Archief van "Verzekeringen"

ICT verzekeringen 2019 online premies

ICT verzekeringen kunnen snel en efficient worden opgezet. De ICT verzekeringen, en specifiek aansprakelijkheidsdekkingen, bieden uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s.

ICT verzekeringen

Hieronder een uitgebreid artikel over de elementen om serieus de revue te laten passeren zodra er innovatieve stappen worden genomen. ICT  bedrijven kennen vaak complexe risico’s. Hieronder een eerste kennismaking.

Informatie en communicatietechnologie sector (ICT)

Een informatie- en communicatie technologie aansprakelijkheid verzekering houdt rekening met de de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s die kleven aan de specifieke informatie- en communicatie technologie risico’s. U kunt immers tijdens uw werk aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, stommiteiten of simpel weg omdat u een fout maakt tijdens uw werk. Dan zijn er eerst juridische kosten en daarna mogelijk zelfs een schadeclaim die betaald moet worden. Deze zuivere IT-polis zorgt dan dat, u zowel met de rechtelijke verweer procedure wordt geholpen, maar ook dat er een schadeuitkering komt die de schadeclaim betaald.

(meer…)

Verzekeringen
Reacties uitgeschakeld voor Reisverzekering zakenreis 14 keer oplossingen & tips 2019

Reisverzekering zakenreis 14 keer oplossingen & tips 2019

 1. De reisverzekering zakenreis (premie online) is flexibel samen te stellen. Ook uw privé reizen kunnen op deze zakelijke reisverzekering worden meeverzekerd.
 2. Allianz is veruit de grootste reisverzekeringsmaatschappij en hulpverlener ter wereld.Reisverzekering zakenreis
 3. De reisverzekering zakenreis is voor de individuele zakelijke reiziger.
 4. Na het eerste jaar heeft deze reisverzekering zakenreis een opzegtermijn van één maand.
 5. Uw werkzaamheden volgens reisverzekering zakenreis voorwaarden: Commercieel, Administratief of Toezichthoudend.
 6. Reisverzekering zakenreis voorwaarden: Algemene voorwaarden Allianz Global Assistance

S.O.S. Hulpverlening reisverzekering zakenreis

S.O.S. Hulpverlening geeft verzekering voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten ten gevolge van een ongeval/levensgevaarlijke ziekte/overlijden van uzelf of van een 1e of 2e graad familielid. Duit is het enige verplichte onderdeel in de reisverzekering zakenreis.

Ongevallen

Deze reisverzekering zakenreis biedt een uitkering bij een ongeval.

 1. Bij overlijden: max. € 50.000,-
 2. Blijvende invaliditeit:max. € 125.000,-

Bij uitvoering van wintersport of een bijzondere sport zijn de uitkeringen gemaximeerd tot:

 1. Bij overlijden: € 10.000,-
 2. Blijvende invaliditeit: € 25.000,-

Bagage

Het verzekerd bedrag bedraagt max. €5.000. Meer dan voldoende voor de gemiddelde zakenreis. Er zijn wel een paar beperkingen zoals de laptop, i-pod, smartphone, etc.: max. € 3.500,- Er is gene eigen risico.

Tip: Neemt u tijdens uw reis waardevolle zakelijke uitrusting mee? Kies dan ook voor de verzekering Uitbreiding zakelijke uitrusting. Of bel ons even.

Zakenreis premieberekening

Medische kosten

(meer…)

Verzekeringen
Reacties uitgeschakeld voor WA verzekering verreiker premies en 2019 tips

WA verzekering verreiker premies en 2019 tips

WA verzekering verreikerWA verzekering verreiker (Wettelijke aansprakelijkheid) is slechts de basisdekking die bij elke verreiker verzekerd zal moeten zijn. Het is immers een wettelijke eis om dit te regelen. Toch zijn aanvullingen op de WA verzekering verreiker de moeite waard te overwegen. Denk maar eens aan eigen gebrek (niet functioneren), beperkt/mini casco of volledige casco. Hieronder een  uitwerkingen met verschillende tips en uitleg van de mogelijkheden.

Welke soorten verzekeringen en verzekeringsdekkingen zijn er voor een verreikerverzekering? De keuze van de verzekeringsmaatschappij en product komen we in ene later stadium nog een keer uitgebreid op terug.

Verreiker premieberekening

WA verzekering verreiker.

Dit is dus een verplichte polis die de schade verzekert die wordt aangebracht aan bijvoorbeeld omstanders. Wees er bij een verreiker altijd op bedacht dat er een werkrisico (op eigen terrein of openbaar terrein) is en een verkeersrisico als u ermee rijdt.  Vooral een belangrijke dekking is de toegebrachte letselschade. De financiële schade kan een fors risico zijn voor de eigenaar van de verreiker. Let op, dat is dus soms iemand anders dan die de verreiker bestuurt. Premieberekening.

Beperkt Casco dekking.

Bij een beperkte of mini casco verzekering naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de verreiker ook verzekerd voor brand, bij diefstal en verduistering maar ook bij stormschade. Het kan dus handig zijn de WA verzekering verreiker uit te breiden met een bepertk casco dekking; De premie is vaak maar een fractie hoger en het geeft veel extra verzekerde dekking.

Volledige Cascodekking.

Als eigenaar kunt u de verreiker ook naast de  wettelijke aansprakelijkheid verzekering ook een extra dekking geven voor “alle van buiten komende onheilen”. Zelfs als de schade uw eigen schuld is. Want ook onverstandige handelingen zijn gewoon verzekerd. Schades door ongelukkige vernieling, onjuiste bediening zijn dus ook verzekerd.  Opzettelijke schades zijn uiteraard niet verzekerd. het is verder belangrijk dat u als eigenaar er op toeziet  dat de verreiker alleen gebruikt wordt voor de verreiker-functie.  Een “Geintje” uithalen met een verreiker wordt door een verzekeringsmaatschappij serieus behandelt en kan tot afwijzing van een schade leiden. Bij alcohol of druggebruik zal een verzekeraar dus ook niet uitkeren. Let op dat u als eigenaar strikte regels geeft aan de verreiker bestuurder en toeziet op naleving van die regels. Vrijdagmiddag ongein kan u immers als eigenaar duur komen te staan.

Eigen gebrek.

Heeft u eigen gebrek meeverzekerd dan bent u met de WA verzekering verreiker ook verzekert bij schade omdat de verreiker kapot gaat door bijvoorbeeld constructiefouten en materiaalgebrek. De verreiker mag vaak niet ouder zijn dan zes jaar; dan is deze extra dekking nog mogelijk toe te voegen aan een wa verzekering verreiker. De condities verschillen sterk per verzekeraar maar wij helpen er graag bij dit uit te zoeken. In hoeverre het ook ene zinvolle toevoeging hangt in hoge mate af van het gebruik, de mate waarin er onderhoud op wordt gepleegd en of de eigenaar zelf veel stortingen zelf kan verhelpen. Eigenaren met ene eigen onderhoudsdienst, monteurs en garage zullen hier niet vaak gebruik van maken.

Letselschade bestuurder.

Het meeverzekeren van dit bestuurdersrisico op een WA verzekering verreiker is een goed idee. Dat is perse nodig vanuit de wettelijke aansprakelijkheid maar het is altijd goed als de bestuurder van de verreiker financieel wordt gecompenseerd als er schade is.

Hieronder een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij verreiker verzekering. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet juist gebruiken van de verreiker. De vele verreiker ongevallen met werkmaterieel geeft aan dat menig bestuurder onvoldoende besef heeft van de risico bij het gebruik van werkmaterieel zoals verreikers.  De schade kan enorm zijn. De schade aan de verreiker kan natuurlijk een groot probleem.zijn.  Maar denk eens aan letselschade. Dat kan een forse schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid WA verzekering verreiker geven. Dat komt mede door de gevolgschade bij letselschade. Als iemand lange tijd niet kan werken zal een grote claim worden neergelegd bij de eigenaar van de verreiker.

Verreiker premieberekening

 


Een brokje ellende met verreikers hieronder…….

 

Overzicht alle bedrijven verzekeringen
Verzekeringen

WIA excedent verzekering 2019 premie uitgeplozen

Met de WIA excedent verzekering vult het inkomen van zijn medewerker aan tot een vast percentage van het salaris, meestal 70% maar lager mag ook. Deze verzekering is vooral interessant voor medewerkers met een hoog inkomen van € 56.000,- of meer. WIA excedent verzekeringWant met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot een door de overheid vastgesteld maximumbedrag. De WIA excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan, zodat de financiële terugval minder groot is.

Voor wie?

Het Sociale Verzekeringsloon is momenteel € 56.000,-. Deze WIA excedent verzekering is dus voor deze werknemers bedoeld. Voor wie niet? Deze verzekering is niet voor DGA’s, ZZP-ers of werknemers met een fulltime loon lager dan het SV loon.

De WIA excedent verzekering

Is verzekering nuttig?

Gewoon werken, een goed (hoog) inkomen ontvangen en plots gebeurt er iets waardoor er niet meer volledig gewerkt kan worden. Dan kan de terugval in inkomen groot zijn. Weinig werknemer zijn in staat om een 30% inkomensterugval op te vangen; laat staan 50% of meer. Daarom is een WIA excedent verzekering nuttig.

Werkners met ene inkomen lager dna het SV loon hebben wel vaka een maximale verzekeringsdekking. Juist bij de groep werknemers met een hoger inkomen zijn, met een WIA excedent verzekering de arbeidsvoorwaarden weer gelijkgetrokken.

De wet WIA in het kort

(meer…)

Verzekeringen, Ziekte en arbeidsongeschiktheid

CAR verzekering bouw 2019 – Direct premie berekenen

Een CAR verzekering bouw (Construction Allrisk verzekering). Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben deze CAR verzekering vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw

CAR verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Als dus vlak voor de oplevering van een huis aanbouw door een storm die aanbouw verwoest wordt, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit.

Voordelen CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering)

De schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

 1. Het werk is vaak in ieder geval tot € 50.000,- verzekerd. Maar ook hogere bedragen zijn goed en tegen redelijke premies verzekerbaar.
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever ook voor € 50.000,-.
 3. Hulpmateriaal verzekerd voor € 10.000,-.
 4. Persoonlijke eigendommen directie/personeel € 2.500,-.
 5. En soms ook transport van goederen. Soms is dat verzekerd op de polis van de bestelauto of vrachtwagen.
 6. De verzekeraar betaalt de reparatiekosten maar ook de kosten om de materialen weer aan te kopen. Ook betalen ze de kosten om de schade precies vast te stellen en die uitgaven om directe schade te beperken.

Welke nadelen CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering)

 1. Als u aantoonbaar erg onzorgvuldig bent. Denk maar eens aan het niet afdekken van een bouwwerk terwijl het hard gaat regenen en er een flinke waterschade ontstaat.
 2. Of omdat u bij het leggen van de dakpannen u niet houdt aan de voorschriften.
 3. Ook als u gewoon uw werk niet goed doet, zal de verzekeraar een schadeclaim niet gemakkelijk accepteren. Een muur verkeerd metselen is gewoon een ondernemersrisico en zal niet vaak tot een uitkering leiden.
 4. Brand en ontploffing worden ook kritisch bekeken omdat die vaak verzekerd kunnen worden op andere verzekeringen.

Lenen van zaken “op zicht”

U heeft vast wel eens gehuurde of geleende apparatuur; een compressor of technische apparatuur. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzichtrisico dus niet standaard.

Wie zijn er verzekerd op CAR verzekering bouw

Uzelf natuurlijk als verzekeringnemer; de opdrachtgevers; de gebruiker of de eigenaar; onderaannemers en natuurlijk de hoofdaannemer en mensen die voor hen werken; maar ook bijvoorbeeld de constructeurs en de architect de eigen adviseurs. Toch zijn er ook bij deze verzekering altijd juridische valkuilen dus laat u goed voorlichten. Kijk dus altijd goed naar de verzekeringsvoorwaarden.

De vergelijking CAR verzekering bouw

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15-25% van de premie zonder assurantiebelasting afhankelijk van het type verzekering. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Premie informatie CAR verzekering bouw

De premie voor een CAR verzekering bouw is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft. Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt; het eigen risico telt maar één keer per schadegeval. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 12%.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie CAR verzekering bouw

Video

bouw

Hotel verzekeringen 2019 – Verzuimtips voor werkgevers

Hotel verzekeringen is niet een onderwerp waar veel hotel eigenaren zich graag mee bezig houden. Bij een schade wilt u geen discussies over de details van voorwaarden van de hotel verzekeringen maar een direct en royale afwikkeling van schade door de goede kwaliteit hotel verzekeringen. Let op dit gaat dus over hotel gelegenheden om te overnachten en ontbijten. Eventueel ook (restaurant)accommodatie voor het gebruiken van warme lunches en diners. Het artikel hieronder gaat voornamelijk over het mogelijke ziekte verzuim van uw medewerkers. Onderaan treft u specifieke verzekeringsinformatie aan. Het kan dus gaan over:

 1. hotel verzekeringenHotel met restaurant
 2. Hotel zonder restaurant
 3. Bejaardenhuizen
 4. Ziekenhuizen
 5. Kli­niek of an­de­re zorg­in­stel­ling
 6. In­stel­ling voor gees­te­lij­ke, so­ci­a­le en/of ver­sla­vings­zorg
 7. etc.
Verzuimverzekeringen offertes

De basisverplichting voor de hotel werkgever bij ziekte

In de wet is geregeld dat er minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald in de eerste twee ziekte-jaren. Veel CAO’s (overzicht alle CAO’s) vinden echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Vaak wordt dan gekozen voor 100% van het loon in het eerste verzuimjaar en 70% in het tweede verzuimjaar. Dat kan ook gelden bij Ziekteverzuim oproepkrachten. Kijk dus altijd even na wat de afspraken zijn in de CAO van uw bedrijfstak. Goede hotel verzekeringen passen de dekking aan aan de vereisten die in een CAO staan.

Ziekteverzuim hotelpersoneel

(meer…)

Verzekeringen

Verzekeren winkel 2019 premies en tips

Verzekeren winkel 2019 is niet een onderwerp waar veel ondernemers zich graag mee bezig houden. Hieronder concentreren we ons op de specifieke risico’s van winkels. Een “echte” fysieke winkel, opslag of kantoorruimte. Maar ook vaak gecombineerd met een webshop. Die zullen natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. Hieronder kijken we echter alleen even naar de bedrijfsrisico’s rondom winkels.

Winkel verzekeringen premie-offerte aanvragen

Preventie winkel verzekeringen

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkel verzekeringen zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij meehelpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Ook wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Verzekeren winkel 2019 gaat om meer dan een polis. Denk ook eens aan een vaak gratis analyse door de brandweer.

Even wachten met afsluiten?

Verzekeren winkel

Beslissingen over het verzekeren winkel worden vaak uitgesteld. Logisch want het is best een lastige materie en de keuze zijn groot. Wij doen altijd ons best om het transparant te maken maar dat lukt niet altijd simpel omdat het een moeilijke beslissingen blijven met vaak best stevige premie. Luister eens naar dit verhaal over het afsluiten en gedekt zijn; misschien dat we met een paar interessante voorbeelden het denken over polissen iets interessanter kunnen maken.

(meer…)

Verzekeringen

Restaurant verzekering 2019 tips brand & aansprakelijkheid

Een restaurant verzekering is een redelijk ingewikkelde verzekering door de aard van de verschillende horecabedrijven. Ook de vele kleine en grote risico’s maken dit een interessante maar belangrijke groep horeca ondernemingen om goed te verzekeren. Horeca ondernemers hoeven zich niet altijd te laten afschrikken door het groot aantal (noodzakelijke en soms overbodige) polissen. De begeleiding moet efficiënt zijn; niets teveel premie maar precies passend. Ook zal de omschrijving van elke verzekering correct moeten zijn; bij een schade wilt u geen discussies over de details van voorwaarden maar een directe en royale afwikkeling van schade door goede een restaurant verzekering. Direct online een premie is eenvoudig via deze paginalink.

Grote financiële risico zijn er bij een brand en als u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. We gaan hieronder die zaken bespreken.

Bedrijfsaansprakelijkheid premieberekening

Verdeling soorten restaurant

restaurant verzekeringDe verdeling is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen het risico per soort restaurant beoordeelden. Het ene restaurant is het andere niet. Het maakt voor de premie en de voorwaarden een groot verschil.

 1. Restaurant. Publieke eetgelegenheid voor het gebruiken van warme lunches en diners. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 2. Bistro. Eenvoudige publieke eetgelegenheid
 3. Bodega. Horecagelegenheid waar wijn centraal staat. Geen maaltijdbereiding of consumptie van warme gerechten of maaltijden.
 4. Shoarmazaak. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van geroosterd vlees, zoals shoarma en kebab. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 5. Pizzeria. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van pizza’s en andere Italiaanse gerechten. Eventueel ook bezorgen en afhalen van maaltijden/gerechten.
 6. Afhaalrestaurant. Een restaurant waar maaltijden/gerechten afgehaald kunnen worden. Geen gelegenheid voor het gebruiken van maaltijden.
 7. Pannenkoekenhuis. Publieke eetgelegenheid, gespecialiseerd in het bereiden van pannenkoeken.

Bij de offerteaanvraag controleren wij altijd even de SBI inschrijving en uw website zodat u de beste restaurant verzekering krijgt bij de meest gunstige verzekeringsmaatschappij.  Heeft u een café? Kijk dan even op onze pagina over café verzekeringen.

Horeca verzekeringen premie-offerte aanvragen

(meer…)

Verzekeringen
Reacties uitgeschakeld voor Heftruck verzekering uitsluitingen 5 voorbeelden 2019

Heftruck verzekering uitsluitingen 5 voorbeelden 2019

heftruck verzekering uitsluitingenHeftruck verzekering uitsluitingen zijn aanwezig bij alle drie verzekeringsvormen. Die drie vormen zijn: Wettelijke aansprakelijkheid bij het gebruik van een heftruck. Eventuele brand/diefstal van de heftruck. Als dit  risico aanwezig is, en de heftruck al iets ouder is, dan wordt er vaak gekozen voor beperkt casco heftruck verzekering. Het volledig casco verzekeren van een heftruck is eigenlijk alleen zinvol als de dagwaarde een redelijke verhouding heeft tot de nieuwwaarde. Is het dus een redelijk nieuwe heftruck kies dan voor volledig casco verzekering, maar het blijft een afwegen tussen kans en risico.

Zeker zo belangrijk bij het uitzoeken van een goede verzekering, is het bekijken van de uitsluitingen. De meesten van de uitsluitingen zijn goed zelf na te gaan. Voorbeelden van een lijstje uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte staan hieronder.

Heftruck premieberekening (meer…)

Verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants oplossing 2019

Veel accountants en register accountants RA’s zullen op zoek moeten naar een nieuwe aanbieder want de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants want Nationale-Nederlanden stopte 2018. Wij hebben de  vergelijking al gemaakt en de voorwaarden en prijs vergeleken. Want vergelijken is cruciaal omdat u als accountant / ondernemer te maken krijgt met eigen beroepsfouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

HDI Global SE

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

Een polis zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden gaf u dekking voor zuivere vermogensschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Die schade is verzekerd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden wordt, als het aan ons ligt, vervangen door de polis van HDI Global SE. Een prima alternatief.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants Nationale-Nederlanden

(meer…)

Verzekeringen