Archief van "Verzekeringen"

wa aannemer en bouwbedrijven 7 preventietips

wa aannemerWettelijke aansprakelijkheid WA aannemer

De wettelijke aansprakelijkheid wa aannemer is een toenemend aandachtspunt voor bouwbedrijven. Vooral vanwege incidenten zoals de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. Bedrijfsaansprakelijkheid voor de aannemer  staat extra in de aandacht.

Een wa aannemer, oftewel wettelijke aansprakelijkheid bedrijven voor aannemers en bouwbedrijven verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij van bijvoorbeeld de Grenfell Tower uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de wa aannemer verzekering.

wa aannemer

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken. De wa aannemer zal immers niet alle aansprakelijkheid en de bijbehorende kosten dekken. Preventie is dus cruciaal op elke bouwplaats.

Kostenbeperking

Natuurlijk levert dat niet direct een financiële premieverlaging op bij de wa aannemer maar wel een scherpe daling van de kosten die het gevolg zijn van een brand. Immers niet alle kosten zullen kunnen worden verzekerd. Het is daarom bij brandverzekering aannemers en bouwbedrijven altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden, goede preventie uit te voeren.

Veel klussen op een bouwplaats brengen brandrisico’s met zich mee. Toch is het niet altijd alleen tijdens werktijd dat de grootste kans op brand ontstaat; vooral tijdens de lunchpauze en na werktijd komen de meeste branden voor.

Preventietips

(meer…)

Verzekeringen

WA Bestelauto met 11 extra voordelen

WA bestelautoBij een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor een bestelauto oftewel de WA Bestelauto zijn meer zaken verzekerd dan zo op het oog lijkt. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt. Uiteraard is dit de verplichte dekking op de WA bestelauto. Natuurlijk kan ook schade aan de bestelauto zelf verzekerd worden waarbij er keuze is uit de beperkt casco dekking en de volledig casco verzekering.

Wat is verzekerd op WA bestelauto

 1. De WA bestelauto dekt letsel aan andere personen en
 2. schade aan zaken van anderen die de bestelauto veroorzaakt.

Premie is WA bestelauto inclusief

1. Gekoppelde Aanhangwagen standaard WA meeverzekerd.
2. Korting oplopend tot 75% bij schadevrij rijden.
3. ‘No blame, no claim’. Oftewel behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade.
4. Pechhulp is meeverzekerd als de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden.
5. Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale.
6. Geen premieopslag bij maandbetaling;
7. Geen polis of administratiekosten
8. Letsel aan andere personen verzekerd tot € 6.100.000.
9. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.
10. Schade door afvallende lading is ook verzekerd op de WA bestelauto
11. Extra’s standaard meeverzekerd tot € 500.

(meer…)

premie-vergelijken, Verzekeringen

Bouwbedrijf aansprakelijkheid. Wel? Niet? Misschien?

bouwbedrijf aansprakelijkheidEr blijft vaak veel onduidelijk over de verschillende soorten bouwbedrijf aansprakelijkheid bij aannemers en klusbedrijven over de verschillen tussen de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen.

1. Wel verzekeren Bedrijfsaansprakelijkheid 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd schade aan zaken en letselschade/

Voorbeeld een loopplank
Stel een loopplank valt naar beneden en een auto raakt beschadigd of iemand krijgt letselschade. Dat bouwbedrijf is dan aansprakelijk en zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan voor uitbetaling van zijn schade. Maatwerk offerteaanvraag

Voorbeeld een gat in de gasleiding
Door een misverstand tussen de aannemer en de opdrachtgever over de positie van de ondergrondse leidingen, wordt bij het inslaan van heipalen de gasleiding beschadigd met uiteindelijk een ontploffing tot gevolg. De bouwbedrijf aansprakelijkheid schade aan de omgeving loopt in de miljoenen.

Onderaan artikel nog een aantal andere voorbeelden

Bouwbedrijf aansprakelijkheid

2. Ook verzekeren een Constructie Allrisk

Een CAR verzekering beschermt een bouwbedrijf tijdens de verbouwing tegen schade aan het eigen project. Extra onderdelen zoals bedrijfsaansprakelijkheid, schade aan eigen eigendommen of transport kunnen meeverzekerd worden. Offerteaanvraag.

Voorbeeld een nieuw dak.
Een bouwbedrijf heeft een opdracht om een nieuw dak op een gebouw te plaatsen. Vlak voordat hij dat dak oplevert, blaast een storm het dak eraf. Dan heeft dat bouwbedrijf een financiële strop want hij moet weer opnieuw beginnen om dat dak te gaan maken. Er is geen ander aansprakelijkheid maar hij moet wel opleveren. Zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan een doorlopende dekking geven soms is het verzekeren van eenmalig project voldoende.

Soms afsluiten

(meer…)

Verzekeringen

Mobiele kraanverzekering – 7 prima tips en toevoegingen

Mobiele kraanverzekeringEen goede mobiele kraanverzekering is onmisbaar. Maar ook de 7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering zijn zeker de moeite waard te overwegen.

Mobiele kraanverzekering algemeen

U bent wettelijk verplicht voor de gemotoriseerde transportmiddel zoals een mobiele kraan aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor het gebruik van mobiele kraan op uw eigen terrein. Dus ook als de mobiele kraan niet op de openbare weg wordt gebruikt. Zowel het werkrisico als het verkeersrisico is immers aanwezig. Een mobiele kraan die een magazijnstelling raakt; Of een mobiele kraan die tegen een auto aanrijdt. Bij schade aan uw werkmaterieel of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede verzekering onmisbaar.

Diefstalrisico. Het aantal gestolen werkmaterielen is immers groot. Meer informatie bij Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

3 basis verzekeringen voor een mobiele kraanverzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
 2. Beperkt Casco verzekering. Uw mobiele kraan is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als er geen schuld aan heeft. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.

7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering. De aanvullingen op de mobiele kraanverzekering zijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

mobiele kraanverzekering (meer…)

Verzekeringen

WA Hoogwerker verzekering – Premies en veel tips

WA hoogwerker verzekeringWA Hoogwerker verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is de basisdekking die bij elke hoogwerker verplicht verzekerd hoort te zijn. Aanvullingen op de WA Hoogwerker verzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

WA hoogwerker verzekering

 

 

Welke soorten hoogwerker verzekering?

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA ) hoogwerker verzekering. Dit is een verzekeringsdekking die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade. De aanvullingen zijn:
  1. Beperkt Cascoverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hoogwerker  verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U kunt de hoogwerker ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  3. Denk ook even aan het meeverzekeren van rechtsbijstand. Zo kunt u ook eenvoudig uw eigen schade verhalen op d veroorzaker.
  4. Ook letsel van de bestuurder (werknemer) kan meeverzekerd worden op een WA hoogwerker verzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hoogwerker bestuurder financieel te compenseren.

Audio werkmaterieel

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hoogwerker verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Ongevallen

(meer…)

Verzekeringen

11 stappen bij loondoorbetaling bij ziekte

Audio. Loondoorbetaling bij ziekte is veel techniek maar het kan ook duidelijk mondeling worden uitgelegd. In 10 minuten krijgt u met deze audio een goed inzicht in de oplossingen.


Loondoorbetaling bij ziekte het eerste jaar

 1. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. De  loondoorbetaling bij ziekte start. Dit zal afhankelijk zijn van de financiële afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Zie hierna.
 2. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.
 3. Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 4. Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 5. Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken.
 6. Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA.
 7. In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Loondoorbetaling bij ziekte na een jaar

 1. Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
 2. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 3. Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
 4. Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

loondoorbetaling ziekte

Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekteEr zal dan in veel gevallen een verbreking van het dienstverband plaatsvinden. Er is dan dus geen sprake meer van  loondoorbetaling bij ziekte. De werknemer komt dan in de WIA terecht. Daarbij zijn er flinke verschillen tussen werknemers met een inkomen tot de loongrens (ongeveer 50 mille) en die daarboven. Hier vindt u meer informatie. De gevolgen voor de werkgever zullen echter ook daarna nog merkbaar zijn. Lees hiervoor de informatie over de WGA.

Verplichtingen werknemer bij ziekteverzuim

Om aanspraak te maken op zijn rechten bij ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en re-integratie moet ook een werknemer zich houden aan wettelijke regels en arbeidsvoorwaardelijke afspraken rond verzuim, zoals:

 1. Een werknemer moet zich bij ziekte ziek melden. De werkgever moet wel duidelijk hebben gemaakt hoe en wanneer de ziekmelding moet plaatsvinden.
 2. Zodra de werknemer is hersteld moet hij dit eveneens melden en kan de .
 3. Tijdens zijn ziekte moet een werknemer zijn werkgever informeren over zijn herstel.
 4. De werknemer moet beschikbaar zijn voor controle.
 5. De werknemer moet gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts.
 6. De werknemer is verplicht actief mee te werken aan re-integratie en de hem geboden passende arbeid te accepteren.

Tips voor een goed loondoorbetaling bij ziekte

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Transportpolis – Is een tientje genoeg?

transportpolisDe Transportpolis Goederen verzekert goederen tegen diefstal, schade en verlies tijdens het transport. Niet alleen vervoer met de eigen bedrijfsauto maar ook transport dat u uitbesteedt. Vliegtuig, vrachtwagen, fiets, bestelauto, motor; het maakt niet uit. De goederen zijn verzekerd voor de juiste waarde.

Maak een keuze

 1. U bent zelf een transportonderneming voor anderen: Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Kijk dan even op onze speciale vervoerdersaansprakelijkheidspagina.
 2. U laat uw goederen door anderen vervoeren: Kies dan deze transportpolis goederen.

Transportpolis

Vergoeding bij een Transportpolis Goederen

U krijgt de waarde uitgekeerd. Vergoed wordt

 1. de inkoopwaarde plus 10% imaginaire winst of
 2. verkoopwaarde als de goederen al verkocht waren;

Uitbesteden en de verliesvergoeding 

Als u de goederen laat vervoeren voor UPS, DHL, PostNL of een ander vervoerbedrijf dan geeft u de goederen uit handen. Natuurlijk worden die bijna altijd correct afgeleverd. Maar het kan wel eens mis gaan. Soms door schuld van de vervoerder maar soms ook buiten hun schuld. Een vracht vat vlam of rijdt het kanaal in. Of de goederen worden uit die vrachtwagen gestolen of ze worden beschadigd afgeleverd. Natuurlijk krijgt u een vergoeding krijgen van de vervoerder maar meestal is die vergoeding soms niet meer dan € 10,- per kilo en maximaal een paar tientjes per zending. Een Transportpolis Goederen is al snel de moeite waard. Voor de premie hoeft u het niet te laten. Hier kunt u dat direct online berekenen.

De voorwaarden van uw eigen vervoerder kunt u terugvinden op de websites van bijvoorbeeld  UPS, DHL, PostNL (pdf).

Wat zijn handelsgoederen?

(meer…)

Verzekeringen

wa tractorverzekering 7 cruciale tips

wa tractorverzekeringBij een tractorverzekering zijn er drie verzekeringsvormen mogelijk. Wettelijke aansprakelijkheid, aangevuld met beperkte casco. En de meest uitgebreide vorm natuurlijk de volledig casco dekking. In dat laatste geval zijn eigenlijk alle van buitenkomende onheilen verzekerd op een tractorverzekering. Maar de wa tractorverzekering kan prima goedkoop worden aangevuld met een paar extra elementen. Hieronder een opsomming en nog een paar tips.

wa tractorverzekering

wa tractorverzekering

De premie voor de wettelijke aansprakelijkheid op een wa tractorverzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van de tractor een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak een zwaardere tractor die meer schade kan aanrichten. En dus is vraag de verzekeringsmaatschappij meer premie.

7 belangrijke tips wa tractorverzekering

(meer…)

Werkmaterieel

Gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan en verzekeringsplicht

WA hijskraanEr is terecht een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan. Goed verzekerd zijn is natuurlijk belangrijk en wij proberen dat ook goed te regelen voor onze klanten. De premie is niet het grootste probleem bij aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering. Die vallen best mee.

WA hijskraan

(On)verplichte certificering

Iedereen kent dat vage gevoel dat, bij het kijken naar een bouwplaats of een andere werkplek, de begeleiding van de kraanmachinist flink te wensen overlaat. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport TCVT probeert daarom al jaren een verplichte certificering te krijgen van de hijsbegeleiders (aanpikkelateurs). Een droevig schadegeval hebben we in 2016 gezien in Den Haag. De Cobouw heeft er een duidelijk artikel over geschreven. de aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering krijgt mede door hun aandacht extra gewicht.

Waar ligt de verantwoordelijkheid aansprakelijkheid WA hijskraan

Hijskraan verzekeringen nemen, denken wij,  wellicht ook gedeeltelijk de verantwoordelijkheid weg die als basis aanwezig zou moeten zijn bij het risicobewust gebruik van een hijskraan. “We zijn toch goed verzekerd….”. Wij zouden daarom ook een voorstander zijn veel meer verantwoordelijkheid voor een goed risicomanagement te leggen bij de verzekeraar van het risico. Zoals het artikel zegt, er is een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan, De hijskraanverzekering, de verzekeringsadviseur en de verzekeringsmaatschappij  spelen daarbij een belangrijke rol. Het start echter met de eigenaar die zich dagelijks bewust is van de financiële gevolgen van schade door de aansprakelijkheid rondom hijskranen. Goede opleidingen, duidelijke afspraken en een doordacht plan verzekeringen en risicomanagement.

 

Aansprakelijkheid WA hijskraan

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan en de bijbehorende verzekering is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een mobiele hijskraan te verzekeren, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van hijskranen te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het verkeersrisico zal minder vaak tot schade leiden dan het werkrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid?

 1. Schade met of door de hijskraan veroorzaakt. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de kraan) voor schade aan
  1. Aansprakelijkheid WA hijskraan richting personen (letselschade). Vooral hierdoor zijn de bedragen op de wettelijke aansprakelijheidsverzekering zo hoog. Een levenslang letsel veroorzaken bij een hijskraan ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een enorme schadeclaim.
  2. Aansprakelijkheid WA hijskraan en zaakschade – met inbegrip van gevolgschade – die met of door de hijskraan is veroorzaakt.
 2. Schade veroorzaakt door de lading De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van de hijskraan.
 3. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De dekking (mobiele) WA hijskraan verzekering is dus voornamelijk bestemd voor het verkeersrisico.
 4. Aansprakelijkheid hijsbegeleiders. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de door de hijskraan (begeleider) veroorzaakte schade.

Natuurlijk is er ook nog de (beperkt) casco schadeverzekering om uitgebreid te bespreken maar daar gaan we in een latere fase naar kijken. De gevoelige aansprakelijkheid bij WA hijskraan verzekeringen is zo belangrijk dat een duidelijke uitleg belangrijk is. Eerst zal in een werksituatie de kans op schade zo klein moeten worden gemaakt. Het verzekeren van het risico dat kunnen wij verzorgen.

WA hijskraan

Audio

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de hijskraan. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De hijskraanverzekering. 11 minuten. Link en download

Video

WA hijskraan

hijskraan, Verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden stopt & 27 vragen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-NederlandenBeroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden stopt

Veel advocaten en accountants zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering van Allianz. Een prima alternatie voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden.Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden bood u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie.

Achtergronden. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocatenn. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kostenfactor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind volgend jaar moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

 

Zelf rekenen alternatief Allianz

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de Allianz als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden. Deze grootste Duitse verzekeraar heeft in zeer korte tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. De meeste zullen de verrassende overname van de gehele zakelijke verzekeringsportefeuille van Aegon hebben ervaren. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor Allianz dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

27 keuze vragen ter vergelijken

(meer…)

Verzekeringen