Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 voorbeelden

Beroepsaansprakelijkheid advocaat zorgt voor imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim. De slapeloze nachten krijgt u er gratis bij. Premieberekening. Wij zien sommige advocaten soms zichtbaar lijden onder een aansprakelijkheidsstelling. Terecht of onterecht; klachten van cliënten zorgen “op zijn minst” voor hinder maar ook soms tot agressieve dreigende cliënten. De ellende die de beroepsaansprakelijkheid advocaat geeft, wordt met geen polis weggehaald. Wel zijn er dan een rechtsbijstandsverzekeraar en een aansprakelijkheid verzekeringsspecialist als brother in arms aanwezig, die de ervaringen kennen en dus goed zullen luisteren en waar mogelijk helpen.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat of bedrijfsschade

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Of bereken online de premie hier.

Voor de zekerheid nog even het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Voor een beroepsaansprakelijkheid advocaat is dit verschil goed duidelijk te maken.

 1. Beroepsaansprakelijkheid = Beroepsfout
 2. Letselschade (bedrijfsaansprakelijkheid) = Bedrijfsschade. U fietst op weg naar de rechtbank in de stad iemand van zijn sokken. (Dit gebeurt tijdens uw werk en dus uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal niet uitkeren.)
 3. Zaakschade (bedrijfsaansprakelijkheid) = Bedrijfsschade. U laat uw koffiezetapparaat ’s nachts aanstaan en u veroorzaakt brand. De verzekeraar van het onderpand zal de schadeclaim bij u neerleggen (regres).

Audio

Beroepsaansprakelijkheid advocaat voorbeelden

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen;
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een VK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;
 9. U voelde geen zorgplicht bij een pensioenprobleem van een klant.

Verdeling beroepsfouten bij beroepsaansprakelijkheid advocaat

 1. Inhoudelijke fouten. Onjuiste en/of onvolledige adviezen en fouten bij optreden in en buiten rechte.
 2. Organisatorische fouten zoals communicatieve gebreken. En een hele lastige fout: Beroepsfout wegens overschrijding/wijzigen van de opdracht.
  • Hier hoort ook onder een beroepsfout wegens overdracht van de zaak aan een ander. (Inloop en uitlooprisico)
 3. Termijnfouten oftewel het verliezen van een kans

Zorgvuldigheidsnorm

De zorgvuldigheidsnorm van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat’ houdt in dat de advocaat over de vereiste vaardigheden en kennis van zaken moet beschikken, en dat hij een hem opgedragen zaak met zorg voor de belangen van zijn cliënt dient te behandelen.  Die zorgplicht wordt steeds breder blijkt ook uit dit verhaal over de beroepsaansprakelijkheid advocaat rondom pensioen (uitspraak). Waar gehakt wordt, vallen spaanders, dus het kan/zal ons allemaal een keer overkomen. Boeiend over alle details rondom de beroepsaansprakelijkheid is het lezen van Beroepsaansprakelijkheid advocaten onder de loep (pdf).

Professionele Beroepsaansprakelijkheid advocaat verzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Die schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat HDI Global veel van de beroepsaansprakelijkheid advocaat risico’s overneemt.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheids­verzekering verplicht?

Voor beroepen, zoals advocaten, is deze verzekering verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Die verplichting eisen zijn te vinden op de Orde-regelgeving. Bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken is dit een conditio sine qua non.

Artikel 6.24 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering NOvA
1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever, voor zover de werkgever hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan derden, indien de werkgever de Staat is en deze de advocaat hiervoor op voorhand schriftelijk vrijwaart conform het model, bedoeld in het vijfde lid.
4. De advocaat gaat de verzekering aan met een verzekeraar van wie aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit.
5. De algemene raad stelt een model van de vrijwaring vast en kan bij wijzigingen van dat model bepalen wanneer bestaande vrijwaringen moeten worden aangepast.

Vaste premie gedurende 3 jaar

De premie voor deze Beroepsaansprakelijkheid advocaat verzekering is een vaste premie als de jaarpremie niet meer bedraagt dan € 1.500,-. Verzekeraar heeft het recht één keer in de drie jaar (naverrekenings)gegevens op te vragen. Na afloop van het contractjaar waarover wordt opgevraagd, wordt op basis van de door verzekeringnemer schriftelijk verstrekte gegevens de premie voor deze verzekering opnieuw vastgesteld voor de volgende periode van drie jaar. Er wordt niet naverrekend over de verstreken periode.

Eigen risico beroepsaansprakelijkheid advocaat verzekering

 1. € 2.500,00 of € 1.000,- per aanspraak op de verzekering
 2. € 500,00 per aanspraak voor reconstructiekosten conform clausule C2.11.4
 3. € 500,00 per aanspraak voor zaakschade conform clausule C2.11.5

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid

€ 125,00 per aanspraak voor zaakschade

Is het USA risico voor advocaten te verzekeren?

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben acceptatie mogelijkheden als er noodzaak bestaat om het USA risico af te dekken. Dat is uiteraard afhankelijk van de contractvoorwaarden. Even overleggen met ons en dan gaan we het te regelen. Beroepsaansprakelijkheid advocaat polissen vergelijken kan zorgen dat direct de juiste verzekering wordt gekozen en niet onderweg veranderd moet worden van verzekeringsmaatschappij.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 20% van de premie beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video