Archief van "Verzekeringen"

Verzekeren winkel 2018 premies en tips

Verzekeren winkel 2018 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Preventie winkel verzekeringen

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2018 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Even wachten met afsluiten?

Verzekeren winkel

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

(meer…)

Verzekeringen

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

Are Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit? Product liability of Dyson vacuum cleaners maybe an important factor for their future sales in Europe after Brexit.

Sir James Dyson – no deal

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after BrexitSir James Dyson, who founded the engineering firm Dyson, expects the United Kingdom to leave the European Union with no deal. The UK will have to trade to default to World Trade Organization rules and tariffs. Dyson is in The Netherlands mainly known for vacuum cleaners. He sees Brexit as an opportunity for his company. Free trade around the world is maybe an opportunity for his firm but what are the consequences for his cleaners in Europe.  Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit will be much harder for Sir James Dyson and his company.

Product liability Dyson vacuum cleaners

I think that not every Dyson vacuum cleaners is flawless, so an accident may happen and a customer will sue Dyson for product liability. What will be the consequences for Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit if we look at the product liability?

Dyson Before Brexit

Dyson is a UK-based company and sell the vacuum cleaners in the EU-zone.

Vacuum cleaners liability in the current situation is that Dyson is an inside EU-producer. A customer can claim his financial damages directly to Dyson if the vacuum cleaners is the cause of an accident or damage. This is due to the current European legislation. Product liability insurers have clauses which incorporate this risk.

Dyson After Brexit

Dyson is a UK-based company and will still sell the cleaners in the EU-zone.

The vacuum cleaners liability is that Dyson is an outside EU producer, a Third Country producer. A customer can’t claim a financial loss directly to Dyson if the cleaner is the cause of an accident or damage. The EU-seller (retailer) will be sued. European legislation does not have any legal base in the UK. It will be difficult for a European to legally challenge Dyson for their liability. The customer will try to get his compensation by suing the seller (of your) product. That seems a nice relief for the responsibility for Dyson in the UK.

but…..

Dyson vacuum cleaners for sale in Europe after Brexit

(meer…)

Verzekeringen

Directeur aansprakelijk? Curator ziet criminele koppelbaas

Is een directeur aansprakelijk bij een faillissement, dan loopt hij het risico om zijn privévermogen te verliezen. Bij een directeur gaat het hier niet om een werk-directeur zonder bestuurdersverantwoordelijkheid. Het gaat om die directeuren die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als (directeur) bestuurder.

Koppelbazen en misbruikwetten

Ik kom uit een aannemersfamilie en dus kan mij de situatie in de jaren ’70 nog goed herinneren dat door sommige bouwvakkers opeens wel heel veel geld verdiend. Ze werkten zelf niet meer als bouwvakker, maar bemiddelden in arbeidskrachten voor grote bouwprojecten, veelal in Duitsland. Koppelbazen verdienden dat vele geld omdat ze vaak geen belastingen betaalden en droegen ook geen sociale premies af. Als onderaannemer leverden ze bouwvakkers voor de hoofdaannemer. De hoofdaannemer en afnemer van het personeel was daar natuurlijk zeer mee geholpen en bleef als afnemer bovendien buiten schot van elke aansprakelijkheid. De Wet Ketenaansprakelijkheid maakte de hoofdaannemer toen ook aansprakelijk voor de niet-betaalde loonbelasting en premies. Gevolgd in 1987 door de Derde misbruikwet.

Directeur aansprakelijk in privé is geen loos dreigement

directeur aansprakelijk

Daarbij is het goed om te weten dat het bijzondere aan rechtspersonen in Nederland is dat zowel een natuurlijk persoon als een niet-natuurlijke rechtspersoon, meestal een BV, als directeur / bestuurder kan optreden. De (bestuurders)aansprakelijkheid bleef beperkt tot het vermogen van deze (niet-natuurlijke) rechtspersoon, meestal een BV. Een nieuwe wet heeft dat daarna voorkomen. Later gevolgd door ook  aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad toe te voegen.

Meer informatie

En dus kunnen tegenwoordig de volgende zaken, met name in faillissements situaties, leiden tot de aanname van kennelijk onbehoorlijk bestuur en een risico vormen voor het privévermogen van de directeur / bestuurder: (meer…)

Verzekeringen

Winkelverzekering en aansprakelijkheid en premies 2018

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Schadeclaims rondom aansprakelijkheid

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering

(meer…)

Verzekeringen

Prisma pensioen Scildon premie rekenmodule 2018

Prisma pensioen van Scildon voor de werknemers is een collectieve beschikbare-premieregeling op basis van beleggen via een open fondsen architectuur.  Er is een groot aanbod van zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen. Scildon heeft geen eigen huisfondsen. U betaalt geen aan- en verkoopkosten voor de beleggingsfondsen.

 1. Aanbod externe beleggingsfondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders.
 2. Keuze uit een passief en actief beheerde beleggingsfondsen.
 3. Keuze uit verschillende lifecycles.
 4. Geen kosten bij de aan- en verkoop en het switchen van beleggingsfondsen.
 5. Vrij beleggen is op verzoek mogelijk.

Rekenmodule Prisma pensioen Scildon

Prisma pensioenMet Prisma pensioen kunnen werknemers hun pensioenopbouw voor een deel persoonlijk invullen. Voor welke verdeling wordt gekozen, bepaalt de individuele werknemer zelf.

Pensioen collectief premies online

De details van het Prisma Pensioen

(meer…)

Verzekeringen

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2018

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen verzekering kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

CAR bouwverzekering eigen woning premie online

Voor wie?

CAR Eigen Woning Bouwen of VerbouwenDe CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

Schadevoorbeelden

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken. 

(meer…)

bouw, Verzekeringen

Individuele VVE verzekering appartementen 2018. Tips en voorbeelden.

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een individuele VVE verzekering een oplossing.

VVE verzekering - premie berekening online

Individuele VVE verzekering

Individuele VVE verzekeringDe individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een individuele VVE verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een individuele VVE verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent. (meer…)

Verzekeringen

Werknemers en verzuim verzekeringen 2018 via lagere premie kosten

Werknemers en verzuim verzekeringen 2018 Niet alleen voor de keuze van de verzuimverzekering, maar ook de keuze van de best passende arbodienst en het bijbehorende pakket.

Vergelijk uw eigen verzuim met branchegemiddelde

Werknemers en verzuim verzekeringen

U kunt het verzuim vergelijken met dat van het branchegemiddelde en zelfs eventueel het landelijk gemiddelde. Dit soort gegevens kan eenvoudig worden teruggevonden op de website van het Centraal Bureau van de Statistiek bij “branchegemiddelde“.

Audio werknemers en verzuim verzekeringen

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.


Verzuimverzekering maatwerk offerte
(meer…)

Verzekeringen

Landbouwmachine verzekering 2018 premies en tips

Deze landbouwmachine verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmachines.

landbouwmachine verzekering

Over het algemeen onderscheidt men landbouwmachines die worden ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmachines die worden ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Eén van de redenen dat landbouwmachine op motorrijtuigen condities wordt verzekerd en niet op werkmaterieel condities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komen en dus WAM-plichtig zijn; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rij-risico van ondergeschikt belang is.


Werkmaterieel maatwerk offerte

Soorten landbouwmachine verzekering

 1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De landbouwmachine verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
 2. Beperkt Casco verzekering. Uw materieel is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
 3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.
 4. Casco inclusief eigen gebrek polis. Als u eigen gebrek meeverzekert, bent u ook verzekerd bij tegen schade door kapot materieel, materiaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten, Weigert een machine plotseling dienst? Dan is deze schade (eigen gebrek) gedekt. De machines mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar.
 5. Schade aan bestuurder landbouwmachine verzekering. Loopt de bestuurder letsel op? Toelichting schade bestuurder
 6. Ondergrondse schadeToelichting ondergrondsschade
 7. VerhaalsrechtsbijstandToelichting rechtsbijstand

(meer…)

Werkmaterieel
Reacties uitgeschakeld voor Horecaverzekering en ziekte verzuim tips en premies 2018

Horecaverzekering en ziekte verzuim tips en premies 2018

De combinatie horecaverzekering en ziekte verzuim preventie is onmisbaar bij een goed personeelsbeleid. Simpel weg om slim de kosten te verlagen bij ziekte van een personeelslid. Hieronder een paar adviezen en uitwerkingen.

Ziekteverzuim personeel

Horecaverzekering en ziekte verzuimHorecaverzekering en ziekte verzuim is een belangrijk onderdeel van elke horecaonderneming. Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke onderneming als een werknemer ziek wordt. Dat risico kan voor veel ondernemers een stevige schadelast betekenen. Denk aan een vaste kracht die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim horeca verzekeringen. Wees erop attent dat ziekteverzuim oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden.  Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Verzuimverzekering maatwerk offerte

Audio ziekteverzuimverzekering

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

(meer…)

Verzekeringen