transitieplan voorbeeld

De Transitieplan voorbeeld sjablonen zijn opgesteld voor een werkgever met één pensioenregeling die deze pensioenregeling onderbrengt bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling PPI. 

Transitieplan voorbeeld NIEUW

Iedere werkgever moet een transitieplan opstellen, dat de basis vormt voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling met een vlakke premie onder het nieuwe pensioenstelsel. Alle keuzes met de voor- en nadelen, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe pensioenregeling zijn in het transitieplan opgenomen. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het opnemen van het eindresultaat – de gemaakte keuzes – van het overleg tussen werkgever(s) en werknemers(vertegenwoordiging), maar ook om het beschrijven van de afwegingen die tot deze keuzes hebben geleid. In het transitieplan voorbeeld wordt gemotiveerd waarom de transitie (en daarmee het geheel aan gemaakte keuzes) leidt tot een evenwichtige overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Transitieplan voorbeeld Eerbiedigende Werking

Een werkgever kan er soms verstandig aan doen gebruik te maken van de eerbiedigende werking. Dat vereist weliswaar niet een transitieplan maar wordt wel aangeraden. Het transitie voorbeeld sjabloon is hieronder te downloaden.

Transitieplan voorbeeld sjabloon

Meerdere pensioenregelingen

Als er meerdere pensioenregelingen zijn kan de werkgever kan ervoor kiezen de aanpassingen van de verschillende pensioenregelingen terug te laten komen in één transitieplan voorbeeld . In dat geval kan dit sjabloon behulpzaam zijn,  maar dienen de verschillende regelingen in onderlinge samenhang te worden bekeken. Het is echter geen verplichting om bij meerdere pensioenregelingen één transitieplan te maken: de werkgever kan ook kiezen voor verschillende transitieplannen.

De hoofdstukken van dit sjabloon sluiten aan bij de wettelijke vereisten van het transitieplan. Het document is als volgt opgebouwd:

  • Algemene gegevens – Invullen (contact)gegevens betrokken partijen, uitgangspositie en moment van overgang naar nieuwe pensioenregeling.
  • Contractkeuze en inrichting pensioenregeling – Een onderbouwing van de contractkeuze en een overzicht van de karakteristieken van de huidige en nieuwe pensioenregeling.
  • Uitgangspunten en doelstellingen transitie – Een toelichting op de uitgangspunten en doelstellingen voor een evenwichtige transitie.
  • Evenwichtige transitie – Inzicht in de transitie-effecten en onderbouwing van de evenwichtigheid van het geheel aan gemaakte keuzes. 
  • Ondertekening – Weergave status arbeidsrechtelijk wijzigingstraject en ondertekening.

Het transitieplan beschrijft de aanpassing van de pensioenregeling, vulling van een eventuele risicodelingsreserve, de afspraken over adequate en kostenneutrale compensatie en de verantwoording van de evenwichtigheid van al deze afspraken.

Audio

Gebruik transitieplan voorbeeld sjabloon

Het sjabloon heeft de vorm van een zogenoemde interactieve PDF. Er kan door het document worden genavigeerd door te klikken op ‘volgende pagina’ of ‘volgende hoofdstuk’, ‘terug naar startpagina’ of er kan direct naar het gewenste hoofdstuk worden genavigeerd. Waar een ‘i’ staat in het sjabloon kan deze worden aangeklikt en verschijnt er extra informatie. Deze extra informatie verdwijnt weer op het moment dat het tekstvak wordt ingevuld. Na ieder hoofdstuk is er ruimte gelaten voor het opnemen van een toelichting en het benoemen van de bijlagen. De bijlagen zelf, zoals berekeningen ter onderbouwing, kunnen niet in het sjabloon zelf worden ge-upload. Deze bijlagen zullen een integraal onderdeel uitmaken van het transitieplan als bijlagen. In het transitieplan kan aangegeven worden welke bijlagen horen bij het transitieplan voor een goed overzicht. Het pdf bestand dient u op uw eigen omgeving op te slaan, voordat u het gaat invullen. Als u het bestand online invult en wegklikt, dan is alles wat u heeft ingevuld weer verdwenen.

Snelkeuze

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen