Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw wordt hieronder uitgelegd.

Zaken van een ander

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Voorbeeld; u boort in een muur en raak een waterleiding. De verdiepingen eronder komen onder water te staan. De eigenaar, bijvoorbeeld de VVE, zal de bouwer “bedrijfs”aansprakelijk stellen. Mocht de eigenaar van het complex verzekerd zijn voor dergelijke schade, dan zal de verzekeraar (die immers moet uitkeren) die schade verhalen op het bouwbedrijf.

Wanneer een bedrijfsaansprakelijkheid?

Altijd. Het is de “eerste” verzekering om af te sluiten omdat weliswaar de kans op risico niet groot is, de schade kan zeer groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan letselschade. Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw is dus snel duidelijk.

Wanneer een CAR verzekering?

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf.  Een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Voorbeeld; Vlak voor de oplevering van een huis-aanbouw wordt door een storm die aanbouw verwoest, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit. De bouwer moet immers zijn verplichting na (kunnen) komen om zijn opdracht uit te voeren. Hier zit het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw.

Wanneer een bedrijfsaansprakelijkheid?

Soms. Zeker bij financieel grotere projecten lijkt een CAR-verzekering belangrijk. Bij kleinere klussen is het voordeel van zo’n polis gering. Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw is dus groot en kies de verzekering die past bij het risico.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Premie

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk CAR bouw eigen woning premieberekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen