Archief van "Verzekeringen"

Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekering NBA eisen

Bij accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. De accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Verplicht door NBA?

Accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringVoor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een accountantskantoor beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening. (meer…)

Verzekeringen

Eigen pensioen bijdrage 2019 berekening

De eigen pensioen bijdrage 2019 berekening

Eigen pensioen bijdrage 2018Eind van de maand januari 2019 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2019 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2019 . Die pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op. De eigen pensioen bijdrage 2019 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 33.785,- fulltime
 2. AOW franchise 2019 € 13.785,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2019 (stel) 4% per jaar  dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Gerelateerde artikelen

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten

Collectief bedrijfspensioen

Het wijzigen van de eigen bijdrage van werknemers door de werkgever kan een fors effect hebben op de totale kosten voor de pensioenregeling. Ook een combinatie van een wijziging van de eigen bijdrage en een aangepaste staffel kan voor de werkgever een interessante manier zijn de pensioenkosten aan te passen. Wij adviseren wijzigingen overigens altijd aan te passen in overleg met de werknemers. Bij Direct online premieberekening kunt u de effecten zelf narekenen vanuit een beschikbare premiestaffel.

Pensioen collectief premies online

Bijzondere omstandigheden

(meer…)

Verzekeringen

Aansprakelijkheid Administratiekantoor details en tips

De aansprakelijkheid administratiekantoor dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de verzekering voor de aansprakelijkheid administratiekantoor tot een onmisbare verzekering.

Verplicht verzekeren

Aansprakelijkheid Administratiekantoor

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor

Ergernis

Het is een grote ergernis als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is zowel de claim verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

(meer…)

Verzekeringen

Bedrijfsschade verzekering prijs 2018.

Uitleg Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschade verzekering prijs moet passen bij het risico van bedrijfsstilstand. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert een bedrijfsstilstand door te zorgen dat er een uitkering komt voor het verlies van de brutowinst.

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële, gevolgen van het (gedeeltelijk) wegvallen van het productie- of bedrijfsproces. Dit dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. Laten we alle punten en de bedrijfsschade verzekering prijs bekijken.

Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw). Of eenvoudiger; uw netto winst en uw vaste kosten.

BRAND !

bedrijfsschade verzekering prijsDoor een grote brand wordt uw hele zaak verwoest. Natuurlijk heeft u het pand en de inventaris verzekerd. De verzekeringsmaatschappij zal die kosten natuurlijk gewoon betalen. Maar kunt u gewoon blijven doorwerken?

Het duurt een jaar voordat het hele pand er weer staat. Uw werknemers blijven in dienst. Maar het pand is niet meer te gebruiken. Er wordt dus ook geen winst meer gemaakt. Terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Heeft u deze schade aan uw bedrijfsvoering” verzekerd via een bedrijfsschadeverzekering dan keert de verzekeraar de winst en de vaste kosten uit. U betaalt een bedrijfsschade verzekering prijs om te zorgen dat u geen verlies heeft door wegvallen van de omzet. De polis wordt dan ook wel een omzetderving verzekering genoemd.

premie-vergelijken

2025 Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Pas vanaf 2025 is er voor alle landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en een kentekenplicht. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Ongelukkig om deze kentekenverplichting zo lang uit te stellen. Los van de 20 doden per jaar is het aantal ongelukken met letselschade al jaren veel te hoog bij landbouwvoertuigen. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht is geen overbodige luxe. De beslissing om zo lang te wachten met deze verzekeringsplicht en flankerende maatregelen lijkt voornamelijk ingegeven door de belangen van de lobby organisaties zoals LTO Nederland. Iedereen maakt geregeld mee dat er voertuigen op de openbare weg rijden die slecht verlicht zijn, gevaarlijk rijden en zichtbaar een gevaar op de weg zijn. De aard van de voertuigen zorgt er ook voor dat de (letsel) schades veel hoger zijn dan bij andere voertuigen. Onverzekerde landbouwvoertuigen kunnen daarom voor slachtoffers grote financiële gevolgen hebben. Van Nieuwenhuizen zal vast uitgebreid vooraf gesproken hebben met de belangenorganisaties maar heeft ze ook rekening gehouden met de slachtoffers de komende 7 jaar van onverzekerde voertuigen?  GJD.

landbouwvoertuigen verzekeringsplicht

Landbouwvoertuigen verzekeringsplichtDoor de nieuwe afspraken komt er een verzekeringsplicht voor alle tractoren en kunnen landbouwvoertuigen beter gecontroleerd worden. Door de koppeling van de kentekenregistratie via de RDW en de verzekeringsadministratie kan direct worden gezien of een tractor verzekerd is.

AKP langbouwvoertuigen

Volgens de Europese richtlijnen moeten trekkers en landbouwvoertuigen die maximaal 40 kilometer per uur kunnen rijden al sinds 20 mei 2018 APK-plichtig zijn.

Alle landbouwvoertuigen krijgen dus op termijn een kenteken en een APK-plicht. Tevens wordt er ook een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur doorgevoerd. Er zijn natuurlijk ook uitzondering want kleinere voertuigen zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes hoeven niet gekeurd te worden. Dat geldt ook voor voertuigen die vooral voor werkzaamheden op het eigen terrein worden ingezet. Landbouwvoertuigen verzekeringsplicht geldt dus ook voor deze voertuigen.

Werkrisico

Let op, er is niet alleen een landbouwvoertuigen verzekeringsplicht omdat u met een landbouwvoertuig op de openbare weg rijdt. Ook het werkrisico op het eigen terrein is een gebeurtenis die verzekerd is op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering tractor.

Audio

In een paar minuten hebben we nog een podcast met veel aspecten van het gebruik en verzekeringen van werkmaterieel zoals de tractor.

APK-plicht voor snelle tractoren

Hieronder de brief november 2018 van de regering C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat over landbouwvoertuigen verzekeringsplicht en kentekening. (meer…)

tractor, Werkmaterieel

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden 2019

Veel advocaten zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden stopt 2018. Wij hebben die vergelijking al gemaakt; op voorwaarden en op prijs. Want vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten dan wilt u een goede partner.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Een polis zoals Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Achtergrond. Nationale Nederlanden hanteert een zogenaamde mantel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze wordt gebruikt door SRA-leden, notarissen en advocaten. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Nationale-Nederlanden met een vervaldatum na 1 april 2018 worden niet meer gecontinueerd. Het lijken vooral de slechte resultaten op deze verzekeringen te zijn die deze stap rechtvaardigt. NN accepteerde ook geen externe voorwaarden en samen met een relatief hoge kosten factor was de beslissing voor hen onvermijdelijk. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid. Volgens Bas Kuik de woordvoerder van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking. Eind 2018 moet het geheel zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Zelf berekenen alternatief HDI

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden

Wij hebben de alternatieven voor u bekeken en menen met de HDI als verzekeraar een prima alternatief te hebben gevonden voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. HDI als één van de grootste Duitse verzekeraars heeft al lange tijd een belangrijke positie gekregen in Nederland. Veel verzekeringsmaatschappijen gebruikte HDI al lange tijd voor het herverzekeren van de risico’s gezien de grote deskundigheid van deze verzekeraar. Een teken dat deze verzekeringsmaatschappij een uitstekende propositie kan zijn als vervanger voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten Nationale-Nederlanden. Nadat u de premie heeft bekeken kunt u zelf aan de hand van 27 controlevragen. Kiest u voor HDI Global dan kunt u deze verzekering direct online via ons aanvragen.

Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Algemeen

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  (vaak afgekort met BAV) kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk

27 keuze vragen ter vergelijken

(meer…)

Verzekeringen

Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering

Het Verschil Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekering kunnen we eenvoudig en helder duidelijk maken. Bij een bestelauto, bakwagen, vrachtwagen, bedrijfswagen of werkmaterieel wordt vaak gevraagd of additionele verzekeringen toegevoegd moeten worden. Er is vooral is er vaak onduidelijkheid over de volgende additionele toevoegingen.

 1. de Ongevallen inzittendenverzekering (OI)
 2. de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Om duidelijk het verschil op te kunnen geven tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit. Daarna maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Schade veroorzaakt aan of door passagier

Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden verzekeringAls een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt als passagiersrisico  op de WAM. Dat is dus altijd verzekerd op een autoverzekering. Maar daarna kan er ook een verzekerde dekking zijn op de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren). Want ook gedekt is op de AVP als een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking. Het verschil tussen Ongevallen inzittenden en Schade inzittenden wordt zo al iets duidelijker.

Wat is een Ongevallen Verzekering Inzittenden (ovi)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een passagiersrisico sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid/invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende (svi)

(meer…)

Verzekeringen

Product Contaminatie verzekering. Details, premies & tips

Een Product Contaminatie verzekering is cruciaal voor veel producenten van producten. Want als uw product uit de markt moet worden gehaald vanwege een risico voor de gezondheid, kan dat verwoestende gevolgen hebben voor uw onderneming. Uw omzet, reputatie en marktaandeel staan op het spel.

Hoe ontstaat contaminatie

Product Contaminatie verzekeringDe oorzaak is dikwijls een fout in het productieproces als gevolg van

 1. Een ongeluk;
 2. Onoplettendheid.;
 3. Een opzettelijke wraak- of afpersingsactie.

Waarom verzekeren?

Een ongewenste stof in het product, een minuscule stroomstoring of een minder scherpzinnig moment bij de productontwikkelaars en weg zijn uw ijzersterke reputatie en continuïteit. Door het incident kunt u marktaandeel verliezen en kan de winst langdurig terugvallen. De Product Contaminatie verzekering is daarbij een extra voorziening om de directe kosten extern te financieren.

Kostenoverzicht. Helaas blijft het bij een terugroepactie vaak niet alleen bij de transportkosten. Denkt u daarbij eens aan de kosten voor vernietigen, advertentiekosten, PR-advies, laboratoriumonderzoek, extra loonkosten, kosten voor extra opslag, herstel of vernietiging van de producten, reinigingskosten, extra kosten voor vervangende producten en de waarde van producten. Wie gaat u bovendien helpen met het beperken van de schade en de pers?

Product Contaminatie verzekering

De Product Contaminatie verzekering (ook wel CPI genoemd) houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall.
Heeft u daarnaast weleens stilgestaan bij het risico dat u loopt wanneer iemand opzettelijk uw bedrijf wilt schaden? Een rancuneuze ex-werknemer of een leverancier waarmee u geen zaken meer wilt doen zijn voorbeelden van daders die schade kunnen aanrichten aan uw bedrijf door uw producten aan te tasten of daarmee te dreigen.

Premie en aanvraag

(meer…)

Verzekeringen

Aansprakelijkheid accountant premies 2019

De aansprakelijkheid accountant dekt de gevolgen van fouten die een accountant of Register Accountant maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt dus sterk toe. De verzekering voor de aansprakelijkheid accountant is volgens de eisen van de NBA.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Eenvoudige keuzes

Het is jammer als u aansprakelijk wordt gesteld terwijl het tegen een geringe premie kan worden verzekerd. Heeft u een verzekering dan is namelijk zowel de claim zelf verzekerd als het juridische verweer. Maar wat is er in detail van belang voor een goede keuze? Hieronder een aantal verschillende zaken om aan te denken.

Acceptatievoorwaarden

De verzekering aansprakelijkheid accountant wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Ervaring, kantoorbezetting en vele andere aspecten bepalen de premie en voorwaarden. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Juist bij schade is discussie achteraf met de verzekeraar niet plezierig.

(meer…)

Verzekeringen

Verzuimverzekeringen vergelijken & premies 2018

Verzuimverzekeringen vergelijken kan elk bedrijf geld opleveren. Slim en actief omgaan met het verzuim risico en de verzuimverzekeringen goed begeleiden zorgt vaak voor een aanzienlijk voordeel voor elk bedrijf. Hoe zit het met het eerste ziekte jaar en de Verzuimverzekeringen?

WULBZ staat voor “Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte“. Deze wet legt het financiële risico van ziekte van het eerste ziektejaar volledig bij de werkgever. Het is dus verstandig verzuimverzekeren vergelijken. Informatie over de stappen die en werkgever verplicht moet nemen vindt u hier. Verzuimverzekeringen kunnen die risico geheel of gedeeltelijk wegnemen.

Verzuimverzekeringen vergelijken

Verzuimverzekeringen vergelijken wij met de 6 belangrijkste verzekeraars voor dit risico.

Verzuimverzekeringen offertes

(meer…)

Verzekeringen