Assurantiebelasting heffing is de belasting die de overheid oplegt bij verzekeringen. De belastingheffing bedraagt 21%.

Welke verzekeringen vrijgesteld van assurantiebelasting heffing?

Welke verzekeringen zijn vrijgesteld van heffing:

 1. levensverzekeringen;
 2. ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 3. zorg en ziektekostenverzekeringen;
 4. werkloosheidsverzekeringen;
 5. verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privé-vliegtuig);
 6. transportverzekeringen;
 7. herverzekeringen;
 8. exportkredietverzekeringen;
 9. herverzekeringen;
 10. verzuimverzekeringen;
 11. WIA Eigenrisicodragersverzekeringen;
 12. Brede weersverzekering.
 13. Reisverzekeringen (gedeeltelijk)

Zie voor een compleet overzicht van zakelijke schadeverzekering deze pagina. De assurantiebelasting heffing verschilt sterk per verzekering.

Welke verzekeringen BTW belasting?

assurantiebelasting heffing

Een verzekering is vrijgesteld van BTW belasting, Toch kan er door een adviseur wel BTW in rekening worden gebracht. Dat is het geval bij alle adviezen die niet direct gericht zijn worden altijd belast met BTW 21%. Denk aan pensioenadvies zonder dat dit zou leiden tot een pensioencontract. In dat geval is er dus geen assurantiebelasting heffing.

Assurantiebelasting heffing door adviseur

Meestal wordt heffing geheven via de premie op een schadeverzekering. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij er wel een Assurantiebelasting heffing van 21% op diensten worden geheven. Dat is het geval als er bijvoorbeeld separate gefactureerde adviezen worden gegeven op bijvoorbeeld een verzekeringspakket.

Fiscale verschil assurantie heffing en BTW zakelijk

Bij veel bedrijven wordt er BTW betaald en BTW ontvangen. Fiscaal worden deze bedragen met elkaar verrekend. Dat kan een extra afdracht veroorzaken of een teruggave. assurantiebelasting heffing kent geen mogelijkheid tot verrekenen omdat een bedrijf immers geen assurantiebelasting ontvangt maar alleen betaalt. Uiteraard zijn de totale kosten premie plus assurantiebelasting wel als bedrijfskosten op te voeren.

Omschrijving verzekering door Belastingdienst

Een verzekering is een overeenkomst tussen 2 partijen: een verzekeringnemer en een verzekeraar. De verzekeringnemer betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeringnemer betaalt premie aan de verzekeraar waarbij de verzekeraar zich in bepaalde situaties verbindt tot het doen van een uitkering aan de verzekeringnemer. De verzekeraar en de verzekeringnemer leggen in hun overeenkomst vast welke situaties dat zijn. De assurantiebelasting heffing hangt daarbij af van de soort verzekering.

Op het moment dat de verzekeraar en de verzekeringnemer de overeenkomst afsluiten, weten zij niet of de verzekeraar ooit een uitkering zal uitbetalen en hoe groot een eventuele uitkering zal zijn. Ook weten ze niet hoe lang de verzekeringnemer premie zal betalen.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen