DGA pensioen verzekeren met 2021 premies en uitkomsten

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars.

DGA pensioen verzekeren

DGA pensioen berekening

Een DGA pensioen verzekeren in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

DGA pensioen premie berekenen online

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

Het eventuele partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen is als gegarandeerde rente verzekerd. Het DGA pensioen verzekeren kan dus inclusief extra verzekeringsonderdelen. De premie voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt ook gecorrigeerd afhankelijk van de marktrente.

Maximale premieinvestering.

Premie hoogte maximaal als % van de pensioengrondslag

DGA pensioen verzekeren
 • 20 t/m 24 jaar 7,7 %
 • 25 t/m 29 jaar 8,9 %
 • 30 t/m 34 jaar 10,4 %
 • 35 t/m 39 jaar 12,0 %
 • 40 t/m 44 jaar 14,0 %
 • 45 t/m 49 jaar 16,3 %
 • 50 t/m 54 jaar 19,0 %
 • 55 t/m 59 jaar 22,3 %
 • 60 t/m 64 jaar 26,5 %
 • 64 t/m 67 jaar 30,6 %

Nadelen DGA pensioen verzekeren

We gaan er bij de berekening vanuit dat het salaris, franchise en de rentestand tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal ook anders zijn.

Luister ook even naar onze podcast waar we verder ingaan op het DGA pensioen verzekeren.

Leeftijden en data op een rij

 • Aanvangsleeftijd DGA pensioen verzekeren. De aanvangsleeftijd is de leeftijd vanaf wanneer de DGA start met het verzekeren van zijn pensioenregeling. De minimum aanvangsleeftijd is 18 jaar.
 • Peildatum. Voor het bepalen van de pensioenaanspraken geldt 1 januari als vaste peildatum.
 • Pensioenrichtleeftijd. De leeftijd waarmee in de regeling is gerekend waarop de DGA met pensioen gaat. Als pensioenrichtleeftijd zijn mogelijk: de 60-, 61-, 62-, 63-, 64-, 65-, 66-, 67- en 68-jarige leeftijd van de DGA.

Welk salaris is de grondslag bij DGA pensioen verzekeren

Pensioengrondslag 

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

Pensioengevend loon

 • 12 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag).
 • 13 maal vast maandloon (+ eventueel 8% vakantietoeslag over 12 maanden).
 • Maximum pensioengevend loon bedraagt € 103.317,00 (aftoppingsgrens 2017).

AOW-franchise

De AOW-franchise bij het DGA pensioen verzekeren bedraagt 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde of (n.v.t. bij gedeeltelijk ongehuwde of een jaarlijks door de werkgever op te geven bedrag voor een regeling waarbij het partnerpensioen en eigen beheer) het wezenpensioen op basis van middelloon worden berekend.
De franchise bedraagt 100/66,67 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde of
ongehuwde of een jaarlijks door de werkgever op te geven bedrag voor een regeling waarbij het partnerpensioen en het wezenpensioen op basis van eindloon worden berekend.

Op de pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal bij leven op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Het tarief voor het kapitaal bij leven wijzigt gedurende de garantieperiode niet. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de DGA en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het DGA pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak)  noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Actuarieel

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. Gebruikt is overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. Staffelbesluit

Franchise € 13.123 (100/75 van de AOW gehuwd inclusief vakantietoeslag)

 • Voorbeeld percentage marktrente 3,700 %
 • Marktrente op pensioendatum 0,750 %

Bij de opgave van het voorbeeld pensioenkapitaal op 68 jaar wordt rekening gehouden met een rentestand van 3,7%. De werkelijke gemiddelde rentestand zal afwijken van dit percentage. de afgelopen jaren is de rentestand veel lager geweest en dus zal de premieinvestering bij het DGA pensioen verzekeren in een lager pensioenkapitaal resulteren als dit ongewijzigd blijft. Bij de uitwerking van de berekening van de verzekeraar zullen tevens lagere percentage worden vermeld.

Overige details bij DGA pensioen verzekeren

Partnerpensioenen

 • Partnerpensioen vóór de pensioendatum is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren.
 • Partner-pensioen kan verzekerd worden op basis van eindloon of middelloon.
 • Het maximale opbouwpercentage voor eindloon is 1,160% van de pensioengrondslag per dienstjaar. Het maximale opbouwpercentage voor middelloon is 1,313% van de pensioengrondslag per dienstjaar.
 • De risicopremie voor partnerpensioen komt boven op de beschikbare premie. Soms wordt er ook gekozen om het risico in privé te verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering.

Wezenpensioen

• Wezenpensioen vóór de pensioendatum kan naar keuze van de werkgever wel of niet worden verzekerd.
• Wezenpensioen bij het DGA pensioen verzekeren is een percentage van de pensioengrondslag vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren; eindleeftijd 18, 21 of 27 jaar. Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen. Dit zijn kinderen van wie beide ouders zijn overleden. Gedurende de periode van studiefinanciering wordt de uitkering verlengd tot uiterlijk 27 jaar. Bij arbeidsongeschiktheid van het kind volgens een Wajong-uitkering wordt de uitkeringsperiode verlengd tot uiterlijk 27 jaar.
• Het maximale opbouwpercentage voor eindloon is 0,232% van de pensioengrondslag per dienstjaar, het maximale opbouwpercentage voor middelloon is 0,263% van de pensioengrondslag per dienstjaar.
• Als het partnerpensioen op basis van eindloon wordt verzekerd, wordt ook het wezenpensioen op basis van eindloon verzekerd. Ditzelfde geldt voor het partnerpensioen op basis van middelloon.
• De grondslag voor de berekening van de eenjarige risicopremie wijzigt niet gedurende de garantieperiode.

Stijging partner-, wezenpensioen uitkeringen

Deze uitkeringen kunnen na overlijden van de verzekerde stijgen. De keuze bij het DGA pensioen verzekeren bestaat uit het verzekeren van gelijkblijvend pensioen, 2% stijgend en 3% stijgend pensioen.

Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid bij 

 • Geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid kan naar keuze van de werkgever wel of niet worden meeverzekerd bij arbeidsongeschiktheid
 • Geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid wordt meeverzekerd volgens 6-klassensysteem en passende arbeid. De wachttijd is 52 weken.
 • Premiestijgingen als gevolg van een andere cohort in de beschikbare premiestaffel zijn ook verzekerd.
 • De premie voor ‘geen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid’ komt boven op de beschikbare premie.

Keuring bij het DGA pensioen verzekeren

Afhankelijk van leeftijd en de hoogte van het partnerpensioen, wezenpensioen, nabestaanden overbruggingspensioen en de premie worden medische waarborgen gevraagd. Dit kan oplopen van een gezondheidsverklaring tot een internistenkeuring.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premies online berekenen

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

De “gevoelens” van één van de belangrijkste pensioenverzekeraars Zwitserleven kunt u hieronder bekijken.