CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar

CAR verzekering projectontwikkelaar

CAR verzekering projectontwikkelaar per project kan financieel verstandig en interessant zijn. Daarmee regelt de projectontwikkelaar een tijdelijke CAR als opdrachtgever. Daarmee is er een grote flexibiliteit mogelijk per project. Elk project kent immers haar eigen bijzonderheden; een bestaand pand verbouwen of nieuwbouw, etc.

Aannemer pakketverzekering formulier Of bereken eerst de premie hier.

CAR verzekering projectontwikkelaar 9 keer

Tijdens de bouw is een eigen CAR verzekering projectontwikkelaar verstandig. Een CAR is dus een verzekering voor eigen schade tijdens de bouw. Hieronder de redenen om een eigen tijdelijke CAR per project te starten:

  1. Er is zekerheid dat het werk is verzekerd. Een controle van de aannemerspolis bij de aanvang van het werk garandeert niet dat tijdens de uitvoering van het werk de polis (ongewijzigd) blijft bestaan. Er bestaat geen garantie dat de premie is voldaan.
  2. U weet wat er is verzekerd. Uiteraard kent u de polis die u zelf heeft afgesloten beter dan de verschillende onderdelen van diverse polissen bij meerdere verzekeraars.
  3. In geval van schade ontvangt u de schadepenningen. Naast een betere controle wordt hiermede voorkomen dat indien de aannemer tijdens de bouwperiode failliet gaat, schadepenningen aan de curator ter beschikking komen, en mogelijk niet aan u.
  4. Het controleren van de verschillende aannemerspolissen, wat een goede assurantiekennis verlangt, is niet langer nodig.
  5. U hebt de beschikking over de CAR verzekering projectontwikkelaar. Bij een aansprakelijkstelling na afloop van het werk kan een aannemerspolis tot moeilijkere communicatie leiden.
  6. De aannemer verzekert veelal alleen zijn eigen aanneemsom. Voor de opdrachtgever is het totale werk van belang, dus inclusief neven- en onderaannemers, werken buiten het bestek en eventueel de niet verrekenbare B.T.W.
  7. U als opdrachtgever heeft belang bij de kwaliteit van het bouwwerk. Als u de verzekering hebt afgesloten dient de aannemer een schade in ieder geval bij u te melden. Afhankelijk van de claim bepaalt u in hoeverre u bij de afhandeling betrokken wilt zijn.
  8. Uiteindelijk betaalt u de premie voor de CAR verzekering projectontwikkelaar. Door de aannemer wordt deze via de aanneemsom aan de opdrachtgever doorberekend. Dit overwegende is het verstandiger zelf als verzekeringnemer op te treden en aldus het assurantiearrangement geheel volgens uw eisen in te richten.
  9. Indien de verzekering via de aannemer(s) wordt afgesloten zal zeer waarschijnlijk algemene kosten, winst en risico over de verschuldigde premie in rekening worden gebracht.

De CAR verzekering projectontwikkelaar kan worden aangevraagd via deze invoer pagina tijdelijke CAR om de juiste verzekering aangeboden te krijgen. Voer deze altijd in per opdracht. We gaan dan dat de juiste verzekering met de juiste verzekeringsdekking wordt afgesloten.

Opstalverzekering naast CAR verzekering projectontwikkelaar

Het begint (voor een aankoop) echter met de bestaande (te kopen) eigendommen te verzekeren. Wees er op attent dat de verzekeraar op de hoogte moet zijn dat een pand bijvoorbeeld nog onbewoond is gedurende de verbouw. Dit is dus een opstalverzekering. Oftewel een verzekering voor bestaande (nog niet volledig) verbouwde panden. Om het heel scherp te formuleren: Als na de aankoop het pand de volgende dag afbrandt dan helpt daar geen CAR verzekering tegen; de enige oplossing is te zorgen dat er een opstalverzekering is.

Eigenaren aansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering is noodzakelijk omdat (ook) het pand schade kan veroorzaken aan een derde dan is die schade verzekerd.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering zorgt voor alle (niet pand gebonden) aansprakelijkheidsrisico’s. Deze risico’s zijn aanwezig als er werknemers (of bedrijven/ZZP-ers) onder de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar schade aan zaken of letselschade veroorzaken. Een cruciale verzekering die vaak naast de CAR verzekering projectontwikkelaar wordt afgesloten.

Ontwerp aansprakelijkheidsrisico van een projectontwikkelaar

Een opdrachtgever onder de UAV-GC 2005 de verantwoordelijkheid blijft dragen voor de informatie die hij aan de aannemer verstrekt.  Informatie over deze rechtzaak.

Deze CAR verzekering projectontwikkelaar kan worden aangevraagd via dit aanvraagformulier van de specialist Liberty.

Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico.

Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur voor de volledige financiële schade. Niet alleen voor uw eigen fouten maar ook voor fouten van een medebestuurslid bent u aansprakelijk. Dat zorgt vaak voor een langdurige juridisch gevechten en soms een financiële aansprakelijk die uit privé moet worden betaald.

Premie en offertes

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen