De dood van de afstandsverklaring

Afstand van partnerpensioen: werkgever moet toch betalen

De werkgever heeft de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar. De werknemer heeft afstand gedaan van het pensioen. De werknemer overlijdt en de partner claimt dat zij recht heeft op partnerpensioen. De partner stelt dat zij niet zelf voor afstand heeft getekend. De kantonrechter stelt dat de werkgever dit onvoldoende heeft betwist. Bovendien had de werkgever de werknemer onvoldoende informatie verschaft over de gevolgen van het doen van afstand van pensioen. De werkgever had de werknemer moeten wijzen op de financiële gevolgen van het doen van afstand van pensioen.

Verzekeraars zijn zeer terughoudend met het accepteren van een afstandsovereenkomst (voorheen afstandsverklaring) van pensioen. Dat terughoudendheid geboden is blijkt maar weer eens uit deze uitspraak van de kantonrechter in Apeldoorn (vindplaats Arbeidsrecht 2013-0028).

handtekeningGJ

Zoals wij eerder hier meerdere male de nadelen en de voordelen hebben gemeld moet de hoofdregel zijn om geen afstand van pensioen toe te staan. Alleen in uitzonderingsgevallen kan afstand van pensioen aan de orde zijn. In dat geval moet de werkgever er zich van vergewissen dat de handtekeningen kloppen, van zowel de werknemer als de partner. Daarnaast moet de werkgever de werknemer voldoende informeren over de financiële gevolgen hiervan.

Hulp om het goed te regelen? Bel/email even.

Pensioen Lijfrente AOW

Laat uw reactie achter