Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw blijft voor veel bouwbedrijven een lastig onderwerp. Uw opdrachtgevers vragen geregeld om een copie van de CAR polis. Terwijl ze eigenlijk zouden moeten vragen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. En bouwbedrijven zouden serieus goed moeten kijken naar de inhoud van een goede CAR verzekering. Hier leggen we het verschil duidelijk uit.

Kort het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR

  • Iemand heeft schade door u dan bent u bedrijfsaansprakelijk.
  • U heeft zelf schade dan sluit u een CAR-polis af.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan

  • spullen van een ander. Dat wordt zaakschade genoemd
  • letselschade.

Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Voorbeeld zaakschade; u boort in een muur en raak een waterleiding. De verdiepingen eronder komen onder water te staan. De eigenaar, bijvoorbeeld de VVE, zal de bouwer “bedrijfs”aansprakelijk stellen. Mocht de eigenaar van het complex verzekerd zijn voor dergelijke schade, dan zal de verzekeraar (die immers moet uitkeren) die schade verhalen op het bouwbedrijf.

Voorbeeld letselschade: u staat op een steiger en de hamer schiet uit uw handen en een voorbijganger wordt geraakt. Alle kosten zoals medische kosten, verzuim van het werk en inkomensterugval kunnen allemaal worden verhaald. U kunt dan een claim krijgen van het slachtoffer of verzekeraar of werkgever. Of van alle drie.

Wanneer bedrijfsaansprakelijkheid verzekeren?

Altijd. Het is de “eerste” verzekering om af te sluiten omdat weliswaar de kans op risico niet groot is, de schade kan zeer groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan letselschade. Niet alleen is overigens de claim verzekerd. Ook de juridische verweerkosten zijn meeverzekerd. Het Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR afsluiten kenne, is dus belangrijk.

Wanneer een CAR verzekering?

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf.  Een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Voorbeeld; Vlak voor de oplevering van een huis-aanbouw wordt door een storm die aanbouw verwoest, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit. De bouwer moet immers zijn verplichting na (kunnen) komen om zijn opdracht uit te voeren.

Wanneer een CAR verzekering afsluiten?

Soms. Zeker bij financieel grotere projecten lijkt een CAR-verzekering belangrijk. Bij kleinere klussen is het voordeel van zo’n CAR-verzekering gering. Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw is dus groot en kies de verzekering die past bij het risico.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Waarom wij?

  • Wij hebben honderden bouwverzekeringen onder ons beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
  • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
  • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s). Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR hebben we dus goed leren kennen.
  • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie

Aannemer pakketverzekering formulier Klusbedrijf pakketverzekering formulier Installatiebedrijf verzekering - formulier CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen