U treft hieronder de feiten en cijfers rondom de AOW Franchise 2023 aan.

Basis AOW Franchise 2023

€ 16.322,-  Enkelvoudig gehuwd, middelloon en beschikbare premie.

€ 18.470,-  Enkelvoudig gehuwd, eindloon.

(AOW Franchise 2022) en (AOW Franchise 2024)

Zelf rekenen collectief bedrijfspensioen

Bedrijfspensioen - berekening

Overige AOW Franchise 2023

 • € 32.644,-  Gehuwd met maximale toeslag, middelloon en beschikbare premie.
 • € 36.939,-  Gehuwd met maximale toeslag, eindloon.

 • € 23.962,-  Ongehuwd, middelloon en beschikbare premie.
 • € 27.114,-  Ongehuwd, eindloon.

Totaal overzicht meerdere jaren Belastingdienst (CAP)

Premiestaffelbesluit 2019 Meest recente premiestaffels

Algemeen AOW franchise 2023

Eind van de maand januari 2023 zal iedereen een nieuwe salarisstrook hebben ontvangen. Voor werkgevers is het dus zaak (indien van toepassing) de nieuwe eigen pensioenbijdrage te vermelden. De berekening van de eigen bijdrage is als volgt. Als er sprake is van een eigen pensioen bijdrage 2023 in een pensioenregeling dan bedraagt die bijdrage vaak een percentage van de pensioengrondslag. (zeg 4%)

Fulltime pensioengrondslag = fulltime jaarsalaris -/- AOW franchise 2023.

Deze fulltime pensioengrondslag maal het parttime percentage levert de pensioengrondslag op voor de berekening van de premie of pensioenaanspraken. De eigen pensioen bijdrage 2023 is dus een percentage van deze pensioengrondslag.

Eigen bijdrage 2023 werknemer berekening

Een rekenvoorbeeld

 1. Salaris € 36.322,- fulltime
 2. AOW franchise 2023 € 16.322,-
 3. Pensioengrondslag € 20.000,-
 4. Parttime percentage 80%
 5. Pensioengrondslag € 16.000,-
 6. Eigen pensioen bijdrage 2023 (stel) 4% per jaar dus € 640,- per jaar
 7. Per maand € 53,33 inhouding eigen bijdrage pensioen

Eigen pensioen bijdrage 2023 berekening

Maximum pensioengevend loon

Het maximum FT pensioengevend loon per 1 januari 2023 staat op € 128.810,-. Bij een hoger fulltime salaris zal dit salaris dus als uitgangspunt dienen.

Voorbeeld

 1. Salaris € 134.866,- fulltime
 2. Echter maximum pensioensalaris € 128.810,-
 3. Minus – AOW franchise 2023 € 16.322,-
 4. Maximale pensioengrondslag € 112.488,-

Netto pensioen

Netto pensioen is een fiscaal ondersteunde oudedagsvoorziening voor inkomen boven € 128.810,- . De premie of inleg voor deze voorziening wordt betaald uit het netto-inkomen en is niet aftrekbaar in box 1. De uitkeringen zijn niet belast in box 1. De waarde van de voorziening vormt vrijgesteld vermogen in box 3. De regeling kan door de werkgever collectief worden opgezet.

Netto pensioen maximale inleg

De maximaal toegestane premie/inleg is gerelateerd aan het gezamenlijke bedrag van de inkomensbestanddelen in het voorafgaande kalenderjaar voor zover dit meer bedraagt dan 128.810,- . De maximale opbouw is globaal 1,875% van het gemiddeld verdiende inkomen boven de aftoppingsgrens. De maximale premie/inleg is gerelateerd aan de staffel.

AOW Franchise 2023 factor

Vanaf 1 januari 2015 is de franchisefactor voor een middelloon- en een beschikbare premieregeling 100/75 van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet naar boven worden afgerond. Anders is er geen sprake van “ten minste”. De minimale fiscale AOW Franchise 2023 is voor respectievelijk een eind- en middelloonregeling dus € 18.470,- resp. € 16.322,-

Middelloon en eindloon percentage 2023

Rekenregels Ministerie 2023

Bovenmatig pensioen

Bij de pensioenopbouw moet dus rekening worden gehouden met de AOW Franchise 2023. Gebeurt dat niet, dan kan er een fiscaal bovenmatig pensioen ontstaan. De gevolgen van een dergelijk onzuivere pensioenregeling wordt hier besproken. Als gevolg van de wijziging van de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar (2017) naar 68 jaar (2018) is er een daling van de fiscale ruimte. Oftewel er wordt een jaar langer premie betaald en dus is de maximale staffel premie verlaagd in 2018. Deze vermindering staat los van het gebruik van de AOW Franchise 2023.

AOW Franchise 2023 DGA

Hoewel volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) het sinds 2020 niet langer mogelijk is om het pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer op te bouwen, blijven de hogere franchises voor DGA’s met pensioen in eigen beheer relevant. Deze hogere franchises gelden voor DGA’s die hun PEB niet hebben afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Voor hen is er namelijk nog steeds sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer.

DGA pensioen - berekening

Franchise 2022 en eerdere jaren

 • Hier treft u de AOW franchise 2022.
 • Hier treft u de AOW franchise 2021.
 • Hier treft u de AOW franchise 2020.
 • Hier treft u de AOW franchise 2019.
 • Hier treft u de AOW franchise 2018.
 • Hier treft u de AOW franchise 2017
 • Hier treft u de AOW franchise 2016 en in voorafgaande jaren.

Afwijkende franchises

Er zijn diverse pensioenregelingen waar een afwijkende franchise gehanteerd moet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan excedent pensioenregeling die aanvullend zijn op bijvoorbeeld een bedrijfspensioenfonds regeling. Voorbeeld. Bij een BPF Horeca en Catering zal bij een excedent pensioenregeling rekening moeten worden gehouden met een verhoogde franchise door het maximum pensioengevend salaris basispensioenregeling op fulltime basis:van ongeveer € 38.000,- .

AOW, franchise en 68 jaar

Er wordt bij het gebruik van de AOW franchise 2023 geen verschil gemaakt tussen de verschillende pensioen(richt)leeftijd en de verschillende ingangsdata van de AOW. Uitgebreide informatie kunt u terugvinden in ons artikel Pensioenleeftijd 68 jaar de emotie en de feiten.

Audio pensioengebouw

Algemene uitleg over ons pensioengebouw kunt u beluisteren in onze audio over het Nederlandse pensioengebouw.

Audio DGA pensioen

Informatie over het opbouw van een pensioenregeling voor de DGA kunt u hieronder beluisteren.

Offertes & Premies

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Gerelateerde artikelen AOW franchise 2023

Pensioenadvies collectief
Pensioenbeheer collectief
15 klussen voor goed bedrijfspensioenbeheer
Offerte pensioen collectief aanvragen
68 jaar de emotie en de feiten