DGA pensioen verzekeren en online premies

DGA pensioen verzekeren is een goed plan voor een directeur een eigen  gegarandeerd pensioen op te bouwen met een beschikbare premie regeling. Dit doet u bij één van de meest vooraanstaande pensioenverzekeraars Zwitserleven.

DGA pensioen online berekenen

DGA pensioen verzekeren zonder beleggingsrisico

DGA pensioen verzekeren; in dit geval zelfs zonder een beleggingsrisico. De marktrente is namelijk het uitgangspunt dat de hoogte van de premie bepaalt. De pensioenverzekeraar past uw kapitaal aan aan de veranderingen in de marktrente. Dat wordt Rendementscorrectie genoemd.  Als er een rentestijging is dan stijgt dus ook uw pensioenkapitaal. In die premie zitten verder geen andere kosten. Die worden door de BV apart betaald. De BV gaat immers het DGA pensioen verzekeren Daardoor gaat er niets ten koste van de opbouw van pensioenkapitaal.

Flexibele beslissingen

U kunt uw oudedagsvoorziening naar eigen wensen inrichten met DGA pensioen verzekeren en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen. Denk aan het risico van overlijden of het risico dat u als DGA arbeidsongeschikt wordt. Maar u kunt dus ook volledig kiezen voor een maximale investering in alleen de opbouw van pensioenkapitaal. Hier kunt u dat berekenen en het DGA pensioen verzekeren.

Nabestaanden en wezenpensioen

Het eventuele partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen is als gegarandeerde rente verzekerd. Het DGA pensioen verzekeren kan dus inclusief extra verzekeringsonderdelen. De premie voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt ook gecorrigeerd afhankelijk van de marktrente.

Maximale premieinvestering.

Premie hoogte maximaal 2018 als % van de pensioengrondslag

DGA pensioen verzekeren

Nadelen DGA pensioen verzekeren

We gaan er bij de berekening vanuit dat het salaris, franchise en de rentestand tot aan de pensioenleeftijd hetzelfde blijven. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Daarom zal het werkelijke pensioenkapitaal ook anders zijn.

Luister ook even naar onze podcast waar we verder ingaan op het DGA pensioen verzekeren.

Leeftijden en data op een rij

Welk salaris is de grondslag bij DGA pensioen verzekeren

Pages: 1 2

Pensioen DGA, Pensioen Lijfrente AOW

Laat uw reactie achter