DGA lijfrente of DGA pensioen. 50% hoger

De DGA staat voor de keuze DGA lijfrente of DGA pensioen. Uiteraard is er ook een optie om het geld niet naar privé te halen maar “achter te laten” in de BV. De vennootschapsheffing en aanmerkelijke belangheffing is daarop van toepassing.

Verschil DGA lijfrente of DGA pensioen investering

DGA lijfrente. Het verschil in uitkomst tussen DGA lijfrente sparen en DGA pensioen
Verschil in lijfrente premie of of DGA pensioen investering.
DGA pensioen premie berekenen online

DGA lijfrente nabestaanden voorziening

Bij bancaire lijfrentesparen is er geen mogelijkheden een nabestaandenpensioen of wezen-regeling toe te voegen.

Bancair sparen en arbeidsongeschiktheid

Veel DGA’s hebben in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid een verzekering om te zorgen dat er een inkomen wordt betaald door de verzekeringsmaatschappij via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Echter dat inkomen, veelal 70% van het huidige inkomen, zal onvoldoende zijn om ook nog te denken aan verdere stortingen in een bancaire spaarvorm. Bij een verzekerd DGA pensioen via de eigen BV kan die mogelijkheid wel worden toegevoerd.

Het zorgt voor een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dus voor een verdere continuatie van de verdere pensioenopbouw.

DGA lijfrente

DGA lijfrente

In de eerste optie; DGA lijfrente beleggen, wordt er geld uit de BV gebruikt voor een lijfrente belegging op een DGA bancaire spaar- of beleggingsrekening. We gaan hierbij voorbij aan het rendement van deze DGA bancaire spaarvorm.

DGA Pensioen 50% hoger

Bij deze optie wordt gekozen voor een DGA pensioen belegging. Hierbij wordt er een pensioeninvestering gedaan in een DGA pensioenvoorziening die extern wordt opgebouwd. Het is onder de huidige wetgeving alleen toegestaan dit extern op te bouwen. Hieronder een link waarbij de uitkomsten van een dergelijke belegging zelf kan worden berekend. Het verschil is eenvoudig te verklaren doordat er bij een DGA Pensioen meer fiscale ruimte (tot max. 31,5%) is dan met een DGA lijfrenteverzekering (tot max. 13,3%).

Uitstellen ingangsdatum DGA pensioen of DGA lijfrente

 1. De pensioenregeling moet de mogelijkheid van uitstel bieden. Dat is voor elke goede DGA pensioenverzekering het geval. Dat geldt overig ook voor DGA lijfrente.
 2. De pensioenverzekeraar bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
 3. Het aantal werkzame uren als ondernemer moet bij uitstel tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat deze werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan acceptabel.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen of DGA lijfrente.

Beleggen of sparen

In de vergelijking is geen verschil gemaakt in de vorm van investering tussen DGA lijfrente en DGA pensioen. Dat kan via een (relatie) risico-arme spaarvorm of via een risicovoller belegging in een gespreid life cycle fonds of specifieke aandelen, etc.

Audio

Maximale premie investering.

Budgettair is een DGA pensioen goed te calculeren. U drukt de premiehoogte uit in een % van de pensioengrondslag. Dit is de maximale fiscaal acceptabele premie. Minder mag uiteraard altijd. Een voorbeeld van de maximale premie staffel.

 • 20 t/m 24 jaar 7,7 %
 • 25 t/m 29 jaar 8,9 %
 • 30 t/m 34 jaar 10,4 %
 • 35 t/m 39 jaar 12,0 %
 • 40 t/m 44 jaar 14,0 %
 • 45 t/m 49 jaar 16,3 %
 • 50 t/m 54 jaar 19,0 %
 • 55 t/m 59 jaar 22,3 %
 • 60 t/m 64 jaar 26,5 %
 • 64 t/m 67 jaar 30,6 %

Er zijn veel verschillende andere premiestaffels. Ze zijn sterk afhankelijk van de rentestand en de soort pensioenregeling. Let op de berekening wijkt sterk van van de DGA lijfrente. U bouwt met een DGA lijfrente door het gelijkblijvende percentage veel minder oudedagskapitaal op.

Flexibiliteit

DGA lijfrente

Jazeker, de DGA zeker wel. Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. De verzekeraar zal dan bij beëindiging van de regeling de DGA pensioen verzekering premievrij maken. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen. Deze flexibiliteit geldt overigens voor zowel DGA lijfrente sparen als voor een echte DGA pensioenopbouw

Conclusie DGA lijfrente

Cijfermatig is een DGA pensioen investering aantrekkelijker dan DGA bancair lijfrentesparen. U kunt bij DGA pensioen beleggen ook een aantal andere zaken toevoegen zoals partnerpensioen. U kunt ook bijvoorbeeld premievrijstelling toevoegen zodat een DGA niet geconfronteerd wordt met daling van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen kan er flexibel met de pensioenrichtleeftijd 68 jaar worden omgegaan.

Ook kunnen extra voorzieningen zoals nabestaandenpensioen en wezenpensioen worden bijgesloten. Te betalen door de eigen BV. Dat geldt teven voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie online berekeningen

Video