde zijn. Een foutieve toezegging in een arbeidscontract kan later best lastig te corrigeren zijn.
 5. Staffelkeuze oudedagspensioen. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een premie die stijgt naar mate een werknemer ouder wordt; oftewel een (stijgende premie) staffel in een MKB pensioen. Daar zijn inmiddels veel verschillende soorten van, die allemaal verschillen in de manier waarop de rente er in verwerkt is. Hier een voorbeeld van de staffelpercentages.
 6. Nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Let ook even op het verschil in het nabestaandenpensioen vóór de pensioendatum en na de pensioendatum. De kosten voor het direct verzekeren van dit nabestaandenpensioen bij een MKB pensioen liggen vaak volledig bij de werkgever. De prijs kan fors verschillen per verzekeringsmaatschappij.
 7. Indexeren van pensioenen. Een gelijkblijvend pensioen verzekeren is feitelijk, door inflatie, een dalend pensioen. Indexeren van de uitkeringen kan dus gunstig zijn voor de werknemers.
 8. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Best een onderschat aspect van een MKB pensioen. Bij arbeidsongeschiktheid zal een werknemer een uitkering ontvangen. Het is fraai als ook de pensioenregeling gewoon, zonder premiebetaling, verder gaat met de pensioenopbouw. Subtiele verschillen zijn de moeite waard om even uit te zoeken.
 9. Aanvullende dekkingen WGA-Hiaat/excedent en ANW Hiaat. Een mooie combinatie-MKB pensioen met aanvullende verzekeringen voor het geval dat een werknemer ziek en ziek blijft, is de moeite waard uit te zoeken. Al was het maar voor het gemak.
 10. Wensen van de werkgever. De werkgever betaalt de premie en mag dus zelf bepalen hoe belangrijk de MKB pensioen wordt gevonden. Er kan gekozen worden voor minimale inspanning of een maximale betrokkenheid. Dat vertaalt zich vaak in de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden en de kosten van de pensioenregeling.
 11. Betaalbaarheid en het verloop pensioenlasten. Een langdurige verplichting aangaan kan niet zonder een doorrekening van alle aspecten van de toekomstig verwachte kosten.
 12. Beleggingsrisico. Welke beleggingsrisico’s mogen deelnemers lopen. De werkgever zal daar sturend in kunnen zijn. De keuze voor een pensioenbelegging in bijvoorbeeld Tsjetsjeense roebels is wel creatief maar niet handig. Vandaar dat er juist voor pensioenbelegging vaak gekozen wordt voor Life cycle beleggingen. Er zijn forse verschillen in kwaliteit tussen verschillende fondsen. Laat de verschillen even uitpluizen, dat is de moeite waard voor de werknemers.
 13. Verplichte Bedrijfstakpensioenregeling. Check even of er niet een verplichting is om deel te nemen aan een verplicht pensioenfonds. Onvoldoende controle kan een zeer grote kostenpost opleveren.
 14. Eindleeftijd. Pensioen op 67 jaar, 68 jaar of nog veel later? U heeft als werkgever de mogelijkheid om daar een mening over te hebben. Zorg in ieder geval voor dat het administratief goed op orde is rondom een MKB pensioen.
 15. Maximering salaris. Groot verdieners hebben een probleem want er is een maximering van de pensioengrondslag (ongeveer € 110.000,-) bij een MKB pensioen. Ook hier zijn oplossingen voor.
 16. Contractperiode. Vaak zijn het 5 jarige of 10 jarige contracten. Denk even na over de voor- en nadelen van MKB pensioen.
 17. Miscelaena aan overige keuzes en beslissingen. Keuze eenjarige of gelijkblijvende risicopremie; Rekenrente voor de opbouw- en pensioenuitkeringsfase; Opbouw van kosten en rendement; Kostenfluctuaties bij waardeoverdrachten. Exit-clausules en het in- en uitlooprisico. Implementatie pensioenregeling; Opstellen van pensioenreglement en pensioenovereenkomst; Voldoen aan eisen belastingdienst;Tekstuele assistentie implementatie arbeidscontracten en personeelsgids; Begeleiding van de administratieve werkzaamheden; Controle pensioendocumenten; Uitleg van de MKB pensioen aan uw personeel; etc.

MKB pensioen zelf doen?

Weinig pensioenverzekeringsmaatschappijen zullen nog pensioenregeling voor werknemers zonder advies voor een specialist toestaan. Daar zijn goede redenen voor want het zijn langdurige verplichtingen met flinke financiële gevolgen.

Waarom zijn jullie prijzen laag?

Pensioen is onnodig ingewikkeld gemaakt. Wij doen het anders.

 • Volledig digitaal via handige efficiënte formulieren.
 • Direct premies online.
 • Al onze prijzen online.
 • Snel, efficient en professioneel.
Bedrijfspensioen premies en prijzen online

Maatwerk MKB pensioen

Een pensioenregeling geeft elk bedrijf de mogelijkheid een arbeidsvoorwaarde als onderdeel van alle beloningen precies op maat uit te werken. Het fine-tunen van pensioen als arbeidsvoorwaarden is een goed mogelijkheid om te zorgen dat de wensen van de werkgever en de werknemer op elkaar afgestemd zijn. Daarna kunt u bepalen welke pensioenverzekeraar een uitwerking heeft die past bij de eigen wensen. De prijzen en voorwaarden verschillen soms sterk. Maar ook de (prijs van de) dienstverlening zijn zaken om uitgewerkt te krijgen.

Kosten advies

Een startend bedrijf waar een MKB pensioen moet worden opgezet zal vaak rekening moeten worden gehouden met kosten die variëren tussen € 1.500,- en € 3.000,-. Daarvoor wordt er dus een advies verstrekt en wordt de regeling geheel opgezet.  Wilt u ons tarief horen, laat even een berichtje hieronder achter, dan is er een eerste vrijblijvend contact.

Luister eens naar deze podcast en download

Geen Werkgeverspensioen want…

 1. Ze hebben liever een hoger salaris. Maar voor de werkgever is dat meestal ongunstig. Mede door de overige werkgeverslasten is dat vaak veel duurder. Werknemers geen pensioenregeling aanbieden kan dus voor werkgevers financieel nadelig uitpakken.
 2. Niemand snapt pensioen. Dat hoeft voor de werkgever en werknemer geen probleem te zijn; daarom huurt de werkgever een pensioenadviseur. Advies voor de werkgever en als een bedrijf dat wil, individuele begeleiding van de werknemers.
 3. Ik heb alleen jonge mensen in dienst en die hebben geen behoefte aan pensioen werknemers. De praktijk laat wat anders zien. Juist voor jongeren is pensioen een oplossing die ze anders niet zelf zouden regelen. Jonge mensen hebben prille relaties, jonge kinderen, veel financiële zorgen en weinig financiële kennis. Werknemers wel pensioenregeling geven, is de verantwoordelijkheid gedeeltelijk overnemen. De praktijk is dat het geld opgaat in het huishouden, vakantie en lifestyle. Dat is geen veroordeling maar wel een feit. Geld opzij zetten voor later is een lastige keuze voor een jonge werknemer.
 4. Mijn werknemers blijven maar even en dan vertrekken ze weer. Iemand die 42 werkgevers met 42 pensioen werknemers regelingen heeft, zal uiteindelijk net zoveel pensioen gaan opbouwen als iemand die “netjes” 42 jaar bij dezelfde baas blijft.
 5. Werknemers kunnen het geld zelf slimmer beleggen. Wij zijn die werknemer nog nooit tegengekomen. Gebrek aan kennis en schaalgrootte zijn maar een paar redenen die van dat argument een fabeltje maken.
 6. Tegen die tijd is mijn pensioen toch verdampt. Bij een beschikbare Werkgeverspensioen regeling is er een eigen persoonlijke pensioenpot. Die verdampt niet zoals bij sommige pensioenfondsen. Niemand anders mag aan dat geld komen.
 7. Pensioen is duur. Een werknemer zal een eigen bijdrage als heel normaal ervaren. Een werkgever kan op die wijze de kosten van de pensioenregeling sterk beperken. Bereken het gerust zelf even.
 8. Het imago van een bedrijf. Voor werknemers zal het werken bij een bedrijf met/zonder Werkgeverspensioen regelingen een verschil maken. Zeker bij “gelijke geschiktheid” zal een werknemer liever voor een bedrijf kiezen met een pensioenregeling. Geen pensioenregeling aanbieden kan een extra drempel zijn voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel.
 9. Salarisverhoging i.p.v. pensioen. Zeker bij een wisselend personeelsbestand weet na een tijdje niemand meer wat precies de overwegingen waren van de werkgever om geen pensioenregeling te hebben.  En eerst een salarisverhoging geven en later alsnog met een pensioenregeling starten, maakt het wel heel ongunstig voor u als werkgever.
 10. Overlijden. Een werkgever wil niet, bij overlijden van een werknemer, een telefoontje krijgen van de privé partner met de vraag of er eigenlijk voor een nabestaandenpensioenregeling was.
 11. Arbeidsongeschiktheid. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer stopt, als er geen Werkgeverspensioen is, de mogelijkheid om nog pensioen op te bouwen voor de werknemer.

Documenten MKB pensioen

Bij elke bespreking is het efficiënt om alle pensioendocumenten voorhanden te hebben. Checklist Pensioendocumenten – PDF


pensioenregeling mkb

Waarom wij voor een MKB pensioen?

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioen werknemers regeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online premieopgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening bij MKB pensioen.

Artikelen over pensioen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Premie online berekenen

Bedrijfspensioen premies en prijzen online Bedrijfspensioen toelichting en tips Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Informatieve video’s van pensioenverzekeraars

WBTR verzekering voor bestuurders online premie 2021

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) heeft effect op de WBTR verzekering voor bestuurders. In deze wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De WBTR verzekering voor bestuurders moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. Met deze wet hoopt de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen aan deze nieuwe wet voldoen. Door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen, komt er meer transparantie en wordt wanbestuur lastiger. Want misschien lijkt het niet vaak voor te komen, ‘vriendjespolitiek’ of ‘een greep uit de kas’ is een welbekend fenomeen in de bestuurscultuur. Met deze wet wil de overheid meer grip te krijgen op bestuurders die bewust of onbewust dit wanbeleid voeren.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

WBTR verzekering voor bestuurders diverse partijen

 • Bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
 • Betaalde bestuurders en vrijwilligers.
 • Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
 • Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts…
 • Kleine en grote verenigingen/stichtingen.
 • Nationaal, regionaal en lokaal.

Hoofdelijke aansprakelijkheid WBTR verzekering voor bestuurders

Voordat de WBTR kwam, was een bestuurder ook aansprakelijk maar de wet is nu veel strenger geworden. Een WBTR verzekering voor bestuurders is dus zeker op zijn plaats. Je kunt immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als er wat misgaat bij de vereniging of stichting, dat geldt ook voor daden van medebestuursleden. Het kan grote persoonlijke gevolgen hebben als dit gebeurt bij financiële transacties. Hierbij maakt het niet uit of je een betaalde bestuurder bent of een vrijwilliger. Door de vereniging in te richten volgens de WBTR, verklein je de kans dat er wat misgaat en met eenWBTR verzekering voor bestuurders is de kans op vervelende persoonlijke consequenties vrijwel nihil.

Voorkomen aansprakelijkheid

[Lees meer…] overWBTR verzekering voor bestuurders online premie 2021

Aansprakelijkheid advocaat pensioen zorgplicht 2021

Pensioen aansprakelijkheid advocaat is een zware zorgplicht voor elke advocaat hetgeen blijkt uit een uitspraak van 15 november 2017 over een beroepsfout van een advocaat. Beroepsfout advocaat – schending zorgplicht – uitspraak rechtbank Leeuwarden 2017 (pdf). In het kort; De advocaat maakte even snel een vaststellingsovereenkomst maar controleerde de pensioengevolgen niet en kreeg daarna een langdurige procedure vanwege onvoldoende zorgplicht.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies

Beroepsfouten en aansprakelijkheid advocaat
Pensioen aansprakelijkheid advocaat

Er zijn duizenden verschillende pensioenregelingen en talloze bijzonderheden en uitzonderingen. Niet echt een mijnenveld waar advocaten zich graag in begeven. Het risico dat er een fout wordt gemaakt is al snel gemaakt. Dus kiezen sommige advocaten er (ten onrechte) voor het onderwerp links te laten liggen. Zeker bij pensioen aansprakelijkheid advocaat. Met grote aansprakelijkheidsrisico’s tot gevolg.

De casus

Man (die inmiddels ziek was en arbeidsongeschikt werd) kreeg in 2004 een vaststellingsovereenkomst voorgeschoteld van de advocaat van de werkgever. Hij tekende die. De arbeidsovereenkomst werd met wederzijds goedvinden ontbonden en hij kreeg een paar duiten mee voor de moeite.

Hier valt direct het probleem op bij de aansprakelijkheid advocaat. Er wordt niets gedaan met het gegeven dat de man ziek was en dus dat de werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in de pensioenregeling had kunnen aanvragen voordat hij uit dienst werd gemeld. Ook kwam daardoor de additionele collectieve nabestaande pensioenregeling te vervallen.

Vervolg en claim bij aansprakelijkheid advocaat

Hij overlijdt in 2013. Zijn vrouw is niet blij omdat zij recht had kunnen hebben op een nabestaandenpensioenregeling. Zij stelt de advocaat aansprakelijk vanwege het schenden van art. 7:401 BW. De Pensioen aansprakelijkheid advocaat was een feit. De rechter is het daarmee eens. De advocaat heeft namelijk ook een zorgplicht om andere gevolgen te onderzoeken.

“Een advocaat wordt geraadpleegd om zijn juridische deskundigheid op een bepaald terrein. Uit dien hoofde is het de taak van de advocaat om na te gaan of de opdracht/wens van de cliënt ook in het belang van de cliënt is. ” De aansprakelijkheid advocaat is concreet aanwezig bij veel rechtszaken.

De correcte volgorde bij een pensioenverzekeraar of fonds hoort te zijn;

 1. Ziek melden,
 2. arbeidsongeschikt melden en
 3. daarna pas uit dienst.

Moraal van de casus

[Lees meer…] overAansprakelijkheid advocaat pensioen zorgplicht 2021

Vakantieverlof zieke werknemers

In de vakantieperiode zijn regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het opnemen van vakantieverlof door zieke werknemers. Hierbij is vaak onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de loondoorbetaling bij ziekte en een eventuele uitkering vanuit de verzuimverzekering.

Waar moet een werkgever bij vakantieverlof door zieke werknemers in deze situatie rekening mee moet houden.

Toestemming geven vakantieverlof zieke werknemers

Net als iedere andere werknemer heeft een (gedeeltelijk) zieke werknemer het recht om vakantieverlof op te nemen. Het verlenen van toestemming en het verrekenen van het verlofsaldo gebeurt altijd in overleg tussen de werkgever en de werknemer, eventueel na afstemming met de bedrijfsarts.

Tijdens ziekte bouwt een werknemer wettelijke vakantiedagen op, net als niet zieke werknemers. De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen loopt ook door, tenzij hierover andere afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao zijn gemaakt.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is en vakantieverlof opneemt krijgt 100% van het loon doorbetaald. Het vakantieverlof wordt dan, net als bij niet zieke werknemers, in mindering gebracht op het opgebouwde verlofsaldo.

Verzuimverzekeringen offertes

Reintegratieverplichting tijdens vakantieverlof zieke werknemers

[Lees meer…] overVakantieverlof zieke werknemers

PEPP pensioen – Te koop voor Europeanen vanaf maart 2022.

De Raad van de Europese Unie (EU) heeft op 14 juni 2019 ingestemd met het Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) het PEPP pensioen. Hiermee komt een nieuw aanvullend product voor vrijwillige pensioenopbouw in de derde pijler. (Let op PEPP niet verwarren met Pandemic Emergency Purchasing Programme)

PEPP Pensioen – goed nieuws

PEPP Pensioen
 • Het geeft een ruimere keuze aan Europeanen die willen sparen voor hun pensioen met deze “pan-Europees pensioenproducten” (PEPP Pensioen).
 • Waardoverdrachten tussen lidstaten worden vergemakkelijkt.
 • Europeanen zijn minder afhankelijk van de eigen wettelijke regels van EU-landen.
 • Belemmeringen voor beleggings­fondsen weg nemen.

Meer concurrentie door PEPP pensioen

Het doel van dit product is om meer concurrerende producten op de Europese pensioenmarkt te krijgen. Door de concurrentie te vergroten, krijgen consumenten meer keuzemogelijkheden. Tegelijkertijd heeft de EU een belang bij het overhevelen van spaartegoeden van burgers naar beleggingen voor een langere termijn om hiermee de economie op de lange termijn op peil te houden.

Nederlandse pensioenregels blijven gelden

De wetgeving van de individuele landen blijft van toepassing. Dus ook voor Nederlanden de verplichte pensioenopbouw bij de verschillende BPF’s. Ook voor bedrijven die wel die vrijheid hebben om een eigen collectieve pensioenregeling te starten, zal er weinig veranderen. Individuele werknemers kunnen met het PEPP Pensioen dus wel zelf gaan bijsparen.

Update juni 2021

Er is vooralsnog geen fiscale aftrek toegestaan vanuit de Nederlandse wetgever. Het PEPP zal dus als derde pijler pensioen worden aangemerkt.

In de toelichting merkt de minister van Financiën op: “Voorts is een lidstaatoptie opgenomen in artikel 58, derde lid, van de verordening. Lidstaten kunnen maatregelen nemen om bepaalde vormen van uitbetaling te begunstigen. Deze maatregelen kunnen kwantitatieve beperkingen op betalingen op basis van vaste bedragen omvatten om de andere vormen van uitbetaling te bevorderen. Lidstaten kunnen vaststellen onder welke voorwaarden verleende voordelen en stimulansen aan hen moeten worden terugbetaald. In Nederland zullen enkel de voorwaarden voor fiscale facilitering leidend zijn. De belastingheffing in Nederland ten aanzien van PEPP zal plaatsvinden volgens de bestaande fiscale wetgeving voor reeds bestaande, vergelijkbare persoonlijke pensioenproducten. Nederland geeft ook geen uitvoering aan de aanbeveling van de Europese Commissie, waarin het lidstaten oproept een PEPP hetzelfde belastingvoordeel te geven als een binnenlands derde pijler product, ook als een PEPP niet aan alle voorwaarden voor fiscale facilitering in de betreffende lidstaat voldoet. Nederland hecht eraan dat voor PEPP’s de fiscale behandeling gelijk is aan binnenlandse derde pijler producten.”

Zie ook de consultatieronde Ministerie.

[Lees meer…] overPEPP pensioen – Te koop voor Europeanen vanaf maart 2022.

WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering online premie 2021

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

‘Een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ komt vaker voor dan velen denken, deze wet moet daar verandering in brengen. Door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen, komt er meer transparantie en wordt het lastiger voor wanbestuur. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle stichtingen en verenigingen aan deze nieuwe wet voldoen.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering partijen?

 • Bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
 • Betaalde bestuurders en vrijwilligers.
 • Kleine en grote verenigingen/stichtingen.
 • Nationaal, regionaal en lokaal.
 • Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
 • Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, enzovoorts…

Schadevoorbeelden WBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

[Lees meer…] overWBTR bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering online premie 2021

VVE Pand verzekering (aansprakelijkheid) pakketpremies 2021

Een VVE Pand verzekering (aansprakelijkheid) verzekert schade die door onroerend goed toebrengt aan anderen. Deze verzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het onroerend goed. Het is dus een belangrijke zakelijke verzekering voor pandeigenaren.

Deze VVE Pand verzekering (aansprakelijkheid) is dus specifiek voor eigenaren van zakelijke panden of VVE’s.

VVE pakket verzekering premie berekenen [Lees meer…] overVVE Pand verzekering (aansprakelijkheid) pakketpremies 2021

Directeur aansprakelijk? Claim aanvallen en verweer voeren.

Wordt u als directeur aansprakelijk gesteld bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV
directeur aansprakelijk

Bij faillissement is een DGA direct alles kwijt. Z’n sleutel mag hij of zij inleveren bij de curator. Die is de baas. Die gaat dan proberen geld te vinden. En geregeld gaan ze daarbij over (DGA) lijken. Door de DGA af te schilderen als crimineel wordt de druk verhoogd en dat levert een curator al snel een extra geldboom om de crediteuren mee te betalen.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissementssituaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en wordt de directeur aansprakelijk gesteld. En dat is een risico voor het privévermogen van de directeur / bestuurder.

[Lees meer…] overDirecteur aansprakelijk? Claim aanvallen en verweer voeren.

Opstalverzekering VVE. Scherpe pakketpremies 2021. Gratis taxatie.

Opstalverzekering VVE zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering premie berekenen

[Lees meer…] overOpstalverzekering VVE. Scherpe pakketpremies 2021. Gratis taxatie.