Brandverzekering restaurant. Online 5 scherpe pakketpremies 2020

Brandverzekering restaurant

Brandverzekering restaurant zit in een horeca voordeelpakket. Dat zijn zakelijke restaurant verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid en natuurlijk het gebouw zelf, zijn allemaal verzekerd.

Brandverzekering restaurant

Horeca verzekeringspakket premies online

Juist met deze deze Brandverzekering restaurant kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris verzekeren. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. Ook gaat u de goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in het restaurant hiermee verzekeren.

We praten dan over risico’s die grotendeels verzekerd kunnen worden met een Brandverzekering restaurant. Daar is de inventaris, de handelsgoederen en huurdersbelangpolis vaak op meeverzekerd.

 1. De eigen verbouwingen of als u geen huurder bent
 2. het restaurant (gebouw);
 3. inventaris (alles wat “los” staat);
 4. handelsgoederen (eten en drinken);
 5. Geen inkomsten meer. Maar wel doorlopende vaste kosten.

De vergelijking Brandverzekering restaurant

[Lees meer…] overBrandverzekering restaurant. Online 5 scherpe pakketpremies 2020

Hotel verzekeringen 2020. Pakketpremies direct online.

Hotel verzekeringen

Hotel verzekeringen in een voordeelpakket. De Hotel verzekering voor professionals. Ook avond en weekend service. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal goed verzekerd.

De vergelijking Hotel verzekeringen

Hotel verzekeringspakket premies online

Wij beoordelen verzekeringen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Hotel verzekering
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Hotel-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van hotel verzekeringen resulteert in een voorstel. Dat is een samenstelling van een hotel verzekeringen pakket. Met onze kennis en ervaring geeft die de beste prijs / kwaliteit verhouding. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Ach, het pand is toch verzekerd

Als een hotel afbrandt dan moet er ook een nieuwe eetzaal, receptie, bar, kamers, kantoorruimte en bijgebouwen komen en ingericht worden. Met een plafond, wanden, vloerbedekking. Daarnaast moet u alle kasten en apparatuur vervangen. Denk ook aan extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. Dus het gebouw zelf, de inventaris en een omzetdervingsverzekering zijn cruciaal.

We praten dan over risico’s van

 1. het huurdersbelang,
 2. inventaris en
 3. handelsgoederen
 4. Geen inkomsten meer maar wel doorlopende vaste kosten

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als hotel ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. hotel verzekeringen kosten natuurlijk geld. Maar bij schade is er een uitkering.

Brandschade

Bedrijfsschade hotel verzekeringen

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier (linnengoed bijv.) niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) dan zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid hotel verzekeringen

opstalverzekering hotel

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid hotel

Wat kost zulke hotel verzekeringen? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  Denk bij de start ook altijd aan de lijst met vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden.
 • Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk.
 • Een werknemer brandt zijn hand in de keuken.
 • Uw hotel brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • De meeste hotels hebben een restaurant en/of cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur.
 • Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker.

Starten en de hotel verzekeringen

Direct, al voor de start zal een hotelonderneming gaan nadenken over alle horecavergunningen (pdf) en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Die verzekeringen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Hotel verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en hotel verzekeringen die zorgen dat de arbeidsvoorwaarden goed verzekeren geregeld zijn. Dat zijn dus de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Pensioen zal daar meestal geen onderdeel zijn vanwege de verplichting van het bedrijfspensioenfonds Horeca & Catering. Alleen de werknemers met een fulltime salaris hoger dan € 35.000,- zullen een aanvullende regeling nodig hebben. Zie ook KHN.

Hotel verzekeringen pakket

De volgende verzekeringen kunnen wij in één hotel-restaurant verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een hotel kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering hotel
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade hotel
 4. Geldverzekering hotel
 5. Hotel inventaris
 6. Hotel goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Hotelrechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand hotelpersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens hotel
 11. Aanhangwagens hotel
 12. Werkmaterieel hotel verzekeringen
 13. Hotel Elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. Hotel verzekering (opstal premie)
 15. Milieuschade verzekering hotel
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Brandpreventietips

De premie van hotel verzekeringen is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

opstalverzekering hotel
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
 10. Verwarmde terrassen zijn publiekstrekkers. Neem voor de verwarming geen brandgevaarlijke mobiele apparatuur maar installeer een vaste opstelling, met speciaal hiervoor ontworpen terrasverwarmingsapparatuur. Houd de terrasverwarming uit de buurt van (brandbare) zonneschermen. Kijk ook of dergelijk terrasverwarming verzekerd is op de hotel verzekeringen.

Schade bij hotel verzekeringen

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de hotel verzekeringen, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Blijf vragen stellen

Bedrijfsschadeverzekering hotel
 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is verzekeringsdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze hotel verzekeringen?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en verzekeringseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 18. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 19. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 20. Op welke manier is de naverrekening bij hotel verzekeringen georganiseerd?
 21. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 22. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Inventaris

opstalverzekering hotel

Deze hotel verzekeringen dekken schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. En goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in het restaurant. Als u huurder bent van het gebouw, dan regelt deze verzekering ook schade aan het huurdersbelang.

Inventaris details

 • Uitgebreide dekking tegen schade aan de goederen, inventaris en huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Gratis waarde vaststellen van de inventaris, handelsgoederen en huurdersbelang.
 • Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
 • Meeverzekerd op hotel verzekeringen: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt.
 • Bent u huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breek- en herstelwerkzaamheden voor opsporen van de oorzaak meeverzekerd

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen goede verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Onze inkomsten hotel verzekeringen

money

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de verzekering. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes en premies

Hotel verzekeringspakket premies online Horeca verzekeringspakket premies online Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Brand bedrijfsschade

Brand in Poortugaal

Opstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.

opstalverzekering winkel
Online VVE premies

Opstalverzekering VVE zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering (incl gebouw)

[Lees meer…] overOpstalverzekering VVE. Direct premie 2020 online.

Verzekeringspakket winkel direct premies 2020 met pakketkorting

Verzekeringspakket winkel
Verzekeringspakket winkel
direct online premies.

Winkel verzekeringen zitten meestal in een verzekeringspakket winkel (premie). Zakelijke winkelverzekeringen voor professionals. Ook avond en weekend hulp. Geen polis en afsluitkosten. Uitstekende prijs/kwaliteit. Inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid. Alles wat nodig is voor een goed verzekeringspakket winkel

Premie verzekeringspakket winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Wat kost een verzekeringspakket winkel? Dat verschilt maar vaak van een maandpremie van 8 euro kunt u een start maken. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Brand….”Ach, een paar stellingen en de etalage”…..

[Lees meer…] overVerzekeringspakket winkel direct premies 2020 met pakketkorting

Brandverzekering winkel. Oplossing direct online premie 2020

brandverzekering winkel
Brandverzekering
online premies.

Brandverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket. Zakelijke winkelverzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

De vergelijking Brandverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

[Lees meer…] overBrandverzekering winkel. Oplossing direct online premie 2020

Inventarisverzekering winkel lage premie met korting

Inventarisverzekering winkel
Inventaris premies
direct online.

Inventarisverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket. Zakelijke winkel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

De vergelijking Inventarisverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

[Lees meer…] overInventarisverzekering winkel lage premie met korting

Verzekeringen horeca simpel direct 5 premies 2020 online

Verzekeringen horeca
Horecapremies
direct online

Verzekeringen horeca zijn is niet onderwerpen waar veel horeca ondernemers zich graag mee bezig houden. Toch willen ze bij een schade geen discussies over de details van voorwaarden maar een direct en royale afwikkeling van schade. Daarom hebben we het gemakkelijk gemaakt met een basis pakket verzekeringen horeca.

Pakket verzekeringen horeca

Horeca verzekeringspakket premies online

Wij hebben het u gemakkelijk gemaakt en van de belangrijkste een overzichtelijk pakket te maken met op elkaar afgestemde verzekeringsdekking, kortingen en goede verzekeringsvoorwaarden.

Soorten verzekeringen

U begrijp vast dat het ook sterk zal afhangen van de feitelijke situatie, financiële noodzaak om risico’s te verzekeren en uw eigen mening. Het is dus slechts een voorzet om erover na te denken; waar wilt u wel/niet geld aan uitgeven.

[Lees meer…] overVerzekeringen horeca simpel direct 5 premies 2020 online

Restaurant verzekeren. Scherpe 2020 online pakketpremies

Restaurant verzekeren

Het restaurant verzekeren is cruciaal voor elke horecaondernemer. Als horecaondernemer met een restaurant, gaat de aandacht altijd uit naar de gasten.  Toch zijn er flink wat bedrijfsrisico’s; Inbraak, een lekkende tap of een keukenbrand kunnen veel financiële schade veroorzaken. Welke keuzes worden gemaakt bij een restaurant verzekeren? En wat kost een verzekeringspakket voor de restaurant? Een restaurant verzekeren is specialistenwerk; wij zoeken wij het voor u uit en zorgen dat er een scherpe keuze kan worden gemaakt.

Restaurant verzekeren. Maar welke 5 restaurantverzekeringen zijn van belang?

Horeca verzekeringspakket premies online

In de horeca zijn veel bedrijven actief. Hotels, cafetaria’s en restaurants, maar bijvoorbeeld ook cateringbedrijven en bowlingbanen. Hoewel elk bedrijf anders is, lopen horecabedrijven vergelijkbare risico’s. Een restaurant verzekeren, dan hebben we het o.a. over de volgende polissen.

 1. Inventaris en handelsgoederen;
 2. Het gebouw;
 3. Aansprakelijkheid;
 4. Bedrijfsschade;
 5. Huurdersbelang.

Voorbeeld premie restaurant verzekeren

Een restaurant verzekeren kost premie, die is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft. Eigen risico telt vaak maar één keer per schadegeval. De voorbeeld premies hier zijn maandpremies en zijn natuurlijk af van de waarde van de zaken, goederen en omzet van het restaurant.

Restaurantverzekeringen

Brand-, water- en koelschade

Schade door brand, koelinstallaties of lekkage komt regelmatig voor in een restaurant. Uw koelcel, frituur en tapinstallatie zijn stuk voor stuk onmisbaar. Maar ze vormen ook een risico. Voor uw pand, inrichting en voorraad.

Opstal restaurant verzekeren

Bent u de eigenaar van uw pand? Dan bent u voor uw hypotheek verplicht om een opstalverzekering of brandverzekering af te sluiten. Zo weet de hypotheekverstrekker dat u de hypotheekschuld ook kunt betalen als uw bedrijf afbrandt.

Gebouwen en opstallen - premie op maat

Huurdersbelang

Huurt u de horecaruimte? Ook dan kan schade voor hoge kosten zorgen. Standaard vergoedt de eigenaar niet uw aanpassingen aan het gebouw (het huurdersbelang). Heeft u een mooie vloer of keuken aangelegd? Dan komt schade daaraan mogelijk voor uw eigen rekening als u het restaurant verzekeren heeft uitgesteld.

[Lees meer…] overRestaurant verzekeren. Scherpe 2020 online pakketpremies

Bedrijfsverzekeringen horeca 5 lage online basispremies 2020

Bedrijfsverzekeringen horeca
Horecapremies
direct online

Een basispakket bedrijfsverzekeringen horeca samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als horecaondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

[Lees meer…] overBedrijfsverzekeringen horeca 5 lage online basispremies 2020

Opstalverzekering hotel. Premie 2020. In de brand. Uit de brand.

opstalverzekering hotel

Opstalverzekering hotel zit in een hotel voordeelpakket. Zakelijke hotel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd. De Opstalverzekering hotel kan daarbij horen.

Opstalverzekering hotel premie

Gebouwen en opstallen - premie op maat

Juist met deze deze opstalverzekering hotel kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan het gebouw verzekeren. Hieronder een verkort overzicht van de zaken die verzekerd zijn op een opstalverzekering hotel.

[Lees meer…] overOpstalverzekering hotel. Premie 2020. In de brand. Uit de brand.