VVE Aansprakelijkheidsverzekering 2021 pakket premies

Het bestuur moet altijd veel aandacht hebben voor de aansprakelijkheid van hun vereniging en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Het opzetten van een goede en goedkope VVE aansprakelijkheidsverzekering is een klus waar voor elk Bestuur veel tijd en moeite in gaat zitten. Zeker als vrijwillige bestuurder wilt u niet geconfronteerd worden met een hoge claim.  Toch is het goed te doen ook deze risico’s die verbonden zijn aan het pand/opstal voor een redelijke premie en zonder al teveel inspanning verzekerd te krijgen.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering pakketpremie

VVE pakket verzekering premie berekenen

Waaruit hoort een standaard pakket te bestaan?

 1. Opstalverzekering (inclusief glas)
 2. VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is het tweede onderwerp voor de VVe om te bespreken. Eerder hebben we uitgebreid de VVE gebouwenverzekering geanalyseerd. Zoals gezegd kan een bestuur van een VVE niet het risico lopen dat er de VVE geconfronteerd wordt met een forse claim. Vooral aansprakelijkheid uit schade aan zaken of letselschade zijn de moeite waard extra te bespreken.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) tips

[Lees meer…] overVVE Aansprakelijkheidsverzekering 2021 pakket premies

CAR verzekering zelfbouw – 2021 directe premies particulieren

premie bouwverzekering
CAR verzekering zelfbouw

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR verzekering zelfbouw kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR verzekering zelfbouw doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

Bouw eigen woning - CAR premie berekenen

Vaste duidelijke premie CAR verzekering zelfbouw

De CAR verzekering zelfbouw verzekering premie hangt af van een aantal zaken, onder andere van de bouwtermijn en de (geschatte) eindwaarde van het bouwwerk. U betaalt de premie in één keer. En u bent dan meestal gedurende maximaal 12 maanden verzekerd. Bij de bouw van een eigen woning van € 300.000,- zal de eenmalige premie globaal € 500- tot € 800,- bedragen. Zowel het werk als de aansprakelijkheid is dan verzekerd.

1. Het werk is verzekerd op een CAR verzekering zelfbouw

De CAR verzekering zelfbouw verzekering vergoedt vaak de volgende schade:

 1. Schade aan uw woning tijdens de (ver)bouwperiode, zelfs als u de schade zelf veroorzaakt;
 2. Schade die het bouwbedrijf veroorzaakt bij werk na de oplevering, tijdens de onderhoudsperiode (standaard 3 maanden). Maar alleen als de onderhoudsperiode in het contract met de aannemer of in het bouwplan staat. De kosten van het opruimen van de schade zijn gratis meeverzekerd voor maximaal 10 procent van het verzekerde bedrag.
 3. Diefstal van bouwmaterialen.

2. De aansprakelijkheid voor schade aan andere is verzekerd

De CAR verzekering zelfbouw Verzekering is ook een aansprakelijkheidsverzekering:

 1. Veroorzaakt u met uw werkzaamheden schade bij anderen? Dan bent u daarvoor verzekerd. Let op: dit geldt alleen voor schade die u veroorzaakt tijdens de bouw of verbouwing, of tijdens de onderhoudsperiode vlak daarna.
[Lees meer…] overCAR verzekering zelfbouw – 2021 directe premies particulieren

VVE verzekeringen 21 tips en direct pakketpremies 2021

VVE besturen moeten goed zorgen voor hun VVE verzekeringen. Voor het regelen van goede VVE verzekeringen is een taak van de Vereniging waar vaak veel tijd en moeite in moet gaan zitten. is een belangrijke taak van (het bestuur van) een Vereniging van Eigenaren (VVE). De risico’s goed verzekeren tegen een aantrekkelijke premie is eigenlijk best goed mogelijk.

VVE pakket verzekeringen 3 plus 1

VVE pakket verzekering premie berekenen

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. VVE Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE

We gaan hier eerst het gebouw in de VVE verzekeringen doornemen. Een noodzaak voor elke bestuurder van de VVE om het gebouw in de VVE verzekeringen goed op orde te hebben. De volgende punten zijn een mooie checklist.

[Lees meer…] overVVE verzekeringen 21 tips en direct pakketpremies 2021

VVE gebouwenverzekering. 2021 compleet online pakketprijs.

Vereniging van Eigenaren verzekering zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

Soorten VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering premie berekenen

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering premie berekenen

[Lees meer…] overVVE gebouwenverzekering. 2021 compleet online pakketprijs.

VVE appartementen verzekering pakketpremies 2021

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een Individuele VVE appartementen verzekering een oplossing.

VVE appartementen verzekering

VVE pakket verzekering premie berekenen

De individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een Individuele VVE appartementen verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een Individuele VVE appartementen verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent.

[Lees meer…] overVVE appartementen verzekering pakketpremies 2021

Aannemer bedrijfsaansprakelijkheid online premies 2021

Een aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering komt in veel verschillende vormen voor. Dus om dat duidelijkheid te krijgen, is hieronder een eenvoudig maar doeltreffend lijstje gemaakt. Gewoon doorstrepen welke aannemer verzekering niet past bij uw bedrijf. Daarna eenvoudig zelf berekenen welke premie er voor betaald moet worden.

Aannemer premie berekenen

Aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.

aannemer verzekering

Iedereen heeft wel een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aannemer bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de zakelijke variant erop. Een aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de aannemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Twee voorbeelden om dat duidelijk te maken.

[Lees meer…] overAannemer bedrijfsaansprakelijkheid online premies 2021

Aannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Een goede aannemersbedrijf verzekering is een toenemend aandachtspunt voor bouwbedrijven. Vooral vanwege incidenten zoals de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. De aannemersbedrijf verzekering staat volop in de aandacht.

Aannemer premie berekenen

Wettelijke aansprakelijkheid

aannemersbedrijf verzekering

Een wettelijke aansprakelijkheid voor aannemersbedrijven verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij van bijvoorbeeld de Grenfell Tower uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de aannemersbedrijf verzekering.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken. De aannemersbedrijf verzekering  zal immers niet alle aansprakelijkheid en de bijbehorende kosten dekken. Preventie is dus cruciaal op elke bouwplaats.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

https://open.spotify.com/episode/47BTBcH7hWUTbDkMb8FhMD?si=i2a-YN14QOu4ORHcgDLh_g&dl_branch=1
[Lees meer…] overAannemersbedrijf verzekering lage online premies 2021

Meldplicht bestuurders datalekken. Tips en online premies.

Meldplicht bestuurders datalekken mag niet onderschat worden.Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens). We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Begin december verschenen de beleidsregels over deze meldplicht. In deze regels wordt aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is een datalek te melden.

Beleidsregels meldplicht datalekken

De beleidsregels meldplicht datalekken. Meer informatie over cyberrisico’s zoals meldplicht bestuurders datalekken en bedrijfsschade en de boete op grond van de meldplicht Datalekken vindt u in deze mooie interactieve cyberbrochure

Voorbeelden meldplicht datalekken

 • Meldplicht bestuurders datalekken
  Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Een toelichting bij “lees meer”
  Er is dan dus ook Meldplicht bestuurders datalekken.
 • Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Een toelichting bij “lees meer”
 • De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Een toelichting bij “lees meer”

Afwegen of een datalek gemeld moet worden

Op basis van drie afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een meldplicht bestuurders datalekken is:

 1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
 2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
 4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

https://open.spotify.com/episode/3pQ5rID5S0ek5XJrDXuSyX?si=rfa6p-bqR3ukta7ozj7KXw&dl_branch=1

Meldplicht bestuurders datalekken en bestuurdersaansprakelijkheid

Natuurlijk zijn deze risico’s prima te verzekeren tegen premie vanaf € 100,- per maand voor een verzekerd risico van € 500.000,-. Let overigens ook op de bestuurlijke aansprakelijkheid.  Alle offertes zijn op te vragen.

[Lees meer…] overMeldplicht bestuurders datalekken. Tips en online premies.

Verkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2021 AOW

De AOW wordt beschouwd als één van de belangrijkste voorzieningen in Nederland. En dus ook een voorziening waar veel aandacht aan zou moeten worden gegeven vanwege de hoge kosten en het grote maatschappelijke belang. De 4-jaars verkiezing 2021 AOW plannen van een politieke partijen horen dus volop aandacht te krijgen. Hieronder

 • 1. De politieke partij;
 • 2. Een (eigen) korte omschrijving;
 • 3. De gevonden AOW citaten/standpunten uit het programma;
 • 4. Een link naar het partijprogramma.

50 PLUS

AOW maximaal

Verkiezing 2021 AOW

De 50Plus verkiezing 2021 AOW standpunten. 50PLUS wil een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd. AOW-ers krijgen een 13e-maand. Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent); Geen fiscalisering. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven. AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen. We willen voor ouderen met alleen AOW en een klein pensioen, een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken. 50PLUS pleit voor digitaliseringlessen voor niet-digivaardige mensen.

50Plus Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


CDA

Geen AOW standpunten bekend

Verkiezing 2021 AOW

De CDA verkiezing 2021 AOW standpunten. Helaas, hun verkiezingsprogramma 2021 AOW standpunt staat nergens vermeld. Er is wel een AOW pagina op de website echter zonder feitelijke AOW standpunten.

CDA Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


Christen Unie

Minstens plus 10%

Verkiezing 2021 AOW

De Christen Unie verkiezing 2021 AOW standpunten. De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd, maar tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd. Daarnaast wordt de huidige ouderenkorting omgevormd tot een op het huishouden gebaseerde korting met een meer geleidelijke afbouw dan de huidige heffingskorting. We houden naast de basiskorting een ouderenkorting overeind om te voorkomen dat mensen er door de verdere fiscalisering van de AOW op achteruit zouden gaan. We verhogen het wettelijk minimumloon. De bijstand en de AOW stijgen met deze verhoging mee.

CU Programma Verkiezingen 2021 AOW (Pdf)


[Lees meer…] overVerkiezing 2021 AOW programma politieke partijen

Online scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid premie

Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

 1. Startende stichtingen en verenigingen. Die kunnen volstaan met een eenvoudige maar complete starter verzekering.
 2. Reguliere stichtingen en verenigingen. Daar bestaat de online goedkope basis verzekering voor.
 3. BV’s en NV’s zijn altijd iets lastiger. De maatwerkofferte aanvraag kan gebruikt worden voor deze offerte aanvraag.
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is online eenvoudig. Wilt u even persoonlijk overleg over dit gevoelig onderwerp. Bel mij op 020-6200825 Gerrit-Jan Doorneweerd. Ik beloof u dat het een verrassend gesprek wordt.

Welke grote lijnen en kleine details spelen er?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Het helpt u bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen.

[Lees meer…] overOnline scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021